Sunteți pe pagina 1din 5

Inspectoratul Școlar Colegiul Național Pedagogic Arhiepiscopia Ortodoxă Română

Județean Timiș ,,Carmen Sylva” Timișoara a Timișoarei


Nr. 11.100 din 24.09.2020 Nr. 4632 din 24.09.2020 Nr. 1741 din 24.09.2020

CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE


,,SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA
PARTOȘ” - EDIȚIA A X - A

REGULAMENT
Avizat,
Inspector şcolar general, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei
Prof. Popescu Marin

IPS Ioan Selejan

Avizat, Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est


Inspector şcolar pentru disciplina Religie, Centrul educativ-misionar ,,Sf. Iosif cel Nou de la Partoș”
Prof. Daniela Liliana Buzatu Referent catehetic
Pr. Aurel-Cristian Tomescu

Colegiul Național Pedagogic


,,Carmen Sylva” Timișoara, Coordonator
Director, Prof. Delia Tomescu
Prof. Dr. Claudia Tatiana Muntean
Page1

Proiect finanțat de Consiliul Județean Timiș


ORGANIZATORI:
- Parohia Ortodoxa Română Timișoara Fabric Est (Centrul educativ-misionar ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”);
- Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei;
- Protopopiatul Ortodox Român Timișoara II
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş;
- Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara.

I. ECHIPA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI:


Pr. Aurel-Cristian Tomescu - Referent catehetic al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timișoarei și inițiatorul
concursului; Pr. Dr. Nichifor Tănase – Consilier Învățământ; Pr. Cristian Păiș – Protop al Protopopoiatului Ortodox
Român Timișoara II; Prof. Daniela Buzatu - Inspector şcolar pentru disciplina Religie; Prof. Delia Tomescu - Coordonator
concurs și coinițiator al concursului, Pr. Dr. Sorin Lungoci – Formator program catehetic ,,Hristos Împărtășit copiilor” și
cadrele didactice din școli, preoții din parohi și organizatorii din centrele zonale.

II. PARTENERII:
Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est (Centrul Educativ - Misionar Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș),
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, Protopopiatul Ortodox Român Timișoara II, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara, Parohia Ortodoxă
Română ,,Sfinţii Apostoli Petru Şi Pavel” Timişoara și celelalte școli și parohi participante la concurs.

III. TEMA: Milostenia – fapta iubirii

IV. SCOPUL concursului este dezvoltarea spirituală, morală, culturală a elevilor creştin-ortodocşi prin intensificarea
cooperării şi colaborării în domeniul învăţământului religios preuniversitar între Biserică, şcoală, familie și comunitate.

V. OBIECTIVELE CONCURSULUI :
O.1. Realizarea de materiale cu specific literar-artistic și religios de peste 60 de elevi din clasele II-VIII din Judeţul Timiş
în cadrul concursului, în perioada 24.09 – 05.11.2020;
O.2. Exprimarea cunoştinţelor şi trăirilor religioase de către peste 60 de elevi participanţi la concurs în perioada 24.09 –
05.11.2020;
O.3. Colaborarea profesorilor de religie şi preoţilor din peste 10 şcoli şi parohii în perioada 24.09 – 05.11.2020 pentru
desfăşurarea concursului;
O.4. Consolidarea relaţiei Şcoală - Biserică - familie și comunitate prin implicarea în concurs: a peste 60 de elevi şi a
părinţilor acestora, a profesorilor de Religie şi a preoţilor din peste 10 de şcoli şi parohii în perioada 24.09 – 05.11.2020.

VI. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:


a) Concursul va avea șase secţiuni pe tema dată:
-clasele II-IV: - memorare şi recitare de poezie religioasă;
- realizare de desen religios (acasă sau școală filmat).
- clasele V-VIII: - realizare de desen religios (acasă sau școală filmat).
- scriere şi prezentare de eseu religios.
- interpretare de priceasnă bisericească;
- interpretare de cântare bisericească psaltică.
b) Concursul se va desfăşura în trei etape:
- locală: în fiecare şcoală / parohie, până la data de 18.10.2020
- zonală: între 19.10.2020 şi 30.10.2020, în mediul online, pe platforma Google Meet, în 10 centre zonale: Colegiul
Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara, Parohia Ortodoxă Română ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Timișoara,
Page2

