Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.

Tulvan Emilia
Școala Gimnazială Mircea Eliade
Cls a VI-a
Algebră: Ecuații în mulțimea numerelor întregi

Ecuații cu modul în Z

Amintesc că valoarea absolută a unui număr este modulul.

|𝒙| = 𝒙, 𝒅𝒂𝒄ă 𝒙 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒐𝒛𝒊𝒕𝒊𝒗 ș𝑖 |𝒙| = −𝒙, 𝒅𝒂𝒄ă 𝒙 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗

Exemple: |8| = 8, |9| = 9, |−10| = 10, |−13| = 13, |0| = 0

Exerciții rezolvate

Să se rezolve în mulțimea numerelor întregi următoarele ecuații cu modul:

1) |𝟖𝒙 − 𝟏𝟕| = 𝟏

Avem |−1| = 1 ș𝑖 |1| = 1, 𝑎𝑑𝑖𝑐ă 𝑑𝑜𝑢ă 𝑐𝑎𝑧𝑢𝑟𝑖:

Caz1) 8x – 17 = 1 Caz 2) 8x – 17 = -1
8x = 1+17 8x = -1+17
8x = 18 8x = 16
x = 18:8 x = 16:8
𝑥∉𝑍 x=2∈𝑍

Soluția ecuației este 𝑆 = {2}

2) |– 𝟐𝒙 + 𝟕| = 𝟑

Avem |−3| = 3 ș𝑖 |3| = 3, 𝑎𝑑𝑖𝑐ă 𝑑𝑜𝑢ă 𝑐𝑎𝑧𝑢𝑟𝑖:

Caz1) -2x +7 = 3 Caz 2) -2x +7 = -3


-2x = 3 - 7 -2x = -3 - 7
-2x = -4 -2x = -10
x = -4 : (-2) x = -10 : (-2)
x=2∈𝑍 x=5∈𝑍

Soluția ecuației este 𝑆 = {2 ; 5}

3) |𝟑𝒙 − 𝟏𝟐| = 𝟎

Avem doar situația |0| =0


Deci avem o singură ecuație de rezolvat și anume:
3x – 12 =0
3x = 12
x= 12:3
x=4
Soluția ecuației este 𝑆 = {4}

4) |−𝟑𝒙 − 𝟓| = −𝟕 (F) = fals

Un modul este întotdeauna un număr pozitiv, deci egalitatea dată este


falsă, pentru că rezultatul (partea dreaptă a ecuației date) este – 7, adică
negativ. Nu avem nimic de rezolvat.
Atunci soluția ecuației este 𝑆 = ∅ (mulțimea vidă)

5) |−𝑥 − 15| = 4

Avem |−4| = 4 ș𝑖 |4| = 4, 𝑎𝑑𝑖𝑐ă 𝑑𝑜𝑢ă 𝑐𝑎𝑧𝑢𝑟𝑖:


Caz1) -x -15 = 4 Caz 2) -x -15 = -4
-x = 4 +15 -x = -4 +15
-x = 19 -x = 11
x = 19 : (-1) x = 11 : (-1)
x = -19 ∈ 𝑍 x = -11 ∈ 𝑍

Soluția ecuației este 𝑆 = {−19 ; −11}


Temă:
Rezolvați în Z (după modelele de mai sus) ecuațiile:

1) |3𝑥 − 5| = 7
2) |2𝑥 − 15| = 17
3) |5𝑥 − 5| = 10
4) |3𝑥 + 8| = −3
5) |−7𝑥 + 10| = −10
6) |−𝑥 − 5| = 7
7) |𝑥 + 5| = 7
8) |−5𝑥 − 5| = 0
9) |−7𝑥 + 14| = 21

S-ar putea să vă placă și