Sunteți pe pagina 1din 8

Dosarul nr.

1-204/2019

nr. elec. 38-1-5717-26062016

nr. urmăr. penală 2019270323

SENTINŢĂ

În numele Legii

05 iulie 2019 mun. *****i

Judecătoria *****i (sediul Central)

instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător Ecaterina Buzu

Grefieri Ana Terenti

Cu participarea:

Procurorului Victoria Burlacu

Apărătorilor Valeriu Covaș

Inculpatul Ion Globa

Reprezentantul legal al inculpatului minor, Ion Globa, Inga Agatii

În lipsa:

Parții vătămate Ștefan Popa

a judecat în şedinţa de judecată publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire


penală, cauza penală de învinuire a lui *****, IDNP-*****, născut la 08***** *****, originar
din *****i, cetățean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, celibatar, elev Liceul
Teoretic Alexandru ***** din sat. *****, r-nul *****i, beneficiar al Centrului Comunitar *****
din sat. *****, r-nul *****i, fără antecedente penale,
învinuit în comiterea infracțiuni prevăzute de art. 186 alin. (2) lit. c) și d) din Codul penal
al RM,

Termenul de examinare a cauzei a fost de la 26.06.2019 până la 05.07.2019.


Procedura de citare legală a fost respectată.

c o n s t a t ă:

*****, se învinuiește, în aceea că, în noaptea spre 08.06.2019, urmărind scop de profit și
sustragere a bunurilor altor persoane, a pătruns în gospodăria cet. ***** a.n. *****, amplasată în
r-ul *****i, sat. *****, str. *****a, *****, de unde a sustras pe ascuns o bicicletă, la prețul de
4000 lei, astfel cauzându-i acestuia un prejudiciu material în proporții considerabile.

La 20 iunie 2019 minorul ***** născut la 08***** ***** a fost pus sub învinuire
fiindu-i incriminate infracțiunile prevăzută în de art. 186 alin. (2) lit. c) și d) din Codul penal al
RM, furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane, săvârșit prin pătrundere în
locuinţă, cu cauzarea de daune în proporţii considerabile.

În şedinţa de judecată inculpatul, *****, au declarat, personal prin înscrisul autentic, că


recunosc în totalmente săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi au solicitat ca judecata să se
facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Ascultând participanţii la proces, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată a


ajuns la concluzia că declaraţia, personală prin înscrisul autentic, înaintată de către inculpatul,
*****, a fost depuse cu respectarea prevederilor art. 3641 din Codul procedurii penale şi
consideră posibil de a fi admisă cu judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de
urmărire penală. De asemenea, i s-a solicitat inculpatului, *****, să depună declaraţii în şedinţa
judiciară sub jurământul în scris.

În şedinţa de judecată fiind audiat inculpatul minor, *****, a declarat, că vina o


recunoaşte integral şi a explicat că, la 08.06.2019, aproximativ orele 2400, deplasându-se de unul
singur pe străzile satului *****, r-nul *****i, ajungând la poarta unei gospodării, a văzut în
curtea casei, o bicicletă, pe care a decis să o sustragă. A sărit gardul și a pătruns în curtea casei,
de unde a sustras pe ascuns bicicleta respectivă, deplasându-se pe străzile sat. *****, a văzut un
automobil și la răpit, iar bicicleta a pus-o în portbagajul mașinii și s-a deplasat cu automobilul
dat în sat. *****. Vina în cele incriminate o recunoaște și sincer se căiește de cele întâmplate.
În afară de declaraţiile inculpatului, *****, vina acestora în comiterea infracţiunii, de
asemenea e stabilită şi pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, care au fost
obiect de discuţie în şedinţa judiciară şi anume:

