Sunteți pe pagina 1din 468

Analiza¼ Matematica¼ - partea I

(calcul diferenţial): teorie şi aplicaţii


Fişierul conţine cartea

M. Buneci, Analiz¼
a Matematic¼
a I, Editura Academica Brâncuşi, 2013.

[ISBN 978-973-144-600-4], [ISBN 978-973-144-601-1].

Notiţe de curs şi aplicaţii se g¼


asesc pe paginile web

http://www.utgjiu.ro/math/stud_ro.html

http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/am2013_ro.html


ad¼
alina Roxana Buneci

ad¼
alina Roxana Buneci

2
Cuprins

Prefaţ¼
a 5

1 Elemente de logic¼
a matematic¼
a 7
1.1 Propoziţii, conectori şi tabele de adev¼
ar . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Predicate şi cuanti…catori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Teoreme, leme, corolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Mulţimi. Relaţii. Funcţii 13


2.1 Mulţimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 Relaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 Şiruri şi serii de numere reale 31


3.1 Şiruri de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2 Serii de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2.1 Serii cu termeni pozitivi . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2.2 Serii alternate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.2.3 Serii cu termeni oarecare . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.2.4 Produsul convolutiv a dou¼
a serii . . . . . . . . . . . . 75

4 Spaţii topologice 79
4.1 Topologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3

ad¼
alina Roxana Buneci

4.2 Şiruri şi funcţii pe spaţii topologice . . . . . . . . . . . . . . 84


4.2.1 Limite uzuale de funcţii reale . . . . . . . . . . . . . 89
4.3 Spaţii conexe, compacte şi local-compacte . . . . . . . . . . 93
4.4 Spaţii metrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.5 Spaţii normate şi spaţii Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.6 Spaţiul Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5 Calcul diferenţial 107


5.1 Derivatele funcţiilor de o variabil¼a real¼
a cu valori vectoriale . 107
5.2 Teoremele Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy şi aplicaţii . . . 117
5.3 Funcţii diferenţiabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.3.1 Diferenţiala de ordinul I . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.3.2 Operaţii cu funcţii diferenţiabile . . . . . . . . . . . . 130
5.4 Derivata dup¼ a o direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.5 Derivate parţiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.6 Diferenţiale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.6.1 Aplicaţii multiliniare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.6.2 Diferenţiala unei aplicaţii multiliniare . . . . . . . . . 157
5.6.3 Diferenţiabiltatea de ordin superior . . . . . . . . . . 164
5.7 Derivate parţiale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . 168
5.8 Extreme libere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
5.9 Funcţii implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
5.10 Extreme condiţionate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Bibliogra…e 237

Index 237

4
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Prefaţ¼
a

Analiza matematic¼ a este o ramur¼ a a matematicii care se ocup¼ a cu studiul


noţiunii de limit¼ a. Ea include teoriile diferenţierii şi integr¼ arii. Unele
metode ale analizei matematice, în particular legate de conceptul de in…nit,
îşi au r¼
ad¼ acinile în antichitate. Astfel paradoxul lui Zenon din Elea (490-430
î. H.) const¼ a în aceea c¼ a Ahile nu poate ajunge broasca ţestoas¼ a dac¼a i-a
dat acesteia un avans, deoarece Ahile trebuie s¼ a ajung¼ a mai întâi la punctul
de unde a plecat broasca. Aşadar în timp ce Ahile a ajuns la jum¼ atatea
distanţei iniţiale dintre el şi broasc¼ a, aceasta din urm¼ a s-a distanţat iar¼
aşi.
Ahile trebuie s¼ a ajung¼a din nou la jum¼ atatea distanţei dintre el şi broasc¼
a şi
aşa mai departe. Ar rezulta astfel c¼ a într-o curs¼a, cel mai rapid alerg¼ ator nu-l
va dep¼ aşi niciodat¼a pe cel mai lent, deoarece urm¼ aritorul trebuie mai întâi s¼ a
ajung¼ a în punctul de unde a început urm¼ arirea, aşa c¼
a cel lent întotdeauna
va avea un avantaj. Aceast¼ a istorioar¼a a întrecerii ridic¼
a problema însum¼ arii
la in…nit. Paradoxul este datorat faptului c¼ a la acea vreme sumele in…nite
(seriile) nu erau corect înţelese şi nu se presupunea c¼ a ele pot avea o valoare
…nit¼ a.
Introducerea noţiunii de variabil¼
a de c¼
atre Descartes (1596- 1650) a fost
principalul factor în crearea de calculul diferenţial. Calculul diferenţial şi
integral au fost create, în termeni generali, de c¼ atre Newton (1643-1727)
şi Leibniz (1646-1716) spre sfârşitul secolului al XVII-lea, dar conceptul de
limit¼a care le fundamenteaz¼ a a fost introdus şi studiat abia începând cu
secolul al XIX-lea de c¼atre Bolzano (1781-1848) şi Cauchy (1789-1857).
În cartea de faţ¼ a sunt prezentate noţiuni şi rezultate de baz¼ a privind:
şirurile şi seriile de numere reale, spaţiile topologice (limite şi continuitate,
compacitate şi conexitate), spaţiile metrice, spaţiile vectoriale normate (aplicaţii
liniare şi multiliniare continue) şi funcţiile diferenţiabile (diferenţiale, derivate
dup¼ a o direcţie, derivate parţiale, diferenţiale de ordin superior, formula
Taylor, extreme locale, funcţii implicite, multiplicatori Lagrange). Deoarece

5

ad¼
alina Roxana Buneci

unul dintre obiectivele acestui manual este formarea şi dezvoltarea unui
raţionament matematic corect şi riguros, am considerat util¼ a şi prezentarea
unor elemente de logic¼ a matematic¼ a. O serie de exemple şi exerciţii sunt
menite s¼ a înlesneasc¼
a consolidarea şi …xarea conceptelor prezentate.
Manualul de faţ¼
a corespunde programei analitice a primei p¼ arţi (Calcul
Diferenţial) a cursului de Analiz¼a Matematic¼ a. În afar¼ a de destinaţia ei
direct¼a de manual pentru studenţii facult¼ aţilor tehnice, cartea poate servi,
pentru cei interesaţi, ca punct de plecare în studiul mai aprofundat al
procesului de trecere la limit¼a.
M¼ad¼
alina Roxana Buneci (ada@utgjiu.ro, mbuneci@yahoo.com)
Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

Title: Mathematical Analysis I


Author: M¼ ad¼alina Roxana Buneci
Abstrac:. In the …ve chapters of this book are presented fundamental
concepts and results related to sets and functions, sequences and series
of real numbers, topological spaces (limits and continuity of functions,
compactness and connectedness), metric spaces, normed vector spaces (continuous
linear maps and multilinear maps), di¤erentiation (total derivatives, directional
derivatives, partial derivatives, higher di¤erentiation, Taylor formula, local
extrema, Inverse function theorem, Implicit function theorem, Lagrange
multipliers). Examples and exercises are used to illustrate the concepts
introduced. The book is intended to be accessible for students from a
wide variety of backgrounds. One of the objectives is to enable students to
formulate and develop mathematical arguments in a logical manner. That
is why the book includes a few remarks concerning logic and the nature of
mathematical proof.
These lecture notes were developed for the …rst part of the course the
author has taught for …rst year students at Engineering Faculty of Constantin
Brâncuşi University from Târgu-Jiu.

6
Capitolul 1

Elemente de logic¼
a matematic¼
a

1.1 Propoziţii, conectori şi tabele de adev¼


ar
O propoziţie este un enunţ care este …e adev¼ arat, …e fals. Cu alte cuvinte
unei propoziţii i se poate ataşa o valoare de adev¼ ar desemnat¼
a formal prin
1 (propoziţie adev¼arat¼a ) sau 0 (propoziţie fals¼a ). Fiind dat¼
a o familie de
propoziţii, pot … create propoziţii noi cu ajutorul conectorilor logici:

negaţie: :(non);

conjuncţie: ^ (şi);

disjuncţie: _ (sau);

implicaţie: !(implic¼
a);

echivalenţ¼a : $(echivalent).

Valoarea de adev¼ ar a propoziţiei noi poate … determinat¼ a cu ajutorul


tabelului de adev¼ar ca mai jos. În cele ce urmeaz¼
a p şi q sunt propoziţii.

7

ad¼
alina Roxana Buneci

p :p
1 0
0 1
p q p^q p_q p!q p$q
1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1
Dac¼a propoziţia p ! q (respectiv, p $ q) este adev¼arat¼a, atunci se
foloseşte notaţia p ) q (respectiv, p , q).
Urm¼ atoarele enunţuri au aceeaşi semni…caţie cu p ) q:

Din p rezult¼
a q.

Dac¼
a p, atunci q.

p este o condiţie su…cient¼


a pentru q.

q este o condiţie necesar¼


a pentru p.

