Sunteți pe pagina 1din 22

GRĂDINIȚA CU P.P.

A LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV


ROMAN

Proiect didactic

Metodist: profesor înv. preşc. Lena Hangan


Propunător: profesor înv. preşc. Bubă Cristina Paraschiva
Data:

Propunător: Profesor înv.preşcolar: Bubă Cristina Paraschiva

Grupa: Mijlocie

Tema anuala de studiu: Când/ cum şi de ce se întâmplă?

Tema proiectului: Culorile primăverii.

Subtema: Legume timpurii

Tema zilei: Suprizele Primăverii

Durata: o zi

Tipul activitații: Mixtă

Forma de organizare: Activitate integrate- ADP+ ALA I + ADE (DLC-DOS)+ ALA II

Scopul: Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre legumele timpurii, importanța lor în


alimentație și cum pot fi consummate.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 Mesaje orale în situații diverse de comunicare
 Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare
receptivă)
 Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc.(comunicare expresivă)
 Curiozitate,interes și inițiativă în învățare
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități)
 Activare și manifestare a potențialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:
 Respectă regulile de exprimar ecorectă,în diferite contexte de comunicare.
 Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului.
 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor.
 Utilizează structuri orale simple.
 Manifestă creativitate în activități diverse.
 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi.
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
 Manifestă creativitate în activități diverse.
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
 ADP: Întâlnirea de dimineață:
Salutul - Bună dimineaţa, copii sănătoși!
Noutatea zilei - Vizita Zânei Primăvară
Prezența – Oare cine n-a venit?
Împărtășirea cu ceilalți - Sănătate de la toate
Calendarul naturii
ALA1:
Artă: Ridichea– lipire
Construcții: Gardul din jurul grădinii cu legume
Joc de rol: De-a grădinarii
Joc de masa: Legume timpurii– reconstituire de imagini
ADE: Legume timpurii
DLC- joc didactic
DOS (Activitate practică şi elemente de activitate casnică) –
ALA2: - Ridichea uriașă- dramatizare

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
ADP:
- Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât și în calitate de auditor.
ALA 1:
- Participarea la activitatile de joc atat in calitate de vorbitor cat si de auditor;
- Cunoasterea si diferentierea materialelor si instrumentelor de lucru, cunoasterea si
aplicarea regulilor de utilizare a acestora;
- Dezvoltarea capacitatii de realizare a lucrarilor practice, valorificand deprinderile de lucru
invatate.
ADE:
DLC:
- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale
şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical.
- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor
DOS:
- Să-și îmbogăţească cunoştințele despre importanţa legumelor
- Să-și formeze deprinderile de a le consuma;
- Să realizarea sarcinilor în comun, prin obţinerea salatei de legume.
ALA 2:
Material bibliografic:
- Antonovici , Ş. ,Peneş , M. ,(2004) , , Editura Aramis , Bucureşti.Activităţi practice;
- Programa activităţii instructiv – educative în grădiniţa de copii, (2009), ED. V&I
INTEGRAL, Bucureşti.
- Metodica predării activităţilor matematice în grădiniţă”- Îndrumar metodologic, Mihaela
Neagu, Polirom, 199
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2018.
Scenariul activității
Copiii intră în sala de grupă pe fondul muzical “Vine primavara”şi vor descoperi sala
de grupă frumos decorată .

Programul debutează cu Intâlnirea de dimineață- “Bucuriile primaverii” în care


copiii au posibilitatea de a-şi manifesta starea de spirit , de bună dispoziție. Copiii sunt aşezați în
semicerc pentru a avea un contact vizual cu toți membrii grupului.

Salutul –porneşte de la educatoare şi se continuă cu toți copiii grupei.

“Bună dimineața salutăm

Şi voioşi ne aşezăm

Vedem cine e prezent

Poate cine e absent

Calendarul e încântat

Că va fi iar completat”

Activitatea de grup: ajutaţi de educatoare, copiii completează Calendarul naturii,


precizând luna, ziua şi fenomenul meteo observat.

