Sunteți pe pagina 1din 2

Lumineaz -m Bunule Iisus, cu lumina Ta înl untru i gone te din loca ul inimii mele tot întunericul.

Înfrâneaz gândurile mele ce se r t cesc i sparge toat silnicia ispitelor, ce n v lesc asupra mea. Ridic bra ul T u, pentru mine i zdrobe te s lbaticele fiare - poftele de care ard -, ca pace s fie înl untrul meu i s sune neîncetat laudele tale în Sfânta sfintelor, în con tiin a cea curat . Porunce te vânturilor i furtunilor. Zi mor ii: potole te-te, i vântului: nu mai bate, i lini te mare va fi.

ÄTrimite lumina Ta i ajutorul T u³ (Ps.42,3.) ca s lumineze pe p mânt; c ci pe p mânt pustiu i întunecat sunt de nu m vei lumina. Vars darul T u de sus, toarn cereasca rou peste inima mea, sfintele lacrimi de evlavie s inunde acest p mânt secetos, ca s dea roade bune i mântuitoare. Ridic inima mea cea c zut sub greutatea p catelor mele ca, muind buzele mele în izvorul bunurilor cere ti, s nu mai gândesc decât cu urâciune la bun t ile lume ti. Ridic -m , dezlipe te-m de toat mângâierea ce vine de la f pturi; pentru c nici un lucru f cut nu poate s tura deplin inima mea, pentru c marginile nu pot s tura dorin a ei dup nem rginit. Une te-m cu Tine prin nedesf cuta leg tur a dragostei, pentru c celui ce iube te numai Tu singur po i fi îndeajuns i afar de tine, pentru el, toate sunt de arte. Amin!