Urm¼
atoarele enunţuri au aceeaşi semni…caţie cu p , q:

p dac¼
a şi numai dac¼
a q.

p este o condiţie necesar¼


a şi su…cient¼
a pentru q.

q este o condiţie necesar¼


a şi su…cient¼
a pentru p.

1.2 Predicate şi cuanti…catori


Un predicat este un enunţ ce conţine variabile, având proprietatea c¼a devine
propoziţie în urma înlocuirii variabilelor cu valori (constante). De exemplu,

8
Analiz¼
a Matematic¼
aI

x + 1 > 7 este un predicat (presupunând c¼ a lucr¼am cu numere reale).


Conectorii prezentaţi în sectiunea precedent¼
a pot … utilizaţi (ca şi în cazul
propoziţiilor) pentru a forma predicate noi din predicatele existente.Un
predicat poate …transformat într-o propoziţie prin utilizarea cuanti…catorilor:

cuanti…catorul universal 8 („oricare ar …”);

cuanti…catorul existenţial 9 („exist¼


a”).

Propoziţia 8x p (x) este adev¼ arat¼ a dac¼ a şi numai dac¼a prin înlocuirea
lui x cu orice valoarea c din domeniul de valori (presupus dat) se obţine o
propoziţie adev¼
arat¼a. Propoziţia 9x p (x) este adev¼ arat¼
a dac¼a şi numai dac¼
a
în domeniul de valori (presupus dat) exist¼ a o valoarea c cu proprietatea c¼ a
prin înlocuirea lui x cu c se obţine o propoziţie adev¼ arat¼
a.
Într-o propoziţie pot ap¼
area ambele tipuri de cuanti…catori. Elementele
legate de cuanti…catorii 9 (care apar dup¼a 9) depind de toate variabilele
ce ap¼arut înainte legate de cuanti…catori 8. Dependenţa este marcat¼ a
prin indicarea variabilelor ca indice sau enumerarea lor în parantez¼ a. De
exemplu, 8x; y9ax;y 8z9bx;y;z p(x; ax;y ; bx;y;z ).

1.3 Teoreme, leme, corolare


O axiom¼a este o propoziţie care este presupus¼ a a … adev¼ arat¼
a f¼ar¼
a vreo
demonstraţie. O teorem¼a este o propoziţie al c¼ arei adev¼ar este garantat de
o demonstraţie (o modalitate de a ar¼ata c¼a o teorem¼ a decurge logic dintr-un
set de axiome). Se spune c¼ a dou¼a propoziţii p şi q sunt echivalente logic, şi
se scrie p q, dac¼ a şi numai dac¼
a au aceeaşi valoare de adev¼ ar. Prezent¼am
mai jos câteva echivalenţe logice utile în demonstraţii:

p^p p

p_p p

9

ad¼
alina Roxana Buneci

p _ (:p) 1

p^q q^p

p_q q_p

p ^ (q ^ r) (p ^ q) ^ r

p _ (q _ r) (p _ q) _ r

p _ (q ^ r) (p _ q) ^ (p _ r)

p ^ (q _ r) (p ^ q) _ (p ^ r)

p _ (p ^ q) p

p ^ (p _ q) p

p!q (:p) _ q

: (:p) p

: (p ^ q) (:p) _ (:q)

: (p _ q) (:p) ^ (:q)

: (8x p (x)) 9x :p (x)

: (9x p (x)) 8x :p (x)

În consecinţ¼
a,

(p ! q) (:p) _ q q _ (:p) (: (:q)) _ (:p)


(:q ! :p) .

Propoziţia :q ! :p se numeşte contrapusa propoziţie p ) q. Demonstraţia


prin contrapunere a propoziţiei p ! q înseamn¼a demonstrarea propozitiei

10
Analiz¼
a Matematic¼
aI

:q ! :p. Cum cele dou¼ a propoziţii sunt echivalente, demonstrând una din
ele rezult¼a şi cealalt¼
a. Propoziţia q ! p se numeşte reciproca propoziţiei
p ! q şi în general nu este echivalent¼ a cu aceasta. p se numeşte ipoteza, iar
q se numeşte concluzia propoziţiei p ! q.
Din faptul c¼ a

: (p ! q) : ((:p) _ q) (: (:p)) ^ (:q)


p ^ (:q) .

rezult¼
a c¼a dac¼
a demonstr¼ am c¼a propoziţia p^(:q) este fals¼ a, atunci propoziţia
p ! q este adev¼ arat¼
a. O astfel de demonstraţie a teoremei p ) q se numeşte
reducere la absurd (se presupune concluzia q fals¼ a şi se arat¼a c¼
a în conjucţie
cu ipoteza p şi axiomele se ajunge la o contradicţie).
În cele ce urmeaz¼ a vom lucra doar cu propoziţii adev¼ arate. În afar¼ a
de teoreme vom mai folosi termenii lem¼ a şi corolar. Lemele sunt ca şi
teoremele propoziţii adev¼ arate dar care nu sunt considerate ca importante
de sine st¼at¼
atoare, ci ca paşi intermediari în demonstraţiile unor teoreme.
Corolarele sunt consecinţe directe ale teoremelor. Vom folosi termenul de
propoziţie pentru desemna un rezultat adev¼ arat dar care este mai puţin
important decât o teorem¼ a.

11

ad¼
alina Roxana Buneci

12
Capitolul 2

Mulţimi. Relaţii. Funcţii

2.1 Mulţimi
Intuitiv o mulţime este colecţie de obiecte (elemente). Vom considera
noţiunea de mulţime ca noţiune primar¼a la fel ca şi noţiunea de apartenenţ¼
a
a unui element (obiect) la o mulţime. Dac¼ a A este o mulţime iar x un
element al ei, atunci se utilizeaz¼
a notaţia x 2 A (x aparţine lui A). Dac¼ ax
nu este un element al lui A, atunci se scrie x 2 = A (x nu aparţine lui A). Se
spune c¼a dou¼a mulţimi A şi B sunt egale şi se scrie A = B dac¼ a şi numai
dac¼a au aceleaşi elemente, adic¼
a

x 2 A , x 2 B.

O mulţime poate … speci…cat¼


a prin

enumerarea elementelor sale: A = fa; b; cg (A este mulţimea cu elementele


a, b şi c);

speci…carea unei propriet¼


aţi p a elementelor sale: A = fx : p (x)g (A este
mulţimea tuturor elementelor x pentru care p (x) este adev¼ arat¼
a).

13

ad¼
alina Roxana Buneci

Se noteaz¼ a cu ; mulţimea vid¼a , adic¼


a mulţimea ce nu conţine nici un
element. Fiind date dou¼ a mulţimi A şi B se pot forma mulţimi noi folosind
operaţiile cu mulţimi:

reuniunea: A [ B = fx : x 2 A sau x 2 Bg;

intersecţia: A \ B = fx : x 2 A şi x 2 Bg;

diferenţa: A n B = fx : x 2 A şi x 2
= Bg;

diferenţa simetric¼a : A 4 B = (A n B) [ (B n A).

Se numeşte pereche ordonat¼a cu primul element a şi al doilea element b


şi se noteaz¼
a (a; b) mulţimea

ffag ; fa; bgg .

Proprietatea de baz¼
a a perechilor ordonate este

(a; b) = (x; y) , a = x şi b = y.

Similar se poate de…ni noţiunea de n-tuplu (a1 ; a2 ; :::; an ) prin proprietatea


de baz¼
a:

(a1 ; a2 ; :::; an ) = (x1 ; x2 ; :::; xn ) , a1 = x1 , a2 = x2 ::: an = xn .

Se numeşte produsul cartezian al mulţimilor A şi B şi se noteaz¼


a cu
A B mulţimea perechilor ordonate (a; b) cu a 2 A şi b 2 B:

A B = f(a; b) : a 2 A şi b 2 Bg .

Se numeşte produsul cartezian al mulţimilor A1 , A2 , ..., An şi se noteaz¼


a
cu A1 A2 ::: An mulţimea n-tuplurilor (a1 ; a2 ; :::; an ) cu a1 2 A, a2 2 A2 ,
..., an 2 An :

A1 A2 ::: An = f(a1 ; a2 ; :::; an ) : a1 2 A; a2 2 A2 ; :::; an 2 An g .

14
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Dac¼a A1 = A2 = :::An = A, atunci se noteaz¼ a An = A A ::: A.


Se spune c¼
a A este o submulţime a mulţimii B şi se scrie A B dac¼
a şi
numai dac¼a
8x 2 A ) x 2 B.
Este uşor de obsevat c¼
a

A=B,A B şi B A.

a cu P (A) sau 2A
Se numeşte mulţimea p¼arţilor mulţimii A şi se noteaz¼
mulţimea submulţimilor lui A:

P (A) = fB : B Ag .

Dac¼a A X, atunci X n A se numeşte complementara lui A faţ¼a de X


şi se noteaz¼
a cu CX A sau CA dac¼
a X rezult¼
a din context. Se observ¼
a uşor
c¼a

x 2 CA , x 2
= A;

C (CA) = A;

A = B , CA = CB.