Proiect finanțat de Consiliul Județean Timiș


Belinț, Cărpiniș, Deta, Dumbrăvița, Făget, Lenauheim, Lugoj şi Sânnicolau Mare. Fiecare centru zonal are o adresă de
înscriere pe Gmail pentru desfășurare concursului la aceasta fază.
- finală în data de 05.11.2020 ora 13.00 în mediu online la Protopopiatul Timișoara II (str. Moise Nicoară, nr.17, lângă
biserica Sfântul Ilie ) sau cu prezență fizică, printr-o întâlnire publică, în funcție de reglementările în vigoare la data
finalei, într-o altă locație din Timișoara a Arhiepiscopiei Timișoarei pe care concurenții o vor afla în timp util.
c) Se vor acorda premii: I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune, la fiecare etapă.

VII.CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Grupul ţintă sunt elevii de nivel: primar şi gimnazial (clasele II-VIII) din şcolile şi parohiile judeţului Timiş.
Pe secţiuni se va concura cu o singură poezie, cu o sigură priceasnă bisericească, cu un singur desen şi cu un singur
eseu. Un elev poate participa la cel mult 2 secţiuni.
În realizarea desenelor şi a eseurilor şi în alegerea poeziilor şi pricesnelor vor fi luate în considerare următoarele
aspecte legate de tema concursului: credința în Domnul Iisus Hristos și porunca iubirii aproapelui temeiul creștin al
milosteniei, mila sau milostenia sufletească și trupească, capitolul 25 din Evanghelia de la Matei – milostenia criteriu
de judecată, fericirea a cincea: ,,Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”(Matei 5, 7) și situații de trăire și
manifestare a milosteniei.
La faza locală numărul de elevi participanţi este nelimitat. În urma fazei locale, pe şcoală şi parohie, doar
câştigătorul locului I, de la fiecare secţiune va participa la faza zonală, iar la faza finală se vor califica doar câştigătorii
locului I de la fiecare secţiune din cele 10 centre zonale.
La clasele II-IV la secţiunea de poezie religioasă se punctează memorarea şi recitarea poeziei.
Concurenţii de la secţiunea desen religios vor realiza desenul în format A4 acasă sau la școală și vor fi filmați în timp
cel realizează desenul. Se va filma integral realizarea desenului.
Filmul realizării desenului și desenul scanat în format JPG vor fi trimise pe adresa de email a centrului zonal, cel mai
târziu cu două zile înainte de ziua desfășurării concursului la centru zonal respectiv.
Desenul se va realiza doar pe hârtie format A.4 în: creion, creioane colorate şi creioane cerate, iar timpul maxim
de lucru va fi de 2 ore.
Eseul va fi realizat acasă, iar la faza locală și la faza zonală(online) și faza finală va fi doar citit.
Eseul va fi de maxim o pagină, caracterele vor fi Times New Roman de 12 mm, cu spaţiere de 1,5 rânduri și va fi
trimis pe adresa de email a centrului zonal. Cine nu trimite eseul fie în format word sau scanat dacă nu este
tehnoredactat nu intră în concurs la faza zonală.
Foarte important în redactarea eseului este și respectarea celor trei părţi ale lui : introducerea, cuprins şi încheiere.
La sfârşitul fiecărei faze se va întocmi de către organizatori un proces verbal în care se va specifica numărul elevilor
participanţi pe secţiuni, şcolile şi parohiile de unde sunt, numele și prenumele câştigătorilor pe secţiuni și numele
îndrumătorului, numele şi funcţia membrilor juriului.
Numele tuturor elevilor calificaţi la faza zonală de la fiecare secţiune şi al coordonatorilor, vor fi transmise prin
intermediul email-ului la centrul zonal arondat cu cel puțin două zile înainte de faza zonală de la centrul respectiv.
Elevii câştigători la faza zonală vor concura cu aceleaşi desene, poezii, pricesne şi eseuri la faza finală.
Este foarte important ca îndrumătorii elevilor calificați la faza zonală să-și facă un email pe Gmail pentru a-i înscrie
și să poată intra pe Google Meet de la Gmail în timpul desfășurării concursului în online la faza zonală și finală.