- de procesul-verbal de audiere al părţii vătămate, *****, care în cadrul urmăririi penale a


relatat că, la moment locuiește împreună cu familia în r-ul *****i, s. *****, str. *****a nr.
*****, iar în luna februarie 2019, una din rudele de peste hotarele țării, i-a făcut cadou o
bicicletă pentru feciorul său în vîrstă de 9 ani, pe care o păstra în curtea casei. La data de
08.06.2019, întorcîndu-se de la serviciu, fiind aproximativ orele 11:00, feciorul Cristian i-a
comunicat că, la data de 07.06.2019, aproximativ orele 21:00, după ce s-a plimbat cu bicicleta
prin apropiere, a lăsat-o în gospodărie, după poartă, iar dimineața cînd s-a trezit, împreună cu
soția au depistat lipsa bicicletei din gospodărie, motiv pentru care a anunțat Poliția. Acesta a
menționat faptul că bicicleta era de culoare violet, modelul nu-l cunoaște, dar din discuțiile cu
feciorul Cristian, i-a comunicat că ar fi de model „BMX”, dar nu este sigur, pentru că nu se
pricepe în biciclete. Bicicleta era cu 21 viteze, avea aripi de protecție de culoare neagră, cu
suport pentru bagaj, cu cîte două stopuri de culoare galbenă pe spițele roților, precum și dinam cu
far în față și stop spate automat de culoare roșie, iar pe ghidonul (volanul) bicicletei sunt instalate
manetele de frînă și schimbătoare de viteze, șaua este de culoare neagră. Astfel prin sustragerea
bicicletei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile în sumă de 4000 lei (f.d.
9);

- de procesul-verbal de audiere a martorului, *****, care a declarat că, locuiește în sat.


*****, r-nul *****i, împreună cu familia, iar la data de 11.06.2019, aproximativ orele 0100,
după ce i-a fost răpit automobilul de model „Skoda Octavia”, cu numerele de înmatriculare
„UQY 804”, de culoare albă, a anunțat imediat Poliția, iar după ce au reușit să găsească
automobilul, întorcându-se la domiciliu cu acesta, fiind aproximativ orele 0500, a văzut la o
distanță de aproximativ 50 metri de la poarta gospodăriei, pe acostament, o bicicletă de culoare
violet, pe care este prezentă inscripția „WINNER”, cu 21 viteze, cu aripi de protecție de culoare
neagră, cu suport pentru bagaj, cu dinam cu far în față și stop spate automat de culoare roșie, iar
pe ghidonul (volanul) bicicletei sunt instalate manetele de frână și schimbătoare de viteze și șa de
culoare neagră. Atunci a anunțat din nou Poliția despre faptul că a depistat bicicleta respectivă,
pe care a ridicat-o și s-a deplasat cu aceasta la domiciliu, unde a păstrat-o până la momentul
restituirii Poliției. Acesta a menționat faptul că la data de 11.06.2019, a discutat cu cet. Fîrnei
Vasile, locuitor al s. *****, căruia i-a descris bicicleta depistată și i-a comunicat că la data de
10.06.2019, a văzut și vorbit cu persoana care ar fi sustras bicicleta respectivă, dar nu a dorit să
comunice numele acestuia, probabil că-i este frică, totodată comunicându-i că toată ziua de
10.06.2019, s-a plimbat cu bicicleta prin s. ***** și l-a întrebat pe Fîrnei Vasile, dacă nu
cunoaște de unde ar putea răpi automobile, precum și persoane care ar dori să fie complici la
răpiri, ceea ce i s-a părut straniu lui Fîrnei Vasile, crezând că glumește. Din descrierea lui Fîrnei
Vasile, persoana care se plimba cu bicicleta de culoare violet prin sat. ***** la data de
10.06.2019, este pistruiat pe față, înalt, constituția corporală slabă, aproximativ 15 ani, părul creț
(f.d.10);

- de procesul-verbal de audiere a martorului, *****, care a declarat că, 10.06.2019,


