Sunteți pe pagina 1din 6

Dosarul nr.

1-436/2019
NR.PIGD.1-19147054-51-1-12092019

SENTINŢĂ
în numele Legii
26 decembrie 2019 mun. Ungheni
Judecătoria Ungheni, în componenţa:
Preşedintele şedinţei, judecătorul: Petru Triboi
Grefier: Elena Lupu
Cu participarea:
procurorului *****
avocatului Maria Arabadji
reprezentantul legal al inculpatului ***** Ludmila
pedagogul Lilia Pislari

a examinat în ședință de judecată publică pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale
cauza penală, privind învinuirea lui:
*****, născut la *****, originar și domiciliat în r-nul Ungheni,
str. Salcîmilor 20***** moldovean neangajat în câmpul muncii,
elev, studii medii incomplete, nesupus militar, celibatar,
cetățean al R.Moldova, anterior judecat, în comiterea
infracțiunii prevăzute de art.186 alin. (2) lit.b), c) și d) Cod
penal al R.Moldova.

Termenul de examinare a cauzei: 19 septembrie 2019 – 26 decembrie 2019


Citarea legală respectată
Verificînd materialele la dosar, ascultînd părţile la proces, instanţa de judecată,-

C O N S T A T Ă:
Argumentele participanților la proces:
În baza probelor examinate pe parcursul audierii, instanţa de judecată constată următoarele
fapte ca fiind demonstrate dincolo de orice dubiu rezonabil.
În perioada de timp de la data de 04.06.2019 până la data de 05.06.2019, ora exactă nu a
fost stabilit de către organul de urmărire penală, minorul *****, acționând cu intenție directă,
având scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, împreună de comun acord cu
Rotaru Sergiu Sergiu, prin împărțirea rolurilor, au păstruns în gospodăria cet. ***** amplasată în
r.Ungheni, str.Nuferilor 3, de unde pe ascuns au sustras dintr-o construcție auxiliară, instrumente
electrice în valoare de 7000 lei, astfel cauzându-i părții vătămate *****, un prejudiciu material în
proporții considerabile, în sumă totală de 7000 lei.
Vinovăția lui *****, se confirmă prin următoarele probe acumulate în cadrul urmăririi
penale:
- elementele de fapt constatate prin declarațiile părții vătămate *****, care a declarat că,
anterior a concubina cu cet. ***** Svetlana, care locuiește împreună cu fiica sa și nepoții în
apropiere de gospodăria sa. ***** *****este nepotul lui Svetlana și de mai multe ori a fost
în gospodăria sa și știe ce bunuri are și unde le păstrează. De cînd nu mai locuiește cu *****
Svetlana, nu i-a mai permis lui *****să intre la el în gospodărie. La data de 04.06.2019, la
orele 07:00, a plecat la serviciu în calitate de paznic unde a intrat în tura de noapte pentru 24
ore. La plecare el a încuiat casa, ușile anexelor din gospodărie, în special la atelierul unde
lucrează cu lemnul și are multe instrumente electrice. Cum a plecat la 07:30 de acasă, a
revenit acasă la data de 05.06.2019, în jurul orelor 08:20. Cînd a intrat în atelier pentru a lua
hrană pentru păsări, a depistat că partea din mijloc a unui geam al încăperii, lipsește. A privit
afară și a observat că partea respectivă este pusă la pămînt și a intuit deodată că cineva a
pătruns în atelier. Verificînd, a depistat că trei instrumentele electrice cu care lucrase cîteva
zile în urmă au dispărut. Cele trei instrumente sunt: polizor unghiular de model „Makita” la
prețul de 2500 lei, un ferestrău circular de model „Bosch” la prețul de 3000 lei și o mașină
de înșurubat electrică de model „Speț” la prețul de 1500 lei. A anunțat organele de poliție
care au venit la fața locului și au documentat cazul. A bănuit din start că la el în gospodărie a
pătruns ***** *****deoarece în sectorul în care locuiește, *****anterior a mai sustras
