Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE ȘI EDUCAȚIE


FIZICĂ ȘI SPORT
SPECIALIZAREA MASTER PSIHOLOGIE AN I

TENDINŢE ACTUALE ÎN PSIHOLOGIA


CLINICĂ

Coordonator
Lect. Univ. Dr. Sorin NICA

Student
Zoe Emanuela SAMARA

1
Autocunoaşterea: evaluarea personalităţii cu Inventarul de personalitate NEO
(P.T.Costa & R.R.Mc Crae)

Autocunoașterea este procesul prin care persoana umană își răspunde la


întrebarea „Cine sunt eu?”, ea conducând la formarea unei reprezentări mentale
despre propria persoană (imaginea de sine). Autocunoșterea este implicită existenței
umane însăși. Există trei motive (nevoi umane) principale care ne conduc spre
autocunoaștere:
- Nevoia de a ne îmbunătăți încrederea în noi înșine: se referă la faptul că
oamenii caută să-și întărească sentimentul de autorespect prin intermediul
autocunoașterii.
- Nevoia de realism în privința propriei persoane: oamenii vor să știe
adevărul despre ei înșiși, fie că acesta este pozitiv sau negativ.
- Nevoia de consistență: oamenii vor ca ceea ce află despre ei înșiși să nu
contravină major imaginii de sine. Aceasta conduce de obicei la căutarea
de informații care să fie consistente cu imaginea de sine și la evitarea
acelora care nu corelează cu ceea ce cred despre ei înșiși.

Tomescu A., sex – bărbătesc, vârsta – 32 de ani


Subiectul are o personalitate bine conturată, matură și stabilă din punct de
vedere emoțional, cu un nivel al nevrotismului foarte scăzut. O persoană calmă,
relaxată, cu o mare capacitate de adaptare și control al impulsurilor, de asemenea cu
o mare rezistență la stres.
Trăsătura cea mai bine conturată a acestei personalități este
conștiinciozitatea. Conștinciozitatea se referă la autocontrol, sub aspectul
capacității de autoorganizare, îndeplinire a îndatoririlor, planificării. Subiectul prezintă
un nivel înalt de organizare, este eficient, sistematic, precis, harnic, atent, conștient,
prompt.
Competența subiectului se înscrie pe cote foarte înalte, acesta are sentimentul
de a fi competent, capabil, prudent, eficient, pregătit pentru orice îi poate oferi viața.
Nivelul înalt al competenței corelat cu un scor mediu al modestiei denotă o persoană
cu o stimă și imagine de sine foarte ridicate, plin de încredere în sine și în propriile
acțiuni și decizii.

2
Este o persoană care deliberează foarte mult înainte de a lua o decizie, o
persoană chibzuită, precaută. Această deliberare atentă nu se referă neapărat la
timp, el poate lua decizii corecte și atente în timp scurt.
Subiectul este o persoană cu un simț al datoriei foarte ridicat, condus de
conștiință, cu principii morale puternice pe care le urmărește cu scrupulozitate, este o
persoană de încredere. De asemenea, nivelul foarte ridicat al auto-disciplinei denotă
o persoană care își îndeplinește sarcinile și găsește motivare pentru a îndeplini orice
sarcină, nu se descurajează cu ușurință, nu amână și nu abandonează. Subiectul
posedă un nivel înalt de aspirație precum și o perseverență ridicată în obținerea
scopurilor, cu mențiunea că se află la limita de a pune munca înaintea tuturor
celorlalte activități. Un om ordonat, atât în ceea ce privește lucrurile care îl înconjoară
cât și în gândire.
Subiectul demonstrează cote foarte înalte de agreabilitate, manifestată în
relațiile sociale: altruist, cooperant, simpatetic; uneori nivelele înalte de agreabilitate
pot sugera un tip de persoană dependentă, în acest caz, aceste aspecte se pot
observa din alte surse.
Subiectul prezintă un comportament foarte onest, este sincer în exprimarea
opiniilor și în conduită, nu îi place să manipuleze prin flatări, înșelăciune, minciună.
De o blândețe deosebită, această persoană are o simpatie și preocupare reală față
de semeni, sensibil la nevoile celorlalți. De asemenea, caracterizat de o complianță
ridicată, preferă să cedeze în cazul conflictelor interrelaționale, să-și inhibe
agresivitatea, să ierte și să uite.
Este o persoană altruistă însă are rezerve în ceea ce privește încrederea în
ceilalți. Subiectul manifestă un nivel mediu de modestie, fapt care poate să fie
interpretat ca și un complex de superioritate, aroganță, dar și ca o încredere
puternică în propria persoană, prin corelare cu nivelul înalt de competență.
Extraversia este o caracteristică dominantă a acestei personalități. Subiectul
este sociabil, se simte în largul său printre oameni și grupuri mari, afirmativ, activ,
vorbăreț; îi place ce este excitant, stimulativ, are o dispoziție generală veselă,
energică și optimistă.
Una dintre fațetele extraversiei este asertivitatea, felul potrivit de a te comporta
în orice situație. În cazul de față, persoana are un nivel foarte înalt de asertivitate, un
comportament dominant, cu ascendență socială. Vorbește cu ușurință, fără ezitări,

