Sunteți pe pagina 1din 3

M4- Activitatea agenției de turism

Colaborarea agenției de turism cu prestatorii de servicii turistice


prof. Vlonga Luminița

Colaborarea agenției de turism cu prestatorii de servicii


turistice

Vom găsi răspunsul la următoarele întrebări:

1. Care sunt principalele categorii de parteneri ai unei agenții de turism?


2. Care sunt situaţiile care presupun colaborarea cu diferitele categorii de parteneri?
3. Care sunt cerinţele unei colaborări eficiente cu aceștia?
Deșurarea eficientă a activității agenției de turism presupune stabilirea unor relații
cât mai bune cu toate categoriile de furnizori/ prestatori de servicii..
Principalele categorii de prestatori cu care colaborează o agenție de turism sunt:
❏ Furnizorii de servicii turistice – specifice şi nespecifice
❏ Furnizorii de bunuri
❏ Furnizorii de forţă de muncă Furnizorii de bunuri

Principalele categorii de furnizori cu care colaborează o agenție de turism

Furnizori de servicii Furnizori de servicii Alte categorii de


specifice nespecifice furnizori

 tour-operatori internaționali  Firme IT (programe, service, Furnizori de forţă de


agenții de turism tour-operatoare training) muncă:
prestatori de servicii de transport:  Bănci Unități de învățământ
• Companii de autocare şi  Firme specializate în Oficii de forță de muncă
microbuze distribuția de apă, energie Firme specializate în
• Companii aeriene electrică, termică, gaze recrutarea personalului
• Companii feroviare  Firme de publicitate Asociații profesionale
• Companii navale  TIBCO (ghizi)
 prestatori de servicii  Firme de trening
hoteliere și alimentație  Consultanti juridici
(F&B), în localități, stațiuni  Firme contabilitate Furnizori de bunuri:
și pe trasee turistice: Firme specializate în
• Unități de cazare de producerea şi/sau
diferite tipuri: hoteluri, distribuția de mobilă,
moteluri, vile, cabane, echipamente de birou,
pensiuni urbane, echipamente IT, birotică,
agroturistice, parcuri de materiale de curățenie ș.a.
rulote ş.a.
• Unități de alimentație integrate
în unităţile de cazare sau
independente.
 prestatori de servicii de
tratament în cadrul stațiunilor
sau al localităților balneare:

1
M4- Activitatea agenției de turism
Colaborarea agenției de turism cu prestatorii de servicii turistice
prof. Vlonga Luminița
• Baze de tratament
• Centre spa/wellness
• Centre de sănătate
 prestatori de servicii de
agrement:
• Parcuri de distracție,
cazinouri, cluburi etc.
Baze sportive/Animatori
 prestatori de servicii
complementare pentru turişti
sau agenții de turism:
servicii de asigurări, vize,
revervări, închirieri,
informații, asociații
profesionale din turism.

In vederea stabilirii unei foarte bune colaborări cu toate categorii trebuie să se aibă în
vedere::
 0 foarte bună cunoaştere a principalelor categorii de furnizori/prestatori de servicii.
 Stabilirea unor criterii de evaluare/grile de evaluare a fiecărei categorii de prestatori de
servicii care să stea la baza selecției acestora.
 Încheierea unor acorduri pe baze reciproc avantajoase cu fiecare categorie de prestatori:
contracte, convenţii, minute.
 Urmărirea respectării prevederilor contractuale de către ambele părți.
 Fidelizarea partenerilor/a celor mai buni colaboratori.
Selecţionarea tour-operatorilor ca intermediari presupune ca agențiile de turism să
cunoască partenerii în ceea ce priveşte mărimea, bonitatea, zonele în care aceştia acționează,
politicile de marketing promovate pe piața turistică, relatiile cu agentiile detailiste si prestigiul
în rândul consumatorilor, al agențiilor de voiaj și al organismelor oficiale.

I .Categorii de relații ce se stabilesc între agenția de turism şi partenerii săi externi

Conținutul complex al activitătii desfăşurate în cadrul unei agenții de turism impune


stabilirea diferitelor tipuri de relații cu acești parteneri. Dintre acestea, pot fi enumerate:
 Solicitarea diferitelor categorii de informații, de exemplu, despre produsele şi serviciile
oferite de diferitele categorii de furnizori.
 Transmiterea unor cereri de ofertă în vederea selecției de produse și servicii.
 Transmiterea unor comenzi în vedere achiziționării de produse /servicii.
 Reclamații, anulări, modificări ale solicitărilor inițiale.
 Încheierea diferitelor tipuri de contracte.
 Intocmirea și transmiterea unor situații, rapoarte/raportări.
 Intocmirea și transmiterea diferitelor formulare.
 Prezentări ale propriilor oferte.
 Redactarea și publicarea unor anunțuri de angajare ș.a.
Exemplu de comunicare cu diferitele categorii de parteneri externi:

2
M4- Activitatea agenției de turism
Colaborarea agenției de turism cu prestatorii de servicii turistice
prof. Vlonga Luminița

Parteneri Situații/relații Tipuri de comunicare


externi

Prestatori directi Solicitarea de informații Corespondență – prin mail, fax,


Tour-operatori telefonic, expediere de pliante,
Alte categorii de broșuri, alte materiale publicitare
furnizori: de bunuri, de Contractarea serviciilor Cerere de ofertă de servicii
servicii. Comandă
Contracte
Achitarea contravalorii Factură
serviciilor contractate Ordin de plată
Corespondente: amânări, justificări,
note explicative
Alte situaţii Reclamații, anulări, modificări ale
solicitărilor initiale, anunțuri de angajare
Clienti Prezentarea ofertei Materiale publicitare
Informări periodice: news letter
Contractarea ofertei Contracte
Prescriptori Promovarea produselor Mailuri cu oferte, relații publice
agenției

Ministerul Turismului Obținerea licenței de Informații postate pe site


turism, a brevetului de
turism, control etc.

Pentru a putea face față tuturor acestor solicitări, agentii de turism trebuie să
cunoască foarte bine:
 elementele unui contract si principalele clauze pe care contractele trebuie să le includă;
 modul de redactare a diferitelor tipuri de corespondență;
 modul de completare a diferitelor formulare solicitate de către diferiții colaboratori:
bancă, camera de muncă, administrația financiară;
 termenele până la care trebuie rezolvate

 http://ovitravel.ro/contract-de-prestari-servicii-turistice-al-ovi-travel/