bunuri din gospodăriile cetățenilor. La organul de urmărire penală și-a recunoscut
instrumentele după model, după culoare, după gradul de uzură, adică polizorul unghiular
este de culoare albastru-verziu și mașina de înșurubat de culoare de culoare negru sunt mai
uzate însă ferestrăul circular de culoare verde, este aproape nou, la fel posibil sunt prăfuite
de făina care o păstrează acolo ca hrană pentru păsări. În total prin sustragere i sa cauzat un
prejudiciu material în sumă de 7000 lei MD, care pentru el este unul considerabil (f.d. 23);
- elementele de fapt constatate prin declarațiile martorului Grubii Nicolae, care a
declarat că pe minorul ***** *****î-l cunoaște de mic copil și știe că acesta are probleme
cu legea. *****prietenește cu un alt băiat pe nume Rotaru Sergiu și deseori vin la magazin
împreună. La data de 04 sau 5 iunie 2019, data exactă nu-și aduce aminte, în jurul orele
21:00, la el la magazin au venit minorul ***** *****și Sergiu Rotaru, care l-au rugat să le
împrumute suma de 400 lei MD, și ca garanție i-a lăsat într-un sac niște instrumente
electrice. El i-a întrebat pentru ce au nevoie de bani la care i-au spus că pleacă urgent la
Chișinău. Cînd i-a întrebat dacă nu sunt sustrase, Rotaru Sergiu a spus că nu deoarece el a
lucrat cu ele în mun. Chișinău. El a fost de acord și le-a dat suma de 400 lei iar sacul cu 3
instrumente electrice le-a dus în ogradă. Abia a doua zi s-a uitat în sac și a văzut că în sac
sunt instrumente electrice: un ferestrău circular, un polizor unghiular și o mașină de
înșurubat. A observat că pe instrumente era depus praf de lemn și atunci și-a dat seama că
aceste instrumente sunt posibil sustrase căci ei acasă nu se ocupă cu lemnăria. La data de
06.06.2019, au venit angajații de poliție și l-au întrebat dacă cei doi nu i-au propus careva
instrumente spre vînzare la ce le-a declarat că ei i-au lăsat un sac cu trei instrumente.
Ulterior, de la angajații de poliție a aflat că de fapt instrumentele sunt sustrase și tot atunci
au fost ridicate de poliție (f.d. 27);
- elementele de fapt constatate prin conținutul procesului verbal privind constatarea
infracțiunii din 06.06.2019, prin care s-a stabilit și consemnat împrejurimile săvîrșirii
infracțiunii (f.d. 5);
- elementele de fapt constatate prin conținutul procesului verbal de cercetare la fața
locului din 05.06.2019, cu planșă fotografică, prin care s-a cercetat locul infracțiunii și
anume gospodăria părții vătămate *****, situat în mun.Ungheni, str. Nuferilor 3 (f.d. 13);
- elementele de fapt constatate prin ordonanță și proces-verbal de ridicare și examinare
a obiectelor și documentelor din 06.06.2019, cu planșă fotografică, prin care s-a dispus și
ridicat de la cet. Grubii Nicolae, un polizor unghiular de model „Makita”, un ferestrău
circular de model „Bosch” și o mașină de înșurubat electrică de model „Speț” (f.d. 15-18);
- elementele de fapt constatate prin ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor
delicte la cauza penală nr. 2019360269 din 10.06.2019, prin care s-a dispus anexarea la
cauza penală un polizor unghiular de model „Makita”, un ferestrău circular de model
„Bosch” și o mașină de înșurubat electrică de model „Speț” (f.d. 30).
Cu toate că, inculpatul ***** şi-a recunoscut vinovăția în cadrul cercetărilor judecătorești,
acesta a declarat faptul că, la data de 04.06.2019, împreună cu Sergiu Rotaru au intrat în
domiciliul lui Bejenari Mihai din mun.Ungheni, str.Nuferilor 3, de unde au sustras din garajul
acestuia instrumente electrice. Ulterior bunurile sustrase le-au vândut. Își recunoaște vinovăția și
se căiește de cele comise.

