Sunteți pe pagina 1din 65

Tehnica

anesteziei topice
prin pulverizare

Tehnica
anesteziei
nervului
lingual prin
imbibiţie
Tehnica
anesteziei
plexale pentru
premolarii
superiori.
Depărtarea
părţilor moi
labio-geniene
se face cu
indexul mâinii
stângi.

Anestezia plexală
pentru premolarii
superiori.
Depărtarea
părţilor moi
labio-geniene
pentru expunerea
regiunii se face
cu oglinda
dentară.
Poziţia
acului şi
zona în care
se lasă
depozitul în
anestezia
plexală a
premolarilor
superiori.

Anestezia prin
infiltraţie
palatinală în
dreptul primului
premolar
superior.
Tehnica
anesteziei
transfrenulare
la maxilarul
superior.

Poziţia acului
şi locul în
care se lasă
depozitul în
anestezia
plexală
transfrenulară
la maxilarul
superior.
Tehnica
anesteziei
transfrenulare
la mandibulă.

Poziţia acului
şi zona în care
se lasă
depozitul în
anestezia
plexală
transfrenulară
la mandibulă.
Anestezia
prin
infiltraţie
directă
intraderm
ică.

Anestezie prin
infiltraţie”în
straturi”.
Anestezie
“de baraj”
Anestezia
nervilor
alveolari
supero-
posteriori pe
cale
endobucală.

Poziţia acului
pentru
anestezia “la
tuberozitate”.
Vedere
laterală.
Poziţia acului
pentru
anestezie
anestezia “la
tuberozitate”.
Vedere
frontală.
Anestezia
nervului
infraorbitar
pe cal
endobucală.

Poziţia
acului
pentru
anestezia
nervului
infraorbitar.
Vedere
laterală.
Anestezia
nervului
infraorbitar
pe cale
cutanată.

Poziţia acului
pentru
anestezia
nervului
infraorbitar.
Vedere
frontală.
Anestezia
la gaura
palatină
mare.

Poziţia
acului
pentru
anestezia la
gaura
palatină
mare.
Anestezia
nervului
nazopalatin la
gaura incisivă.

Poziţia acului
pentru
anestezia la
gaura incisivă.
Anestezia la
“spina Spix” pe
cale
endobucala.
Pozitia seringii
in faza initiala
a punctiei.

Anestezia la
“spina Spix” pe
cale endobucala.
Pozitia seringii
in faza initiala a
punctiei
Pozitia acului in
faza finala a
punctiei pentru
anestezia “la
spina Spix” pe
cale
endobucala.
Vedere frontala.

Pozitia acului in
faza finala a
punctiei pentru
anestezia “la
spina Spix” pe
cale endobucala.
Vedere laterala.
Anestezia la
gaura
mandibulara
pe cale
cutanata
submandibula
ra.

Pozitia acului
pentru anestezia
la gaura
mandibulara pe
cale cutanata
submandibulara.
Vedere laterala.
Pozitia acului
pentru
anestezia la
gaura
mandibularap
e cale
submandibula
ra. Vedere
mediala.

Anestezia la
gaura
mandibulara pe
cale cutanata
retromandibulara
.
Pozitia acului
pentru anestezia
la gaura
mandibulara pe
cale cutanata
retromandibular.
Vedere mediala.

Pozitia acului
pentru anestezia
la gaura
mandibulara pe
cale cutanata
retromandibular.
Vedere laterala.
Anestezie
tronculara
periferica a
nervului bucal
pe cale
endobucala, la
baza apofizei
coronoide.

Anestezia
prin
infiltratie
locala
submucoasa
a nervului
bucal
Pozitia acului
pentru anestezia
prin infiltratie
locala submucoasa
a nervului bucal.
Anestezia
tronculara
periferica a
nervului
lingual in
treimea
distala a
santului
sublingual.
Anestezia
nervului
lingual in
treimea
superioara a
santului
sublingual,
tehnica Dan
Teodorescu.

Gaurile
supraorbitara,
infraorbitara
si mentoniera
sunt pe
aceiasi linie.
Anestezia
tronculara
periferica a
nervului
mentonier pe
cale
endobucala

Anestezia
tronculara
periferica a
nervului
mentonier pe
cale
cutananta
Anestezia
simultana a
a nervilor
bucal,
lingual, si
alveolar
inferior