aproximativ orele 1500, aflându-se la marginea sat. *****, r-nul *****i, îndreptându-se spre un
afluent al r. Răut, a văzut un băiat cu părul mare și castaniu, cu pistrui pe față, constituția
corporală slabă, fiind c-am de aceeași înălțime, care era îmbrăcat în*****ou de culoare galbenă
și pantaloni scurți, plimbându-se cu o bicicletă de culoare violet, cu suport pentru bagaj, cu far în
față și spate, cu aripi de protecție și cu***** multe viteze, care a intrat și ieșit de***** multe ori
din s. *****, r-ul *****i. Văzându-l din nou că iese din s. *****, l-a oprit și l-a rugat să-l ducă
până la afluentul r. Răut, unde urma să pescuiască, fiind la o distanță de aproximativ 2-3 km, de
la marginea satului. Acesta a fost de acord, Fîrnei Vasile s-a urcat pe suportul pentru bagaj și în
timp ce se îndreptau spre afluent, l-a întrebat pe Fîrnei Vasile: „dacă nu are probleme cu
Poliția?”, „dacă nu cunoaște persoane din sat care au probleme cu Poliția și doresc să se implice
în sustrageri și răpiri de automobile?”. Acesta a fost surprins de întrebările adresate și a crezut că
glumește, totodată până a ajunge la afluent, i-a comunicat că recent a răpit un automobil pe care
l-a abandonat în s. Puțintei. Despre bicicleta cu care se plimba nu i-a comunicat nimic. Ajungând
la afluentul r. Răut, acesta s-a întors și a plecat, numele și prenumele nu-l cunoaște pentru că nu
l-a întrebat. Întorcându-se de la pescuit, aflându-se la domiciliu, fiind aproximativ orele 2330, a
auzit sirena unei ambulanțe care a trecut prin fața gospodăriei, având farurile conectate, a ieșit în
stradă, moment în care l-a văzut pe băiatul cu bicicleta care l-a dus la râu, deplasându-se cu
viteză, la o distanță de aproximativ 30 metri în fața ambulanței. A doua zi dimineața, a aflat că pe
timp de noapte, i-a fost răpit automobilul de model „Skoda”, a prietenului fratelui său, pe nume
***** Grigorii, iar în apropierea gospodăriei lui Grigorii, a găsit o bicicletă, pe care nu am
văzut-o dar din descriere, ar fi bicicleta cu care se plimba la data de 10.06.2019, băiatul cu care a
fost la râu. Dacă l-ar vedea pe băiatul cu care a fost la afluentul râului Răut, l-ar recunoaște
îndată, dar până atunci nu l-a***** văzut, spunându-i că este din s. Puțintei, dar de***** mult
timp nu***** locuiește acolo (f.d.11);

- de procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie, din 18.06.2019, martorul


Fîrnei Vasile, din pozele prezentate, a recunoscut persoana de pe fotografia nr. 2, acesta fiind
minorul *****, născut la ***** (f.d. 12-13);

- de Ordonanță și procesul-verbal de ridicare din 14.06.2019, de la cet. ***** Grigorii


a.n. 1*****4, a fost ridicată bicicleta de culoare violet, pe care este prezentă inscripția
„WINNER”, bun care la aceeași dată a fost recunoscut, anexat și examinat în calitate de corp
delict în cadrul cauzei penale nr. 2019270323 (f.d. 14,15);

- de Ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte la cauza penală din 14


iunie 2019 (f.d. 16);

- de proces-verbal de examinare a obiectului din 14 iunie 2019 (f.d. 17-20);

- de Ordonanță de restituire a corpurilor delicte din 14 iunie 2019 (f.d. 23).

Audiind participanții la procesul penal, cercetând înscrisurile anexate la materialele


dosarului penal în parte și în coraborare, instanța de judecată ajunge la concluzia că, vinovăția
inculpatului ***** este dovedită cu încadrarea acțiunilor acestuia în baza art. 186 alin. (2) lit. c)
și d) din Codul penal al RM, pe semnele: furtul – furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor
altei persoane, săvârșit prin pătrundere în locuinţă, cu cauzarea de daune în proporţii
considerabile.

Potrivit art. 389 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală al RM, sentinţa de
condamnare se adoptă numai în condiţia în care, în urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia
inculpatului în săvârşirea infracţiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de
instanţa de judecată. Sentinţa de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod
exclusiv ori în principal, pe declaraţiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale şi citite în
instanţa de judecată în absenţa lor.

În acord cu art. 93 alin. (1) din Codul de procedură penală al RM, probele sunt elemente
de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau
inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la
stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluţionare a cauzei.