VIII. CRITERII DE EVALUARE:


a) - Secţiunea de memorare şi recitare de poezie religioasă (II-IV): corectitudine text în exprimare, dificultate text,
corectitudinea învăţăturii creştine, recitare şi trăire religioasă.
b) - Secţiunea de scriere şi prezentare de eseu religios (V-VIII): corectitudinea învăţăturii creştine, stil, originalitate,
corectitudine gramaticală, prezentarea citită a eseului.
Page3

Proiect finanțat de Consiliul Județean Timiș


c)- Secţiunea de desen religios (II-IV şi V-VIII): respectarea temei şi originalitate.
d)- Secţiunea interpretare de pricesne bisericești și cântare bisericească psaltică (V-VIII): grad de dificultate,
originalitate, prezentare artistică şi trăire religioasă.
În timpul desfășurării fazei locale și finale juriul va fi unul numit de organizatori, inclusiv organizatorii vor
participa la jurizare.

IX. DATE DE CONTACT:


 e-mail: tomescuaurel@gmail.com, facebook: Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est
 tel. : Prof. Delia Tomescu – 0732514088 și Referent catehetic Pr. Aurel-Cristian Tomescu – 0734161202

X. CENTRE ZONALE:

1. CENTRUL Zonal I: COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,CARMEN SYLVA” TIMIŞOARA – 28.10.2020, ora 14.00
ORGANIZATORI: COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,CARMEN SYLVA” TIMIŞOARA ( Prof. Tomescu Delia – tel. 0732514088) și
PAROHIA TIMIŞOARA FABRIC EST (Pr. Tomescu Aurel Cristian – tel. 0734161202 )
Email : pedagogic.cz1@gmail.com
La acest centru zonal vor concura elevii din liceele din Timișoara care au clase de ciclu primar și gimnazial.

2. CENTRUL ZONAL II - BISERICA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL TIMIȘOARA – 19.10.2020, ora 14.00
ORGANIZATORI: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ,,SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” TIMIŞOARA (Pr. dr. Sorin Lungoci: tel.
0745191073) și ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 7 “SFÂNTA MARIA” TIMIȘOARA (Prof. Elena Cazacu - tel. 0751035698 și Prof. Loredana
Melinescu - tel. 0766523304)
Email : sfintiiapostoli.cz2@gmail.com
La acest centru zonal vor fi arondate toate şcolile gimnaziale din Timişoara.

3. CENTRUL ZONAL III: BISERICA ORTODOXĂ CĂRPINIȘ – 20.10.2020, ora 14.00


ORGANIZATORI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂRPINIȘ (Prof. Alex Axinte - tel. 0729181148) și PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CĂRPINIȘ
( Pr. Cristian Gheorghiță Popa - tel. 0744875636 ).
Email: carpinis.cz3@gmail.com
La acest centru zonal vor concura elevii din următoarele localități: Becicherecu Mic, Beregsău-Mare, Bobda, Cărpiniş, Checea, Crai
Nou, Diniaş, Foeni, Giulvăz, Hodoni, Ionel, Jimbolia, Parţa, Sînmihaiu Roman, Carani, Săcălaz, Sânandrei, Peciu Nou și Orțișoara.

4. CENTRUL ZONAL IV: GRUP ŞCOLAR ,,SFÂNTUL NICOLAE” DETA – 22.10.2020, ora 14.00
ORGANIZATORI: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DETA (P.On. Părinte Protopop Ioan Prisăcean, Pr. Ciprian Boșca: 0723444975) și
GRUP ŞCOLAR “SFÂNTUL NICOLAE” DETA (Prof. Lucian Tuturigă - tel. 0742380414)
Email: sfnicolae.cz4@gmail.com
La acest centru zonal vor concura elevii din următoarele localități: Deta, Banloc, Cebza, Ciacova, Clopodia - Com. Jamu Mare,
Denta, Ghilad, Livezile, Obad Ciacova, Moraviţa, Petroman, Stamora Germană, Toager, Birda, Cerna, Ferendia, Folea, Gătaia,
Jamu Mare, Jebel, Liebling, Pădureni, Percosova, Şipet și Voiteg.

