Sunteți pe pagina 1din 11

M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

PRINCIPALII CONCURENȚI AI AGENȚIEI DE TURISM.


Pentru a avea succes pe piață, o agenție de turism trebuie să-și creeze avantaje
concurențiale pentru a se diferenția de ceilalți concurenți.
STUDIEREA CONCURENȚEI PRESUPUNE:
1 Identificarea principalilor concurenți.
2 Analiza ofertei concurenților.
3 Elaborarea unei strategii de diferențiere față de concurență.
1 IDENTIFICAREA PRINCIPALILOR CONCURENȚI
Orice agenție de turism are ca scop să ocupe o poziție cât mai bună pe piață. Aceasta
presupune identificarea punctelor tari și slabe ale concurenței și contracararea acestora.
Principalii concurenți ai unei agenții de turism pot fi:
 celelalte agenții de turism;
 companii de transport: aeriene , feroviare, navale, care oferă pachete de servicii;
 diferite organizații turistice, cluburi, asociații care sunt organizatori de turism;
 asociațiile de turism rural- organizații ale unor persoane private cu specific turismului
rural (promovează tradițiile specifice locațiilor).
2 ANALIZA OFERTEI CONCURENȚILOR
Analiza ofertei concurenților presupune:
 identificarea principalelor segmente de turiști cărora li se adresează;
 analiza tipologiei produselor și serviciilor oferite precum și crearea de noi produse
turistice particularizate;
 utilizarea optimă a mijloacelor de promovare;
 analiza tarifelor practicate pentru produsele turistice cu un conținut similar;
 studierea canalelor de distribuție folosite de concurenți.
Simultan este importantă analiza poziției ocupate pe piață a principalilor concurenți prin:
 analiza cotei de piață (ponderea vânzărilor deținute de fiecare concurent în totalul
vânzărilor de pe piață.
 analiza imaginii și notorietății concurenților(gradul de cunoaștere a concurenților
și percepția pe care o au clienții despre aceștia).
Toate aceste analizele vor face posibilă compararea permanentă a propriilor produse
turistice, a tarifelor, canalelor de distribuție, modalități de promovare folosite cu ceilalți ofertanți.
3. ELABORAREA UNEI STRATEGII DE DIFERENȚIERE FAȚĂ DE
CONCURENȚĂ.
Principalele surse de informații folosite pentru studierea concurenții sunt:
 mass-media: articole, reportaje;
 analiza site-urilor principalilor concurenți;
 experiența personală a unor salariați atrași de la firmele concurente;
 efectuarea unor cercetări de marketing asupra clienților, furnizorilor,
distribuitorilor;
 târgurile de turism- oferă cererea și oferta concurenței, conținutul și tarifele
serviciilor turistice.
În urma studierii concurenților și după o evaluare obiectivă a propriilor posibilități se
poate realiza o strategie de diferențiere față de concurență prin:
 prețuri atractive;
 mijloace de promovare inovative;
 constituiri de produse turistice noi flexibile și particularizate pe client sau grupuri
de turiști etc.

1
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

APLICAȚII ȘI ACTIVITĂȚI
I. Formulați răspunsuri la următoarele cerințe:
1 Definiți piața turistică
2 Definiți segmentarea pieței turistice
3 Enumerați principalii concurenți ai unei agenții de turism.
4 Ce presupune o strategie de diferențiere față de concurență
II. Studii de caz
Studiu de caz 1.
În oferta agenției de turism ,,Touring” sunt incluse serviciile de cazare, alimentație,
tratament și agrement. Agenția aplică tarife diferențiate în funcție de numărul de persoane
sau vârsta acestora. Oferă o zi de cazare pentru clienții care solicită un sejur de minim zece
zile. Trimite de două ori pe an clienților fideli broșura cu oferta de sezon. Concurentul său,
agenția de turism ,, Adesa”, oferă servicii de transport, cazare alimentație, agrement și
tratament, acordând reduceri pentru grupuri mai mari de 20 de persoane și pentru
pensionari. În luna mai se difuzează pe postul local de televiziune un spot publicitar al
agenției, care prezintă oferta pentru sezonul estival.
Cerințe:
a. Realizați o analiză comparativă a ofertei celor două agenții de turism concurente
pe aceeași piață locală. Aveți în vedere serviciile oferite, mijloacele de promovare
folosite și tarifele practicate.
b. Găsiți soluții pentru îmbunătățirea poziției pe piață a concurentului mai slab.

