Sunteți pe pagina 1din 10

Portofoliu Anatomie

ALCATUIREA AXULUI CEREBRO-SPINAL

MUSCA OANA DORIANA

AMG 1i
Schema alcatuirii axului cerebro – spinal

Sistemul nervos central

Sistemul nervos central


(SNC) (sau sistemul nervos al vieții de
relație sau sistemul nervos cerebro-spinal)
este reprezentat de organele nervoase care
constituie encefalul, adăpostit de cutia
craniană și măduva spinării, în canalul medular
al coloanei vertebrale.
SNC constituie în ansamblul său
împreună cu sistemul nervos vegetativ (SNV)
deține controlul neuroendocrin asupra
organismului, posedând o dublă calitate de
control involuntar cât și voluntar. Protecția
mecanică a sistemului nervos central se
realizează prin existența unui înveliș protector
format din meninge și lichidul cefalorahidian.

Sistemul nervos central: 1. creier 2. SNC (creier+măduva spinării) 3. măduva spinării

Dezvoltările din anii '50 din domeniul ciberneticii, au fost adoptate și de neuroștiință,


astfel încât SNC este văzut ca un sistem cu rol de a procesa informațiile din mediul extern, a
coordona viața de relație și de a genera un anumit comportament.
Dezvoltarea sistemului nervos central
La om, sistemul nervos apare în urma dezvoltării intrauterine a ectoblastului regiunii
postero-mediale embrionare, situată anterior nodului lui Hensen și posterior de mugurele
cordal.[1] La acest nivel ectodermul se îngroașă formând placa neurală, ulterior șantul neural,
care în dezvoltarea acestuia marginile se îngroașă devenind creste neurale. Dezvoltarea
ulterioară facilitează transformarea șanțului neural, care se închide și devine tub neural.
Închiderea începe medial către extremități, comunicarea cu exteriorul realizându-se prin
intermediul neuroporului anterior și neuroporului posterior, care se vor închide ulterior.
Dezvoltarea ulterioară duce la formarea a trei vezicule: 
- prozencefal, 
- mezencefal, 
- rombencefal.
În săptămâna a 6-a, prozencefalul se împarte în telencefal și diencefal, iar
rombelcefalul în metencefal și mielencefal.

Organizarea sistemului nervos central

Rinencefal, Amigdala, Hipocampus, Neocortex, Ganglionii
Telencefal
bazali, Ventriculii laterali
Prozencef
al
Epitalamus, Talamus, Hipotalamus, Subtalamus, Hipofiza, Epifiza, 
Sistem Encef Diencefal
Ventriculul III
ul al
nervos Mezencefa
Tectum, Pedunculii cerebrali, Pretectum, Apeductul lui Sylvius
central l
Trunchiul
cerebral Rombence Metencefal Puntea, Cerebel
fal
Mielencefal Medulla oblongata
Măduva spinării
Encefalul
Encefalul (creierul) este localizat în cutia craniană și are aproximativ 1500 g. Este
legat de corp prin 12 perechi de nervi cranieni din care 10 perechi își au originea în trunchiul
cerebral.
Nervii sunt:
 senzitivi - aduc informații de la organele de simț la creier;
 motori - duc comenzi la mușchi;
 micști - cu fibre senzitive și motorii.
Encefalul este alcătuit din trunchiul cerebral, cerebel, diencefal și emisferele
cerebrale (creierul mare).

1. Trunchiul cerebral
Localizare
 este localizat în continuarea măduvei;
 are formă de trunchi de con cu baza mare în sus;
 este alcătuit din substanță cenușie sub formă de nuclei și substanță albă printre ei și la
exterior.
Cuprinde
 bulbul rahidian (lângă măduvă);
 puntea lui Varolio (localizată transversal);
 mezencefal conține nuclei importanți (exemple: nucleul roșu, substanța neagră sau
nucleu cu rol de orientare vizuală și auditivă).
2. Cerebelul

Localizare
 este localizat în partea posterioară a cutiei craniene;
 este format din două emisfere cerebeloase brăzdate de șanțuri și cute unite printr-o
formațiune,numită vermis (=vierme inelat).

3. Diencefalul (creierul intermediar)

Localizare
 este localizat în prelungirea trunchiului cerebral și acoperit de emisferele cerebrale;
 este alcătuit din mase de substanță nervoasă:
 talamus;
 metatalamus: cu rol vizual și auditiv;
 epitalamus: conține glanda epifiză și are rol olfactiv;
 hipotalamus.

4. Emisferele cerebrale (creierul mare)


Emisferele cerebrale (sau creierul mare) reprezintă cea mai mare formațiune nervoasă
a encefalului, fiind totodată, și cel mai nou organ nervos, din punct de vedere evolutiv. La
nivelul emisferelor cerebrale, se realizează percepția, imaginația, gândirea și raționamentul,
luarea deciziilor. 
Localizare 
Emisferele cerebrale sunt situate în cutia craniană, acoperind etajele inferioare ale
encefalului și, totodată, ocupând cea mai mare parte a cavității craniene. 
Măduva spinării
Localizare
 canalul vertebral
 îl ocupă în întregime (C1 - L2)
Aspect
 formă cilindrică, ușor turtită antero-vertebral
 după L2, se continuă cu un mănunchi de nervi
 pe traseu prezintă 2 umflături, numite intumescențe: cervicală și lombară
 pe suprafață: șanțuri:
a)anterior: șanț adânc
b)posterior: șanț îngust și mai puțin adânc
 Măduva spinării se termină cu un manunchi de fibre, numit ''fillum terminale''
 acoperită de 3 foișe meningiale:
 dura mater
 arahnoidă
 Pia mater
NERVII CRANIENI

