Sunteți pe pagina 1din 9

BILANT DE MEDIU NIVEL I SI II

STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

RAPORT ASUPRA BILANTULUI DE MEDIU NIVEL I


STATIA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI

1. DATE GENERALE

Beneficiar

Executant

Metodologia elaborarii lucrarii

Lucrarea a fost intocmita in conformitate cu prevederile Ordinului 184/1997 al M.A..P.M.


si a urmarit:

• Evaluarea amplasamentului din punct de vedere al contaminarii cu poluanti si


caracterizarii surselor de emisie;
• Evaluarea impactului asupra calitatii atmosferei.

2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI. ISTORIC SI DEZVOLTARI


VIITOARE

Localizare – adresa;

Vecinatati

Caracterizare din punct de vedere geografic – pe scurt.

2
BILANT DE MEDIU NIVEL I SI II
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

3. ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL OBIECTIVULUI

3.1 GENERALITATI - REGIM DE FUNCTIONARE

Prezentare generala – conform proiect, fotografii de pe amplasament;


Regim de lucru;
Numar de angajati.

3.2 MATERIALE DE CONSTRUCTII

Prezentarea obiectelor din incita din punct de vedere al amterialelor de constructii –


conform proiect.

3.3 STOCAREA MATERIALELOR

Rezervoarele de combustibili: amplasare, capacitate, date tehnice;


Alte echipamente de stocare.

3.4 EMISII IN ATMOSFERA - EMISII DIN PROCESE TEHNOLOGICE, ALTE


EMISII IN ATMOSFERA

3.4.1 Emisii datorate functionarii statiei distributie carburanti

Din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei activitatile care se constituie
in surse de impurificare a atmosferei specifice statiei de distribuire a carburantilor (benzina
si motorina) sunt :

• activitatea de umplere a rezervoarelor;


• rezervoarele de depozitare a carburantilor;
• alimentarea autovehiculelor la pompele de distribuire a carburantilor;

3.4.2 Emisii datorate functionarii altor echipamente si utilaje din incinta

3
BILANT DE MEDIU NIVEL I SI II
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

3.5 ALIMENTAREA CU APA, EFLUENTI TEHNOLOGICI SI MENAJERI,


SISTEMUL DE CANALIZARE

Modalitati de realizare – conform proiect (relele, puncte de alimentare si de evacuare);


Contracte, acte de reglementare.

3.6 PRODUCEREA SI ELIMINAREA DESEURILOR

Modalitati de realizare;
Contracte, acte de reglementare.

3.7 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Modalitati de realizare – conform proiect;


Contracte, acte de reglementare.

3.8 PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

Modalitati de realizare;
Acte de reglementare.

3.9 PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Modalitati de realizare – conform proiect;


Acte de reglementare;
Masuri de prevenire.

3.10 ZGOMOTUL SI VIBRATIILE

4
BILANT DE MEDIU NIVEL I SI II
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

4. CALITATEA SOLULUI

Modalitati costructive de protejare;


Masuri de prevenire a contaminarii.

5. CONCLUZII SI RECOMANDARI

5
BILANT DE MEDIU NIVEL I SI II
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

RAPORT ASUPRA BILANTULUI DE MEDIU NIVEL II


STATIA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI

1. INTRODUCERE

Scurta prezentare a partilor contractante.


Scopul lucrarii: evaluarea cantitativa a nivelurilor de poluare in zona obiectivului
La baza elaborarii lucrarii au stat:

• Raportul asupra Bilantului de mediu nivel I, respectiv concluziile acestui studiu;


• Documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar;
• Prelevari de probe si analize fizico-chimice;
• Reglementari, norme metodologice si standarde in vigoare privind modul de prelevare
a probelor, precum si metodele de analiza;
• Discutii purtate cu factori de decizie din cadrul obiectivului;
• Literatura de specialitate.

Perioada de derulare a lucrarii.