Aprecierea instanței:
Din analiza coroborată a probatoriului mai sus prezentat, administrat în cauză, din care
instanța a reținut starea de fapt mai sus descrisă, se constată că în cauză a fost răsturnată
prezumția de nevinovăție a inculpatului ***** care se face vinovat de comiterea faptei reținute în
sarcina sa – furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane, de două sau mai
multe persoane, săvârșit prin pătrundere în încăpere cu cauzarea de daune în proporții
considerabile, fiind întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, atât sub aspectul
laturii obiective, cât și sub aspectul laturii subiective.
În drept, fapta inculpatului *****, constă în aceea că, în perioada de timp de la data de
04.06.2019, până la data de 05.06.2019, ora exactă nu a fost stabilit de către organul de urmărire
penală, minorul *****, acționând cu intenție directă, având scopul sustragerii pe ascuns a
bunurilor altei persoane, împreună de comun acord cu Rotaru Sergiu Sergiu, prin împărțirea
rolurilor, au păstruns în gospodăria cet. ***** amplasată în r.Ungheni, str.Nuferilor 3, de unde
pe ascuns au sustras dintr-o construcție auxiliară, instrumente electrice în valoare de 7000 lei,
astfel cauzându-i părții vătămate *****, un prejudiciu material în proporții considerabile, în
sumă totală de 7000 lei.
În procesul individualizării pedepsei se va acorda o eficiență cuvenită criteriilor instituite
de art. 75, Cod penal al RM, vor fi luate în vedere gradul de pericol social concret al faptelor,
împrejurările comiterii acestora şi urmările produse.
La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanța de judecată va ține cont de
gravitatea infracțiunii săvârșite de inculpatul *****, de motivul acestuia, de persoana celui
vinovat, de circumstanțele care agravează sau atenuează răspunderea, de influența pedepsei
aplicate supra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condițiile de viață ale familiei
acestuia.
Inculpatul ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.186 alin. (2) lit.b), c) și d) Cod
penal al RM, care în conformitate cu art. 16, Cod penal al RM, se califică ca infracțiune mai
puțin gravă.
Circumstanțe ce atenuează răspunderea penală, conform art. 76, Cod penal al RM, în
privința lui ***** este recunoașterea vinovăției și săvârșirea infracțiunii de către un minor.
Circumstanțe ce agravează răspunderea penală, conform art. 77, Cod penal al RM, sunt
săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiune
similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză.
Potrivit art. 75 alin. (2), Cod penal al RM, o pedeapsă mai aspră, din numărul celor
alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o
pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.
Conform art. 3641 alin. (8), Cod de procedură penală al RM, inculpatul, care a recunoscut
săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor
administrate în faza de urmărire penală, beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul
comunității şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul
pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică
pedeapsa închisorii de 30 de ani.
Dat fiind că inculpatul ***** a acceptat judecarea cauzei date în baza probelor
administrate în faza de urmărire penală, în baza art. 3641 alin. (8), Cod de procedură penală al
RM, acesta va beneficia de o reducere cu o treimea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în
cazul pedepsei cu închisoare şi muncă neremunerată în folosul comunității şi cu o pătrime în
cazul pedepsei cu amendă, deci limitele pentru individualizarea pedepsei vor fi următoarele:
Art.186 alin. (2) alin. b), c) și d) Cod penal al RM, prevede în calitate de pedeapsă –
amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani;
Astfel, prin reducerea limitelor minime şi maxime de pedeapsă în baza art. 3641 alin.(8)
Cod de Procedură Penală al Republicii Moldova, la infracțiunea prevăzută de art.186 alin. (2)
alin. b), c) și d) Cod Penal al Republicii Moldova, se stabilește noua limită minimă şi maximă:
- sub formă de amendă în mărime de la 487,5 la 1012,5 unități convenționale;
- sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 160 ore,
- sub formă de închisoare de la 3 luni la 2 ani, 8 luni deoarece conform art. 70, alin.(2)
Cod Penal al Republicii Moldova, limita minimă de aplicare a pedepsei cu închisoare
este de la 3 luni.
Totodată la stabilirea pedepsei instanța va lua în considerație și prevederile art.70 alin.(3)
Cod penal al RM, în care se indică că, la stabilirea pedepsei închisorii pentru persoana care, la
data săvîrşirii infracţiunii, nu a atins vîrsta de 18 ani, termenul închisorii se stabileşte din
maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru infracţiunea săvîrşită, reduse la jumătate.
La individualizarea pedepsei în cazul **********, instanța ține seama de nevoile speciale
și variate ale ***** și de diversitatea măsurilor posibile, prevăzute de lege de aplicare a pedepsei
copilului. O asemenea atitudine față de minorii delincvenți este prevăzută în ansamblul de reguli
