Sunteți pe pagina 1din 14

Cario – curs 5

Lineri și baze

Linerii și bazele sunt materiale care se aplică între dentină și materialul de


restaurare/ obturația definitivă.
Din punct de vedere clinic: aceste materiale trebuie să respecte următoarele
considerente clinice:
▪ Protecție chimică pulpară
▪ Protecție fizică pulpară (termică și mecanică)
▪ Tratament medicamentos: unele dintre aceste materiale au și rol terapeutic asupra
pulpei.
Aplicare
 Lineri
‐ Se aplică în strat subțire;
‐ În punctul cel mai profund al cavității;
‐ Au rol de a proteja pulpa;
‐ Majoritatea linerilor au și efect terapeutic.
 Baze
‐ Se aplică în strat mai gros;
‐ Substituie dentina îndepărtată de la nivel dentar;
‐ Au rol: de a proteja pulpa fără a avea acțiune medicamentoasă.
Atât linerii cât și bazele se aplică pe baza cavității înainte de realizarea obturației de
durată. Baza cavității e reprezentată de peretele pulpar pentru cavitățile orizontale sau de
peretele axial pentru cavitățile verticale.
Coafajele sunt metodele terapeutice de menținere a vitalității dentare. Pot fi:
‐ Directe: când camera pulpară este deschisă și se salvează pulpa.
‐ Indirecte : când camera pulpară este închisă.

Lineri

Definiție : sunt reprezentați de un strat de cement/rășină de grosime mică care


îndeplinește rolul de barieră fizică față de bacterii și/sau furnizează un efect terapeutic
antibacterian sau neodentinogenetic.
Sunt materiale dentare care se aplică în strat subțire de până la 0.5 mm, în punctul
cel mai profund al cavității deoarece au proprietăți fizice mai scăzute așa că în timp stratul
aplicat dispare. Se aplică în strat subțire, punctiform pentru a nu rămâne un gol sub
obturația de bază.

1
Cario – curs 5

Rol
• Protecția pulpei de bacterii și produșii lor;
• Terapeutic : antibacterian/neodentinogenetic

Aspectul plăgii dentinare


Linerii se aplică în cavitățile profunde așa că trebuie cunoscute tipurile de dentină
întâlnite în cavitățile profunde:
 Dentina dură, de aspect normal
‐ Este dentina la care se ajunge întotdeauna și în cazul cavităților medii
‐ În cavitățile profunde sunt situații în care se ajunge la dentina dură, de aspect
normal, culoare gălbuie, nepigmentată, neimpregnată bacterian.
 Dentina dură, pigmentată (normală)
‐ Culoarea nu e gălbuie, e mai închisă;
‐ Dentina e dură , așa că la palpare apare strigătul dentinar;
‐ Trebuie remineralizată
 Dentina dură + zone de dentină de consistență redusă
‐ Dentină dură, de aspect normal în cea mai mare parte a cavității + un punct
(cu diametrul de 1 mm) de dentină mai moale, în dreptul cornului pulpar
‐ Este situația în care prin îndepărtarea punctului de dentină mai moale se
deschide camera pulpară; pentru a evita acest lucru se poate păstra acea zonă
punctiformă de dentină
 Dentină dură + deschidere punctiformă a camerei pulpare
Indicații: cavități profunde.
Realizează:
 Sigilarea peretelui pulpar/ protecția pulpei
▪ Conferă pulpei dentare protecție termică, chimică și mecanică.
‐ Protecție chimică față de compoziția materialului de obturație de
durată
‐ Protecție termică față de variațiile termice de la nivelul cavității orale
‐ Protecție mecanică față de forțele ocluzale
 Efect cariostatic
▪ Dintre lineri, glassionomerii au cel mai bun efect cariostatic datorită eliberării
de fluor.
 Acțiune antibacteriană
▪ Linerii care prezintă acțiune bacteriană sunt cei pe bază de eugenol, hidroxid
de calciu deoarece au pH bazic.
 Acțiune neodentinogenetică
▪ Unii lineri stimulează formarea de dentină secundară și de reparație (terțiară)

