Sunteți pe pagina 1din 1

CUM ÎŢI DEPĂŞEŞTI FRICILE - ZIUA 12

LUCRUL CU OGLINDA, PENTRU STIMULAREA RESPECTULUI DE SINE,


ÎN 21 DE ZILE

Exerciţiu pentru jurnal


Notaţi-vă cele mai mari anxietăţi în ceea ce priveşte:
Familia

Sănătatea

Cariera

Relaţiile

Banii

Scrieţi una sau mai multe afirmaţii pozitive pentru fiecare dintre anxietăţile şi
îngrijorările voastre. De exemplu: aţi scris că vă temeţi de boală şi de incapacita-
tea de a avea grijă de voi înşivă. Afirmaţia pozitivă împotriva acestei anxietăţi ar
putea fi: ”Întotdeauna voi primi tot ajutorul de care am nevoie.”