3
spune celor din jur ceea ce vrea și critică într-o manieră care nu ofensează, aceste
persoane devin de obicei liderii grupurilor de apartenență.
Subiectul preferă compania altora mai degrabă decât să stea singur, cu un
comportament activ, plin de energie, simte nevoia de a face mereu ceva și prezintă
tendința de a trăi emoții și sentimente pozitive, este exuberant și plin de vervă. Este o
persoană cu preferință pentru o viață stimulantă, excitantă, preferă culorile vii,
mediile zgomotoase, pericolul.
Subiectul prezintă un nivel mediu superior al deschiderii spre experiență.
Deschiderea reprezintă un concept caracterizat de imaginația activă, sensibilitatea
estetică, atenția pentru viață și sentimentele interioare, preferința pentru varietate,
curiozitatea intelectuală, independența în modul de a gândi lucrurile. Aceste aspecte
nu se asociază în mod necesar cu educația sau cu inteligența generală.
Subiectul prezintă un nivel înalt al deschiderii în plan ideatic, cu alte cuvinte
este o persoană care dovedește o vie curiozitate intelectuală, o deschidere a
interesului pentru idei noi, pentru aspecte neconvenționale, cu preferințe pentru
discuții și argumentări filosofice. Deși nu implică în mod necesar inteligența ca
abilitate înalt dezvoltată, poate contribui în timp la dezvoltarea potențialului
intelectual.
Subiectul are un simț estetic dezvoltat, apreciază profund arta și frumosul.
Acceptă valorile sociale, politice sau religioase însă nu cade în dogmatism. Preferă
stabilitatea în planul acțiunilor mai degrabă decât dorința de a încerca ceva nou, de a
vizita locuri noi sau de a testa mâncăruri neobișnuite. Subiectul are o deschidere
medie spre fantezie, este mai degrabă prozaic, ancorat în realitate. Apreciază
deschiderea spre modurile proprii de a simți însă sentimentele proprii nu constituie
neapărat partea principală a vieții, nu sunt diferențiate ci mai degrabă directe, lipsite
de nuanțe.

4
Anexa: Scoruri inventar NEO
FACTOR Scor Stanine Calificativ Loc
Nevroticism 42 1 Foarte scăzut 5
Extraversie 143 8 Înalt 3
Deschidere 113 6 Mediu superior 4
Agreabilitate 128 9 Foarte înalt 2
Conştinciozitate 158 9 Foarte înalt 1
NEVROTICISM Scor Stanine Calificativ Loc
N1 anxietate 12 5 Mediu 1
N2 ostilitate 7 3 Scăzut 2
N3 depresie 4 2 Scăzut 3
N4 timiditate 9 3 Scăzut 2
N5 impulsivitate 5 1 Foarte scăzut 4
N6 vulnerabilitate 5 3 Scăzut 2
EXTRAVERSIE Scor Stanine Calificativ Loc
E1 căldura 29 7 Înalt 3
E2 spirit gregar 24 8 Înalt 2
E3 asertivitate 23 9 Foarte înalt 1
E4 activism 24 8 Înalt 2
E5 căutarea stimulării 19 5 Mediu 4
E6 emoţii pozitive 24 7 Înalt 3
DESCHIDERE Scor Stanine ( Calificativ Loc
O1 fantezie 13 4 Mediu inferior 4
O2 estetic 24 7 Înalt 1
O3 sentimente 17 4 Mediu inferior 4
O4 acţiuni 16 5 Mediu 3
O5 ideatic 22 7 Înalt 1
O6 valori 21 6 Mediu superior 2
AGREABILITATE Scor Stanine Calificativ Loc
A1 încredere 18 6 Mediu superior 3
A2 onestitate 28 9 Foarte înalt 1
A3 altruism 21 6 Mediu superior 3
A4 complianţă 20 7 Înalt 2
A5 modestie 17 5 Mediu 4
A6 blândeţe 24 9 Foarte înalt 1
CONŞTINCIOZITATE Scor Stanine Calificativ Loc
C1 competenţă 30 9 Foarte înalt 1
C2 ordine 23 8 Înalt 6
C3 datorie 27 9 Foarte înalt 3
C4 dorinţa de 25 7 Înalt 5
realizare
C5 auto-disciplină 25 9 Foarte înalt 4
C6 deliberare 28 9 Foarte înalt 2

S-ar putea să vă placă și