2
Cario – curs 5

Clasificare
 În funcție de consistență
▪ Lineri suspensii: se pot aplica în strat foarte subțire (20-25 microni)
▪ Lineri cimenturi: se aplică în strat de 0.2-1 mm.
 În funcție de compoziție
▪ Lineri pe bază de Ca(OH)2
▪ Lineri cimenturi ionomere de sticlă / glassionomeri / CIR
▪ Lineri pe bază de eugenat de zinc

Hidroxidul de calciu

Efecte
‐ Efect antibacterian: datorită pH-ului foarte alcalin
‐ Efect neodentinogenetic: stimulează formarea dentinei de reacție
Proprietăți fizice
• Modul de elasticitate redus => rezistența la compresiune este scăzută așa că se
aplică în cantități mici și se va acoperi cu alt ciment.
• Solubilitate crescută => în timp au tendința să dispară de sub obturații
• Se descompun la gravaj acid (la demineralizare)
• Grad de izolare termică: redus
Pentru îmbunătățirea proprietăților fizice ale linerilor, au apărut linerii amestecați cu
rășini, fotopolimerizabili, care:
‐ sunt mai stabili
‐ au o rezistență la compresiune mai mare decât linerii autopolimerizabili;
‐ au o solubilitate mai scăzută
‐ DAR sunt fotopolimerizabili așa că nu se pot aplica dacă pulpa e expusă.

Mod de prezentare: suspensii, cementuri, MTA


1. Linerii suspensii: formă monocomponentă
Compoziție : suspensie în solvent.
− Suspensie de hidroxid de calciu
− Solvent: apă, metilceluloză în soluție apoasă, polimeri sintetici.
Denumiri comerciale
− Calcipulpe (Septdont)
− Calxid (Spofa)
Se prezintă în seringă monocomponentă.

3
Cario – curs 5

Utilizări
− Coafaj direct;
− Pe canalele radiculare pentru dezinfecție (nu fac priză la nivelul
canalului radicular astfel încât pot fi îndepătați cu ușurință)
Tehnică
− Izolarea dintelui:
⸗ cu rulou de vată, aspirator și digă.
⸗ Se realizează deoarece nu avem voie să avem mediu umed.
− Toaleta cavității
⸗ Cu ser fiziologic (în acest caz deoarece avem o cavitate
profundă)
⸗ Rol: pentru a aplica materialul pe o suprafață curată.
− Uscarea cavității
− Aplicarea linerului
⸗ Cu ajutorul unui obturator;
⸗ În punctul cel mai profund al cavității (practic se pensulează în
strat foarte subțire)
− Urmează să se usuce câteva secunde și să fie acoperit de
⸗ obturația provizorie: în majoritatea cazurilor; deoarece se
folosesc pe canale sau în coafaj direct
⸗ obturația de bază
2. Lineri cementuri
▪ Autopolimerizabili : pastă/pastă
Sunt alcătuiți din 2 paste, din care una e baza iar cealaltă e catalizator.
− Baza : calcium tungstate, fosfat de calciu tribazic, ZnO, glicol salicilat
− Catalizatorul : Ca(OH)2, ZnO, stearat de Zn, etilen-toluen-sulfonamidă
Prin amestecare în cantități egale pot produce priza materialului (priză
rapidă: 2 min)
▪ Fotopolimerizabili : formă monocomponentă
Priza se realizează prin fotopolimerizare timp de 20 de sec.
Tehnică
− Izolare
− Toaletă
− Uscare
− Preparare liner
⸗ Se pun cantități egale.