Fie I o mulţime şi pentru orice i 2 I, …e Ai o mulţime. Mulţimea

fAi : i 2 Ig

se numeşte familie de mulţimi indexat¼a dup¼


a I şi se noteaz¼
a cu fAi gi2I .

De…niţia 2.1.1 (Reuniunea şi intersecţia unei familii de mulţimi)


Fie o fAi gi2I o familie de mulţimi indexat¼a dup¼a I. Se numeşte reuniunea
S
familiei de mulţimi fAi gi2I şi se noteaz¼a Ai mulţimea:
i2I
S
Ai = fx : 9i 2 I a.î. x 2 Ai g .
i2I

15

ad¼
alina Roxana Buneci
T
Se numeşte intersecţia familiei de mulţimi fAi gi2I şi se noteaz¼a Ai mulţimea:
i2I
T
Ai = fx : x 2 Ai 8i 2 Ig .
i2I

Dac¼a I = f1; 2; :::; ng se utilizeaz¼a notaţiile


S S
n T T
n
Ai = Ai , Ai = Ai ,
i2I i=1 i2I i=1

iar dac¼a I = N, notaţiile


S S
1 T T
1
Ai = Ai , Ai = Ai .
i2N i=1 i2N i=1

Propoziţia 2.1.2 (Relaţiile lui De Morgan) Fie o fAi gi2I o familie de


mulţimi indexat¼a dup¼a I. Atunci
S T
1. C A= CAi ;
i2I i2I
T S
2. C Ai = CAi :
i2I i2I

Demonstraţie. Demonstr¼
am egalit¼
aţile de mulţimi prin dubl¼
a incluziune.
S S
1. „ ”: Fie x 2 C A. Atunci x 2
= Ai , de unde rezult¼
a c¼
a este
i2I i2I
adev¼
arat¼
a negaţia propoziţiei

9i 2 I x 2 Ai

şi în consecinţ¼
a 8i 2 I x 2= Ai sau echivalent 8i 2 I x 2 CAi . Ca
T
urmare x 2 CAi .
i2I
T
„ ”: Fie x 2 CAi . Atunci 8i 2 I x 2 CAi sau echivalent 8i 2 I
i2I
x2= Ai . Dar 8i 2 I x 2
= Ai reprezint¼a negaţia propoziţiei 9i 2 I x 2 Ai
S S
care este echivalent¼a cu x 2 Ai . Deci x 2 = Ai şi ca urmare
S i2I i2I
x 2 C A.
i2I

16
Analiz¼
a Matematic¼
aI
T T
2. „ ”: Fie x 2 C A. Atunci x 2
= Ai , de unde rezult¼
a c¼
a este
i2I i2I
adev¼
arat¼
a negaţia propoziţiei

8i 2 I x 2 Ai

şi în consecinţ¼
a 9i 2 I x 2= Ai sau echivalent 9i 2 I x 2 CAi . Ca
S
urmare x 2 CAi .
i2I
S
„ ”: Fie x 2 CAi . Atunci 9i 2 I x 2 CAi sau echivalent 9i 2 I
i2I
x2= Ai . Dar9i 2 I x 2
= Ai reprezint¼a negaţia propoziţiei 8i 2 I x 2 Ai
T T
care este echivalent¼
a cu x 2 Ai . Deci x 2 = Ai şi ca urmare
T i2I i2I
x 2 C A.
i2I
Relaţia 2 poate … demonstrat¼
a şi folosind relaţia 1. Astfel
S T T T
C CAi = C (CAi ) = Ai = C C Ai ,
i2I i2I i2I i2I
S T
de unde CAi = C Ai (tinând cont c¼
a A = B , CA = CB).
i2I i2I

2.2 Relaţii
De…niţia 2.2.1 Fie X şi Y dou¼a mulţimi. Se numeşte relaţie (de pe X pe
Y ) o submulţime a produsului cartezian X Y :

X Y.

Dac¼a X = Y , se numeşte relaţie pe X.


Se spune c¼a x este în relaţia cu y şi se scrie x y dac¼a şi numai dac¼a
(x; y) 2 .

De…niţia 2.2.2 Fie X o mulţime şi o relaţie pe X. Relaţia se numeşte

17

ad¼
alina Roxana Buneci

def
re‡exiv¼a , x x 8x 2 X;
def
ire‡exiv¼a , (x; x) 2
= 8x 2 X;
def
simetric¼a , x y ) y x;
def
antisimetric¼a , x y şi y x ) x = y;
def
tranzitiv¼a , x y şi y z ) x z;
def
total¼a , x y sau y x 8x; y 2 X;
def
relaţie de echivalenţ¼a , este re‡exiv¼a, simetric¼a şi tranzitiv¼a.
def
relaţie de ordine parţial¼a , este re‡exiv¼a, antisimetric¼a şi tranzitiv¼a.
def
relaţie de ordine , este re‡exiv¼a, antisimetric¼a, tranzitiv¼a şi total¼a.

De…niţia 2.2.3 Fie X o mulţime înzestrat¼a cu o relaţie de echivalenţ¼a


notat¼a şi …e x 2 X. Se numeşte clasa de echivalenţ¼a a lui x şi se noteaz¼a
cu [x] mulţimea elementelor lui X care sunt în relaţia cu x (ehivalente
cu x relativ la ):
[x] = fy 2 X : y xg .
Se numeşte factorizarea lui X la şi se noteaz¼a cu X= mulţimea:

X= = f[x] : x 2 Xg .

Se poate demonstra uşor c¼


a dac¼
a X este o mulţime înzestrat¼
a cu o relaţie
de echivalenţ¼
a , atunci

pentru orice x; y 2 X …e [x] = [y], …e [x] \ [y] = ;;


S
X= [x].
x2X

Exemple 2.2.4 1. Relaţia de egalitate pe R este o relaţie de echivalenţ¼a.

18
Analiz¼
a Matematic¼
aI

2. Relaţia de egalitate de mulţimi este o relaţie de echivalenţ¼a.


def
3. Relaţia pe Z de…nit¼a prin: x y , 2j (y x) este o relaţie de
echivalent¼a. Are dou¼a clase de echivalenţ¼a: mulţimea numerelor pare
şi mulţimea numerelor impare.

4. Relaţia de ordine natural¼a pe R (x y ,y x 0) este o relaţie de


ordine (total¼a).

5. Relaţia de ordine natural¼a pe R poate … extins¼a la o relaţie de ordine


total¼a pe R = R [ f 1; 1g punând 1 x, x 1 pentru orice
x 2 R şi 1 1.

6. Relaţia de incluziune de mulţimi este o relaţie de ordine parţial¼a.

De…niţia 2.2.5 Fie X o mulţime înzestrat¼a cu o relaţie de ordine notat¼a


şi …e A X. Mulţimea A se numeşte
def
mulţime m¼arginit¼a superior , 9x 2 X a.î. a x 8a 2 A;

mulţime nem¼arginit¼a superior A nu este m¼arginit¼a superior;


def
mulţime m¼arginit¼a inferior , 9x 2 X a.î. x a 8a 2 A;
def
mulţime nem¼arginit¼a inferior , A nu este m¼arginit¼a inferior;
def
mulţime m¼arginit¼a , A este m¼arginit¼a superior şi m¼arginit¼a inferior (,
9x; y 2 X a.î. x a y 8a 2 A);
def
mulţime nem¼arginit¼a , A nu este m¼arginit¼a.

Un element a0 2 A se numeşte

element maxim (sau cel mai mare element, sau ultim element) al mulţimii
def
A şi se noteaz¼a cu max (A) sau max A sau max , a a0 8a 2 A;
a2A

19

ad¼
alina Roxana Buneci

element minim (sau cel mai mic element, sau prim element) al mulţimii
def
A şi se noteaz¼a cu min (A) sau min A sau min , a0 a 8a 2 A.
a2A

Un element x0 2 X se numeşte

def
majorant al mulţimii A , a x0 8a 2 A;
def
minorant al mulţimii A , x0 a 8a 2 A;

margine superiar¼a a mulţimii A şi se noteaz¼a cu sup (A) sau sup A sau
def
sup , x este cel mai mic element al mulţimii majoranţilor;
a2A

margine inferioar¼a a mulţimii A şi se noteaz¼a cu inf (A) sau inf A sau
def
inf , x este cel mai mare element al mulţimii minoraţilor.
a2A

Mulţimea majoranţilor sau a minoranţilor poate … vid¼ a. Este posibil ca


elementul minim sau maxim, marginea superioar¼ a sau inferioar¼a ale unei
mulţimi s¼a nu existe. Dac¼ a îns¼
a ele exist¼ a se poate observa uşor c¼ a sunt
unice (ţinând cont de antisimetria relaţiei de ordine). Dac¼ a exist¼a elementul
maxim, atunci exist¼ a şi marginea superioar¼ a şi sunt egale între ele. Dac¼ a
exist¼
a elementul minim, atunci exist¼ a şi marginea inferioar¼ a şi sunt egale
între ele.

