Sunteți pe pagina 1din 4

Data: Numele si prenumele:

Evaluare Limba Română clasa a VII-a


An școlar 2019-2020

I. Citiți cu atenție fragmentul următor și rezolvați următoarele sarcini de lucru:

„Cum nu se dă scos ursul din bârlog, ţăranul de la


munte strămutat la câmp, şi pruncul, dezlipit de la sânul mamei sale, aşa nu mă dam
eu dus din Humuleşti în toamna anului 1855, când veni vremea să plec la Socola,
după stăruinţa mamei.”

a) Scrie titlul operei și autorul.


...................................................................................................................................
b) Precizați locul și timpul când s-au petrecut întâmplările din această povestire.
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
c) Continuați să scrieți, în spațile date, ordinea întâmplărilor din această povestire:

Mama hotârâște ……………………… ……………………… ………………………


ca Nică să plece la ……………………… ……………………… ………………………
Socola. ……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ……………………..

……………
II. Citiți cu atenție, fragmentul de poezie și precizați:
„De treci codri de aramã, de departe vezi albind
S-auzi mândra glãsuire a pãdurii de argint.
Acolo, lângã isvoarã, iarba pare de omãt,
Flori albastre tremur ude în vãzduhul tãmâiet ;
Pare-cã si trunchii vecinici poartã suflete sub coajã,
Ce suspinã printre ramuri cu a glasului lor vrajã.
Iar prin mândrul întuneric al pãdurii de argint
Vezi isvoare zdrumicate peste pietre licurind ;
Ele trec cu harnici unde şi suspinã-n flori molatic,
Când coboarã-n ropot dulce din tãpsanul prãvãlatic,
Ele sar în bulgãri fluizi peste prundul din rãstoace,
În cuibar rotind de ape, peste care luna zace.

Mihai Eminescu- „Călin (file din poveste)”

1. Cum s-au format următoarele cuvinte:„ glãsuire”, „molatic”, „cuibar”


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Descoperiți trei epitete în fragmentul dat.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
3. Scrieți două imagini vizuale și două auditive din text, în următorul tabel:

Imagini vizuale Imagini auditive

4. Arătați ce descrie poetul în acest fragment.


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………..........................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
5. Explicați metafora: „În cuibar rotind de ape, peste care luna zace”
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………......................................................................................................
..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
6. Scrieti sinonime pentru cuvintele:
vãzduhul- ……………………………………….
tãmâiet- ………………………………………..
fluizi- …………………………………………..
Precizați într-un text de 10-12 rânduri, apartenența
nuvelei„Două loturi” de I. L. Caragiale la genul epic.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
III. Analizați morfologic și sintactic numai cuvintele subliniate:
– Merg și eu la secție, nene Turturene, s-o mai văz pe hoață!
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….