4
Cario – curs 5

⸗ Se spatulează până se ajunge la o culoare omogenă, se adună


la marginea plăcuței de hârtie cerată.
− Aplicare liner
⸗ Se ia cu obturatorul rotunjit și se aplică în punctul cel mai
profund.
− Face priză rapidă așa că trebuie aplicat altfel murdărește pereții
cavității.
− Se acoperă cu
⸗ obturație provizorie
⸗ obturație de bază

3. MTA
▪ Un alt liner pe bază de hidroxid de calciu este MTA (mineral trioxide
aggregate)
Compoziție: amestec de oxizi metalici (cel mai mult silicat calcic)
− Silicat tricalcic
− Aluminat tricalcic
− Oxid tricalcic
− Dioxid de siliciu
Mod de prezentare: pulbere (pudră) ce se amestecă cu apă distilată (3:1)
Tehnică
− Prepararea materialului
⸗ Se amestecă pudra cu apa distilată în raport 3:1.
⸗ Prin hidratarea pudrei cu apă distilată se obține un gel coloidal
care poate să fie aplicat în cavitate. Acest gel se solidifică după
priză.
⸗ + acest material se aplică în special pe deschiderea camerei
pulpare sau în medii unde nu putem realiza uscarea perfectă
deoarece face priză și în mediul umed.
− Timp de lucru (preparare și aplicare): 5 min
− Priza
⸗ Compoziție după priză: cristale de oxid de calciu + fosfat de
calciu (structură granulară)
⸗ Foarte lungă: 4 ore
Avantaj: face priză în mediul umed.
Dezavantaj: timpul de priză foarte lung (4 ore).
Proprietăți fizice și chimice
− pH foarte alcalin (12.5) => proprietăți antibacteriene

5
Cario – curs 5

− Timp de lucru: 5 min


− Timp de priză: 4 ore
− Rezistența la compresiune: 67.3 Mpa: scăzută, ca la orice liner
(amalgamul = 311.1 MPa)
− Radioopac așa că se poate observa radiologic.
Proprietăți biologice
− Grad înalt de etanșeitate
⸗ Superioară etanșeității tuturor celolrlalte materiale de
obturație.
⸗ Nu este influențată de mediul umed (contaminarea cu apă,
sânge) în timpul aplicării materialului
− Efect antibacterian
− Material biocompatibil
Indicații
• Coafaj direct sau indirect (e foarte scump așa cu nu se prea aplică la
coafajul indirect ci doar pentru cel direct)
• Indicat dacă nu? s-a realizat apexifierea: dintele e tânăr, se ajunge la
deschiderea accidentală a camerei pulpare și pentru a nu se face
devitalizare. Se îndepărtează pulpa coronară, se aplică MTA și se
păstrează dintele până când se realizează apexifiere și abia apoi se
continuă cu tratamentul endodontic.
• Perforații radiculare sau ale planșeului : deoarece nu e sensibil la
mediul umed.
• Rezorbții interne
• Obturații retrograde
Coafajul direct se urmărește 20-30 zile:
‐ Dacă are succes se trece la realizarea obturației de durată
‐ Apoi se urmărește din 6 în 6 luni timp de 2 ani.

Cimenturile ionomere de sticlă ca și lineri

Pe lângă utilizarea ca lineri se utilizează și ca baze, obturații de durată.


Calități
• Eliberează fluor: acțiune anticariogenă
• Adeziune chimică la țesuturile dentare (prin schimb de ioni)
Variante
‐ Fotopolimerizabile
‐ Autopolimerizabile

6
Cario – curs 5

Pentru îmbunătățirea proprietățilro mecanice la un moment dat li s-au adăugat și


aliaje metalice.