Studiu de caz 2
Agenţia de turism Ploutos Turist Service
Citiţi cu atenţie studiul de caz următor cu privire la activitatea agenţiei de turism
Ploutos Turist Service. Răspundeţi la următoarele cerinţe:
Societatea Comercială „Ploutos Turist Service” s-a înfiinţat în anul 1991, în
conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Conform
contractului de societate şi statutului, este organizată ca societate cu răspundere limitată
având un asociat unic. Domeniul de activitate înscris în Certificatul de Înregistrare la
Registrul Comerţului nr. J40/14259/1991 este următorul: servicii şi activităţi de turism,
hoteliere şi agrement, în nume propriu sau prin reprezentanţi în ţară sau străinătate.
Veniturile firmei provin din vânzarea de programe turistice proprii, în anul 1997
aceasta având o cifră de afaceri de 1.496.944.000 lei. Profitul net corespunzător pentru
aceeaşi perioadă a fost de 36.752.000 lei. Ca orice societate care urmăreşte să-şi atragă
piaţa, firma Ploutos face publicitate şi cheltuieşte din profitul pe care îl obţine din propriile
vânzări. Societatea a încheiat contracte de publicitate cu UNI PLUS MEDIA, cotidianul
LIBERTATEA, revista VIP şi o serie de cataloage, anuare, ghiduri. De asemenea, s-a
folosit publicitatea exterioară prin afişe amplasate în zonele aglomerate ale Bucureştiului,
în instituţii de învăţământ, cămine etc.
Personalul angajat al societăţii este format din trei directori, opt agenţi de turism,
doi ghizi-însoţitori, un contabil, o secretară şi doi referenţi de specialitate pe domeniul
marketing şi promovare. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în diferite birouri şi
compartimente
Deoarece primul sediu al Agenţiei de Turism Ploutos a fost deschis în Facultatea de
Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, activitatea acesteia s-a orientat spre următoarele
domenii: organizarea de programe turistice pentru elevi şi studenţi, rezervarea şi vânzarea
serviciilor de cazare, masă, transport, agrement, tratament şi cură balneară, asistenţă

2
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

turistică, închirierea de mijloace de transport, organizarea unui club de turism montan