Urmează Prezența , se strigă catalogul, fiecare copil trece la panou şi îşi aşează poza .
Noutatea zilei: Copiii sunt anunţaţi că avem invitaţi care vor să observe ce fac copiii într-
o zi la grădiniţă, cum se joacă, ce au învăţat, ce le place să facă...Copiii află activităţile care se
vor desfăşura pe parcursul zilei(vor continua discuţiile despre legume, despre necesitatea
acestora recapitulân-se disctuţiile de la începutul săptămânii).Vom prim vizita Zânei Primăvară
care a venit să vadă cum se descurcă copiii la activități și să le aducă câteva materiale pentru a o
ajuta să realizeze activitățile

Se prezintă centrele de interes şi sarcinile de lucru. Copiii sunt orientaţi către centre,
cântând Înfloresc grădinile. (Tranziţia)
SECTOARE:

Artă: Ridichea- lipire;


Joc de rol: De-a gradinarii
Joc de masă: Legume timpurii– reconstituire de imagini
Construcţii: Gardul din jurul grădinii cu legume
Fiecare copil îşi va alege singur centrul de interes unde doreşte să lucreze. În timpul
activităţii pe centre de interes voi supraveghea activitatea desfăşurată în fiecare centru dându-le
explicaţiile necesare copiilor.
După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare centru pentru
a observa ce s-a realizat.
Tranziţie: „Zburam ca vrabiuta, bate vântul, scuturăm picioruşele.
După ce copiii se întorc de la baie şi au băut apă, îi invit în sala de grupă unde se află
scăunelele aşezate în semicerc și materialele necesare pentru desfășurarea jocului didactic.După
defășurarea jocului didactic copiii vor merge la baie.
Tranziție: Bat din palme...
La intrarea în grupă copiii vor gădi pe mese legume timpurii, tocătoare și cuțite din
plastic pentru a realiza o salată de legume.
La sfârșit copiii vor intra în rolul personajelor din povestea Ridichea uriașă, pentru a
realiza dramatizare.
Categoria de activitate: Jocuri si activitati liber-alese.
Tema anuală:Când/ cum si de ce se întâmplă?
Subtema:Legume timpurii
1. Activităţi pe arii de stimulare
Joc de rol
Joc de masa
Arta
Costrucții
Scop:
Participarea la activitatile de joc atat in calitate de vorbitor cat si de auditor;
Cunoasterea si diferentierea materialelor si instrumentelor de lucru, cunoasterea si
aplicarea regulilor de utilizare a acestora;
Dezvoltarea capacitatii de realizare a lucrarilor practice, valorificand deprinderile de
lucru invatate.
JOC DE ROL:
Tema: De-a grădinarii
Obiective operaționale:
 Să planteze diferite de legume;
 Să realizeze grădinile în manieră creativă;
 Să coopereze cu ceilalți colegi pentru realizarea temei.
Strategii didactice :
Metode si procedee: explicatia, conversatia, dialogul, jocul, demonstratia,
exercitiul.
Material didactic: grădina (suport reprezentativ), legume din carton,

JOC DE MASĂ:
Tema: Legume timpurii– reconstituire de imagini
Obiective operationale:
 Sa formeze intregul din elementele componente;
 Sa pastreze ordinea in formarea intregului;
 Sa stabileasca relatii de intrajutorare cu colegii in realizarea temei.
Strategii didactice :
Metode si procedee: explicatia, conversatia, dialogul, jocul, demonstratia,
exercitiul.
Material didactic: puzzle
ARTĂ
Tema: Ridichea– lipire
Obiective operationale:
 Sa lipeasca orezul colorat pe suprafața date realizand lucrari estetice;
 Sa folosească orezul colorat astfel încât să respecte culorile spacifice
legumelor timpurii.
Strategii didactice:
Metode si procedee: explicatia, conversatia, demonstratia, exercitiul.
Material didactic: orez colorat, aracet, fise de lucru

CONSTRUCȚII:
Tema: Gardul din jurul grădinii cu legume
Obiective operaționale:
 Să construiască gardul prin alăturare și suprapunere;
 Sa stabileasca relatii de intrajutorare cu colegii in realizarea
temei;
Strategii didactice:
Metode și procedee: explicatia, conversatia, demonstratia, exercitiul.
Material didactic: piese de construcţii, gardul relizat model.
Demers didactic

