Sunteți pe pagina 1din 3

Data______________________________________

Nume, prenume____________________________

Evaluare finală la limba și literatura română


Varianta I
Citește cu atenție textul și rezolvă următoarele cerințe:
,,Numai că Prometeu ceruse, în repetate rânduri, focul, să-l dea oamenilor săi. Zeus îl amâna cu
vorba de azi pe mâine și poimâine.
Acum după –ntâmplarea asta, când s-a mai dus la el o dată, Prometeu l-a rugat, zicând:
- Oamenii trăiesc greu. Îndură frig, îndură beznă. Sălășluiesc numai în peșteri. Sunt doar
pescari și vânători. Mănâncă fructe din copaci. Eu vreau să-i văd meșteșugari, și pentru
asta au nevoie de focul tău, ce se găsește , zăvorât bine, în Olipm...
Numai că Zeus, mânios pentru ocara îndurată l-a luat pe Prometeu la goană, strigând la el:
- Tu ce gândești? Că Zeus e atât de prost să le dea oamenilor focul? Tu i-ai făcut asemeni
nouă, și dacă or avea și focul, ar fi în stare să se scoale cu armele, să mă lovească și să-mi
pierd tronul...
- Eu una știu, mărețe Zeus, că oamenii, până la urmă, tot or să capete acest foc...”
1. Numește un mod de expunere prezent în text: _________________________________(2p)
2. Trece adverbul greu la toate gradele de comparație:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________(6p)
3. Găsește câte un sinonim pentru cuvintele:
A rugat - ____________________________________
Meșteșugari - ________________________________
A îndura -___________________________________ (3p)
4. Scrie câte un enunț în care cuvântul bine să aibă următoarele valori gramaticale:
Substantiv_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Adjectiv_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Adverb________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________(3p)
5. Precizează modul, timpul, aspectul verbelor:
Ceruse_____________________________ Să dea____________________________
Sălășluiesc__________________________ Ar fi______________________________
Strigând____________________________ Ai făcut__________________________(6p)
6. Selecteză în două coloane textele literare de cele non literare: parabola, anunțul, fabula,
rețeta, povestirea, mesajul electronic; (3p)
___________________________ ____________________________
___________________________ ____________________________
___________________________ ____________________________
7. Stabilește tipul pronumelor:
El _______________________ Tău______________________
Nouă_____________________ Dumneata_________________
Acela_____________________ (5p)
8. Alcătuiește pornind de la cuvântul foc:
o comparație___________________________________________________________________
o hiperbolă_________________________________________________________________ (4p)
9. Caracterizază personajul principal din textul dat prin trei adjective:
_________________________________________________________________________ (2p)
10. Scrie în spațiul rezervat un mini-eseu cu tema: ,,Focul prieten sau dușman” (10p)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
punctaj 0-2 3-4 5-7 8-12 13-18 19-25 26-32 33-37 38-42 43-44