pentru elevi şi studenţi.
Ţinând seama de eterogenitatea persoanelor care apelează la serviciile sale, Agenţia
de Turism Ploutos şi-a structurat o ofertă, astfel încât să poată satisface o pondere cât mai
mare a cerinţelor turiştilor. Cea mai mare parte a ofertei se concentrează pe două sezoane:
de iarnă şi de vară, în restul timpului cererea manifestată fiind slabă. De asemenea, şi
activitatea de promovare este mai intensă în perioadele de sezon, trebuind ca societatea să-
şi facă cunoscută oferta turistică, care se schimbă în funcţie de sezon. În perioada de iarnă,
activitatea se concentrează în special pe staţiunile montane, unde se pot practica sporturile
de iarnă, dar şi pe alte staţiuni care oferă posibilitatea petrecerii unei vacanţe plăcute,
sedentare sau realizarea de tratamente şi cure balneare. O perioadă importantă o reprezintă
sărbătorile de iarnă, când populaţia dispune de timp liber şi caută să-şi petreacă
minivacanţa în mod plăcut, în afara reşedinţei.
Perioada cea mai intensă în activitatea agenţiei o reprezintă sezonul estival, al
concediilor şi vacanţelor, când cererea manifestată atinge cea mai mare valoare. Pe lângă
staţiunile de munte şi tratament, agenţia include în oferta sa şi staţiunile de pe litoral, cu o
gamă variată de posibilităţi de cazare şi agrement.
Agenţia de turism Ploutos are relaţii cu deţinătorii de bază materială din toate
zonele ţării cu care încheie contracte de prestări de servicii pe un anumit contingent de care
dispune pe o perioadă de un an – în cazul societăţilor de turism din zonele de munte şi al
celor care dispun de baza de tratament sau în cazul societăţilor care îşi desfăşoară
activitatea doar într-o anumită perioadă a anului cum ar fi cele de pe litoral, pe o perioadă
de patru luni.
De asemenea, agenţia colaborează cu o serie de societăţi de turism pe baza unei
convenţii în care nu se specifică un număr de locuri alocat agenţiei, valorificarea biletelor
făcându-se pe baza unei rezervări prealabile, telefonic sau prin fax.
Agenţia de Turism Ploutos a încheiat o serie de contracte de prestări de servicii şi
convenţii de colaborare cu societăţi din toate zonele ţării. Pe Valea Prahovei, cei mai
importanţi parteneri ai agenţiei sunt: Compania Montană, Sinarom, Luten Construct,
Orizont, Predeal, Turism 1110 etc.
În staţiunile de tratament şi montane s-au încheiat contracte cu următoarele
societăţi: Hercules, Sind România, Intus, Călimăneşti-Căciulata, Olăneşti, Durău, Govora,
Borsec, Tuşnad etc. Pentru perioada sezonului estival, pentru zona litoralului s-au încheiat
contracte cu o serie de societăţi, cum ar fi: Complex Perla Majestic, Complex Condor,
CHR Piccadilly, Eforie, Neptun-Olimp, Capitol, Venus, Alexis, Saturn, Mangalia etc. În
domeniul transportului agenţia colaborează cu RATB.
Pentru turismul extern, agenţia a încheiat contracte cu: Corsa Travel, Adamis Tours,
Sithon Travel din Grecia şi Umay Tours şi Romtur din Turcia.
Clientela agenţiei este împărţită în mai multe categorii. O primă categorie este
reprezentată de studenţi şi de foşti studenţi, o alta este alcătuită din membrii sindicatelor cu
care agenţia colaborează în domeniul comercializării ofertei sale turistice, cum ar fi
sindicatele din cadrul Regiei Autonome de Transport Bucureşti, RomGaz, Timpuri Noi etc.
O ultimă categorie este cea atrasă în urma publicităţii, destul de importantă ca pondere.
Studenţii şi elevii solicită locuri de cazare mai ieftine, dar care să asigure condiţii de
petrecere a timpului. Cererea lor se orientează către cabane, vile, sate de vacanţă, hoteluri
de una – două stele, dar în zonele atractive din punctul de vedere al posibilităţilor de
agrement.
Cei care achiziţionează programele turistice prin intermediul sindicatului sunt
interesaţi mai ales de confortul oferit, de asigurarea tuturor serviciilor pe care le doresc, de

3
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

bază sau auxiliare, preţul având o importanţă mai redusă în decizia de cumpărare, datorită
faptului că aceştia achită numai parţial costului programului.
Pentru turiştii care nu fac parte din aceste categorii, atât confortul cât şi preţul au o
importanţă deosebită în decizia de cumpărare. Achiziţionarea unei vacanţe se face în
funcţie de bugetul şi timpul liber de care dispun şi de obiceiurile de consum turistic ale
respectivelor persoane.
Promovarea produsului turistic se referă la căile de informare şi de convingere prin
care clientela turistică este determinată să ia decizii de cumpărare şi are drept componente
principale: promovarea vânzărilor, relaţiile publice şi publicitatea. Combinarea lor eficientă
formează conţinutul mixului promoţional. Diferenţierea acestuia pe sezoane trebuie
realizată pornindu-se, pe de o parte, de la natura produsului turistic, iar pe de altă parte, de
la caracteristicile pieţei în ansamblu şi ale segmentelor de populaţie avute în vedere.
Tehnicile cele mai utilizate în promovarea vânzărilor sunt cele prin care se acordă
anumite avantaje, atât populaţiei în ansamblu, cât şi unor segmente distincte ale acesteia.
Trăsătura lor comună o constituie acordarea unor înlesniri, care în ultimă instanţă duc la
ieftinirea produsului turistic, acesta devenind accesibil unor segmente de consumatori cu
posibilităţi reduse de cumpărare.
Agenţia de turism Ploutos va face reduceri de comision de 50% (de la o cotă a
comisionului de 20% la 10%) celor care cumpără bilete în perioadele de extrasezon şi în
capetele de sezon. Turiştii care călătoresc în această perioadă sunt studenţii şi persoanele de
vârsta a treia, care dispun de mai mult timp liber şi beneficiază de reducere de comision şi
în sezon.
De asemenea, pentru excursiile organizate de grupuri de elevi şi studenţi în perioada
anului şcolar sau universitar, dar şi pentru diverse acţiuni cum ar fi banchete, conferinţe,
reuniuni, se acordă gratuitate organizatorului. Astfel, la douăzeci de turişti se acordă o
gratuitate.
Pentru achiziţionarea unui pachet de servicii mai complex (cazare, masă, tratament,
transport etc.) cota de comision va fi de 10%-15%, în funcţie de durata programului.
Pentru păstrarea clientelei deja existente, se poate introduce o „carte de fidelitate”,
care îi va permite posesorului să cumpere bilete cu o reducere de comision, pentru început
pe o perioadă de un an.
Publicitatea acţionează asupra clienţilor potenţiali prin intermediul mesajelor
publicitare, al căror conţinut este în măsură să determine un anumit comportament de
cumpărare. Transmiterea şi recepţionarea lor necesită alegerea cu mare grijă a unor
mijloace publicitare adecvate. Eficienţa maximă se obţine atunci când acestea sunt alese
din rândul celor care sunt proprii segmentului de consumatori vizat. Publicitatea va urmări
furnizarea unor informaţii complete şi evidenţierea caracteristicilor produsului. O mare
atenţie trebuie acordată punerii într-o lumină cât mai convingătoare a avantajelor de care
beneficiază turiştii prin cumpărarea produsului respectiv.
O formă de publicitate aplicată de Agenţia de Turism Ploutos, a cărei eficienţă a
fost verificată, o constituie publicitatea exterioară, prin plasarea de afişe în locuri publice şi
în instituţii. De asemenea, publicitatea prin presă dă posibilitatea formulării anunţului
publicitar astfel încât acesta să cuprindă cât mai multe informaţii, care să determine decizia
de cumpărare a turistului potenţial.
Radioul oferă posibilitatea promovării imaginii şi mărcii firmei, atunci când este
făcută regulat şi pe o perioadă lungă. Alegerea postului şi a orei de difuzare a spotului se
face în funcţie de segmentul de populaţie căruia i se adresează.
O altă strategie de promovare a ofertei turistice o constituie publicitatea directă.
Aceasta se poate realiza prin trimiterea de oferte turiştilor potenţiali prin fax sau prin poştă