minime ale Organizației Națiunilor Unite pentru minori (regulile de la Beijing). Punctul 17 din
ansamblul de reguli minime reglementează principiile directoare ce guvernează judecata și luarea
hotărârii. Astfel instanțele la adoptarea hotărârii în privința ***** trebuie să se inspire din
următoarele principii: a) hotărârea trebuie să fie întotdeauna proporțională, nu numai cu
împrejurările și gravitatea delictului, ci și cu circumstanțele și nevoile delincventului ca și cu cele
ale societății; b) nu vor fi aduse restricții libertății personale a *****- și acestea limitate la un
minim necesar decât după examinarea minuțioasă a cauzei; c) privațiunea de libertate va fi
impusă *****numai dacă acesta este considerat vinovat de un delict săvârșit prin promovarea de
daune împotriva altei persoane sau pentru recidivă, dacă nu există altă soluție convenabilă; d)
bunăstarea *****trebuie să constituie criteriul hotărâtor în examinarea cauzei lui; numai dacă se
constata că scopurile pedepsei penale (art. 61 alin. (2) Cod penal) nu pot fi atinse prin aplicarea
măsurilor de constrângere cu caracter educativ (art. 104 Cod penal), instanța de judecată va
individualiza pedeapsa (categoria, termenul sau mărimea ei), care urmează a fi aplicată
*****utilizând criteriile prevăzute de art. 75 Cod penal.
Astfel se reține că, inculpatul la locul de trai se caracterizează negativ, anterior a mai
săvârșit infracțiuni similare, nu a conștientizat graviditatea faptelor săvârșite anterior, nu și-a
schimbat atitudinea față de valorile ocrotite de legea penală, de pericolul social, are un
comportament predispus spre comiterea infracțiunilor de sustragere.
Totodată instanța va lua în considerație că inculpatul a recunoscut vina, a săvârșit
infracțiunile în timpul minoratului, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află.
Analizând cele sus menționate, reieșind din prevederile art. 61, Cod penal al RM, în
special, pornind de la scopul pedepsei, individualizarea ei, instanța de judecată consideră că
restabilirea echității sociale, corectarea şi reeducarea inculpatului este posibilă doar în condițiile
stabilirii pedepsei sub formă de închisoare, iar careva temeiuri de a fi liberat de răspundere
penală în conformitate cu prevederile procedurii penale, nu s-au constatat, deoarece corectarea
lui este posibilă doar fiind supus răspunderii penale.
Prin sentința Judecătoriei Ungheni din 28.06.2019, *****, născut la *****, originar și
domiciliat mun. Ungheni, str.Salcîmilor 20, a fost condamnat pentru concurs de infecțiunii, prin
cumul parțial a pedepselor aplicate, stabilindu-i o pedeapsă definitivă sub formă închisoare pe un
termen de 2 ani și 6 luni, cu executarea pedepsei în *****, în penitenciarul nr. *****
Conform art. 84 alin. (4) Cod penal al RM, conform prevederilor alin.(1)–(3) se stabileşte
pedeapsa şi în cazul în care, după pronunţarea sentinţei, se constată că persoana condamnată
este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvîrşite înainte de pronunţarea sentinţei în
prima cauză. În acest caz, în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate, complet
sau parţial, în baza primei sentinţe.
Astfel din împrejurările faptice s-a constatat că, inculpatul ***** se face vinovat de
săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, instanța de judecată aplicând prevederile art. 3641 alin. (8)
Cod de procedură penală, în coroborare cu prevederile art.*****și art. 84 alin. (4) Cod penal al
RM, stabilește o pedeapsă definitivă cu închisoarea, prin cumul parțial al pedepselor aplicate,
prin includerea duratei executării pedepsei aplicate prin sentința Judecătoriei Ungheni din
28.06.2019.
În conformitate cu art.72 alin.(3) și (5) Cod penal, în penitenciare de tip semiînchis execută
pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare, mai puţin grave şi
grave, săvîrşite cu intenţie. Persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani execută pedeapsa cu
închisoare în centrele de detenţie pentru minori şi tineri, ţinîndu-se cont de personalitatea
condamnatului, antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite.
Acțiunea civilă nu a fost înaintată.
În conformitate cu art.162 alin.(1) pct.2) din Codul de procedură penală, în cazul în care
procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște
chestiunea cu privire la corpurile delicte.
Corpurile delicte: un polizor unghiular de model „Makita”, un ferestrău circular de model
„Bosch” și o mașină de înșurubat electrică de model „Speț”, care a fost restituite spre păstrare
părții vătămate *****, pînă la soluționarea cauzei – rămân în proprietatea lui *****.
De altminteri, inculpatul a beneficiat de un proces penal, desfăşurat într-un termen
rezonabil, cu respectarea drepturilor şi garanțiilor procesuale prevăzute de lege, în acest sens pe
toată desfășurarea procesului penal atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată, a
beneficiat de asistența juridică a unui avocat.
În urma celor stabilite, conducându-se de prevederile art.70 Cod Penal și art. 219, 221,
3641 alin. (8); art. 382, art.384-386, art.389 CPP Moldova, instanța de judecată,-