Exemple 2.2.6 Consider¼am R înzestrat¼a cu relaţia de ordine natural¼a.


Atunci

1. min [2; 7] = inf [2; 7] = 2, max [2; 7] = sup [2; 7] = 7;

2. min(2; 7] nu exist¼a, inf(2; 7] = 2, max(2; 7] = sup(2; 7] = 7;

3. min[2; 7) = inf[2; 7) = 2, max[2; 7) nu exist¼a, sup[2; 7) = 7;

4. min (2; 7) nu exist¼a, inf (2; 7) = 2, max (2; 7) nu exist¼a, sup (2; 7) = 7;

20
Analiz¼
a Matematic¼
aI

5. min( 1; 7] nu exist¼a, inf( 1; 7] = 2 nu exist¼a, max( 1; 7] = 7,


sup( 1; 7] = 7;

6. min[2; 1) = inf[2; 1) = 2, max[2; 1) nu exist¼a, sup[2; 1) nu exist¼a;

7. min (2; 1) nu exist¼a, inf (2; 1) = 2, max (2; 1) nu exist¼a, sup ( 1; 1)


nu exist¼a;

8. min ( 1; 7) nu exist¼a, inf ( 1; 7) nu exist¼a, max ( 1; 7) nu exist¼a,


sup ( 1; 7) = 7;

9. min ( 1; 1) nu exist¼a, inf ( 1; 1) nu exist¼a, max ( 1; 1) nu


exist¼a, sup ( 1; 1) nu exist¼a;

Exemple 2.2.7 Consider¼am R = R [ f 1; 1g înzestrat¼a cu relaţia de


ordine extis¼a de pe R ca în exemplele 2.2.4. Atunci

1. min [2; 7] = inf [2; 7] = 2, max [2; 7] = sup [2; 7] = 7;

2. min(2; 7] nu exist¼a, inf(2; 7] = 2, max(2; 7] = sup(2; 7] = 7;

3. min[2; 7) = inf[2; 7) = 2, max[2; 7) nu exist¼a, sup[2; 7) = 7;

4. min (2; 7) nu exist¼a, inf (2; 7) = 2, max (2; 7) nu exist¼a, sup (2; 7) = 7;

5. min( 1; 7] nu exist¼a, inf( 1; 7] = 1, max( 1; 7] = 7, sup( 1; 7] =


7;

6. min[2; 1) = inf[2; 1) = 2, max[2; 1) nu exist¼a, sup[2; 1) = 1;

7. min (2; 1) nu exist¼a, inf (2; 1) = 2, max (2; 1) nu exist¼a, sup ( 1; 1) =


1;

8. min ( 1; 7) nu exist¼a, inf ( 1; 7) = 1, max ( 1; 7) nu exist¼a,


sup ( 1; 7) = 7;

21

ad¼
alina Roxana Buneci

9. min ( 1; 1) nu exist¼a, inf ( 1; 1) = 1, max ( 1; 1) nu exist¼a,


sup ( 1; 1) = 1;

În cele ce urmeaz¼a vom trata orice submulţime A de numere reale ca


submulţime a lui R = R [ f 1; 1g.
Axiom¼a: Dac¼a A este m¼arginit¼a (ca submulţime a lui R), atunci sup (A)
si inf (A) exist¼a în R.
Este uşor de observat c¼a M 2 R (respectiv, m 2 R) este marginea
superioar¼a (respectiv, marginea inferioar¼a) a mulţimii A dac¼a şi numai dac¼a
sunt îndeplinite urm¼atoarele dou¼a condiţii:

1. x M (respectiv, x m) pentru orice x 2 A.

2. pentru orice " > 0, exist¼a x" 2 A astfel încât x" > M " (respectiv,
x" < m + ").

Dac¼a A este nem¼arginit¼a superior ( , nu admite majoranţi) atunci


sup (A) = 1, iar dac¼a A este nem¼arginit¼a inferior ( , nu admite minoranţi)
atunci inf (A) = 1.
Prin convenţie, sup (;) = 1, iar inf (;) = 1.

2.3 Funcţii
De…niţia 2.3.1 Fie X şi Y dou¼a mulţimi. Se numeşte funcţie de…nit¼a pe
f
X cu valori în Y , şi se noteaz¼a cu f : X ! Y sau X ! Y sau x 7!
f (x) [: X ! Y ] o relaţie f X Y cu proprietatea c¼a pentru orice x 2 X
exist¼a şi este unic y 2 Y a.î (x; y) 2 f . Unicul element y ce îi corespunde
lui x se noteaz¼a cu f (x). X se numeşte domeniul funcţiei f iar Y se
numeşte codomeniul funcţiei f .
Dac¼a A X, funcţia h : A ! Y , de…nit¼a prin h (x) = f (x) pentru
orice x 2 A, se numeşte restricţia funcţiei f la A şi se noteaz¼a cu f jA .

22
Analiz¼
a Matematic¼
aI

def
Dac¼a f şi g sunt dou¼a funcţii, atunci f = g , f şi g au acelaşi
domeniu, acelaşi codomeniu şi f (x) = g (x) pentru orice x din domeniu.

De…niţia 2.3.2 O funcţie f : X ! Y se numeşte

def
injectiv¼a , 8x1 ; x2 2 X, x1 6= x2 ) f (x1 ) 6= f (x2 ) (, 8x1 ; x2 2 X cu
f (x1 ) = f (x2 ) ) x1 = x2 );
def
surjectiv¼a , 8y 2 Y 9x 2 X a.î. y = f (x);
def
bijectiv¼a , f este injectiv¼a şi surjectiv¼a (, 8y 2 Y exist¼a un unic x 2 X
a.î. y = f (x))

De…niţia 2.3.3 Fie f : X ! Y şi g : Y ! Z dou¼a funcţii. Se numeşte


compunerea funcţiei g cu f funcţia h : X ! Z de…nit¼a prin

h (x) = g (f (x)) 8x 2 X.

Funcţia h de…nit¼a mai sus se noteaz¼a cu g f .

f g h
Se poate ar¼
ata uşor c¼
a dac¼
a A ! B, B ! C şi C ! D sunt trei funcţii
(ce pot … compuse), atunci

(h g) f = h (g f ) .

Propoziţia 2.3.4 Fie f : X ! Y o funcţie.

1. Dac¼a f este injectiv¼a, atunci exist¼a o funcţie g : Y ! X a.î. g f (x) =


x pentru orice x 2 X.

2. Dac¼a f este surjectiv¼a, atunci exist¼a o funcţie g : Y ! X a.î. f


g (y) = y pentru orice y 2 Y .

23

ad¼
alina Roxana Buneci

Demonstraţie. 1. Presupunem c¼ a f este injectiv¼a şi alegem un element


arbitrar x0 2 X. De…nim g : Y ! X prin g (y) = x dac¼ a exist¼
a x a.î.
y = f (x), şi prin g (y) = x0 în caz contrar. Se observ¼ a c¼ a dac¼
a presupunem

a pentru un y 2 Y exist¼ a dou¼a elemente x1 ; x2 2 X astfel încât f (x1 ) =
f (x2 ) = y, atunci x1 = x2 deoarece f este injectiv¼ a. Ca urmare g este bine
de…nit¼ a, şi în plus g f (x) = g (f (x)) = x pentru orice x 2 X.
2. Presupunem c¼ a f este surjectiv¼
a. Atunci pentru orice y 2 Y exist¼ a
xy 2 X astfel încât y = f (xy ). De…nim g : Y ! X prin g (y) = xy pentru
orice y 2 Y şi obsev¼ am c¼a f g (y) = f (g (y)) = f (xy ) = y pentru orice
y 2Y.

Propoziţia 2.3.5 Fie f : X ! Y şi g : Y ! Z dou¼a funcţii.

