Sunteți pe pagina 1din 2

Ediţia: I

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
LICEUL "GHEORGHE PRIVIND CONDICA DE Nr. de ex. 5
SURDU", ORAȘ BREZOI PREZENȚĂ/ FIȘA DE PREZENȚĂ

Revizia:
P.O.SCR 21
Exemplar nr.0

Anexa 2.

Luna .................................
Disciplina ..........................
Nume și prenume...................................................

FIȘĂ DE PREZENȚĂ

Ziua Ora Clasa


1 2 3
Ediţia: I
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
LICEUL "GHEORGHE PRIVIND CONDICA DE Nr. de ex. 5
SURDU", ORAȘ BREZOI PREZENȚĂ/ FIȘA DE PREZENȚĂ

Revizia:
P.O.SCR 21
Exemplar nr.0
Coloanele:1, 2, 3 se completează de cadrul didactic pentru fiecare lună de activitate.

Semnătura cadru didactic...............................