Bazele

Definiție: sunt materiale dentare, respectiv cimenturi dentare, ce se aplică în strat


mai gros pe baza cavității.
Utilizări
 Substituie dentina îndepărtată (alterată) de la nivelul dintelui – prin aceasta practic se
face economie de aplicare de material de durată.
 Pentru a deretentiviza anumite zone ale cavități atunci când restaurarea se va realiza
indirect.
 Ajută la îmbunătățirea formei cavității pentru a asigura retenție (la amalgam) sau
pentru a deretentiviza cavitatea (la lucrări protetice)
Rol
 Protecție pulpară: asigură izolarea pulpei : chimică, termică și electrictă;
 Sunt un suport mecanic pentru obturația de durată pentru că au rolul de a prelua
forțele masticatorii și de a le îndrepta uniform spre dentina subiacentă și automat
spre pulpă.
 Îmbunătățesc forma cavității atunci când aceasta va fi obturată cu amalgam (când
avem nevoie de o bază plană sau să căptușim un perete => când avem nevoie de
cavități retentive)
 Reduc contracția de polimerizare a RDC pentru că cu cât cavitatea e mai adâncă cu
atât contracția e mai mare (folosind bază se folosește mai puțin material compozit și
atunci scade contracția de priză)

Diferența între lineri și baze


‐ Grosimea stratului
• Lineri: strat subțire;
• Baze: strat mai gros.
‐ Efect
• Lineri: au și efect terapeutic pe lângă izolare;
• Baze: doar izolează.
Clasificare
 Intermediare: au o consistență mai scăzută
▪ ZOE
▪ ZOE armat
▪ ZOE cu EBA (EBA înlocuiește eugenolul și grăbește priza)

7
Cario – curs 5

▪Biodentine: ciment dentar foarte nou apărut și care încearcă să


îmbunătățească din inconvenientele MTA-ului. E pe bază de Ca(OH)2
 Propriu-zise
▪ Ciment glass ionomer
▪ Ciment fosfat de zinc
▪ Ciment policarboxilat

Baze intermediare
(Biodentine, ZOE, ZOE armat)

A. Biodentine
‐ Ciment biocompatibil care asigură o foarte bună etanșeitate
‐ Are proprietăți de remineralizare
‐ A apărut din dorința de a înlătura unele din inconvenientele MTA-ului.
Compoziție
1. Lichid
‐ Apă
‐ Clorură de calciu (pentru a accelera priza, face priză în 12 min)
2. Pudră
‐ Silicat tricalcic
‐ Carbonat de calciu
‐ Oxid de zirconiu: conferă radioopacitate
‐ Lipsesc aluminosilicații ceea ce îi îmbunătățelte proprietățile fizice și timpul de
priză
Dezavantaj: este mai scump ca și MTA.
Tehnica de lucru
Pudra se găsește în capsule iar lichidul sub formă de monodoze.
Se deschide capsula, se picură din monodoză 5 picături în interiorul capsulei. Se
reînchide capsula după care materialul se prepară cu ajutorul aparatelor cu vibrații timp de
30 sec. Apoi se deschide capsula și materialul se aplică pe plăcuța cerată.
Izolare, toaleta, uscare a cavității.
Se introduce cu ajutorul spatulei în cavitate.
Utilizări
‐ Obturație de bază (e greu de modelat deoarece are
consistență moale)
‐ Obturație provizorie
Timp de preparare și aplicare: 6 min.
Cimentul e foarte fluid după preparare.

8
Cario – curs 5

Modelarea se poate face după timpul de preparare evitând contactul cu apa și saliva.
Timp de priză: 6 min.
Priza în total e de 12 min, lungă, dar comparativ cu MTA este îmbunătățită.
Indicații (cam ca și MTA)
 Coafaje pulpare (directe și indirecte)
Cavități profunde când avem:
 Rezorbții interne
 Perforații ale planșeului
 Perforații radiculare
 Când apexifierea nu s-a realizat
Contraindicații: este un ciment dentar -> nu e nici estetic, nici suficient de rezistent
 Restaurații extinse
 Restaurații estetice în zona anterioară
 Tratamentul dinților cu pulpite ireversibile

B. Eugenatul de zinc convențional


Alcătuire
• Pulbere
‐ Oxid de zinc
• Lichid
‐ Eugenol (ulei de cuișoare)
Pentru a îmbunătăți proprietățile fizice au apărut cimenturile pe bază de ZOE la care
se adaugă umplutură anorganică, polimeri sau oxid de aluminiu.

