Sunteți pe pagina 1din 3

FAZELE INTOCMIRII DESENULUI LA SCARĂ

Figura 1. Fazele alcătuirii desenului la scară

1. Alegerea scării de reprezentare => se realizează în funcţie de mărimea şi


complexitatea piesei, având în vedere ca reprezentarea piesei să fie cât mai clară.

2. Determinarea formatului => se realizează în funcţie de scara de


reprezentare aleasă şi de numărul proiecţiilor în care se reprezintă piesa, luând în
considerare şi spaţiul necesar pentru cotare. În acest sens, se ţine seama şi de
dimensiunile standardizate ale formatului, cele mai uzuale fiind prezentate în
tabelul 1:

Tabelul 1. Dimensiunile uzuale ale formatelor


Format Dimensiuni [mm]
A0 841 x 1189
A1 841x594
A2 594x420
A3 420x297
A4 210x297
A5 149x210

3. Reprezentarea şi cotarea piesei => are la rândul ei, următoarele etape de


execuţie:
3.1. Dispunerea dreptunghiurilor minime pe format;
3.2. Trasarea axelor de simetrie;
3.3. Trasarea conturului interior al piesei cu linii subţiri;
3.4. Înscrierea cotelor;
3.5. Haşurarea secţiunilor, îngroşarea muchiilor vizibile, notarea rugozităţii
suprafeţelor.

4. Inscripţionarea desenului => Înscrierea pe desen a notelor şi observaţiilor


(exemplu: observaţii privind tratamentul termic) sau completarea indicatorului.
Verificarea desenului => Se realizează prin compararea cu schiţa, fiind
înlăturate eventualele scăpări. De asemenea se verifică respectarea tuturor
normelor de reprezentare şi cotare.

1
FIŞĂ DE LUCRU
I. Identificaţi etapele de execuţie specifice reprezentării şi cotării piesei (punctul 3) pentru desenul indicat în figura 2:

Figura 2.

2
II. Completaţi următoarele afirmaţii, încât să obţineţi răspunsuri corecte:
a) La alegerea scării de reprezentare, trebuie avută în vedere ca.............................piesei să fie cât mai.........................................
b) Scările de reprezentare pot fi de............................, de.................................sau în..........................naturală.
c) La stabilirea formatului, trebuie avut în vedere............................................de reprezentare şi.............................pentru cotare.
d) Înscrierea pe desen a observaţiilor constituie etapa..................................................................
e) Comparaţia desenului la scară cu schiţa, reprezintă etapa de....................................................