HOTĂRĂŞTE:
Se recunoaște vinovat şi se condamnă *****, născut la *****, originar și domiciliat în r-
nul Ungheni, str. Salcîmilor 20***** pe art.186 alin. (2) lit. c) și d) Cod penal al R.Moldova, la
o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) ani închisoare, cu executarea
pedepsei în centrele de detenție pentru minori şi tineri.
În baza art. 84 alin.(4) Cod Penal al RM, în termenul pedepsei se include durata pedepsei
executate prin sentința Judecătoriei Ungheni din 28.06.2019, stabilindu-i definitiv lui *****,
născut la *****, originar și domiciliat în r-nul Ungheni, str. Salcîmilor 20***** - 2 (doi) ani și
7 (șapte) luni închisoare, cu ispășirea pedepsei în *****.
Termenul de ispășire a pedepsei se calculează din data pronunțării sentinței –
26.12.2019.
Corpurile delicte: un polizor unghiular de model „Makita”, un ferestrău circular de model
„Bosch” și o mașină de înșurubat electrică de model „Speț”, care a fost restituite spre păstrare
părții vătămate *****, pînă la soluționarea cauzei – rămân în proprietatea lui *****.
Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15
(cincisprezece) zile de la data pronunțării sentinței integrale, prin intermediul Judecătoriei
Ungheni

Președintele şedinţei,
Judecătorul Petru Triboi