Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de mobilitate ERASMUS+

Lucrători competitivi pe piața muncii europene în profilul:


Resurse naturale și protecția mediului – Industrie alimentară

Participarea la proiectul de mobilitate Erasmus a avut ca efect îmbunătăţirea atitudinilor,


comportamentelor şi abilităților sociale ale elevilor participanţi, ca urmare a confruntării acestora
cu un context nou de muncă şi viaţă.
Elevii au dobândit cunostințe, abilități și atitudini generale în domeniul industriei
alimentare care vor pune bazele pregătirii de specialitate în domeniu, acestea fiind dezvoltate
intr-un mediu cu dotări tehnologice de ultima generație, cu instalații și echipamente moderne,
astfel încât vor fi în măsură să se adapteze cerințelor pieței muncii din Romania și Europa.
În plan personal elevii și-au dezvoltat competențele lingvistice, interculturale, sociale, au
învățat să lucreze în echipă, să se adapteze la noi medii, au devenit mai responsabili, mai
încrezători în forțele lor, apropiindu-se de profilul cerut de angajatori.
Se așteaptă ca participarea la această mobilitate să stimuleze elevii spre o pregătire
profesională de calitate, spre urmarea unor trasee de carieră care să-i ajute să înțeleagă ce doresc
să facă după terminarea școlii. În același timp tinerii au învățat să aleagă un loc de muncă în
funcție de propriile așteptări, pentru a se simți împliniți pe plan profesional. De asemenea s-au
maturizat și s-au pregătit pentru viața de adult.
Participantii au învățat să respecte un program fix de lucru, reguli clare, să-și
îndeplinească sarcinile de lucru la termenele și în condițiile cerute, să colaboreze cu ceilalți
colegi de echipă, activități care vor contribui în mod evident la creșterea gradului de
responsabilitate, a rigorii și disciplinei individuale, a respectului pentru celalalt și pentru propriul
sine. În același timp tinerii au vizitat locuri minunate și pline de mister din această țară, membră
a Uniunii Europene din anul 1986. Farmecul Portugaliei stă în primul rând în faptul că, deși este
fără îndoială un modern stat european, păstrează câteva enclave rurale, unde timpul pare să fi stat
pe loc și tradiția înflorește pe zi ce trece.
Elevii au vizitat Sintra care se află într-un peisaj montan verde cu numeroase palate,
moșii, parcuri și un castel medieval. În centru, Palatul Sintra a fost o reședință pentru regalitatea
portugheză și este doar una dintre numeroasele proprietăți rafinate care te pot cuceri. De
asemenea au vizitat și capitala Portugaliei, Lisabona, un oraș colorat, plin de viață cu locuri
minunate și pline de misterul civilivației medievale. Este un oraș cu viață culturală intensă, fiind
considerată una din marile centre culturale europene.

Impresii ale elevilor implicaţi în activitatea desfăşurată în stagiul de practică la


agenţi economici din Portugalia – Proiectul ERASMUS +
Nică Ramona, clasa a X-a G, ”Consider că acest stagiu de practică a fost o experienţă
plăcută pentru mine ca şi elev, fiind o oportunitate de a participa la activităţile de instruire
practică în industria cărnii. Am desfăşurat activitatea într-o unitate din Alcoşet unde am primit în
totalitate sprijinul personalului pe toată durata stagiului de practică.. Pe parcursul acestei
perioade am arătat, responsabilitate, spirit de echipă şi interes în dobândirea competenţelor
profesionale din industria alimentară şi perfecţionare în acest domeniu.
Cunoscând un alt context, o altă cultură, tradiţie, alt sistem în domeniul muncii, am avut
posibilitatea să mă autodepăşesc. Participarea la acest proiect Erasmus m-a ajutat să-mi
îmbogăţesc cunoştinţele, să-mi formez abilităţile profesionale necesare de care am nevoiesă mă
adaptez uşor la cerinţele pieţei din domeniul industriei cărnii.. Această experienţă m-a ajutat sa-
mi dezvolt şi abilităţile personale prin faptul că am lucrat direct cu personalul din unitate, am
efectuat aceleaşi operaţii tehnologice de prelucrare a cărnii, am conversat în limba engleză, am
învăţat şi portugheză, am reuşit să cresc încrederea în propriile forţe şi să fiu mai sigură pe ceea
ce doresc să fac în viitor.
Mi-a făcut plăcere să cunosc oameni frumoşi, portughezi de la care am învăţat că trebuie
să zâmbesc mai mult şi să mă bucur în fiecare zi.”