ETAPELE CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII DIDACTICE


METODE ȘI MATERIAL
ACTIVITĂȚII
PROCEDEE DIDACTIC
Momentul Se pregătesc materialele de lucru pentru buna Conversația
organizatoric desfășurare a activităților liber alese.
Captarea Se va realiza prin intuirea materialelor Conversația grădina (suport
atenției pregătite. reprezentativ)legu
me din carton,
orez colorat,
aracet, fise
Anunțarea Împreuna cu copiii voi merge la fiecare
temei și centru de interes în parte și voi anunța tema.
enunțarea Astăzi, vom realiza o ridiche lipind orezul Demonstrația
obiectivelor colorat, vom construi garduri pentru grădina
cu legume, vom îngriji legumele din grădină
și vom reconstru imagini cu legume de Conversația
primăvară.
Voi avea o discuție referitoare la ceea ce vor
realiza copiii cu ajutorul materialelor puse la
dispoziție și modul de utilizare al acestora. Explicația
Voi reaminti copiilor câteva reguli de
comportament: vorbim în șoaptă fără să îi
deranjăm pe ceilalți, lucrăm frumos având
grijă de materiale. Fiecare lucrare trebuie
terminată.
Desășurarea La centrul ARTĂ copiii vor avea de lipic Explicația orez colorat,
activității orez colorant (roși și verde), respectând aracet, fise de
culoarea frunzelor si a ridichii pentru a realiza lucru
lucrări estetice. Conversația puzzle
La centrul JOC DE MASĂ copiii vor avea grădina ,legume
de reconstituit imaginea (diferite legume din carton,
timpurii) din Exercițiul piese de
La centrul JOC DE ROL copiii vor avea de construcţii, gardul
plantat, îngrijit și recoltat legumele (decupate relizat model
din carton) în grădina amenajată.
La centrul CONSTRUCȚII copiii vor
îmbina piesele pentru a forma gardul pentru
grădină.
Dacă un copil va termina sarcina la un centru
și dacă mai este timp, poate să aleagă alt
centru unde va rezolva sarcina indicată.
Obținerea Copiii vor începe să lucreze respectând Exercițiul
performanței sarcinile şi indicaţiile specifice fiecărui
centru. Voi trece pe la fiecare centru pentru a
acorda explicaţii suplimentare și ajutor, daca
este cazul. La semnalul meu, copiii vor
schimba centrele între ele.
Evaluare Toate lucrările copiilor vor fi puse la Turul galeriei
expoziție. Copiii vor evalua toate lucrările cu
ajutorul metodei Turul Galeriei.
Încheierea Voi face aprecieri globale şi individuale
activității asupra modului în care au participat copiii la Conversația
activitate.

Categoria de activitate: Educarea limbajului


Tema activității : Legume timpurii
Mijlocul de realizare : Joc didactic
Tipul activității : Consolidare și sistematizare de cunoștințe
Scopul activității:
Îmbogățirea vocabularului activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a
relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
Participarea copiilor la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor.

Obiective operaționale:
 Să identifice răspunsul la ghicitori;
 Să precizeze sunetul iniţial;
 Să reconstituie corect legumele;
 Să răspundă corect la întrebările adresate la cub,
 Să participe active la activitate.

Strategii didactice:

Metode si procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, demonstrtia, observația, jocul, exercițiul,


cubul.
Materiale didactice:Scrisoare, imagini cu legumele timpurii, puzzel-ul cubul;
Forma de organizare : frontal,
Sarcina didactica:
Denumirea corectă a ghicitorii, ordonarea jetoanelor respectând criteriul dat; jetonul, și
sunetul iniţial .
Consolidarea cunostintelor referitoare la toate caracteristicile anotimpului primăvara ;

Regulile jocului:
Copiii dau soluția la ghicitori, precizează sunetul inţial, alcătuiesc propoziții pe baza
imaginilor date, să reconstituie componentele unei plante, răspund la întrebările adresate la cub,
alcătuiesc piramida, aplicând elementele în funcție de numărul lor în căsuțele corespunzătoare.
Elemente de joc : ,bagheta, surpriza, aruncarea cubului, aplauze, ghicitori.

