Sunteți pe pagina 1din 62

Există adevăr în

lumea postmodernă?

“Ce este adevărul?”


Pilat
O scrisoare
“... Eu n-am spus explicit sau
implicit că această carte [Codul
DaVinci], sau vreo altă carte de
ficţiune – şi aici se include şi biblia –
ar conţine vreun adevăr. Noi toţi
trăim în propriul nostru „adevăr” şi
noi toţi ne justificăm acţiunile,
ideologiile si crezurile noastre. Eu
nu sunt creştină, dar respect pe cei
care cred că Isus a fost un fiu de
„dumnezeu”.
Niciodată nu mi-am închis ochii sau
mintea faţă de o altă cale, deşi eu am
ales propria mea cale pe care să merg.
Am citit biblia şi consider că este o carte
interesantă de istorie. Nu am nici o
îndoială că fiecare întâmplare povestită
în ea s-a întâmplat într-un fel sau altul.
Singurul lucru la care vreau sa-ţi atrag
atenţia este că fiecare dintre noi
percepe evenimentele şi evoluţia lor aşa
cum se petrec în contextul propriei
noastre existenţe şi al propriilor noastre
ideologii. Cine este dumnezeu, ce este
dumnezeu, dacă el/ea există, nu este un
argument pe care cineva să-l poată
câştiga vreodată. Şi eu n-am nici o
intenţie să mă angajez într-o bătălie
fără sorţi de izbândă.”
Întrebări fundamentale
1. Origini – De unde vin?
2. Identitate – Cine sunt?
3. Semnificaţie – De ce exist?
4. Moralitate – Cum să trăiesc?
5. Destin – Ce se întâmplă după
moarte?
Un singur Nu există Totul este
Dumnezeu Dumnezeu dumnezeu
Creştinism Ateism, Panteism,
Iudaism Nihilism, Budism,
Islam Existenţialism New Age
Se poate să aibă toţi dreptate?
Relativism
• Nu există adevăr absolut.
• Adevărul este relativ şi fiecare îl
percepe în felul lui.
• Este intolerant să afirmi că deţii
adevărul.
• Sondaje de opinie – peste 60% nu
cred că există adevăr absolut.
Este important adevărul?

• Familie
• Şcoală
• Medicul
• Banca
• Judecătorie
Este adevărul important?

De ce cred mulţi că adevărul


nu poate fi cunoscut sau nu
este important în moralitate
sau religie?
Este important adevărul?

Dacă nu ne-am urca într-un


avion despre care nu avem
convingerea că este verificat bine
şi în stare de zbor, de ce ne-am
risca veşnicia crezând ceva ce nu
este adevărat?!?
Întrebări fundamentale
1. Ce este adevărul?
2. Poate fi cunoscut adevărul?
3. Poate fi cunoscut adevărul
despre Dumnezeu?
4. Ce implicaţii are? Cui îi pasă
de adevăr?
Ce este adevărul?

Ceea ce corespunde cu obiectul


său.

Ceea ce descrie o stare de


lucruri aşa cum este.
Adevărul despre adevăr

1. Adevărul este descoperit, nu


inventat.
• Există independent de
cunoaşterea lui.
• Gravitaţia a existat înainte de
Newton!
Adevărul despre adevăr

2. Adevărul este transcultural.


• Este adevărat pentru toţi
oamenii, pretutindeni.
• 2 + 2 = 4 (în sistemul zecimal)
Adevărul despre adevăr

3. Adevărul este neschimbător.


• Crezurile noastre despre
adevăr se pot schimba, dar nu
şi adevărul.
• Sfericitatea pământului
Adevărul despre adevăr
4. Crezurile noastre nu schimbă
adevărul.
• Sinceritatea cuiva nu modifică
adevărul.
• Cianura este otrăvitare, chiar
dacă eu cred sincer că nu este
toxică.
Adevărul despre adevăr

5. Adevărul nu este afectat de


atitudinea noastră.
• Poţi fi arogant sau modest –
adevărul nu este afectat de
atitudinea ta!
Adevărul despre adevăr

6. Orice adevăr este absolut.


• Descrie starea de lucruri aşa
cum este.
• Corespunde cu obiectul său.
Observaţii