Balaban Ana, clasa a X-a G,”Mobilitatea Erasmus este cea mai frumoasă modalitate de
a-ţi petrece stadiul de practică într-o altă ţară, pentru că iţi oferă nu numai posibilitatea de a
călători şi a studia, dar şi aceea de a cunoaşte oameni, alte idei şi obiceiuri diferite. Sunt
norocoasă că am avut oportunitatea de a beneficia de un stagiu de practică în industria
alimentară, industria cărnii la unităţi din oraşul Pinal Novo. Această experienţă nu m-a ajutat
doar în sensul în care am reuşit să-mi dezvolt abilităţile profesionale şi de lucru în echipă, cât şi
cele personale, prin faptul că personalul unităţii mi-a permis să lucrez direct cu ei, să vorbesc cu
ei, am reuşit să cresc încrederea în propriile forţe. În cadrul acestui proiect, am participat la
activităţi din cadrul stagiului de pregătire, am fost în excursii în Lisabona care mi-au lăsat
amintiri de neuitat. ”

Bocşe Giulia, clasa a X-a G,”Mobilitatea de practică în Portugalia, a fost pata de culoare
în anii de liceu, a fost experienţa care m-a făcut să văd lumea cu alţi ochi şi să fac activităţi de
care nu credeam că sunt în stare. Am avut şansa să îmi formez abilităţile profesionale şi să
reuşesc să mă adaptez uşor la cerinţele pieţei de muncă. Această experienţă m-a ajutat să am mai
mult curaj, răbdare, iniţiativă şi mai ales că dacă vreau cu adevărat ceva trebuie să lupt şi voi
reuşi. Interacţiunea cu oameni cu o cultură, limbă, personalitate diferită m-a ajutat să am o altă
perspectivă asupra lumii, să lucrez mai bine în echipă, să îmi dezvolt capacitatea de a comunica
în engleză şi cel mai important să leg prietenii de neuitat.”

Cercelaru Cătălin, a X-a G, ”Experienţa de mobilitate Erasmus mi-a dat şansa să-mi
îmbunătăţesc cunoştinţele şi competenţele în domeniul industriei alimentare. Pe parcursul
acestei perioade am arătat determinare, dinamism şi spirit de echipă, responsabilitate şi interes în
perfecţionarea profesională. Cunoscând, un alt context, o altă ţară, cultură, a fost o experienţă
unică. Am participat la excursii, am vizitat locuri unice care şi-au pus amprenta asupra vieţii
personale şi profesionale. Pe toată perioada stagiului de practică, am fost apreciat pentru
seriozitatea și cunoștințele teoretice şi practice demonstrate la locul de practică.”

Alagwani Raˈad, a X-a G, ”Am avut oferită o șansă de a putea fi pregătit conform
tendințelor actuale de pe piața muncii națională și europeană, o șansă pentru a veni în contact cu
profesioniști familiarizați cu tehnologiile moderne. Pe toată perioada stagiului de pregătire
practică cu durata de trei săptămâni, am dobândit competențe cheie la nivelul standardelor
europene, am aplicat legislația privind igiena și securitatea muncii.
Acest proiect mi-a permis dezvoltarea abilităților practice din industria cărnii, lucrul în
echipă, am evaluat nivelul de pregătire în raport cu cerințele unui loc de muncă și mi-am asumat
responsabilitatea față de sarcina primită, condiție esențială pentru viitoarea mea formare
profesională.
În cele trei săptămâni de stagiu și de activitate într-o țară străină, am comunicat atât în
limba română, cât și în limba engleză, am lucrat împreună cu personalul portughez., am devenit
mai sigur şi mai încrezător în forțele proprii. Am trecut prin situații noi pentru mine, am făcut
cunoștință cu o societate diferită, am vizitat Lisabona, monumente şi obiective turistice. După
această mobilitate îmi pot planifica viitorul profesional ținând cont de tot ce am acumulat și
anume cunoștințe și experiențe.”