Demersul didactic
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI Material
DIDACTIC
PROCEDEE
didactic
Moment Pentru organizarea activităţii
organizatoric se aeriseşte, se pregăteşte sala de grupă şi
materialele necesare desfăşurării activităţii,
împreună cu copiii.

Dragi copii, deși Zâna Primăvară a plecat de la


Captarea atenţiei noi din grupă ne-a lăsat o scrisoare. Haideti sa o Conversația
Scrisoare
deschidem sa vedem ce scrie.
Dragii mei,
Am văzut că sunteți copii cuminţi şi isteţi, de
aceea v-am pregătit o surpriză. Cunoscând că vă
plac foarte mult jocurile am ales să vă trimit în
dar regulile unui joc dar și materialele necesare
pentru desfășurarea acestuia, sper să va placa
jocul .
Anunţarea Astăzi vom desfășura jocul: „ In gradina de Conversaţia Cutia cu
materiale.
temei . legume”. Voi va trebui să fiţi atenţi la explicaţiile
mele, să răspundeţi la ghicitori, să alcătuiți
propoziții frumoase, să participați cu interes la Explicația
activitate,iar la sfârșitul activității veți fi apreciati
Dirijarea Explicarea regulilor de joc : Bagheta
Învăţării Un copil ales cu ,,Bagheta fermecată”,va veni
Textul
în față și va alege un bileţel din coş, educatoarea ghicitorilor
citeşte ghicitoarea despre legume de primăvară .
Jetoane
Copilul îi dă soluția, apoi ia jetonul corespunzător
îl aşază pe tablă, spune sunetul cu care începe
Coșul
leguma respectivă (răspunsul).
Realizarea jocului de probă:
“Cu bagheta fermecată
Te ating în dată
Se rosteşte, se învârteşte
Şi la ........... se opreşte”
Pentru executarea acestei sarcini sunt antrenați Exercițiul
1-2 copii, astfel realizându-se jocul de probă.
Executarea jocului de către copii :
Explicația
VARIANTA I „Ghici, ghicitoarea mea !”
Un copil ,atins cu ,, Bagheta,ia un bileţel din coş . Jocul didactic
I se citeste ghicitoarea:
Copilul:
-Este vorba despre salată- asaza pe tabla
Conversația
incepe cu sunetul,,S” şi îi corespunde ,alcatuieşte
propoziţie.
Copiii sunt aplaudaţi după răspunsuri.
Jocul se repeta de 4-5 ori până se termină
bileţelele din coş.
Am cămăși nenumărate,
Le port toate îmbrăcate.
Iepurașii când mă văd
Să mă roadă se reped!
Ai ghicit?
(salata)

Roşioare şi frumoase
În salate de le pui,
O vor face mai gustoasă

Şi o sa placă orişicui.
(ridichea)

Şade moşul în cămaşă


Dar mustăţile-s afară.
(Usturoiul verde)

În grădină se găseşte,
Poppey marinarul îl iubeşte.
Ai ghicit despre cine se vorbeşte?
(spanacul)

Verde sau uscata, Plicul cu


Explicația
Este buna in salata? Exercițiul imaginile
(ceapa verde)

VARIANTA a II-a
Educatoarea va da copiilor un plic care conţine o
ridiche uriaşă şi ceapă verde..
Copiii trebuie să reconstituie ridichea şi ceapa
Peoblematiza-
verde în funcţie de componentele acesteia.
re
( Rădăcină, bulbul care este leguma, tulpină cu
frunze).
Se aleg doi copiii cu ajutorul baghetei pentru a
aşeza împreună.
După ce au aşezat sunt aplaudaţi.