În corespundere cu art. 101 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală al RM, fiecare
probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi
veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul
apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub
toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

La adoptarea sentinţei, potrivit prevederilor art. 385 alin. (1) pct. 1) – 4) din Codul de
procedură penală al RM, Instanţa de judecată trebuie să soluţioneze următoarele chestiuni în
următoarea consecutivitate: 1) dacă a avut loc fapta de săvârşirea căreia este învinuit inculpatul;
2) dacă această faptă a fost săvârşită de inculpat; 3) dacă fapta întruneşte elementele infracţiunii
şi de care anume lege penală este prevăzută ea; 4) dacă inculpatul este vinovat de săvârşirea
acestei infracţiuni.

În cadrul ședinței de judecată s-a stabilit vinovăția inculpatului, *****, dincolo de orice
îndoială rezonabilă, or, aceștia și-au recunoscut vina integral și au solicitat examinarea cauzei în
procedură simplificată în condițiile art. 3641 din Codul de procedură penală al RM, aceasta fiind
dovedită și reieșind din probele anexate la dosar. Iată de ce, instanța de judecată va emite o
sentință de condamnarea în privința acestora.
Referitor la gravitatea infracţiunii săvârșite instanţa, conform art. 16 din Codul penal,
atestă că infracţiunea, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, se atribuie la categoria
infracţiunilor***** puțin grave.

La stabilirea categoriei şi termenului de pedeapsă, în conformitate cu prevederile art. 7,


61, 75 – 77, 79 din Codul penal al RM, instanţa de judecată ţine cont şi reiese din scopul
pedepsei penale, care urmăreşte restabilirea echităţii sociale, corectarea persoanei vinovate şi
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul
acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează
răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi
de condiţiile de viaţă ale acestuia.

Aşadar, în corespundere cu art. 7 din Codul penal al RM, la aplicarea legii penale se ţine
cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite, de persoana celui vinovat şi de
circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Conform art. 61 alin. (2) din Codul penal al RM, pedeapsa penală are drept scop
restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârșirii de noi
infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie
să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Potrivit prevederilor art. 75 din Codul penal al RM, persoanei recunoscute vinovate de
săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a
prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La
stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea
infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei
care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi
reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

Astfel, pedeapsa aplicată are drept scop de a influenţa inculpatul, *****, de a-şi revizui
atitudinea faţă de valorile sociale şi comportamentul faţă de membrii societăţii, or, pentru a-şi
atinge scopul, o pedeapsă penală nu trebuie să fie retribuitivă, intimidatoare sau vindicativă, în
sens că aceasta nu trebuie privită ca preţul pe care trebuie să-l plătească persoana pentru fapta
prejudiciabilă şi excluderea caracterului vindicativ al pedepsei, ci realizarea dreptăţii.
Cu privire la caracteristica inculpatului minor, *****, instanța de judecată reține că, el are
studii medii incomplete-8 clase, nesupus militar, neangajat în câmpul muncii, cetășean al
Republicii Moldova, la evidența medicului psihiatru și narcolog nu se află, se caracterizează
negativ la locul de trai, săvârșirea unei infracțiunii în minorat, anterior nu a fost judecat.
Totodată, referitor la caracteristica inculpatului conform informațieie procurorului în
privința lui ********** sunt intentate cauze penale pe infracțiuni similare care sunt în faza de
examinare.

În calitate de circumstanțe atenuante, conform art. 76 din Codul penal al RM, este faptul
recunoaşterea vinovăţiei, căința sinceră de cele comise, vârsta tânără și săvârșirea infracțiunii în
minorat.

Totodată, stabilind circumstanţele atenuate în privinţa inculpatului minor, *****, instanţa


de judecată le apreciază ca o circumstanţă excepţională a cauzei şi constituie temei pentru a
aplica inculpatului a pedeapsei***** blândă ori de altă categorie prevăzută de Legea penală.

În conformitate cu prevederile art. 77 din Codul penal al RM, la stabilirea pedepsei se


consideră circumstanţe agravante nu au fost stabilite.

Astfel, instanța de judecată ține să reitereze că, pedeapsa aplicată inculpatului trebuie să
fie echitabilă, legală şi individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială şi să realizeze
scopurile legii penale şi pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a
Codului penal şi stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Limitele termenelor de pedeapsă, prevăzute în partea specială, sunt determinate de


încadrarea juridică a faptei şi reflectă gravitatea infracţiunii săvârşite. Gravitatea acesteia constă
în modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a
fost comisă, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce. Astfel, instanța de judecată
denotă că faptele infracționale au fost comise de inculpat în scop de profit.

