Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova


Serviciul Tehnologii Informaţionale
Information Technology Department
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 42, tel: 022-255-228, fax: 022-255-617, e-mail: sti@mai.gov.md

Nr. 8/6-3-B-372/21 din 21 iunie 2021

Doamnei Victoria BORODIN,


jurnalistă, Ziarul de Gardă
-------------------------------------
e-mail: victoriaborodin7@gmail.com
Stimată doamnă Borodin,

Direcţia generală informaţii şi evidenţe operative a Serviciului Tehnologii


Informaţionale al MAI a examinat, în limita competenţei, demersul Dumneavoastră cu
solicitarea prezentării informaţiei din Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice
al Republicii Moldova în privinţa unui şir de persoane fizice.
Drept răspuns, conform avizului prezentat de către subdiviziunea Minisiterului
Afacerilor Interne, responsabilă de segmentul protecţiei datelor cu caracter personal
(Serviciul probleme speciale al MAI), vă informăm că, reieșind din conținutul
demersului, „Ziarul de Gardă” nu a adus argumentele necesare, decât cele invocate în
precedentul demers din 13.05.2021.
Subsidiar argumentelor prezentate de către STI prin scrisoarea Nr. 8/6-3- C-333/21
din 28.05.2021, atragem atenția că, Ministerul Afacerilor Interne este responsabil pentru
protecția datelor cu caracter personal gestionate, divulgarea acestor date fiind efectuată
doar în cadrul legal, iar lipsa argumentării cererii, face imposibilă aprecierea încadrării
acestui demers în cerințele aceluiași art. 4 al Legii 133/2011, care stipulează că datele cu
caracter personal trebuie să fie „colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime,
iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri”, iar
conform lit. c): adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru care
sînt colectate…”. Aceste cerințe sunt cu atât mai motivate cu cât lista conține date la un
număr mare de subiecți de date, care la fel au dreptul la protecția datelor personale.
Deci, divulgarea acestor informații, în lipsa unei circumstanțe enunțate în norma
legală, fără nici o argumentare juridică, este o încălcare a dreptului subiectului de date cu
caracter personal în domeniul protecției datelor personale și face MAI pasibil de a fi
atacat în instanță de către subiecții de date.

Cu respect,

şef al Direcţiei generale informaţii


şi evidenţe operative a STI Digitally
al MAI signed by Strungaru Sergiu
Sergiu STRUNGARU
Date: 2021.06.21 16:19:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Executor: Serghei Nasîpov
Telefon: 022-255-985
e-mail: serghei.nasipov@mai.gov.md