Sunteți pe pagina 1din 15

Înv.

Moldovan Doris Alexandra

FIŞE PENTRU GEOGRAFIE

HARTA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ROMÂNIEI


HARTA DETALIATĂ A ROMÂNIEI
APĂ CURGĂTOARE de la izvor până la vărsare

 Ce este un afluent?
 Ce este confluenţa?
 Care sunt cele mai importante ape din estul ţării?
 Care sunt cele mai importante ape din sudul ţării?
 Care sunt cele mai importante ape din vestul ţării?
FORMAREA UNEI DELTE

 Ce este o deltă?
 Toate fluviile formează la vărsare o deltă?
 Numiţi câteva fluvii care formează la vărsare o deltă.
 Care este cea mai mare deltă din lume?
BALTA

 Ce este balta?
 Ce plante trăiesc pe lângă sau pe baltă?
 Ce animale traiesc în , pe şi pe lângă baltă?
LACUL

 Ce este lacul?
 De câte feluri este după formarea lui?
 De câte feluri este după forma de relief în care se află?
 Numiţi plante şi animale specifice.
LAC DE DEAL/PODIŞ

LAC ALPIN
LAC GLACIAL

LAC VULCANIC
LAC ARTIFICIAL
VULCANUL
a) vatra vulcanului (camera magmatica) , locul unde se gaseste
magma( lava) ce alimenteaza eruptiile.
b) cosul vulcanilor ( hornul), canalul prin care lava ajumge la
suprafata
c) craterul, se gaseste in continuarea cosului si are forma de
palnie.
d) conul , este forma de relief rezultata din acumularea
materialelor provenite din eruptie.

 Găsiţi-le şi fixaţi-le de desen

ERUPŢIE VULCANICĂ
Tipurile de vulcani:
a) vulcani activi
b) vulcani stinşi
c) vulcani noroioşi

Tipuri de erupţii:
a) permanente- când vatra este alimentată continuu cu magma,
iar în crater se formează un lac de lavă .
b) intermitente- nu este alimentat cu magmă în permanenţă.
c) Erupţii Stromboli- gazele se eliberează sub forma unor
explozii repetate mai mici, unde ies la suprafaţă bucăţi de lavă
semilichidă, care cad pe pamant, se rostogolesc rupându-se în
bucăţi.
d) Erupţia de tip Vulcano- aruncă roci la câţiva km de crater,
erupţia fiind violentă
e) Erupţia de tip scut-este una din formele de erupţie cea mai
liniştită.
 

Numiţi munţi de origine vulcanică de la noi din ţară;


Unde sunt munţi noroioşi în ţara noastră?
Unde sunt cei mai mulţi vulcani din lume?
Care au fost cele mai mari erupţii vulcanice?
Care sunt urmările unei erupţii vulcanice?
MODELAREA SCOARŢEI PĂMÂNTULUI

prin încreţire

prin mişcări tectonice


în urma activităţii vulcanice

Morenă

Morenă - un depozit de materiale aluvionare, care se prezintă ca o


grămadă de material detritic (pietriş, nisip, sfărâmături de stânci)
şi argilă, transportat de gheţari în alunecarea lor sau depusă de
gheţari dispăruţi, în locul de topire a gheţii.