Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea şcolară: Scoala gimnaziala “Petru Poni” Veresti

Profesor: Nicoleta Natalia Atomei


Disciplina: Educaţie tehnologică si aplicatii practice
Nr. ore pe săpt. : 1
Clasa: a V-a

Planificare calendaristică
Anul şcolar: 2021-2022
Competenţe specifice din programa şcolară:

1.1 Executarea unor produse/lucrări creative simple pe baza unei fişe tehnologice date, selectând materiile prime, materialele,
unelte/ustensile/dispozitive/aparate adecvate
1.2 Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice matematicii şi ştiinţelor în realizarea unui produs
1.3 Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord

2.1 Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate şi securitate în muncă,


de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice condiţiilor reale de muncă
2.2 Selectarea produselor şi a tehnologiilor din perspectiva păstrării calităţii mediului şi a sănătăţii

3.1 Identificarea unor modele de profesionişti în domeniile explorate


3.2 Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor probleme

Nr. Unităţi de învăţare Compeţenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.


crt. specifice
1. Tehnologii 1.1, 1.2, 1.3, Procese tehnologice simple de cultivarea 1 S1-S3
2.1, 2.2, plantelor 1
3.1 1. lucrările de pregătire a terenului
2. semănatul și plantatul 1
3. lucrările de îngrijire
4. recoltarea 1 S4-S6
5. prelucarea produselor de origine vegetala Test docimologic
Elemente de tehnologia creșterii animalelor 1
1. Eseul structurat
2. hrănirea și îngrijirea
3. prelucarea produselor de origine vegetala 1 Referatul
■ tehnologii de preparare a hranei
(gastronomie) 1 S7-S8 Lucrari practice
7. bucătăria: vase, ustensile, dispozitive, aparate,
factori de confort30 1
8. prepararea hranei şi servirea mesei.
conservarea alimentelor35 1 S9-S10
9. tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare
a alimentelor39 1
recapitulare41
evaluare42 2 S11-
S12
2
Evaluare - Ore la dispozitia profsorului S13-
S14
2. Cresterea animalelor A.Cresterea animalelor (Bovine). Tehologii de 1 S15-
crestere si prelucrare. S16
Pastarea, conservarea si valorificarea produselor. Test docimologic
Profesii si ocupatii specifice 1
Eseul structurat
B. Cresterea porcinelor. Tehologii de crestere si 1
prelucrare. S17- Referatul
Pastarea, conservarea si valorificarea produselor. 1 S18
Profesii si ocupatii specifice Lucrari practice

C. Cresterea ovinelor. Tehologii de crestere si 1


prelucrare. Pastarea, conservarea si valorificarea
produselor. Profesii si ocupatii specifice S19

D. Cresterea pasarilor. Specii, tehologii de crestere. 1


Produse ecologice si Valorificare. Profesii si ocupatii
specifice S20

E. Piscicultura. Conditii de mediu specifice. Soiuri 1


in acvacultura romaneasca. Tehnologii de crestere.
Prelucrarea si valorificarea produselor piscicole. S21
F. Apicultura. Tehologii de crestere a albinelor.
Prelucrarea si valorificarea produselor apicole.
Profesii si ocupatii specifice

Saptamana altfel 1 S22


2. Preparare a hranei. 2.1, 2.2, 2.3, 1. Bucătăria: vase; ustensile; dispozitive; 3 S18-
Gastronomie. 3.1 aparate; factori de confort. S20
2. Aranjarea mesei. 2
3. Prepararea la rece. 2 S21-
4. Respectarea normelor de igienă în 1 S22
activităţile din bucătărie. S19
5. Vizită la bucătăria unui restaurant. 1 S20
S21

instrucțiuni de utilizare a manualului4


competențe generale și competențe specifice6
unitatea 1 – tehnologii7
■ procese tehnologice simple de cultivarea plantelor
1. lucrările de pregătire a terenului8
2. semănatul și plantatul11
3. lucrările de îngrijire15
4. recoltarea19
■ elemente de tehnologia creșterii animalelor domestice
5. hrănirea și îngrijirea21
■ elemente de tehnologia creșterii animalelor de companie
6. hrănirea și îngrijirea26
■ tehnologii de preparare a hranei (gastronomie)
7. bucătăria: vase, ustensile, dispozitive, aparate, factori de confort30
8. prepararea hranei şi servirea mesei. conservarea alimentelor35
9. tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor39
recapitulare41
evaluare42
unitatea 2 – design43
■ elemente de desen geometric (trasarea/ construirea de drepte paralele, perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul)
1. elemente de desen geometric44
2. elemente de peisagistică46
3. aranjamente florale49
4. aranjarea și decorarea mesei51
5. realizarea ambalajelor produselor alimentare55
recapitulare59
evaluare60
unitatea 3 – calitate, economie și antreprenoriat61
■ calitatea produselor alimentare
1. proprietăți organoleptice62
2. valoarea nutritivă, energetică și estetică66
3. calitatea serviciilor din alimentație72
4. protecția consumatorului74
5. norme de igienă în creșterea animalelor și prepararea hranei76
6. promovarea şi valorificarea producţiei vegetale, animaliere, produselor alimentare78
recapitulare79
evaluare80
unitatea 4 – dezvoltare durabilă81
1. factori de mediu care influențează cultivarea plantelor, creșterea animalelor, prelucrarea, transportul şi depozitarea produselor alimentare82
■ alimentația omului, satisfacerea nevoii de hrană, alimentaţia echilibrată
2. alimente de origine minerală, vegetală, animală85
3. alcătuirea meniurilor. criterii de întocmire. obiceiurile alimentare ale elevilor91
4. producția și etichetarea produselor ecologice și rolul acestora în asigurarea sănătății94
5. norme specifice de securitate și sănătate în muncă97
recapitulare99
evaluare100
unitatea 5 – activități/ ocupații/ meserii101
1. activități, ocupații și meserii102
2. domeniul - cultivarea plantelor104
3. domeniul - creșterea animalelor106
4. domeniul - prepararea și servirea alimentelor108
recapitulare finală110
evaluare finală111
dicționar

Tehnologia cresterii animalelor domestice si a animalelor de companie

Tehnologii de preparare a hranei


- Bucătăria: vase; ustensile; dispozitive; aparate; factori de confort
- Prepararea hranei şi servirea mesei.
- Conservarea alimentelor
- Tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor

1. Criterii de selecţie a produselor alimentare


caracteristici organoleptice; informaţii de pe
etichete, ambalaje, prospecte etc.; valoare
nutritivă şi energetică.
2. Alcătuirea meniurilor:
- Criterii de întocmire.
- Relaţia dintre alimentaţia corectă şi condiţiile
geografice, climaterice, starea de sănătate, vârstă,
anotimp, activităţi desfăşurate, profesii etc.
- Relatia om-alimente-mediu.

3. Evaluarea calitatii produselor alimentare.


- Protectia consumatorului.
Evaluare
Ora la dispozitia profsorului
6. Bucătăria: vase; ustensile; dispozitive;
aparate; factori de confort.
7. Aranjarea mesei.
8. Prepararea la rece.
9. Respectarea normelor de igienă în
activităţile din bucătărie.
10. Vizită la bucătăria unui restaurant.

S-ar putea să vă placă și