Cuantumul pedepsei, în afară de gravitatea infracţiunii săvârşite, se stabileşte având în


vedere persoana celui vinovat, care include date privind gradul dezvoltare psihică, situaţia
materială, familială sau socială, prezenţa sau lipsa antecedentelor penale, comportamentul
inculpatului până sau după săvârşirea infracţiunii, deci este vorba de personalitatea infractorului.

Pedeapsa şi modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate în aşa fel încât


inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi să evite în viitor săvârşirea
unor fapte similare.
Mai mult decât atât, pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpatului
lipsuri şi restricţii ale drepturilor lui proporţionale cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi este
suficientă pentru restabilirea echităţii sociale, adică a drepturilor şi intereselor statului şi întregii
societăţi perturbate prin infracţiune.

Conform art. 8 din Codul penal al RM, caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru
aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei.

Legiuitorul, estimând in abstracto pericolul social al infracţiunii incriminate la art. 186


alin. (2) lit. c) și d) din Codul penal al RM a stabilit că aceasta se pedepseşte cu amendă în
mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 4 ani.

Concomitent, instanța de judecată reține că, inculpatul ***** a solicitat examinarea


cauzei în condițiile normei art. 3641 din Codul de procedură penală al RM.

Astfel, potrivit prevederilor art. 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală al RM,
inculpatul care a recunoscut săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să
se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă
prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este
detenţiunea pe viaţă, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.

În condiţiile art. 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală, prin reducerea cu o treime
a limitelor de pedeapsă minime şi maxime, se stabileşte noua limită minimă şi maximă de
pedeapsă cu amendă în mărime de la 487,5 la 1012,5 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 160 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani și
7 luni.

La rândul său, în corespundere cu art. 72 alin. (3) din Codul penal al RM, în penitenciare
de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni
uşoare,***** puţin grave şi grave, săvârşite cu intenţie, iar portivit alin. (5) Persoanele care nu
au atins vîrsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare pentru minori, ţinîndu-se
cont de personalitatea condamnatului, antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii
săvîrşite.

Ţinând cont de circumstanţele în care inculpatul, *****, recunoaște vina, se căiesc sincer,
eschivarea de la urmărirea penală şi judecarea cauzei, solicitarea inculpatului de a nu fi aplicată
pedeapsa nonprivativă de libertate, instanţa de judecată analizând în ansamblu circumstanţele
cauzei, instanţa de judecată consideră că pentru corectarea inculpatului este absolut necesară
privarea de libertate, deoarece corectării acestuia poate avea loc cu izolarea de societate, fapt ce
se confirmă prin săvârțire***** multor infracțiuni similare și neexecutarea pedepsei stabilite în
privințța acestuia sub formă de închisoare.
Asupra laturii civile instanţa de judecată nu se pronunţă, deoarece nu a fost înaintată
acţiune civilă de către părtea vătămată.
Corpuri delicte la cauza dată nu sunt.
În temeiul celor expuse şi conform prevederilor art. 70, 79, art. 3641 și 382-398 din
Codul procedură penală, instanţa de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

A-l recunoaşte culpabil pe ***** în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 186 alin. (2)
lit. c) și d) din Codul penal al RM şi cu aplicarea prevederilor art. 70, art. 79 din Codul penalal
RM şi art. 3641 din Codul de procedură penală al RM a-i stabili o pedeapsă sub formă de
închisore pe un termen de 6 luni, cu executarea pedepsei în penitenciarul pentru minori.
A aplica în privința lui ***** măsura preventivă arestul preventive cu arestarea acestuia
imediat din sala de judecată
Termenul de executare a pedepsei lui *****, urmează a fi calculat din data pronunțării
sentinței – 05.07.2019.
Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău prin intermediul Judecătoriei *****i
(sediul Central) în termen de 15 zile.

Preşedintele şedinţei, judecător /semnătura/ Ecaterina


Buzu

Copia corespunde originalului, judecător Ecaterina


Buzu