Sunteți pe pagina 1din 1

Name:

Created with TheTeachersCorner.net Word Search Maker

Înălțarea Domnului la cer


Descoperiți și coloraţi în diferite culori, în careul următor, cuvintele din lista de mai jos. Aceste cuvinte pot
fi citite fie de sus în jos, fie de la dreapta la stânga:

I H B P H F Î G B V
Q S Z J F U H O C N E Q C W
W G N Q O G F G H Q H V R S Ă W Z E E Z
G P T R I M I T E R E V Y K C Z F L I Z C K O Z
T O W D S G Z F E W L F M C V T E J I Ț H N R O R T
Î N V I E R E A D O M N U L U I U V F W T N A W Q T U P K Q
H Q D P A T R U Z E C I D E Z I L E N E N Ț R H D A H J Q K
F C M A I C A D O M N U L U I V T M O D P I E E K T H N E B
M D O J V M T K E S L A V A D U M N E Z E I A S C Ă H D C O
U T S U N T D U H U L S F Â N T T D U P D A D W L L S C R T
C G Z C L X C T C E N N Q W V A G W O S X P O J Y C C E R E
O R M U N T E L E M Ă S L I N I L O R L K O M W F K O U L Z
C D R H J L L J A D O U A V E N I R E Y M S N Y V Y P G W M
Y N O M U N T E L E E L E O N U L U I K T U I V M S R J
J E N P Y N T N O R I M Z S J Y L H E R O L A H T P C K
C K U O X R Y C Q M Q E S Z I Q B N S L U C W P B L
T S F I N Ț I I Î N G E R I B X D T I I L U T U
N W J R P R O P O V Ă D U I R E Z A A H G V
W J E L J I P R O M I S I U N E W O B V
P U R T A R E D E G R I J Ă S Z K W
E V A N G H E L I E T N T D U J
F U U T F Z K Q S J O H B R
A H T G S P H G B R N W
H T H V U V K J W M
J Q I H G M B J
A G M I I N
L O G M
I V
ADOUAVENIRE BOTEZ CER
DUHULSFÂNT EVANGHELIE MAICADOMNULUI
MUNTELEELEONULUI MUNTELEMĂSLINILOR NORI
PATRUZECIDEZILE PROMISIUNE PROPOVĂDUIRE
PURTAREDEGRIJĂ SFINȚIIAPOSTOLI SFINȚIIÎNGERI
SLAVADUMNEZEIASCĂ TATĂL TRIMITERE
ÎNVIEREADOMNULUI ÎNĂLȚAREADOMNULUI