1. Dac¼a f şi g sunt injective, atunci g f este injectiv¼a:

2. Dac¼a f şi g sunt surjective, atunci g f este surjectiv¼a:

3. Dac¼a f şi g sunt bijective, atunci g f este bijectiv¼a:

4. Dac¼a g f este injectiv¼a, atunci f este injectiv¼a:

5. Dac¼a g f este surjectiv¼a, atunci g este surjectiv¼a:

6. Dac¼a g f este bijectiv¼a, atunci f este injectiv¼a şi g este surjectiv¼a:

7. Dac¼a X = Y , atunci f f este bijectiv¼a , f este bijectiv¼a:

Demonstraţie. 1. Fie x1 ; x2 2 X a.î. g f (x1 ) = g f (x2 ), sau echivalent


g (f (x1 )) = g (f (x2 )). Deoarece g este injectiv¼a, rezult¼a c¼
a f (x1 ) = f (x2 ),
iar deoarece f este injectiv¼ a, rezult¼
a c¼a x1 = x2 . În consecinţ¼ a g f este
injectiv¼a.
2. Fie z 2 Z. Deoarece g este surjectiv¼ a, rezult¼a c¼a exist¼
a y 2 Y astfel
încât z = g (y), iar deoarece f este surjectiv¼ a, rezult¼a c¼
a exist¼
a x 2 X astfel

24
Analiz¼
a Matematic¼
aI

încât y = f (x). În consecinţ¼ a g f (x) = g (f (x)) = g (y) = y, şi deci g f


este surjectiv¼ a.
3. Este consecinţa a lui 1 şi 2.
4:Fie x1 ; x2 2 X a.î. f (x1 ) = f (x2 ). Atunci g (f (x1 )) = g (f (x2 )) sau
echivalent g f (x1 ) = g f (x2 ). Cum g f este injectiv¼ a, rezult¼
a c¼
a x1 = x2 .
În consecinţ¼a f este injectiv¼
a.
5:Fie z 2 Z. Deoarece g f este surjectiv¼ a, rezult¼
a c¼a exist¼
a x 2 X
astfel încât z = g f (x). Dac¼ a not¼ am y = f (x) atunci y 2 Y şi g (y) =
g (f (x)) = z. Deci g este surjectiv¼ a.
6: Este consecinţa a lui 4 şi 5.
7:Este consecinţa a lui 6.
def
De…niţia 2.3.6 Funcţia f : X ! Y se numeşte funcţie inversabil¼a ,
exist¼a o funcţie g : Y ! X a.î.
g f (x) = x 8x 2 X
f g (y) = y 8y 2 Y .
Se poate ar¼ ata c¼
a dac¼
a funcţia f este inversabila exist¼
a o unic¼
a funcţie g
care satisface de…niţia de mai sus. În acest caz funcţia g se numeşte inversa
a cu f 1 . Dac¼
funcţiei f şi se noteaz¼ a pentru o mulţime A se noteaz¼ a cu idA
funcţia idA : A ! A de…nit¼ a prin idA (a) = a pentru orice a 2 A, atunci
inversa funcţiei f : X ! Y este de…nit¼ a de relaţiile
1
f f = idX
1
f f = idY .
Teorema 2.3.7 Funcţia f : X ! Y este funcţie inversabil¼a dac¼a şi numai
dac¼a f este bijectiv¼a.
1
Demonstraţie. „)”Presupunem f inversabil¼
a. Atunci exist¼
af :Y !
X a.î.
1
f f = idX
1
f f = idY .

25

ad¼
alina Roxana Buneci

Cum funcţia idX este bijectiv¼ a, şi din particular injectiv¼


a, din propoziţia
2.3.4 (punctul 4) rezult¼ a c¼a f este injectiv¼ a. Deoarece funcţia idY este
bijectiv¼
a, şi din particular surjectiv¼
a, din propoziţia 2.3.5 (punctul 5) rezult¼ a

a f este surjectiv¼ a. Deci f este bijectiv¼ a.
„(”Presupunem f este bijectiv¼a. Atunci pentru orice y 2 Y exist¼
a un
unic xy 2 X a.î. f (xy ) = y. De…nim g : Y ! X prin g (y) = xy pentru
orice y 2 Y şi obsev¼
am c¼
a

g f (x) = x 8x 2 X
f g (y) = y 8y 2 Y .

În consecinţ¼
a f este inversabil¼
a.

def
De…niţia 2.3.8 Se spune c¼a dou¼a mulţimi A şi B au acelaşi cardinal ,
exist¼a o funcţie bijectiv¼a f : A ! B.
def
Se spune c¼a mulţimea A are cardinalul n 2 N , exist¼a o funcţie bijectiv¼a
f : A ! f1; 2; :::; ng (, A are n elemente).
def
Mulţimea A se numeşte num¼arabil¼a , exist¼a o funcţie bijectiv¼a f : A !
N.
def
Mulţimea A se numeşte cel mult num¼arabil¼a , A este num¼arabil¼a sau
…nit¼a (exist¼a n 2 N a.î A are cardinalul n) .

De…niţia 2.3.9 (Imaginea şi preimaginea unei mulţimi printr-o funcţie)


Fie f : X ! Y o funcţie.

Pentru orice A X imaginea (direct¼a) a lui A prin f se noteaz¼a cu f (A)


şi de…neşte prin

f (A) = fy 2 Y : 9x 2 X a.î. y = f (x)g


= ff (x) : x 2 Ag .

26
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Pentru orice B Y imaginea invers¼a sau preimaginea lui B prin f se


1
noteaz¼a cu f (B) şi de…neşte prin

1
f (B) = fx 2 X : f (x) 2 Bg .

Propoziţia 2.3.10 Fie f : X ! Y o funcţie inversabil¼a şi …e B Y.


Atunci imaginea direct¼a a lui B prin inversa funcţiei f şi preimaginea lui
B prin f coincid:

Demonstraţie. Pentru a evita confuziile not¼ am inversa funcţiei f prin g


şi demonstr¼ a g (B) = f 1 (B) prin dubl¼
am c¼ a incluziune.
Fie x 2 g (B). Atunci exist¼
a y 2 B a.î. x = g (y) şi ca urmare f (x) =
f (g (y)) = y 2 B. Cum f (x) 2 B rezult¼a c¼a x 2 f 1 (B).
Fie x 2 f 1 (B). Atunci f (x) 2 B şi în consecinţ¼a g (f (x)) 2 g (B).
Cum x = g (f (x)) rezult¼a c¼
a x 2 B.

Propoziţia 2.3.11 Fie f : X ! Y o funcţie, fAi gi2I o familie de submulţimi


ale lui X, iar fBj gj2J o familie de submulţimi ale lui Y . Atunci:
!
1
S S 1
1. f Bj = f (Bj );
j2J j2J

S S
2. f Ai = f (Ai );
i2I i2I
!
1
T T 1
3. f Bj = f (Bj );
j2J j2J

T T
4. f Ai f (Ai );
i2I i2I

T T
5. Dac¼a f este injectiv¼a, atunci f Ai = f (Ai ).
i2I i2I

27

ad¼
alina Roxana Buneci
!
1
S S
Demonstraţie. 1. „ ”: Fie x 2 f Bj . Atunci f (x) 2 Bj , de
j2J j2J
unde rezult¼a c¼ a j 2 J a.î. f (x) 2 Bj . Ca urmare x 2 f 1 (Bj ) şi în
a exist¼
S
particular x 2 f 1 (Bj ).
j2J
S
„ ”: Fie x 2 f 1 (Bj ). Atunci exist¼a j 2 J a.î. x 2 f 1 (Bj )
j2J
S
şi ca urnare f (x) 2 Bj . În particular, f (x) 2 Bj şi în consecinţ¼
a
j2J
!
S
x2f 1 Bj .
j2J

S S
2. ”: Fie y 2 f Ai . Atunci exist¼
ax2 Ai a.î. y = f (x), de
i2I i2I
unde rezult¼a c¼a exist¼a i 2 I a.î.x 2 Ai şi y = f (x). Ca urmare exist¼ ai2I
S
a.î. y 2 f (Ai ). În particular y 2 f (Ai ).
i2I
S
„ ”: Fie y 2 f (Ai ). Atunci exist¼a i 2 I a.î. y 2 f (Ai ) şi ca urnare
i2I S
exist¼a x 2 Ai a.î. y = f (x). Deci exist¼ a x 2 Ai a.î. y = f (x) şi în
i2I
S
consecinţ¼
ay2f Ai .
i2I
!
1
T T
3. ”: Fie x 2 f Bj . Atunci f (x) 2 Bj , de unde rezult¼
a c¼
a
j2J j2J
1
f (x) 2 Bj pentru orice j 2 J. Ca urmare x 2 f (Bj ) pentru orice j 2 J
T
şi deci x 2 f 1 (Bj ).
j2J
T
„ ”: Fie x 2 f 1 (Bj ). Atunci x 2 f 1 (Bj ) pentru orice j 2 J şi ca
j2J
T
urnare f (x) 2 Bj pentru orice j 2 J. În consecinţ¼ a, f (x) 2 Bj de unde
j2J
!
S
rezult¼ax2f 1 Bj .
j2J

T T
4:Fie y 2 f Ai . Atunci exist¼
ax2 Ai a.î. y = f (x), de unde
i2I i2I
rezult¼
a c¼
a .x 2 Ai şi y = f (x) pentru orice i 2 I. Ca urmare y 2 f (Ai )

28
Analiz¼
a Matematic¼
aI
T
pentru orice i 2 I şi deci y 2 f (Ai ).
i2I
T T
5. Deoarece f Ai f (Ai ) pentru orice funcţie f , r¼
amâne s¼
a
i2I i2I
T T T
ar¼
at¼
am c¼
a dac¼
a f este injectiv¼
a f (Ai ) f Ai . Fie y 2 f (Ai ).
i2I i2I i2I
Atunci y 2 f (Ai ) pentru orice i 2 I, de unde rezult¼ a c¼
a pentru orice i 2 I
exist¼a xi 2 Ai a.î. y = f (xi ). Fie i; k 2 I doi indici arbitrari. Avem
f (xi ) = y = f (xk ). Din faptul c¼
a f este injectiv¼
a rezult¼
a c¼
a xi = xk .Deci
toate elementele xi sunt egale între ele. Not¼am cu x0 valoarea lor comun¼ a.
T
Atunci x0 = xi 2 Ai pentru orice i 2 I şi y = f (x0 ). Ca urmare x0 2 Ai
i2I
T
şi y = f (x0 ), de unde rezult¼
a c¼
ay2f Ai .
i2I