4
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

sau chiar direct, în zonele intens circulate ale oraşului. Aceasta prezintă avantajul că nu este
costisitoare, iar efectul produs este considerabil, personalul agenţiei intrând în contact
direct cu turistul potenţial, putându-se adapta cerinţelor sale.
Ţinând cont de faptul că agenţia a înregistrat un indice de creştere mic în ultima
perioadă, piaţa turistică internă având o tendinţă de scădere, aceasta trebuie să se orienteze
spre mijloace de promovare eficiente, dar cu un cost relativ scăzut, pentru a-şi atrage noi
categorii de turişti şi pentru a-i menţine pe cei deja existenţi.
Agenţia Ploutos şi-a propus o îmbogăţire a activităţii turistice prin introducerea
unor produse turistice noi, îndeosebi ieşirea pe piaţa externă (Turcia, Grecia şi alte
destinaţii), care oferă, la preţuri comparabile cu cele de pe litoralul românesc, condiţii
superioare de petrecere a vacanţelor. Pentru promovarea ofertei turistice externe în rândul
turiştilor fideli litoralului românesc, agenţia a avut o campanie publicitară agresivă:
distribuirea de pliante şi fluturaşi în staţiile de metrou cele mai aglomerate (Unirea,
Universitate, Romană, Victoria), expunerea de afişe în mijloacele de transport în comun,
reclama la radio şi în presa locală, anunţuri în presa de specialitate şi prin ANAT.