Proprietăți
− Efect bacteriostatic
− Neodentinogeneză : stimulează formarea dentinei de reacție cel mai mult dintre
cimenturile dentare
− pH: 7-8, mai puțin alcalin, dar totuși alcalin
− Aderă de țesuturile dentare -> se introduce ușor în cavitate și se poate modela ușor
dar la îndepărtare e dificil
− ! Inhibă priza compozitelor: sub un compozit nu se poate pune bază din ZOE
− Iritant pentru țesuturile gingivale -> se aplică fără exces pe marginea gingivală
− Izolare termică: satisfăcătoare; relativă față de cimentul fosfat de zinc.
− Rezistență la compresiune: scăzută

9
Cario – curs 5

Indicații
 Coafaje indirecte unde se poate utiliza:
‐ Singur;
‐ Acoperă linerul din Ca(OH)2
 Coafaje directe unde obligatoriu:
‐ Acoperă linerul de Ca(OH)2 – nu se pune ZOE pe deschiderea camerei pulpare!
‐ Linerul folosit este autopolimerizabil deoarece pulpa e expusă și nu se poate
pune liner fotopolimerizabil pe deschiderea camerei pulpare
 Bază sub restaurări din amalgam cu 2 mențiuni:
‐ Nu se poate aplica ZOE ca bază sub amalgam în aceeași ședință pentru că
timpul de priză este 20-30 min în CO
‐ Se verifică dacă pacientul simte variațiile termice prin bazp: dacă simte se mai
aplică bază, dacă nu simte se aplică amalgamul.

Contraindicații
 Bază sub restaurări compozite
 Aplicare în contact direct cu pulpa

Tehnica de aplicare
− Izolare
− Toaletă
− Uscare
− Preparare: se prepară pe plăcuță și nu face priză (face priză în CO)
− Încorporarea pulberii și spatularea: se obține un material care are consistența optimă
când apare senzația că nu mai poate fi spatulat (are consistență chitoasă)
− Aplicare în cavitate
− Se șterge spatula pe marginea de smalț a cavității și apoi se modelează ușor (dacă
avem lipsa unui perete proximal se utilizează matrice pentru a nu lăsa exces de
material pe papilă)
− După aplicare dacă e obturație provizorie se verifică ocluzia și se indică pacientului să
nu mestece pe ea o jumătate de oră.

C. Cimenturi pe bază de eugenat de zinc armate


Au proprietăți fizice îmbunătățite.
Fac priză mai rapid.

10
Cario – curs 5

Baze propriu-zise
A. Cimentul fosfat de zinc

Este o bază propriu-zisă.


S-a folosit mult, în trecut.
Compziție
1. Pulbere (bazică)
▪ ZnO
▪ MgO
▪ Oxizi metalici
2. Lichid
▪ Acid fosforic-ortofosforic
▪ Compuși de Zn și Al: neutralizează acidul.
Prezentare: 2 flacoane.
− Pulbere
▪ Culoare: alb cenușiu sau gălbui
− Lichid
▪ Incolor
▪ Siropos
Timp de priză
‐ Normală: 8-10 min;
‐ Rapidă: 4 min
Proprietăți
▪ Este cimentul care asigură cea mai bună izolare termică
▪ Are cea mai mare duritate dintre materialele de obturație provizorie
▪ Rezistă la forțele masticatorii 1 an (mult pentru un ciment dentar)
Defecte
 Se fracturează ușor
 Porozitate după priză
 Se alterează în contact cu saliva și alimentele
 Culoarea lasă de dorit: albă, galbenă
 Este opac
 => inestetic
Indicații
 Obturație de bază sub obturații de amalgam sau compozit
 Obturații de durată pe dinți temporari sau pe dinți mobili ai persoanelor vârstnice (pe
dinții care nu mai au viață lungă pe arcadă)