5. CENTRUL ZONAL V : PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN FĂGET - 23.10.2020, ora 14.00


ORGANIZATORI: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TEMEREŞTI (Preot Dorin Covaci-tel. 0724508993) și LICEUL TEORETIC “TRAIAN
VUIA” FĂGET - Prof. Mihaela Popovici – tel.0723287138)
Email: faget.cz25@gmail.com
La acest centru zonal vor concura elevii din şcolile şi parohiile din Protopopiatul Făget.

6. CENTRUL ZONAL VI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRĂVIȚA - 26.10.2020, ora 14.00


Page4

Proiect finanțat de Consiliul Județean Timiș


ORGANIZATORI: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DUMBRĂVIȚA (Pr. Nicola Adrian - tel. 0741060461) și ȘCOALA GIMNAZIALĂ
DUMBRĂVIȚA ( Director pr. Nicola Adrian și Prof. Ioana Dragomir - tel. 0740268428)
Email: dumbravita.cz6@gmail.com
La acest centru zonal vor concura elevii din clasele II-VIII din următoarele localități: Alioş, Bazoş, Bucovăţ, Cernăteaz, Chevereşu
Mare, Covaci, Dumbrăviţa, Fibiş, Ghiroda, Giarmata, Giarmata Vii, Ianova, Izvin, Maşloc, Moşniţa Nouă, Pişchia, Recaş, Sacoşu
Turcesc, Uliuc, Remetea Mare, Parţa, Urseni și Chişoda.

7. CENTRUL ZONAL VII : PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ LENAUHEIM - 27.10.2020, ora 14.00
ORGANIZATORI: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ LENAUHEIM (Preot Aurelian Ștefan Ciucur – tel. 0740038285) și ȘCOALA
GIMNAZIALĂ LENAUHEIM ( Prof. Elena Marica - tel. 0727872827)
Email: lenauheim.c7@gmail.com
La acest centru zonal vor concura elevii din următoarele localități: Beba Veche, Grup Şcolar Agricol Biled, Bulgăruş, Cheglevici,
Comloşu Mare, Comloşu Mic, Gottlob, Grabaţi, Iecea-Mare, Iecea-Mică, Lenauheim, Nerău, Şandra, Teremia Mare Și Teremia-Mică.

8. CENTRUL ZONAL VIII: PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN LUGOJ - 21.10.2020, ora 14.00
ORGANIZATORI: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎNVIEREA DOMNULU LUGOJ (Preot IONUȚ FURDEAN - tel. 0755254853) și
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LUGOJ (Prof. Laurenţiu Radu – tel. 0724056737)
Email: lugoj.cz8@gmail.com
La acest centru zonal vor concura elevii din următoarele localități: Lugoj, Criciova, Hodoş, Jdioara, Sacoşu-Mare, Sălbăgel,
Gavojdia, Hezeriş, Măguri și Jena

9. CENTRUL ZONAL IX: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BELINŢ – 29.10.2020, ora 14.00
ORGANIZATORI: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BELINŢ (Preot Daniel Otescu – tel. 0724364772) și ȘCOALA GIMNAZIALĂ BELINȚ
(Prof. Ioana Oroian și Prof. Leon Demetrius).
Email: belint.c9@gmail.com
La acest centru zonal vor concura elevii din următoarele localități: Bacova, Belinţ, Boldur, Liceul Teoretic Buziaş, Coştei,
Dragoeşti, Gruni, Hitiaş, Jabăr, Niţchidorf, Ohaba-Forgaci, Păru, Sârbova, Silagiu, Topolovăţu Mare și Chizătău

10. CENTRUL ZONAL X: PROTOPOPIATUL ORTODOXĂ ROMÂN SÂNNICOLAU MARE – 30.10.2020, ora 14.00
ORGANIZATORI: PROTOPOPIATUL ORTODOXĂ ROMÂN SÂNNICOLAU MARE ( Protopop Marius Podereu – tel. 0721934541) și
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NESTOR OPREAN” NR.2 SÂNNICOLAU MARE ( Prof. Petcov Cornelia - tel. 0732635065)
Email: sannicolaumare10@gmail.com
La acest centru zonal vor concura elevii din următoarele localități: Sânnicolau Mare, Bărăteaz, Cenad, Gelu, Igriş, Lovrin, Pesac,
Saravale, Satchinez, Sânpetru Mare, Sânpetru Mic, Tomnatic, Valcani și Variaş.
Page5

Proiect finanțat de Consiliul Județean Timiș