Studiu de caz 3
Citiţi cu atenţie studiul de caz următor cu privire la activitatea agenţiei de turism.
Răspundeţi la următoarele cerinţe:
Agentia de turism Rustic-Travel a fost infiintata in 13 septembrie 2000 si functioneaza
cu licenta de turism tour-operatoare nr.2117 din 2001. Ea apartine firmei Tilms SRL care mai
detine si o agentie imobiliara. In cadrul agentiei functioneaza si filiala Bihor ANTREC (Asociatia
Nationala a Turismului Rural Ecologic si Cultural). Scopul ANTREC este de a identifica si
promova potentialul turistic rural si de a transmite informatii legate de turismul rural intregii retele
ANTREC. Situarea filialei ANTREC in sediul agentiei imprima acesteia un anumit specific.
Astfel, Rustic-Travel, precum sugereaza si denumirea, se orienteaza spre turismul rural.
Sediul agentiei se afla in Oradea, pe strada Olimpiadei, intr-o cladire inchiriata, in care se
gaseste si agentia imobiliara ce apartine de aceeasi firma. Agentia are statut de tour-operator,
avand create propriile programe turistice, dar si de revanzator, deoarece revinde programele create
de alti tour-operatori, cum ar fi: Exim Tour din Cluj-Napoca, Calibra, tot din Cluj-Napoca, CMB
Travel din Bucuresti, Credo din Bucuresti.
Ea este un tour-operator de mici dimensiuni, personalul firmei fiind format doar dintr-un
manager, Mariana Tatar, detinatoarea brevetului de turism si un agent de turism, absolvent al scolii
postliceale, specializarea “Turism si servicii” (in luna iulie acesta a plecat, fiind inlocuit de altul).
Pe langa cei doi functionari, existasi un contabil ce tine evidenta firmei, insa la domiciliu.
Agentia are un singur birou si nu detine filiale. Dat fiind puterea financiara redusa, si
activele societatii sunt reduse. Sediul agentiei (inchiriat) dispune doar de un calculator, depasit din
punct de vedere tehnologic, imprimanta, fax, un birou si mobilier. Avand si o activitate restransa
in timp, agentia nu a obtinut performante notabile de-a lungul timpului.
Servicii oferite
Datorita statutului de tour-operator, agentia se ocupa atat de “fabricarea” de programe
turistice, dar si de intermedierea de numeroase servicii. Astfel gama de servicii prestate de agentie
sunt:
 vanzarea de programe turistice pentru turismul intern;
 vanzarea de programe turistice create de alti tour-operatori, atat pentru extern, cat si
pentru intern;
 intermedieri de orice tip de asigurari;
 inchirieri de autocare (exclus ticketing);
 vanzari de bilete pentru autocar;

5
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

 efectuare de cursuri de formare ghizi, agenti de turism si manageri (cu brevet de


turism);
 rezervari hoteliere (o situatie mai rar intalnita).
 Programele turistice sunt create atat pentru grupuri cat si pentru turisti individuali
 Piata agentiei de turism Rustic - Travel
Piata agentiei este bine definta pentru produsele turistice aferente turismului rural (in
special turismul rural din judetul Bihor). Astfel, spre deosebire de majoritatea agentiilor de turism
din Oradea, Rustic-Travel are un segment tinta caruia i se adreseaza cu produsul principal: vacanta
in pensiunile din Bihor. Clientii firmei, ce compun segmentul tinta provin 50% din Oradea, iar
50% din Bucuresti, Constanta sau alte mari orase si din strainatate. Cei ce apeleaza din afara
Oradiei (marile orase) isi indreapta atentia spre produsele turistice ce privesc pensiunile din Felix
si din zona montana Apuseni (partea bihoreana). In general ei sunt nemultumiti de pensiunile din
Felix. Clientii ce cauta zona rurala formeaza categoria de turisti a caror motivatie este evadarea din
mediul cotidian si de constrangerile sociale, precum si stabilirea unor relatii sociale, cunoasterea
obiceiurilor si traditiilor anumitor comunitati (in special “Tara Motilor”). Aceasta categorie de
turisti cauta zona rurala pentru nou, pentru atmosfera familiara si chiar pentru preturile mai mici
aferente pensiunilor. Turistii din tara sunt in special tentati de preturi mai mici. Turistii straini
prefera zona rurala din Romania in special pentru noutate si traditii. Segmentul-tinta este format
dintr-o populatie de varstamedie si tanara, care detin venituri medii, cei de varsta a treia formand
exceptii.
Clientii ce apeleaza la serviciile agentiei, o fac fie direct la sediul agentiei (rezidentii din
Oradea), fie telefonic (din orasele mari din sud-estul tarii, sau chiar din Oradea), fie prin e-mail
(mai ales strainii si bucurestenii).
Numarul turistilor ce apeleaza la serviciile agentiei este destul de redus ceea ce reduce
posibilitatea de dezvoltare a firmei. Cererile pentru actiuni turistice sunt repartizate in functie de
sezon.Astfel, in timpul verii apeleaza la serviciile agentiei cea mai mare parte a clientelei, peste
60% din totalul turistilor. Dintre acestia 70% sunt orientati spre turismul intern, iar 30% spre
turismul extern. Dar incasarile sunt aproape egale, deoarece preturile sunt mai mari pe extern. Cei
ce se orienteaza spre turismul extern prefera fie litoralul mediteranean sau turcesc, fie circuitele cu
autocarul ce presupun vizitarea unor obiective turistice remarcabile (Paris, Venetia, Spania).
Dintre cei orientati spre intern, cea mai mare pondere prefera litoralul (circa 60%), circa 30%
prefera pensiunile, iar 10% statiunile sau programele turistice, excursiile.
In sezonul hivernal, mai mult de 50% din turisti prefera pensiunile, iar restul hotelurile din
statiunile montane, fie pentru tratament, fie pentru sporturile de iarna, fie pentru sarbatorile din
aceasta perioada; hotelurile din zonele turistice, sau turismul extern.
Principala oferta a agentiei o constituie vacantele la pensiunile din zona rurala (consecinta
a situarii filialei ANTREC in sediul agentiei). Acest produs principal constituie o diferentiere a
ofertei fata de cele ale concurentilor, care ofera aproximativ aceleasi produse turistice, diferanta
simtindu-se doar la preturile practicate. Rustic-Travel este singura, din Oradea, care se ocupa in
mod special de pensiuni, restul neglijand acest segment.
Turistii autohtoni, care doresc sa calatoresca in afara tarii, pot alege ca destinatie orice tara,
agentia (prin colaboratorii sai) asigurand programe ale altor tour-operatori chiar si pentru
pensiunile din strainatate.Turistii straini (francezi, austrieci, italieni, nemti sau unguri) pe langa
programele la pensiuni, prefera si circuitele proprii, relizate de agentie.
Distribuitori
Cei mai importanti distribuitori ai propriilor produse turistice (in special produse turistice
din zona rurala Bihor) sunt tour-operatori, revanzatori din estul tarii: Unirea Iasi, Princesse
Bucuresti, Caravan Travel Bucuresti, Trans-tour Praid. Deasemenea intretine relatii de colaborare
cu tour-operatorul Timar Tour din Budapesta.