De…niţia 2.3.12 Fie A; B 2 R şi f : A ! B o funcţie. Funcţia f se


numeşte
def
cresc¼atoare , 8x1 ; x2 2 A cu x1 x2 ) f (x1 ) f (x2 );
def
descresc¼atoare , 8x1 ; x2 2 A cu x1 x2 ) f (x1 ) f (x2 );
def
strict cresc¼atoare , 8x1 ; x2 2 A cu x1 < x2 ) f (x1 ) < f (x2 );
def
strict descresc¼atoare , 8x1 ; x2 2 A cu x1 < x2 ) f (x1 ) > f (x2 );
def
monoton¼a , f este cresc¼atoare sau descresc¼atoare;
def
strict monoton¼a , f este strict cresc¼atoare sau strict descresc¼atoare.
def
m¼arginit¼a superior , 9M 2 R a.î. f (x) M 8x 2 A;

nem¼arginit¼a superior f nu este m¼arginit¼a superior;


def
m¼arginit¼a inferior , 9M 2 R a.î. f (x) M 8x 2 A;
def
nem¼arginit¼a inferior , f nu este m¼arginit¼a inferior;

29

ad¼
alina Roxana Buneci

def
m¼arginit¼a , f este m¼arginit¼a superior şi m¼arginit¼a inferior (, 9m; M 2
R a.î. m f (x) M 8x 2 A , 9C 2 R a.î. jf (x)j C 8x 2 A);
def
nem¼arginit¼a , f nu este m¼arginit¼a.

Pentru orice S A, se noteaz¼a cu sup f (respectiv, inf f ) sau sup f (x)


S S x2A
(respectiv, inf f ) marginea superioar¼a (respectiv, marginea inferioar¼a) a
x2A
mulţimii f (S).

De…niţia de mai sus are sens nu doar pentru submulţimi A şi B de


numere reale ci pentru orice mulţimi A şi B înzestrate cu o relaţie de ordine
def def def
considerând c¼a x y , y x, x < y , x y şi x 6= y, x > y , y < x.

30
Capitolul 3

Şiruri şi serii de numere reale

3.1 Şiruri de numere reale


De…niţia 3.1.1 Fie X o mulţime. Se numeşte şir de elemente din X o
funcţie f : N ! X şi se noteaz¼a cu f = (f (n))n sau f = (xn )n sau (xn )n ,
unde xn = f (n) pentru orice n. xn = f (n) se numeşte termen general al
şirului f = (xn )n :
Se numeşte subşir al şirului f = (xn )n şirul f g unde g : N ! N este o
funcţie strict cresc¼atoare. Notând kn = g(n), obţinem f g (n) = f (g (n)) =
f (kn ) = xkn . Notaţia uzul¼a pentru un subşir f g este (xkn )n .

Se numeşte şir de numere reale un şir de elemente din R adic¼


a o funcţie
f : N ! R:

De…niţia 3.1.2 Şirul (xn )n de numere reale se numeşte

def
cresc¼ator ,funcţia n 7! f (n) [: N ! R] este cresc¼atoare (, 8n 2 N
xn xn+1 );
def
descresc¼ator ,funcţia n 7! f (n) [: N ! R] este descresc¼atoare (, 8n 2
N xn xn+1 );

31

ad¼
alina Roxana Buneci

def
strict cresc¼ator ,funcţia n 7! f (n) [: N ! R] este strict cresc¼atoare (,
8n 2 N xn < xn+1 );
def
strict descresc¼ator ,funcţia n 7! f (n) [: N ! R] este strict descresc¼atoare
(, 8n 2 N xn > xn+1 );
def
monoton , (xn )n este cresc¼ator sau descresc¼ator;
def
strict monoton , (xn )n este strict cresc¼ator sau strict descresc¼ator;
def
m¼arginit superior , mulţimea fxn : n 2 Ng este m¼arginit¼a superior în R
(, 9M 2 R a.î. xn M 8n 2 N);
def
nem¼arginit superior , (xn )n nu este m¼arginit superior;
def
m¼arginit inferior , mulţimea fxn : n 2 Ng este m¼arginit¼a inferior în
R (, 9m 2 R a.î. xn m 8n 2 N);
def
nem¼arginit inferior , (xn )n nu este m¼arginit¼a inferior;
def
m¼arginit , (xn )n este m¼arginit superior şi m¼arginit inferior (, 9M; m 2
R a.î. m xn M 8n 2 N , 9C 2 R a.î. jxn j C 8n 2 N );
def
nem¼arginit , (xn )n nu este m¼arginit.

Se noteaz¼a cu sup xn (respectiv, inf xn ) marginea superioar¼a (respectiv,


n n
marginea inferioar¼a) a mulţimii fxn : n 2 Ng.

De…niţia 3.1.3 Se numeşte vecin¼atate a unui num¼ar real x o mulţime V


R cu proprietatea c¼a exist¼a " > 0 astfel încât (x "; x + ") V (, 9a; b 2
R a.î. x 2 (a; b) V ).
Se numeşte vecin¼atate a lui 1 o mulţime V cu proprietatea c¼a exist¼a
a 2 R astfel încât (a; 1) V .
Se numeşte vecin¼atate a lui 1 o mulţime V cu proprietatea c¼a exist¼a
a 2 R astfel încât ( 1; a) V .

32
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Dac¼a x; y 2 R, x 6= y atunci exist¼


a o vecin¼
atate Vx a lui x şi a vecin¼
atate
jx yj
Vy a lui y a.î. Vx \ Vy = ; (într-adev¼ a x 6= y atunci " = 3 > 0, iar
ar, dac¼
(x "; x + ") \ (y "; y + ") = ;).
Dac¼a x 2 R, aunci exist¼ a o venin¼atate Vx a lui x şi a vecin¼ atate V1 a
lui 1 şi o vecin¼
atate V 1 a lui 1 a.î. Vx \ V1 = ;, Vx \ V 1 = ; şi V1 \
V 1 = ; (într-adev¼ ar, (x "; x + ") \ (x + " + 1; 1) = ;, (x "; x + ") \
( 1; x " 1) = ; şi ( 1; x " 1) \ (x + " + 1; 1) = ; ).

De…niţia 3.1.4 Se spune c¼a şirul (xn )n are limita a 2 R şi se scrie lim xn =
n!1
def
a sau xn ! a (n ! 1) , pentru orice vecin¼atate V a lui a exist¼a nV 2 N
a.î. xn 2 V pentru orice n nV .
Şirul (xn )n se numeşte convergent dac¼a exist¼a a 2 R a.î. lim xn = a
n!1
şi divergent în caz contrar (adic¼a dac¼a nu are limit¼a sau limita este 1 sau
1).

Teorema 3.1.5 (Unicitatea limitei) Limita unui şir de numere reale dac¼a
exist¼a este unic¼a.

Demonstraţie. Fie (xn )n un şir de numere reale. Presupunem prin absurda a; b cu a 6= b sunt dou¼ a limite ale lui (xn )n . Deoarece a 6= b atunci exist¼
a
o venin¼ atate Va a lui a şi a vecin¼
atate Vb a lui b a.î. Va \ Vb = ;. Deoarece
a (respectiv b) este limita lui (xn )n , rezult¼ a c¼a exist¼
a na 2 N (respectiv,
nb 2 N) a.î. xn 2 Va pentru orice n na (respectiv, xn 2 Vb pentru orice
n nb ). Deci pentru n = na + nb avem xn 2 Va \ Vb , ceea ce contrazice
faptul c¼ a Va \ Vb = ;.

Teorema 3.1.6 (Caracterizarea limitelor) Fie (xn )n un şir de numere


reale.

Şirul (xn )n are limita a 2 R , pentru orice " > 0 exist¼a n" 2 N a.î.
jxn aj < " pentru orice n n" .

33

ad¼
alina Roxana Buneci

Şirul (xn )n are limita 1 , pentru orice c 2 R exist¼a nc 2 N a.î. xn > c


pentru orice n nc .

Şirul (xn )n are limita 1 , pentru orice c 2 R exist¼a nc 2 N a.î. xn < c


pentru orice n nc .

Demonstraţie. Demonstraţia este evident¼


a dac¼
a se ţine cont de decrierea
vecin¼
at¼
aţilor pentru a 2 R, 1 şi 1.

Propoziţia 3.1.7 Fie (xn )n un şir de numere reale.