2. DESCRIEREA INVESTIGATIILOR

2.1 PRELEVARE PROBE

Prelevare probe aer

Prelevare probe apa

Prelevare probe sol

Amplasarea punctelor de prelevare a probelor de sol se realizeaza in corelatie cu:

• Informatiile privind zonele potential contaminate;


• Accesibilitatea (suprafata de teren liber, dispunerea constructiilor, retele de utilitati).

6
BILANT DE MEDIU NIVEL I SI II
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

2.2 ANALIZE DE LABORATOR

Probele prelevate sunt analizate in laboratoare, dupa cum urmeaza:


• probe de aer
- poluanti organici: - extractie discontinua in gaz, cuplata cu gaz cromatografie (EDG-
GC);
y CO - metoda cu clorura paladoasa si acid fosfo - wolframo - molibdenic (metoda
avizata de Ministerul Sanatatii);
y NO2 - metoda cu N, 1 - naftilen diamina, conform STAS 10329-75;
y SO2 - metoda cu tetraclorura mercurica si pararosanilina, conform STAS 10191-89.

• Probe de sol
- metale (Sb, Pb, Sn, Zn, Fe) si pH - pentru continutul de metale se efectueaza
determinari spectrometrice.

Rezultatele determinarilor

Criterii de evaluare

Rezultatele analizelor de laborator se raporteaza la normele prevazute de legislatia romana


in vigoare, dupa cum urmeaza:

• aer: STAS 12574 - 87 “Aer in zone protejate. Conditii de calitate”;


• sol: Ordinul 756 / 1996 - ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind
evaluarea poluarii mediului.

3. REZULTATELE INVESTIGATIILOR

3.1 CALITATEA AERULUI AMBIENTAL

Impactul obiectivului analizat asupra calitatii aerului ambiental (atmosfera) se determina


prin doua metode:

• masuratori in situ asupra concentratiilor de poluanti;


• modelarea matematica a campurilor de concentratii pentru poluantii emisi de sursele
aferente obiectivului.

7
BILANT DE MEDIU NIVEL I SI II
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Rezultate si concluzii.

3.2 CALITATEA APELOR

Ape de suprafata

Apa potabila.

Ape uzate

3.3 CALITATEA SOLULUI

TABEL : REZULTATELE ANALIZELOR DE SOL

Valori de referinta
Cod proba Indicator Valoare Prag de Prag de Valoare
normala alerta interventie determinata
Sb 5 20 40
Pb 20 250 1000
Sn 20 100 300
Zn 100 700 1500
Fe (%)

8
BILANT DE MEDIU NIVEL I SI II
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

CONCLUZII GENERALE

9
BILANT DE MEDIU NIVEL I SI II
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

CUPRINS

BILANT DE MEDIU NIVEL I

1. DATE GENERALE

2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI. ISTORIC SI DEZVOLTARI VIITOARE

3. ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL OBIECTIVULUI


3.1 GENERALITATI - REGIM DE FUNCTIONARE
3.2 MATERIALE DE CONSTRUCTII
3.3 STOCAREA MATERIALELOR
3.4 EMISII IN ATMOSFERA - EMISII DIN PROCESE TEHNOLOGICE,
ALTE EMISII IN ATMOSFERA
3.5 ALIMENTAREA CU APA, EFLUENTI TEHNOLOGICI SI MENAJERI,
SISTEMUL DE CANALIZARE
3.6 PRODUCEREA SI ELIMINAREA DESEURILOR
3.7 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
3.8 PROTECTIA SI IGIENA MUNCII
3.9 PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
3.10 ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
4. CALITATEA SOLULUI

5. CONCLUZII SI RECOMANDARI

BILANT DE MEDIU NIVEL II

1. INTRODUCERE

2. DESCRIEREA INVESTIGATIILOR
2.1 PRELEVARE PROBE
2.2 ANALIZE DE LABORATOR
3. REZULTATELE INVESTIGATIILOR
3.1 CALITATEA AERULUI AMBIENTAL
3.2 CALITATEA APELOR
3.3 CALITATEA SOLULUI
CONCLUZII GENERALE

10