Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

DATA:30. 04. 2020


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, JILAVA
CLASA I
ÎNVĂŢĂTOARE: CRISTEA MIRELA RALUCA
ARIA CURRICULARĂ : Arte
DISCIPLINA : Muzică și mișcare
SUBIECTUL: Procedee armonico- polifonice
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi și deprinderi
SCOPUL: Valorificarea în practica muzicală, vocală și instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate
DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română, Arte vizuale și abilități practice
DURATA : 45 de minute
COMPETENŢE SPECIFICE
Muzică și mișcare
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-melodice simple şi repetate
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor din repertoriul însuşit
Arte vizuale și abilități practice
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
Comunicare în limba română
3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi până la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 Să execute corect elemente de tehnică vocală ( dicție, emisie, respirație)
O2 Să intoneze corect și expresiv melodiile, în nuanțele adecvate conținutului de idei și caracterului acestora
O3 Să respecte poziţia corectă în timpul cântării în vederea realizării respiraţie
O4 Să descifreze un rebus
STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE :
 conversaţia
 explicaţia
 demonstrația
 exercițiul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMANT: Flipchart, video proiector,
FORME DE ORGANIZARE - frontal
- pe grupe

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematică a elevilor, aprecieri verbale.


BIBLIOGRAFIE:
 Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
 https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE&list=RD8uHr99OwHSE&start_radio=1
 https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/cantec
SCENARIUL
DIDACTIC

Strategia didactică
Ob. Secvenţele Demersul didactic
op. lecţiei Forme de Metode Mijloace Evaluare
organizare
a) Exerciţii prevocale
Se propune elevilor să-şi imagineze că se află într-o poieniţă, apoi
Momentul
vor executa câteva exerciţii de respiraţie:
organizatoric Recit versurile:
Frontal Conversația
„ Spatele de scaun rezemăm
5 min
Pieptul înainte îl îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim,
Explicația
Şi rostim:
Ce frumos miroase floarea mea!”

“ Balonul mare acum îl umflăm


Exercițiul
Cu toţii aer în el să suflăm!”
Se urmăreşte realizarea unei respiraţii ample, lungi şi bine dozate;
O1
b) Exerciţii de dicţie
Exerciţii de dicţie şi de respiraţie prin jocul: “Repetă după mine!”
“Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară.
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.”
“Toba bate: bum! bum! bum!
Hai copii cu toţi la drum!”
„Într-un lift, pe covoraş,
Un pui mic de iepuraş
Plânge că n-are curaj
Să se urce la etaj.”
c) Exerciţii de încălzire vocală :
- vocalize cu ajutorul vocalelor a, e, i, o, u;
- vocalize pe sunetele arpegiului gamei Do cu ajutorul silabelor ma,
me, mi, mo, mu;(ta,te,ti,to,tu);
- se explică, se demonstrează, se execută concomitent cu elevii şi se
urmăreşte corectitudinea exerciţiilor..

Se intonează cântecul “Albinuța mea”


Reactualizarea Frontal Exercițiul
- Cântare colectivă
Pe grupe
cunoștințelor
- Cântare pe grupuri de elevi
5 min
O2
Captarea atenției Se prezintă o planşă cu un rebus, dar și varianta acestuia în format Frontal Conversația Rebus
5 min digital. Răspunzând corect la întrebările adresate, elevii vor Calculator
O4 descoperi titlul cântecului. (Anexa 1)
videoproiector

Anunţarea Se anunță, pe înțelesul copiilor, obiectivele lecției. Explicația


subiectului Astăzi vom învăța un cântecel nou, vom cânta cu instrumentele
lecţiei şi a
muzicale de percuție.
obiectivelor
1 min

Se prezintă un clip video pentru noul cântec.


Dirijarea
Pe flipchart se afișează cântecelul iar elevii vor pune imagini Individual
invăţării Aprecieri
sugestive, care au rolul și de a- i ajuta pe elevi să memoreze mai verbale
Conversația
ușor. Se poartă o discuţie pe baza versurilor. Se explică înţelesul flipchart
15 min
O3
cuvintelor noi întâlnite în text.( Anexa 2, anexa 3) Expunerea

O2 Răzoare, gingașă, nectar

Învăţarea cântecului
 se cântă cu elevii prima strofă, apoi ei singuri.
 se cântă refrenul împreună, apoi singuri.
 repetă strofa şi refrenul singuri.
 se procedează la fel şi pentru următoarele strofe.
 se propune cântarea pe grupe, individual.

Cântarea propriu- zisă


La început, interpretarea cântecului se face într-un tempo mai rar
şi cu intervenţie acolo unde este cazul. Elementele de expresivitate Explicația
se vor aplica numai după ce textul literar şi muzical s-a învăţat
corect.

Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe prin numărare de la numărul 1


Obtinerea până la numărul 5. Fiecare grupă (,,Zambilele”, ,,Buburuze”,
performantei ,,Albinuțe”,,Fluturaşii”) va colora un simbol al primăverii
10 min
utilizând culorile corespunzătoare. (Anexa 4)
O1 pe grupe exercițiul Jetoane
O2 Fiecare elev va aşeza simbolul colorat pe un panou, realizându- Tabla
se astfel o machetă colectivă ilustrativă pentru textul cântecului.

Încheierea Voi face aprecieri cu privire la participarea elevilor la lecţie. Aprecieri


activității frontal verbale
4 min

ANEXA 1
ANEXA 2
Mica floare R.
1. Mica floare s-a trezit, 3. Fluturașul cel voios
Își arată fața Mult nectar servește,
Buburuza i-a șoptit: Mulțumește bucuros
„Bună dimineața!” Și la drum pornește.
R. Mică floare din răzoare, R.
Gingașă făptură, 4. Seara a venit curând,
Dai culoare și savoare Mergem la culcare.
Vieții din natură. Lun-apare murmurând:
2. O albină harnică „Noapte bună, floare!”
Vede mica floare
Ce o știe darnică
Și îmbietoare.

ANEXA 3
ANEXA 4

S-ar putea să vă placă și