Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 1

CHESTIONAR STUDENŢI

1. Ce te-a determinat să înveţi limba străină pe care o studiezi în prezent?


(o singură alegere)

1. programa şcolară 4. prestigiul internaţional

2. tradiţia de familie 5. dorinţa părinţilor


3. preferinţa personală 6. o persoană, model de viaţă
7. altele (specificaţi)      

2. Ce te-a stimulat cel mai mult în învăţarea limbii străine în perioada cât ai fost elev?
(o singură alegere)

1. notele obţinute 5. o carieră de succes


2. modelul profesorului 6. dorinţa de a fi o persoană educată
3. perspectiva călătoriilor 7. nevoia de cunoaştere
4. tradiţia de familie 8. altele      

3. În prezent, ca student, ce te motivează cel mai mult în învaţarea limbii străine?


(o singură alegere)

1. notele / punctele de credit 5. o carieră de succes


2. profesorul 6. dorinţa de a fi o persoană educată
3. perspectiva călătoriilor 7. nevoia de cunoaştere
4. obţinerea unei burse de studiu
8. altele      
în străinătate

4. Care dintre aspectele menţionate mai jos reprezintă cel mai important stimul pentru tine în
studiul limbii străine?
(o singură alegere)

1. aspectul şi conţinutul manualelor 6. formatul de lucru


2. activităţile de învăţare 7. relaţia student-profesor
3. metoda de predare 8. atitudinea profesorului
4. sistemul de evaluare 9. flexibilitatea programei
5. atmosfera clasei 10. feedback-ul primit de la profesor

1
5. Ce calitate apreciezi cel mai mult la un material didactic în limba straină ?
(o singură alegere)

1. prezentarea grafică 4. organizarea structurală

2. conţinutul informaţional 5. diversitatea temelor abordate


3. gradul de dificultate 6. varietatea exerciţiilor / activităţilor

6. Numeşte un subiect sau o temă abordată în studiul limbii străine care:


(răspunde la toate întrebările)

6.1. Ţi-a plăcut foarte mult : arhitectura futurista

6.2. Ţi-a stârnit interesul: limbajul de specialitate

6.3. Ţi-a ridicat dificultăţi de întelegere: componentele unei cladiri

6.4. Te-a plictisit : formarea pluralului (substantiv)

6.5. Ţi s-a părut banal : partile de vorbire

6.6. Te-a surprins : cultura indiana

7. Alege dintre temele de mai jos 3 pe care le consideri relevante pentru viitorul tău profesional
şi ai dori să le aprofundezi :
(bifeaza cele 3 opţiuni)

1. prezentarea unei companii (organizare, responsabilităţi specifice, politici interne)

2. scurte documente scrise (scrisori, fax-uri, mail-uri)

3. documente profesionale (rapoarte)

4. CV-uri si interviuri (redactarea unui CV, scrisoarea de intentie, tehnici de interviu)

5. comunicare prin telefon

6. diversitate culturală (comunicare / integrare / interacţiune de succes cu parteneri străini)

7. prezentari orale (tehnici de prezentare)

8. întâlniri profesionale (şedinţe, negocieri)

9. reclame (publicitate de produse şi servicii)

8. Apreciezi că nivelul actual de cunoaştere a limbii străine îţi va da posibilitatea reuşitei


profesionale dorite ?

în totalitate în mare măsură relativ în mică măsură deloc


5 4 3 2 1

2
9. Ce te aştepţi să înveţi în plus faţă de ceea ce ştii deja în seminariile de limbă străină din
facultate / universitate ?

Ma astept sa invat noi cuvinte si expresii care sa ma ajute in cariera mea in strainatate..

10. Ce îţi doreşti cel mai mult să realizezi prin cunoaşterea limbii străine ?
(o singură alegere)

1. să pot face faţă cerinţelor profesionale


2. să pot comunica cu oameni din alte culturi
3. să devin o persoană educată
4. să obţin certificate / atestate recunoscute internaţional
5. să fiu competitiv pe piaţa muncii din ţară sau străinătate
6. să emigrez
7. altele (specificaţi)      

11. Consider că cea mai potrivită formă de evaluare în seminarul de limbă străină este :
(o singură alegere)

1. testul scris 5. portofoliu


2. testul oral 6. proiect personal
3. test scris şi oral 7. proiect în echipă
4. evaluare pe parcurs 8. altele      

justifică alegerea făcută : Prefer testul scris ca forma de evaluare,deoarece ma concentrez


mai bine pe subiect ,cand sunt singura cu foaia in fata.

12. Ce calităţi ale profesorului te-ar încuraja cel mai mult în studiul limbii străine ? (alege
trei în ordinea importanţei, notează cu 1 – cel mai important, … 3 – cel mai puţin important)

, 1. prestanţa didactică 3 8. simţul umorului


      2. indulgenta       9. profesionalism
      3. aspect fizic       10. toleranţă
      4. creativitate       11. persuasiune
      5. inteligenţă       12. punctualitate
1 6. corectitudine 2 13. competenţă lingvistică
      7. exigenţă       14. flexibilitate

13. Ce atitudine a profesorului te-ar determina să înveţi mai bine limba străină?
(o singură alegere)

1. participativă 5. autoritară
2. consultativă / de îndrumare 6. de siguranţă / de încredere în sine
3. rezervată 7. mediatoare
4. autoritate ştiinţifică (un
« guru »)

3
14. Consider că, în studiul limbii straine, cel mai bine mi se potriveşte formatul de lucru…
(o singură alegere)

1. individual
2. în pereche (student-student)
3. în grup de studenţi
4. cu toată clasa
5. numai cu profesorul (student-profesor)

justifică alegerea făcută : Prefer acest format de lucuru ,deoarece este mai interactiv ,iar
subiectul dezbatut devine mai interesant cu fiecare idee care se adauga.

15. În ce activităţi extraşcolare ai folosit limba străină studiată?


Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a le enumera.

-calatorii in strainatate;

16. Enumeră câteva abilităţi / competenţe extralingvistice pe care ţi le-ai dezvoltat odată cu
studiul limbii străine :
(Ex : abilitatea de a lucra în echipă)
abilitatea de a lucra in echipa;abilitatea de a fi spontan si inventiv;

17. Ce înseamnă ‘cultura’ pentru tine? Scrie 3 cuvinte cu care asociezi acest concept.
a) cunoastere
b) arta
c) respect

18. Crezi că introducerea unui element cultural explicit în studiul limbii străine aduce
un plus de atractivitate, interes şi utilitate?

DA
NU
justifică alegerea făcută : Sunt de parere ca aceasta introducere a unui element cultural ar
imbunatatii orele de seminarii ,facandu-le interesante si utile in acelasi timp,prin acumularea
de noi inforamtii ,care sa ne imbogateasca pachetul de cunostinte.

19. Cunoşti ce competenţe de limbă străină îţi sunt necesare, în viitor, pentru profesia pe care
vrei s-o practici?

în totalitate în mare măsură relativ în mică măsură deloc


5 4 3 2 1

4
Date de identificare :

Gen:
Masculin

Feminin

Vârsta : 20

Anul de studiu: 2

Facultatea / Universitatea: Facultatea de Constructii-Brasov

Limba străină studiată: Engleza

Perioada de studiu: 10 ani

Alte limbi străine cunoscute: germana