Crezuri contrare sunt posibile,


dar adevăruri contrare nu sunt
posibile.
• Orice adevăr este absolut!
Contradicţii
Când cineva spune:
• Nu există adevăr!
• Întreabă: “E adevărat ce spui?”
• Adevărul nu poate fi cunoscut?
• Întreabă: “Cum ai ajuns să
cunoşti lucrul acesta?”
Contradicţii
• Orice adevăr este relativ.
• Întreabă: “Este şi acesta un adevăr
relativ?”
• E adevărat pentru tine, dar nu şi
pentru mine.
• Întreabă: “E adevărat numai pentru
tine, sau şi pentru mine?”
Ideile au consecinţe
Ideile bune au consecinţe bune.
Ideile rele au consecinţe rele.
• Dacă îi învăţăm pe copii că totul
este relativ, inclusiv binele şi
răul, de ce să ne mirăm când
trăiesc imoral, când mint sau
când înşală?
Întrebări fundamentale
1. Ce este adevărul ?
2. Poate fi cunoscut adevărul?
Poate fi cunoscut adevărul?
• Care este filozofia predominantă
în universităţi?
• Scepticismul sau agnosticismul
• De ce?

• David Hume (1711 – 1776)


• Immanuel Kant (1724 – 1804)
David Hume (1711-1776) – sceptic,
atomism empiric
- Numai două categorii de afirmaţii
sunt adevărate:
a. Sunt adevărate prin definiţie.
ex. Ecuaţii sau definiţii matematice

b. Pot fi verificate empiric prin simţuri.


ex. Obiecte sau fenomene fizice
- realitatea este cunoscută într-o
succesiune de senzaţii separate şi
neconectate

- conexiunile cauzale sunt făcute de


minte a posteriori numai după ce a fost
observată în experienţă o conjuncţie
constantă de evenimente
-prin urmare nu se poate vorbi despre
conexiuni mintale a priori sau
independent de experienţă

- orice cunoaştere a relaţiei dintre


cauză şi efect este rezultată numai din
experienţă, a posteriori
Scepticismul lui David Hume
• Pericolul asocierii false post hoc
• de ex., Soarele răsare în fiecare zi după
cântatul cocoşilor, şi prin urmare
cântatul cocoşilor cauzează răsăritul
soarelui – FALS!
• În concluzie, relaţiile cauzale nu pot fi
cunoscute niciodată!

• Fără o cunoaştere a Cauzei universului,


nu-L putem cunoaşte pe aşa-zisul
Dumnezeu - trebuie să fim agnostici!
Scepticismul lui David Hume este contradictoriu
“Dacă iei în mână orice carte, de pildă, o
carte de teologie sau de metafizică,
întreabă-te: “Conţine această carte
raţionamente abstracte despre numere
sau cantităţi? NU. Conţine această carte
raţionamente experimentale despre fapte
sau existenţă? NU. Atunci aruncă
această carte în flăcări, deoarece nu
conţine altceva decât speculaţii şi iluzii.”
(Enquiry Concerning Human Understanding)

Hume nu este sceptic la scepticismul său!


Agnosticismul lui Immanuel Kant
Immanuel Kant (1724-1804) – agnostic
- “trezit din somnolenţa dogmatică”
de scrierile lui Hume

- Mintea formulează datele senzoriale


obţinute din observarea lucrului

- Cunoaştem fenomenul mintal


(lucrul aşa cum ne apare), dar nu şi
noumenul (lucrul în sine).
- Există o prăpastie de netrecut
între observator şi lumea reală.
- Nu pot avea cunoştinţe credibile
despre cum este lumea reală cu
adevărat.

- Aşadar, trebuie să rămânem


complet agnostici cu privire la
realitate.
Agnosticismul lui Immanuel Kant
Greşeala lui Kant:
- Dacă nu poţi cunoaşte nimic cu
privire la lumea reală, de unde ştii
că există o lume reală?

- Trebuie să cunoşti ceva ca să poţi


spune că nu cunoşti nimic, dar te
contrazici singur!
Cum răspundem la agnosticism?
1. Agnosticismul limitat este
compatibil cu credinţa creştină.

• recunoaştem că nu avem o
cunoaştere completă a lui
Dumnezeu, datorită limitărilor
impuse de finitudinea umană şi de
starea de păcat
Cum răspundem la agnosticism?
2. Agnosticismul absolut este
incompatibil cu credinţa creştină.

• Este o poziţie care se contrazice


singură.
• Ca să afirmi că nu poţi cunoaşte
nimic despre realitate trebuie să
cunoşti ceva!
Întrebări fundamentale
Poate fi cunoscut adevărul?

DA!
Agnosticismul absolut este
contradictoriu!
Întrebări fundamentale
1. Ce este adevărul ?
2. Poate fi cunoscut adevărul?
3. Poate fi cunoscut adevărul
despre Dumnezeu?
4. Ce implicaţii are? Cui îi pasă
de adevăr?
Întrebări fundamentale
Poate fi cunoscut adevărul
despre Dumnezeu?