1. Dac¼a lim xn = a, atunci lim jxn j = jaj (cu convenţia j1j = j 1j =


n!1 n!1
1)

2. lim xn = 0 dac¼a şi numai dac¼a lim jxn j = 0.


n!1 n!1

Demonstraţie. 1. Presupunem a 2 R. Deoarece lim xn = a, pentru orice


n!1
" > 0 exist¼
a n" 2 N a.î. jxn aj < " pentru orice n n" . Ca urmare

jjxn j jajj jxn aj < " pentru orice n n" .

În consecinţ¼
a, lim jxn j = jaj :
n!1
Presupunem c¼ a a = 1. Deoarece lim xn = 1, pentru orice c 2 R
n!1
exist¼
a nc 2 N a.î. xn > c pentru orice n nc . Ca urmare

jxn j xn > c pentru orice n nc .

În consecinţ¼
a, lim jxn j = 1:
n!1
Presupunem c¼ a a = 1. Deoarece lim xn = 1, pentru orice c 2 R
n!1
exist¼
a nc 2 N a.î. xn < c pentru orice n nc . În particular, exist¼
a n0 2 N
a.î. xn < 0 pentru orice n n0 . Ca urmare

jxn j = xn > c pentru orice n max fn c ; n0 g .

În consecinţ¼
a, lim jxn j = 1:
n!1

34
Analiz¼
a Matematic¼
aI

2. R¼
amâne s¼
a demonstr¼
am c¼
a dac¼
a lim jxn j = 0, atunci lim xn = 0.
n!1 n!1
Deoarece lim jxn j = 0, pentru orice " > 0 exist¼
a n" 2 N a.î. jxn j =
n!1
jjxn j 0j < " pentru orice n n" . Ca urmare

jxn 0j = jxn j < " pentru orice n n" .

şi deci lim xn = 0:


n!1

Propoziţia 3.1.8 Dac¼a (xn )n are limita a 2 R, atunci orice subşir al s¼au
(xkn )n are limita a.

Demonstraţie. Deoarece lim xn = a, pentru orice vecin¼


atate a lui a exist¼
a
n!1
nV 2 N a.î. xn 2 V pentru orice n nV . Din faptul c¼
a pentru orice n
kn n, rezult¼ a xkn 2 V pentru orice n nV şi deci lim xkn = a.
a c¼
n!1

Propoziţia 3.1.9 Orice şir de numere reale convergent este m¼arginit.

Demonstraţie. Fie (xn )n un şir de numere reale cu limita a 2 R. Atunci


exist¼
a n1 2 N a.î. jxn aj < 1 pentru orice n n1 , de unde rezult¼a c¼
a

jxn j jxn aj + jaj < 1 + jaj pentru orice n n1 .

Notând
M = max fjx1 j ; ::: jxn1 1 j ; jaj + 1g ,
obţinem jxn j M pentru orice n

a) Fie (xn )n un şir de numere


Propoziţia 3.1.10 (Criterii de convergenţ¼
reale.

1. Dac¼a exist¼a a 2 R, n0 2 N şi exist¼a un şir (yn )n cu limita 0 a.î.


jxn aj yn pentru orice n n0 , atunci lim xn = a.
n!1

2. Dac¼a exist¼a n0 2 N şi exist¼a un şir (yn )n cu limita 1 a.î. xn yn


pentru orice n n0 , atunci lim xn = 1.
n!1

35

ad¼
alina Roxana Buneci

3. Dac¼a exist¼a n0 2 N şi exist¼a un şir (yn )n cu limita 1 a.î. xn yn


pentru orice n n0 , atunci lim xn = 1.
n!1

Demonstraţie. 1. Deoarece lim yn = 0, pentru orice " > 0 exist¼


a n" 2 N
n!1
a.î. jyn j < " pentru orice n n" . Ca urmare

jxn aj yn jyn j < " pentru orice n n" .

şi deci lim xn = a:


n!1
2. Deoarece lim yn = 1, pentru orice c 2 R exist¼
a nc 2 N a.î. yn > c
n!1
pentru orice n nc . Ca urmare

xn yn > c pentru orice n nc .

În consecinţ¼
a, lim xn = 1:
n!1
3. Deoarece lim yn = 1, pentru orice c 2 R exist¼
a nc 2 N a.î. yn < c
n!1
pentru orice n nc . În particular, exist¼
a n0 2 N a.î. xn < 0 pentru orice
n n0 . Ca urmare

xn yn < c pentru orice n nc .

şi deci lim xn = 1:


n!1

Propoziţia 3.1.11 Fie A R.

1. Dac¼a A este m¼arginit¼a superior (respectiv, m¼arginit¼a inferior), atunci


exist¼a un şir convergent (xn )n cu proprietatea c¼a xn 2 A pentru orice
n şi lim xn = sup A (respectiv, lim xn = inf A).
n!1 n!1

2. Dac¼a A este nem¼arginit¼a superior (respectiv, nem¼arginit¼a inferior),


atunci exist¼a un şir convergent (xn )n cu proprietatea c¼a xn 2 A pentru
orice n şi lim xn = +1 (respectiv, lim xn = 1).
n!1 n!1

36
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Demonstraţie. 1. Fie M = sup A (respectiv, m = inf A). Pentru orice


1
n 2 N exist¼ a xn 2 A astfel încât xn M n
(respectiv, xn m + n1 ).
Atunci jxn M j n1 (respectiv, jxn M j n1 ) şi ca urmare lim xn = M
n!1
(respectiv, lim xn = m).
n!1
2:Dac¼a A este nem¼ arginit¼
a , superior (respectiv, nem¼
arginit¼
a inferior),
atunci pentru orice n 2 N exist¼ a xn 2 A astfel încât xn n (respectiv,
xn n). În acest caz avem lim xn = +1 (respectiv, lim xn = 1).
n!1 n!1
Extindem operaţiile de adunare, sc¼adere, înmulţire şi împ¼arţire de la R
la R :
1 + 1 = 1; 1 1= 1;
a + 1 = 1 + a = 1 pentru orice a 2 R,
a 1=1 a= 1 pentru orice a 2 R,
11 = 1; ( 81) ( 1) = 1; ( 1) 1 = 1 ( 1) = 1;
< 1, dac¼aa>0
a1 = 1a =
: 1, dac¼aa<0
8
< 1, dac¼aa>0
a ( 1) = ( 1) a =
: 1, dac¼
aa<0
a a
= = 0 pentru orice a 2 R,
1 1 8
< 1, dac¼ aa>0
1 1
a
= a
1 =
: 1, dac¼ aa<0
8
< 1, dac¼ aa>0
1 1
a
= a
( 1) =
: 1, dac¼ aa<0
11 =81, 1 1 = 0, 01 = 0,
< 1, dac¼ aa>1
1
a =
: 0, dac¼
a0<a<1
8
< 1, dac¼ aa>0
1a =
: 0, dac¼aa<0

37

ad¼
alina Roxana Buneci

Nu se acord¼a nici un sens scrierii:


1 1 1 1 0
1 1, 1 + 1, 01, 10, 0 ( 1), ( 1) 0, 1
, 1
, 1
, , ,
1 0
11 , 1 1 , 10 , 00 .

Teorema 3.1.12 (Operaţii cu limite de şiruri) Fie (xn )n şi (yn )n dou¼a
şiruri de numere reale care au limit¼a: lim xn = a şi lim yn = b.
n!1 n!1

1. Dac¼a a+b are sens, atunci şirul (xn + yn )n are limit¼a şi lim (xn + yn ) =
n!1
a + b;

2. Dac¼a c 2 R şi ca are sens, atunci şirul (cxn )n are limit¼a şi lim (cxn ) =
n!1
ca;

3. Dac¼a a b are sens, atunci şirul (xn yn )n are limit¼a şi lim (xn yn ) =
n!1
a b;

4. Dac¼a ab are sens, atunci şirul (xn yn )n are limit¼a şi lim (xn yn ) = ab;
n!1

5. Dac¼a ab are sens, atunci şirul xn


yn
are limit¼a şi lim xn
yn
= ab ;
n n!1

Demonstraţie. Se utilizeaz¼
a caracterizarea limitelor şi inegalit¼
aţi de tipul

jx yj jxj + jyj
jxz ywj jxj jz wj + jwj jx yj .

