Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Transporturi
Specializarea: Fenomene de Interactiune Vehicul-Cale de Rulare

Grupa: FIVCR I Data: 27.05.2021


Student: Iura IURCUT
Disciplină: Rezisteța la Rulare Și Fenomene Aerodinamice
la Circulatia Vehiculelor Feroviare

SEMINAR nr. 6

INFLUENTA LUNGIMII TRENULUI


ASUPRA COEFICIENTULUI AERODINAMIC

1. Precizări:

Se va realiza reprezentarea grafica a varianeti coeficientului aerodinamic C in functie de


lungimea trenului.
Se considera un tren avand:
- suprafaţa transversală a trenului S=10 mp
- - perimetrul trenului P=11 m 𝑁
- - coeficientul specific al rezistenţei de presiune 𝑐𝑝 = 9,6 ⋅ 10−3 (𝑘𝑚)2 𝑚2

𝑁
- - coeficientul specific al rezistenţei de frecare 𝑐𝑓 = 2,1 ⋅ 10−3 (
𝑘𝑚 2 2
) 𝑚

𝑁
- - coeficientul aerodinamic 𝐶𝑠 = 0,14 𝑘𝑚 2
( )

Se vor considera lungimi ale trenului L intre 100 si 300 m.

Tabel 1. Variantia coeficientului aerodinamic odata cu cresterea lungimii trenului

Lungimea Trenului
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
L [m]

Coef. Aerodinamic 2.5 2.8 3 3.2 3.5 3.7 3.9 4.2 4.4 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.8 6 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
Variantia coeficientului aerodinamic al unui tren
7.5

6.5

6
Coeficientul aerodinamic

5.5

4.5

3.5

2.5

2
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
Lungimea trenului L [m]

➢ OBSERVATII

Se poate observa ca, coeficientul aerodinamic este direct proportional cu lungimea


trenului, acesta creste liniar (constant), odata cu cresterea lungimii trenului, graficul rezultant fiind
o linie dreapta.

S-ar putea să vă placă și