Ganglion
vegetativ
(localizar
N2 ea
Origine Origine (pentru
Nerv Tipuri de fibre neuronul Distribuţie
aparentă reală fibrele
senzitive) ui
gangliona
r al
eferenţei)
Olfactiv Senzoriale Neuronii Celulele – Mucoasa olfactivă
(I) bipolari mitrale
(mucoasa (bulb
olfactivă) olfactiv)
Optic (II) Senzoriale Neuronii Celulele – Retină
bipolari multipol
(retină) are
(retină)
Oculomo Fosa Somatomotorii Nucleul – – Muschii extrinseci
tor interpeduncul oculomotoru ai globului ocular
comun ară – pe faţa lui (drept superior,
(III) medială a (mezencefal drept inferior, drept
pedunculului ) intern, oblic
cerebral inferior) şi m.
ridicător al
pleoapei superioare
Visceromotorii Nucleul – Ganglionul Fibrele circulare
accesor al ciliar ale irisului (şi ale
oculomotoru muşchiului ciliar)
lui
(mezencefal
)
Trohlear Faţa Somatomotorii Nucleul – – Muşchiul oblic
(IV) posterioară a motor al superior al globului
trunchiului trohlearului ocular
cerebral – (mezencefal
sub coliculii )
cvadrigemeni
inferiori
Trigemen Faţa antero- V1 Senzitive Ganglionul Nucleii – Corneea,
(V) laterală a oftalmică trigeminal trigemin conjuctiva,
punţii – între Gasser ali din sclerotica, coroida,
piramida (semilunar) TC glanda lacrimală
pontină şi V2 Senzitive Ganglionul Nucleii – Mucoasa nazală,
braţul punţii maxilară trigeminal trigemin bolta palatină,
Gasser ali din gingia, dinţii
(semilunar) TC superiori
V3 Senzitive Ganglionul Nucleii – Regiunea
mandibulară trigeminal trigemin temporală,
Gasser ali din pavilionul urechii
(semilunar) TC şi canalul auditiv
extern, planşeul
bucal, glandele
salivare
sublinguale şi
submandibulare,
gingia şi dinţii
inferiori
Somatomot Nucleul – – Muşchii
orii motor al masticatori şi
trigemenului muşchiul tensor al
= n. timpanului şi m.
masticator tensor al vălului
(punte) palatin
Abducen Şanţul Somatomotorii Nucleul – – Muşchiul drept
s (VI) bulbopontin motor al extren al globului
– medial abducensulu ocular
i (punte)
Facial Şanţul Senzoriale Ganglionul Nucleul Mugurii gustativi
(VII) bulbopontin geniculat solitar din 2/3 anterioare
– (bulb) ale limbii
intermendiar Somatomotorii Nucleul – – Muşchii mimicii şi
motor al muşchiul scăriţei
facialului
(punte)
Visceromotorii Nucleul – Ganglionul Glandele salivare
salivator submandibu submandibulară,
superior lar (şi sublinguală
(punte) sublingual)
Ganglionul
Nucleul sfenopalatin Glanda lacrimală şi
nazo- glandele muscoasei
lacrimal nazale
(punte)
Acustico- Şanţul r. acustică Senzoriale Ganglionul Nucleii – Receptorii auditivi
vestibular bulbopontin Corti cohleari din organul Corti
(VIII) – lateral (punte)
r. Senzoriale Ganglionul Nucleii – Receptorii
vestibulară Scarpa vertibula vestibulari din
ri (bulb) crestele ampulare şi
maculele otolitice
Gloso- Şanţul Somatosenzitive Ganglionul Nucleii – Muscoasa urechii
faringian retroolivar – superior trigemin medii
(IX) superior ali din
TC
Viscerosenzitive Ganglionul Nucleul – Zonele reflexogene
inferior solitar – cardiovasculare
inferior
(bulb)
Senzoriale Ganglionul Nucleul – Mugurii gustativi
inferior solitar din 1/3 posterioară
(bulb) a limbii
Somatomotorii Nucleul – – Muşchii faringelui
ambiguu
(bulb)
Visceromotorii Nucleul – Ganglionul Glanda parotidă
salivator otic
inferior
(bulb)
Vag (X) Şanţul Somatosenzitive Ganglionul Nucleii – Tegumentul urechii
retroolivar – superior trigemin externe şi
intemediar ali din conductul auditiv
TC extern
Viscerosenzitive Ganglionul Nucleul – Interoceptorii din
inferior solitar – viscere şi vase
partea sangvine
inferioar
ă (bulb)
şi
nucleul
dorsal al
vagului
(bulb)
Senzoriale Ganglionul Nucleul – Mugurii gustativi
inferior solitar din mucoasa limbii,
(bulb) epiglotei şi
faringelui
Somatomotorii Nucleul – – Muşchii laringelui,
ambiguu faringelui, părţii
(bulb) superioare a
esofagului
Visceromotorii Nucleul – Ganglioni Musculatura netedă
dorsal al previscerali a organelor interne
vagului şi din torace şi
(bulb) intramurali abdomen; glandele
din torace şi
abdomen
Accesor Şanţul Somatomoto Rădăcina Nucleul – – Muşchii laringelui
spinal retroolivar – rii bulbară ambiguu
(XI) inferior (bulb)
Somatomoto Rădăcina CA ale Muşchii
rii spinală măduvei sternocleidomastoi
cervicale dieni şi trapezi
superioare
C1 – C5
Hipoglos Şanţul Somatomotorii Nucleul – – Muşchii limbii
(XII) preolivar motor al
hipoglosului
(bulb)

S-ar putea să vă placă și