VARIANTA a IV-a
Obținere Complicarea jocului:„Cubul magic”
performanței Se va solicita copiilor să arunce „cubul magic”.
Prin această metodă interactivă se pot obţine
performanţe pe care copiii le percep făcându-se
responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru.
Copilul înţelege, prin exerciţiu, să aibă răbdare ,
exersându-şi toleranţa reciproc: fiecare copil va Cubului Cubul
rostogoli cubul, se va observa culoarea la care s- Deminstrația
a oprit cubul . Copilul va răspunde cerintei
adresate de educatoare corespunzaroare culorii de
pe fata superioara a cubului.
Întrebările educatoarei, vor viza cele şase acţiuni
Expunerea
specifice fiecărei feţe a cubului, colorată în
culoarea corespunzătoare: Exerciţiul
ROŞU – DESCRIE,
Conversaţia
VERDE – COMPARĂ,
GALBEN – ANALIZEAZĂ,
ALBASTRU – ASOCIAZĂ,
MOV – ARGUMENTEAZĂ
PORTOCALIU – APLICĂ
“Hai să ne jucăm
Și să aruncăm
Cubulețul fermecat
În culori frumoase decorat”;
1.Descrie : Descrie ridichea.
2.Compară : Compară salata și ridichea .
3. Analizează : Care legume vă plac mai mult?
De ce?
4. Asociaz :Găsește două asemănări între cepă
și usturoi.
5. Argumentează : De ce consumăm legume?
6. Aplica : Cum îngrijim legumele?

Se fac aprecieri privind modul de realizare a


sarcinilor, a răspunsurilor date, a Conversația
Evaluare comportamentelor copiilor pe tot parcursul
activităţilor.
Stimulente

Activitatea se încheie prin cântecul „Copăcelul”

Încheierea
activităţii
Domeniul de activitate: DOS - Activitate practică şi elemente de activitate casnică
Tema anuală : Când/cum şi de ce se întâmplă?
Subtema: Legume timpurii
Scopul: Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre importanţa legumelor, formarea deprinderii de a le
consuma; realizarea sarcinilor în comun, prin obţinerea salatei de legume.

Obiective operaţionale:
 Să recunoască legumele;
 Să precizeze importanţa consumului de legume în alimentaţie;
 Să stabilească reguli de igienă referitoare la conservarea şi consumarea legumelor;
 Să mânuiască corect instrumentele de bucătărie;
 Să coopereze cu colegii pentru realizarea sarcinilor.
 Să manifeste interes pentru activitate;
 Să trăiască emoţii pozitive ca urmare a finalizării activităţii practice.

Strategii didactice
Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, expunerea, Rai.
Material didactic: Ceapă verde, salată, ridichi, cuţite de plastic, tocătoare, şerveţele, bol, lămâi,
ulei, sare.
Forma de realizare: Individual, pe grupuri mici.

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE


DIDACTIC METODE ȘI MATERIALE
PROCEDEE DIDACTICE
Moment Pentru organizarea activităţii
organizatoric se aeriseşte, se pregăteşte sala de grupă şi
materialele necesare desfăşurării activităţii,
împreună cu copiii.
Captarea atenţiei Se va realia printr-o convorbire pe baza coșului
cu legume proaspete gasit pe măsuțe.
Conversaţia
Coșul cu legume

Anunţarea -Astăzi, vom face o salată de legume de Conversația


temei primăvară, trebuie să profitam de aceste legume
pentru ca au gust bun şi cu ajutorul lor veţi putea
creşte sanatosi, mari şi puternici . Trebuie să
consumaţi cât mai multe legume, indiferent că
sunt timpurii, sau legume de toamnă.  Aşa veţi
deveni copii plini de enegie şi cu poftă de viaţă,
altfel, n-aveţi cum să fiţi puternici!
-Primăvara aduce odată cu razele călduţe de soare Ceapă verde,
salată, ridichi,
Dirijarea şi legume pline de vitamine de care trebuie să
cuţite de plastic,
Învăţării profităm din plin. Ridichile, salata verde şi ceapa tocătoare,
şerveţele, bol,
verde sunt trei dintre acestea, pe care sigur le
lămâi, ulei, sare.
consumaţi şi voi destul de des. Conversaţia
Vom observa pe rând legumele. (salata
verde, ceapa verde, morcovul, ridiche)
Efectuarea unor exerciţii pentru încălzirea
mâinilor: Explicaţia
Mișcăm degetelele,
Batem, batem palmele. Exerciţiul
Pumnișorii favem ghem,
Cât de repede putem.
Morișca: înainte si-napoi,
Că așa-i bine pentru noi. Demonstraţia
Pentru noi cei mititei,
Ca să creștem măricei.