11
Cario – curs 5

 Obturații provizorii
 Refacerea planșeului camerei pulpare la dinții devitalizați, cu tratament endodontic
în scopul nivelării lor sau pentru reducerea cantității de compozit sau amalgam
(pentru a obține o bază plană a cavității)
 Căptușirea zonelor de smalț subminate în cavități de clasa 1 și 2
 Cimentarea lucrărilor protetice, aparatelor ortodontice, incrustații
 Obturarea canalelor radiculare, în timpul rezecțiilor apicale (în ultimii ani : cu con de
gutaperca deoarece altfel se dezobtura foarte greu)
*ultimele 2 indicații nu se mai folosesc
Tehnica de lucru
Se prepară pe plăcuța de sticlă ca și eugenatul de zinc. ! E foarte important ca plăcuța
de sticlă să fie rece sau la temperatura camerei (căldura alterează proprietățile cimentului)
Se dozează pulberea și lichidul. Pulberea cu ajutorul dozatorului și lichidul cu ajutorul
picurătorului.
Prepararea începe după izolarea cavității.
Pentru a prepara mai ușor, cantitatea de pulbere se împarte în 3 deoarece se ajunge
la consistența dorită prin adăugarea progresivă a pulberii.
Spatularea se durează în total 60-90 sec și se face astfel:
 Se începe spatularea cu prima jumătate de pulbere: spatulare energică timp
de 30 s până se ajunge la consistența smântânoasă.
 Apoi se încorporează cantități mici din pulberea rămasă care se spatulează pe
o suprafață cât mai mare a plăcuței încă 60 sec.
Se poate prepara în două consistențe:chitoasă sau cremoasă în funcție de cantitatea
de pudră încorporată în lichid.
Aplicare: se ia cu ajutorul spatulei sau a obturatorului de pe plăcuță, se introduce în
cavitatea foarte bine uscată și se condensează și modelează cu ajutorul obturatorului.
Timpul de priză e influențat de:
‐ Cantitatea de pulbere care se încorporează (o cantitate crescută de pulbere grăbește
priza)
‐ Tehnica de încorporare a pulberii în lichid
‐ Consistența cimentului: pulberea.
‐ Căldura: se preferă temperatura camerei sau rece.

12
Cario – curs 5

B. Cimenturi policarboxilate
Au apărut înaintea glassionomerilor, pentru a îmbunătăți cimenturile silicate.
Priza: autopolimerizare.
Se prezintă în sistem bicomponent alcătuit din pulbere și lichid.
‐ Lichidul
▪ Este o soluție apoasă de acid poliacrilic (care nu e așa iritant ca acidul
ortofosforic -> cimenturile policarboxilate sunt mai puțin toxice)
‐ Pulberea
▪ ZnO, MgO, SiO2, Al2O3
Proprietăți
 Sunt mai puțin toxice deoarece acidul poliacrilic nu e așa iritant.
 Sunt biocompatibile/biologice deoarece pe lângă glassionomeri sunt singurele care
au o oarecare proprietate de a adera la țesuturile dentare și astfel închid canaliculele
dentinare.
 Sunt mai greu de aplicat deoarece sunt mai lipicioase decât cimenturile fosfat de
zinc.
 Sunt mai fizionomice; se pot utiliza și ca obturații de durată.
 Priza: 5-9 min
Utilizări
− Obturații de bază
− Obturații de durată

Materialele de obturație provizorie

Indicații
 Utilizate pentru a acoperi diverse pansamente medicamentoase care se aplică în
general în tratamente endodontice
 Utilizate pentru acoperirea pansamentelor calmante și arsenicate
Avantaje
• Timp de priză scurt
• Etanșeitate scăzută cu timpul
• Solubilitate redusă în fluidele bucale
• Sunt gata preparate așa că se aplică ușor (ușor de utilizat)
• Nu sunt iritante, netoxice, fără potențial alergen

Dezavantaje
− Proprietăți mecanice slabe: nu o să realizeze o închidere marginală bună (se folosesc
pentru pansamentele care se țin 24-48 ore)

13
Cario – curs 5

14

S-ar putea să vă placă și