Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ RECAPITULATIVĂ

1. Gradul de asemănare a piesei sau a produsului realizat faţă de piesa/produsul proiectat se


numeşte:
a) rugozitate;
b) precizie
c) toleranţă.

2 Mărimea care exprimă valoarea numerică a unei lungimi, în unitatea de măsură aleasă, se
numeşte:
a) precizie dimensională;
b) precizie de prelucrare;
c) dimensiune.

3 Denumirea convenţională a unei suprafeţe exterioare a unei piese, chiar dacă ea nu este
cilindrică, este:
a) alezaj;
b) arbore;
c) bucşă.

4 Denumirea convenţională a unei supafeţe interioare a unei piese, chiar dacă ea nu este
cilindrică, este:
a) arbore;
b) alezaj;
c) bucşă.

6 Dimensiunea notată cu N se numeşte:


a) dimensiune nominală;
b) dimensiune limită;
c) lungime;

7 Valoarea dimensională obţinută prin prelucrare reprezintă:


a) dimensiunea limită;
b) dimensiunea nominală;
c) dimensiunea efectivă.

8 Diferenţa dintre valoarea maximă şi cea minimă a unei dimensiuni (sau abateri
dimensionale) se numeşte:
a) toleranţă;
b) abatere efectivă;
c) abatere limită;

1
SDV-URI ŞI UTILAJE FOLOSITE LA ASAMBLARE

Cricuri

Pentru ridicat Palane

Macarale
Utilaje
Camioane

Pentru
Electrocare
transportat

Motostivuitoare

Menghine
SDV-uri şi
utilaje folosite Dispozitive Prisme şi
la asamblare. universale colţare
Dispozitive
Dispozitive Presele de
specializate mână
Folosite la
operaţiile
pregătitoare la
Scule asamblare

Truse de scule

Şubler,
Verificatoare micrometru,
comparator.

Utilaje de ridicat utilizate la ridicarea sau


coborârea pieselor, a subansamblelor sau a
produselor de masă mare, la înălţime mică.

Utilaje pentru ridicat:


Cricuri

Utilaje de ridicare a sarcinilor, acţionate manual


Palane sau mecanizat, acestea fiind suspendate de un
cărucior, prin deplasarea acestuia în lungul unei

2
şine, permite transportarea sarcinilor pe distanţe
scurte. Poate fi: palan manual (capacitate maximă:
20 t) sau palan electric (capacitate maximă: 5 t).

Maşini de ridicat care permit ridicarea sarcinilor


şi deplasarea lor pe orizontală pe distanţe ce
variază de la câţiva metri, la câteva zeci şau sute
de metri. Dispozitivul de ridicare a sarcinii îl
constituie un palan montat pe un schelet metalic.

Macarale

Utilaje pentru
Sunt mijloace de transport, utilizate de regulă
transportat: pentru transportul produselor finite. Acestea pot fi
Camioane obişnuite sau pot fi prevăzute cu platforme.

Sunt mijloace de transport sub forma unor


cărucioare acţionate electric. La acestea, sarcina
de transport se aşează direct pe platforma
căruciorului sau în containere.

Electrocare

Sunt mijloace de transport asemănătoare


Motostivuitoare electrocarelor, cu diferenţa că asigură în plus şi
3
ridicarea sarcinii transportate. Sunt utilizate acolo
unde este necesară depozitarea produselor prin
stivuire.

Menghinele=dispozitive de fixare cu caracter


universal, la care piesele simple se prind direct
între fălcile menghinei, iar piesele complicate
între piesele suplimentare montate pe fălcile
menghinei.

Dispozitive(universale):
Dispozitive universale=utilizate la montarea
mai multor tipuri de ansambluri, fie direct,
fie prin adaptarea lor prin înlocuirea unor Prismele şi colţarele = servesc la sprijinirea
piese componente. pieselor în vederea asamblării.

Presele de mână=servesc la presarea bucşelor, la


montarea rulmenţilor.

Dispozitive speciale=utilizate la realizarea unui anumit tip de asamblare, fiind astfel construite
încât să permită aşezarea piesei de bază.

4
Scule folosite la operaţiile pregătitoare înaintea asamblării: răzuitor, alezor, tarozi, burghie,
etc.
Trusele de scule: Servesc la executarea unei singure operaţii (truse de chei, truse de şurubelniţe)
sau a mai multor operaţii (truse complexe de lăcătuşerie).

NSSM SPECIFICE OPERAŢIILOR TEHNOLOGICE PREGĂTITOARE EXECUTATE ÎN


VEDEREA ASAMBLĂRII.
În atelierele de montaj şi întreţinere se iau o serie de măsuri, în scopul protecţiei împotriva
accidentărilor şi pentru evitarea deteriorării organelor de maşini.
Printre aceste măsuri, putem enumera: -
 Temperatura din interiorul atelierului trebuie să fie optimă pentru desfăşurarea activităţii
 Măsuri de mecanizare şi automatizare, în special a operaţiilor grele şi cu risc crescut de
accidentări;
 Curăţarea aerului de gaze, praf şi aburi, prin ventilaţie;
 Atelierele de reparaţii şi întreţinere trebuie să fie bine iluminate, atât ziua, cât şi noaptea;
 Protejarea instalaţiilor electrice împotriva elec trocutării şi legarea aparatelor şi instalaţiilor
la pământ; Verificarea înainte de utilizare a instalaţiilor de ridicat (cabluri, lanţuri, scripeţi);
 Evitarea staţionării muncitorilor în raza de acţiune a macaralelor;
 Mecanismele de ridicat şi transportat să fie manevrate numai de personalul calificat în acest
scop;
 Echipamentul individual de protecţie reprezintă totalitatea mijloacelor cu care este dotat
fiecare participant în procesul de muncă şi constituie un element foarte important în
protejarea împotriva factorilor de risc.
 Alegerea echipamentului individual de protecţie se face în funcţie de riscuri, alegându-se
tipul, aplicându-se anumite standarde şi folosind anumite marcaje
 Utilizarea EIP este permisă dacă:
o este conform reglementărilor tehnice aplicabile;
o este corespunzător riscurilor pe care le previne, fără a induce el însuşi un risc
suplimentar;
o răspunde condiţiilor existente la locul de muncă;