Obținerea Copiilor li se va cere să precizeze regulile de


performanței igienă ce trebuie respectate,caracteristici ale
legumelor, importanţa lor în alimentaţia
sănătoasă.
Se va intui materialul.
Se vor împărti sarcinile între copii.
Unii vor spăla legumele, alţii le vor curăţa, iar
alţii le vor tăia marunt. În timpul activităţii se vor
roti copiii la sarcini, astfel încât toţi copiii grupei
să taie, să spele şi să cureţe legumele.
În final, le vor amesteca în bol cu ulei, sare şi
lămâie.
Salata de legume va fi servită de către copii la
Evaluare masa de prânz.
Le voi reaminti că fiecare Salata de legume

trebuie să se hrănească sănătos, consumând multe Conversaţia


legume care conţin vitamine importante în
alimentaţia sănătoasă.
-Prin urmare, nu trebuie să uitaţi că legumele de
primăvară nu trebuie să lipsească din alimentaţia
voastră!
Cu ajutorul unei mingi voi evalua informațiile
expuse anterior despre legumele timpurii și Rai
importanța acestora in alimentație.Voi înmâna
mingea unui copil, adresând-i o întrebare, după
care copilul imi va da minge înapoi.

Se fac aprecieri referitoare la modul în care s-a


Încheierea desfăşurat activitatea şi asupra comportamentului Conversaţia Copiii primesc
activităţii copiilor. stimulente.
Fiecare copil va primi un stimulent .
Activitate didactică pentru secvenţa ALA 2
Activităţi liber alese
Mijloc de realizare : dramatizare
ALA2:: Ridichea uriasa
Obiective de referinţa:
- Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi
în calitate de auditor.
Obiective operationale:
- să reproducă în mod corect, clar, coerent şi expresiv replicile personajului pe care îl
interpretează redând mișcarea scenică;
- să însoteasca replicile cu gesturi si expresii potrivite;
- să coopereze în vederea realizării continuităţii dramatizării;
- să participe la reconstituirea fiecărui moment principal din poveste;
- să se comporte civilizat în timpul joculu;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, explicaţia, demonstraţia, dramatizarea.
Resurse materiale: masti de: catel, pisica, soricel, ridiche uriasa, recompense.
Demers didactic

ETAPELE CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII DIDACTICE


METODE ȘI MATERIAL
ACTIVITĂȚII
PROCEDEE DIDACTIC
Momentul Se pregătesc materialele de lucru pentru buna Conversația
organizatoric desfășurare a activităților liber alese.
Captarea Astăzi aţi fost foarte atenţi şi aţi lucrat foarte Conversația
atenției correct de aceea pentru a ii demonstra Zanei ca
voua va plac povestile propun sa intram in pielea
personajelor din Ridichea uriasa si sa o redam noi.
Anunțarea Astãzi vom interpreta povestea Ridichea uriaşã. Conversația
temei și Vom reda vesurile cu intonație, clar, coherent
enunțarea însoțite de replicile și expresiile potrivite.
obiectivelor
Desășurarea Voi prezenta şi caracteriza fiecare îmbrăcăminte
activității după care se va
desfăşura dramatizarea propriu-zisă . Conversația
PERSONAJELE:
POVESTITORUL catel, pisica,
MOŞUL soricel, ridiche
BABA uriasa
FETIŢA MĂRIUCA Explicația
CĂŢELUL AZORICĂ
PISICA
ŞORICELUL CHIŢ
În timpul desfăşurării eu voi intervenii doar atunci Exercițiul
când e cazul, pentru
continuitatea firului narativ, fiind chiar povestitorul Dramatizarea
intamplarii.Copiii vor interpreta roluri ale
personajelor din poveşti. Se urmăreşte dicţia
copiilor, mimica şi intonaţia în concordanţă cu rolul
interpretat. Vor fi în acelaşi timp şi în rol de
spectatori şi vor aplauda.
Obținerea Dramatizarea „Ridichea uriaşă” reliefează ideea de Explicația
performanței comunitate şi întrajutorare a oamenilor.Se va
discuta morala poveştii
Încheierea La final fac aprecieri privind comportamentul
activității copiilor pe parcursul întregii zile, acordand copiilor Conversația
stimulente.