Sunteți pe pagina 1din 2

Otium

otium = tihnă, odihnă, repaus, timp liber


schola = școală
AUXILIA – REPERE
Substantive:
mensa, -ae = masă
catta, -ae = pisică
pitta, -ae = pizza
caepa, -ae = ceapă
pars, partis = parte, bucată
laganum, -i = lasagna (se pronunță „lazania“)
Verbe:
do, dare = a da
fugio, fugĕre = a fugi
Adjective:
albus/alba = alb/-ă
surreptus/surrepta = furat/-ă (se acordă cu parte)
Prepoziții (+ ablativ):
sub = sub
sine = fără
cum = cu
de = din, de la, de pe; despre

Sub masă este o pisică albă, iar copiii îi dau pisicii pizza.
Pisicile vor pizza fără ceapă, dar cu multe măsline.
Două pisici negre fug cu bucăți de lasagna furate de pe masă.

Elemente de flexiune în limba latină și în limba română


Ablativul singular
Categoria de I II III
substantive
Forme de bază Roma, -ae murus, -i rex, -gis
(N.sg., G.sg.) otium, -i nomen, -inis
fames, is
Ablativul singular Roma muro rege
otio nomine
fame

• Terminațiile de ablativ, ca și la celelalte cazuri, se adaugă la finalul temei (partea fixă a


substantivului). O terminație o înlocuiește pe alta:
- N. Roma, Abl. Roma
- N. murus, Abl. muro
• Prin excepție, în cazul unora dintre substantive, terminația de Abl. sg. se adaugă la finalul
formei de N. sg.: - N. puer, Abl. puero - N. imperator, Abl. imperatore
• La unele substantive, Abl. sg. poate avea terminația –u.

Senatus filio Nervae columnam summa cum laude dedicavit.


Senatul a dedicat o columnă fiului lui nerva, cu cea mai mare laudă.
Cazul Nominativ Acuzativ Genitiv Dativ Ablativ
latină Senatus columnam Nervae filio laude
română Senatul o columnă al lui Nerva fiului (cu) laudă
funcție cine a dedicat? ce a dedicat? al cui fiu? cui a dedicat? cum a dedicat?
sintactică → subiect →complement → atribut → →
direct substantival complement complement
direct circumstanțial
(de mod)