Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa de lucru

 Clasa a V a
 Profesor: MIHAILĂ ADRIANA SI DANIELA TILINCA
 Obiective: - să calculeze perimetrul şi aria pătratului ;
 - să calculeze perimetrul şi aria dreptunghiului ;
- să aplice în rezolvarea unor probleme simple noţiunea de perimetru ;
- să aplice în rezolvarea unor probleme simple noţiunea de arie şi suprafeţe
 echivalente ;
- să efectueze transformări între multiplii şi submultiplii principalelor unităţi de lungime şi de arie ;
Arii – Aria pătratului, Aria dreptunghiului

Efectuaţi:

a) 42,35 m2+23dm2=?m2; b) 43,51ha+48dam2=?dam2; c) 513cm2+1,5m2=?m2

d) 153,25ha+320km2=?ha; e) 412,385mm2+720cm2=?mm2;

f) 243,2dam2+15,42m2=?m2

2.Calculaţi perimetrul şi aria pătratului a carui latură este: a) 12cm; b) 15m;
 3 5
c) 1,4dm; d) 2,13m; e) m; f) m;
8 4

3.Un patrat are aria de 625 m2.Aflati perimetrul patratului.


4.Calculaţi perimetrul şi aria dreptunghiului care are: a) l=4m L=6m;
b) l=1,2cm L=2,8cm; c) l=40cm L=2m; d) 24,5cm L=5,7dm.

5.Calculaţi aria dreptunghiului care are:

perimetrul=100 cm şi lungimea cu 20 cm mai mare decât lăţimea.

b) perimetrul=1,84 m şi lungimea de trei ori mai mare decât lăţimea. .

6.Un patrat are lungimea egala cu media aritmetica a numerelor de 45 si 75.calculati
perimetrul patratului si aria sa in cm2

7 Aflaţi perimetrul unui dreptunghi ştiind că:
o are aria=128m2 şi lungimea =dublul lăţimii.
o are aria=108m2 şi lungimea =triplul lăţimii

8.Calculaţi aria şi perimetrul figurii
alăturate:
40m 10m
10m
50m
50m

40m 10m
10m

9.O grădina are forma unei suprafeţe dreptunghiulare cu lăţimea de 40m şi lungimea de 120m.
În mijlocul grădinii se află un bazin în formă de pătrat cu perimetrul de 48m. De la bazin pleacă
spre fiecare latură o alee lată de 2m, iar restul terenului se plantează cu flori. Aflaţi aria
suprafeţei plantate cu flori.