6
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

Concurenta
Rustic-Travel, se situeaza pe o piata cu concurenta crescuta, existand in Oradea circa
douazeci de agentii de turism. Dintre acestea se remarca: Oasis (care se bazeaza pe turismul de
grup), Alegros tours, Cadonelli, Dacia tour (se adreseaza in special unei populatii cu venituri
ridicate), Eurotour, Romtour (specializati si in ticketing) B.T.T. agentia Bihor (aflata in pragul
“colapsului” datorita neadaptarii cerintelor pietei). Toate aceste agentii sunt tour- operatoare.
Puncte tari
Desi este o agentie care nu are mari pretentii de dezvoltare, luptandu-se in cursa pentru
supravietuire, ea detine doua puncte tari fata de concurenta din Oradea. Unul din acestea poate fi
organizarea de cursuri de formare manageriala in turism in urma caruia se acorda brevetul de
turism. Este singura agentie din Oradea care se ocupa de astfel de cursuri in colaborare cu Centrul
National de Instruire in Turism – Bucuresti. Un alt punct forte poate fi considerat si pensiunile,
deoarece agentiile de turism concurente, din Oradea, nu se ocupa de acest segment al pietei.

7
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

Analiză comparativă (Studiu de caz 1)


Criterii de TOURING ADESA
comparare
Servicii oferite

Mijloace de
promovare

Tarifele
practicate

Poziția pe piață
(puternică/slabă
)

8
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

Studiu de caz 2
1. Precizaţi cum
este
structurată
oferta
agenţiei de
turism
Ploutos

2. Identificaţi
principalii
parteneri ai
agenţiei

3. Analizaţi
segmentarea
clientelei
agenţiei de
turism

4. Evidenţiaţi
obiceiurile de
călătorie ale
clienţilor
agenţiei

5. Observaţi
strategiile
promoţionale
utilizate de
agenţia
Ploutos

9
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

Studiu de caz 3
1. Precizaţi cum
este
structurată
oferta
agenţiei de
turism.

2. Identificaţi
principalii
parteneri ai
agenţiei

3. Analizaţi
segmentarea
clientelei
agenţiei de
turism

4. Evidenţiaţi
obiceiurile de
călătorie ale
clienţilor
agenţiei

5. Observaţi
strategiile
promoţionale
utilizate de
agenţia.

10
M6-Stagii de pregătire practică în unități de turism

Prof. ing. Vlonga Luminița

11

S-ar putea să vă placă și