Nu sunt toate religiile, în


esenţă, la fel?
• Orbii şi elefantul
Pluralism
Crezul că toate religiile sunt la
fel de adevărate.

• Mai multe cărări care duc la


vârful muntelui.
• Este oare posibil ca toate
religiile să fie adevărate?
Pluralism
Diferenţe între religii:
• Dumnezeu
• Om
• Păcat
• Mântuire
• Rai şi iad
Cum cunoaştem adevărul?
Raţiune – logică
• Legile logicii

Revelaţie
• Autentificată
Legile logicii:
• Legea non-contradicţiei
– A nu este non-A.
• Legea identitităţii
– A este A.
• Legea excluziunii mijlocului
– Sau A sau non-A.
Principiul non-contradicţiei
Două afirmaţii contradictorii
nu pot fi adevărate în acelaşi
timp şi în acelaşi sens.

Avicenna (980-1037) – medic şi


filozof musulman
Principiul non-contradicţiei
“Cine nu crede principiul
non-contradicţiei ar trebui
bătut şi ars până când
recunoaşte că a fi bătut nu
este tot una cu a nu fi bătut,
şi a fi ars nu este tot una cu
a nu fi ars!”
Raţionamente
• Deductiv
– De la general la particular
• Premize
– Toţi câinii sunt mamifere patrupede.
– Rex este câine.
• Concluzie
– Rex este mamifer patruped.
Raţionamente
Dacă premizele sunt corecte,
concluzia este corectă.

Verifică premizele!
Raţionamente
• Inductiv
– De la particular la general
• Observaţii
– Ştefan cel Mare a murit.
– George Enescu a murit. . .
• Concluzie
– Oamenii sunt muritori.
Metoda ştiinţifică inductivă
• Observaţii
• Elaborarea unei teorii
• Experimentare
• Verificarea teoriei şi revizuire
Cum cunoaştem adevărul?
Raţiune – logică
• Raţionamente deductive
• Raţionamente inductive

Revelaţie
• Autentificată
Cunoaşterea unei persoane?
Raţionamente deductive şi
inductive
• înfăţişare, acţiuni, relatări
Cunoşti despre persoană

Revelaţie
• discuţii, scrieri (autentice)
Cum poate fi cunoscut Dumnezeu?
• Dumnezeu poate fi cunoscut
din lucrările Lui
– Cunoaştere inductivă
• Romani 1:19-20
• Dumnezeu poate fi cunoscut
din Cuvântul Lui
– Revelaţie specială
Revelaţia specială
Trebuie să fie autentificată
• Contradicţii între “revelaţii”
• Dumnezeu şi Baal
– Ilie pe Mt. Carmel – 1 Împ. 18
• Biblia şi Coranul
• Dumnezeirea Domnului Isus
• Învierea Domnului Isus
Revelaţia specială
• Mesajul de la Dumnezeu
autentificat prin semne
speciale supranaturale
• Moise – Ex. 3-4
• Domnul Isus – “semne”
• Marcu 2:1-12; Ioan 14:11
Biserica primară
• Biserica primară – Fp. Ap.
– Fp. 14:3 “Domnul ... adeverea
Cuvântul ... semne şi minuni”
• Pavel
– dovedea că Isus este Cristosul
Poate fi cunoscut Dumnezeu?
• Inductiv - Revelaţia generală
– Puterea absolută, inteligenţa,
creativitatea, simţul estetic
• Revelaţia specială
– Sfinţenia, dragostea, mila,
îndurarea, dreptatea, etc.
Implicaţii
• Adevărul poate fi cunoscut
• agnosticismul se contrazice singur
• Adevărul despre Dumnezeu poate fi
cunoscut
• pluralismul este fals – nu toate religiile
sunt adevărate
• Prov. 14:12 – Multe căi pot părea omului bune,
dar la urmă se văd că duc la moarte.
De ce credem ceea ce credem?
Factori:
• Sociologici (familia, societatea)
• Psihologici (linişte sufletească,
semnificaţie, sens în viaţă)
• Religioşi (Scripturi, biserica)
• Filozofici (logic, sprijinit de
dovezi)
Un singur Nu există Totul este
Dumnezeu Dumnezeu dumnezeu
Creştinism Ateism, Panteism,
Iudaism Nihilism, Budism,
Islam Existenţialism New Age
Se poate să aibă toţi dreptate?
Concluzii
• “Veţi cunoaşte adevărul şi
adevărul vă va face liberi!”

• “Eu sunt Calea, Adevărul şi


Viaţa! Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine!”