Propoziţia 3.1.13 (Trecerea la limit¼ aţi) Dac¼a şirurile (xn )n


a în inegalit¼
şi (yn )n au limit¼a şi exist¼a n0 2 N a.î. xn yn pentru orice n n0 , atunci
lim xn lim yn .
n!1 n!1

Demonstraţie. Dac¼a lim xn = lim yn = 1 sau lim xn = lim yn = 1


n!1 n!1 n!1 n!1
sau lim xn = 1 şi lim yn = 1 concluzia este evident¼
a. Presupunem prin
n!1 n!1
absurd c¼
a lim xn = 1 şi lim yn = 1. Atunci exist¼ a n1 2 N (respectiv,
n!1 n!1

38
Analiz¼
a Matematic¼
aI

n2 2 N) a.î. xn > 1 pentru orice n n1 (respectiv, yn < 1 penru orice


n n2 ). Aşadar pentru orice n max fn0 ; n1 ; n2 g avem pe de o parte
xn > 1 > yn şi pe de alt¼
a parte xn yn ceea ce este o contradicţie.
Deci dac¼
a limitele nu sunt …nite are loc inegalitatea lim xn lim yn .
n!1 n!1

amâne s¼a demonstr¼am aceast¼a inegalitate în cazul limitelor …nite. Not¼am
lim xn lim yn :
" = n!1 3n!1 şi presupunem prin absurd c¼
a " > 0 (sau echivalent

a lim xn > lim yn ). Atunci exist¼
a n1 2 N (respectiv, n2 2 N) a.î.
n!1 n!1

xn lim xn < " pentru orice n n1 (respectiv, yn lim yn < " pentru
n!1 n!1
orice n n2 ). Aşadar pentru orice n max fn0 ; n1 ; n2 g avem pe de o parte

2 lim xn + lim yn : lim xn + 2 lim yn :


n!1 n!1 n!1 n!1
xn > lim xn " = > = lim yn +" > yn
n!1 3 3 n!1

şi pe de alt¼
a parte xn yn ceea ce este o contradicţie.

Corolarul 3.1.14 Fie (xn )n un şir.

1. Dac¼a exist¼a a; b 2 R a.î. a xn b şi dac¼a (xn )n are limit¼a, atunci


a lim xn b. În particular, dac¼a xn 0 şi dac¼a (xn )n are limit¼a,
n!1
atunci lim xn 0.
n!1

2. Dac¼a exist¼a dou¼a şiruri (an )n şi (bn )n care au aceeaşi limit¼a a.î. an
xn bn pentru orice n, atunci lim xn = lim an = lim bn .
n!1 n!1 n!1

Propoziţia 3.1.15 Orice şir de numere reale monoton (xn )n are limit¼a.

1. Dac¼a (xn )n este cresc¼ator lim xn = sup xn (deci dac¼a (xn )n este
n!1 n
cresc¼ator şi m¼arginit superior, atunci este convergent.

2. Dac¼a (xn )n este descresc¼ator lim xn = inf xn (deci dac¼a (xn )n este
n!1 n
descresc¼ator şi m¼arginit inferior, atunci este convergent.

39

ad¼
alina Roxana Buneci

Demonstraţie. 1. Avem dou¼ a cazuri (xn )n m¼arginit superior sau (xn )n


nem¼arginit superior. Presupunem (xn )n m¼ arginit superior şi not¼
am a =
sup xn . Atunci a 2 R şi pentru orice " > 0 exist¼
a ne 2 N a.î. xnn > a ".
n
Cum (xn )n este cresc¼
ator rezult¼a c¼
a xn xn" > a " pentru orice n n" .
Deoarece a = sup xn , rezult¼
a c¼
a xn a < a + " pentru orice n. Deci pentru
n
orice n n" , avem jxn aj < ", de unde rezult¼
a lim xn = a = sup xn :
n!1 n
Presupunem (xn )n nem¼
arginit superior. Atunci sup xn = 1. Pe de alt¼
a
n
parte pentru orice c 2 R exist¼
a nc 2 N a.î.xnn > c. Cum (xn )n este cresc¼
ator
rezult¼
a c¼
a xn xnc > c pentru orice n nc şi ca urmare lim xn = 1.
n!1
2. Se poate face o demostraţie asem¼ an¼atore cu cea de la 1 sau putem
observa c¼
a (xn )n descresc¼
ator , ( xn )n cresc¼
ator, iar inf xn = sup ( xn )
n n
şi ca urmare
lim ( xn ) = sup ( xn ) = inf xn
n!1 n n

şi cum lim ( xn ) = lim ( 1) xn = lim xn , rezult¼


a c¼
a lim xn =
n!1 n!1 n!1 n!1
inf xn .
n

Corolarul 3.1.16 (Proprietatea cleştelui) Fie (xn )n şi (yn )n dou¼a şiruri
de numere reale care au propriet¼aţile:

i) (xn )n cresc¼
ator şi (yn )n descresc¼
ator;

ii) xn yn pentru orice n;

iii) lim (yn xn ) = 0.


n!1

Atunci (xn )n şi (yn )n sunt convergente şi au aceaşi limit¼


a.

Exemplul 3.1.17 (Num¼ arul lui Euler şi constata lui Euler) Şirurile
n n+1
(xn )n şi (yn )n de…nite prin xn = 1 + n1 şi yn = 1 + n1 pentru orice

40
Analiz¼
a Matematic¼
aI

n 2 N satisfac ipotezele corolarului precedent. Într-adev¼ar, avem


!
n+2 n+1 n+2 n n
xn+1 n+1 n + 2 n+1 n+2 n2 + 2n
= n+1 n
= =
xn n
n + 1 n+1 n
n + 1 n2 + 2n + 1
n
n+2 1 n+2 n
= 1 2
> 1
n+1 n + 2n + 1 inegalitatea Bernoulli n + 1 n2 + 2n + 1
2
n+2 n +n+1 n + 3n2 + 3n + 2
3
= = >1
n + 1 n2 + 2n + 1 n3 + 3n2 + 3n + 1
ca urmare (xn )n este strict cresc¼ator. Pe de alt¼a parte avem
!n+1
n+1 n+1 n+1 n+1
yn n n + 1 n n + 1 n2 + 2n + 1
= = =
yn+1 n+2 n+2 n + 2 n+2 n+2 n2 + 2n
n+1 n+1
n+1
n+1 1 n+1 n+1
= 1+ 2 > 1+
n+2 n + 2n inegalitatea Bernoulli n + 2 n2 + 2n
2
n + 1 n + 3n + 1 n + 4n2 + 4n + 1
3
= = >1
n + 2 n2 + 2n n3 + 4n2 + 4n
n+1
şi deci (yn )n este strict descresc¼ator. În plus yn = 1 + n1 = xn 1 + 1
n
1
xn pentru orice n şi lim (yn xn ) = lim xn n = 0 deoarece
n!1 n!1

1 1 1 n!1
0 xn yn y1 ! 0.
n n n
Conform corolarului precedent (xn )n şi (yn )n sunt convergente şi au aceaşi
limit¼a. Limita lor comun¼a se noteaz¼a cu e şi se numeşte num¼
arul lui Euler.
Se poate ar¼ata c¼a e este iraţional, e = 2; 718281828459045235:::. Deoarece
e = sup xn = inf yn , avem
n n

n n+1
1 1
1+ <e< 1+ pentru orice n 1.
n n
Logaritmând în baza e se obţine
1 1
< ln (n + 1) ln (n) < pentru orice n 1.
n+1 n
41

ad¼
alina Roxana Buneci

Înlocuind n cu 1,2, :::, n şi adunând inegalit¼aţile obţinem

1 1 1 1 1
+ + ::: + < ln (n + 1) < 1 + + ::: + , n 1.
2 3 n+1 2 n

Utilizând aceste inegalit¼aţi se poate demonstra c¼a şirul (zn )n , unde zn =


1+ 21 +:::+ n1 ln (n), este descrec¼ator şi c¼a zn > 0 pentru orice n. Ca urmare
(zn )n este convergent. Limita lui se noteaz¼a cu şi se numeşte constanta
lui Euler. Se poate ar¼ata c¼a este iraţional, = 0:5772156649015328606:::.

Teorema 3.1.18 (Proprietatea Cesaro) Orice şir de numere reale m¼arginit


are un subşir convergent.

Demonstraţie. Fie (xn )n un şir m¼ arginit de numere reale. Atunci exist¼ a


a; b 2 R a.î. a xn b pentru orice n. Construim recursiv dou¼ a şiruri
(an )n şi (bn )n cu prorietatea c¼ a pentru orice n intervalul [an ; bn ] conţine o
in…nitate de termeni ai şirului (xn )n . Proced¼ am în felul urm¼ ator: a1 = a,
b1 = b şi presupunând c¼ a an , bn au fost determinate construim cn = an +b 2
n

mijlocul intervalului [an ; bn ]. Cum [an ; bn ] conţine o in…nitate de termeni


ai şirului (xn )n , cel puţin unul dintre intervalele [an ; cn ] şi [cn ; bn ] conţine o
in…nitate de termeni ai şirului (xn )n . Dac¼ a [an ; cn ] conţine o in…nitate de
termeni ai şirului, lu¼ am an+1 = an şi bn+1 = cn altfel lu¼ am an+1 = cn şi
bn+1 = bn . Alegem un element x1 2 [a1 ; b1 ] şi presupunând c¼ a a fost ales
xkn 2 [an ; bn ], alegem xkn+1 2 [an+1 ; bn+1 ] a.î. kn+1 > kn (acest lucru este
posibil deoarece [an+1 ; bn+1 ] conţine o in…nitate de termeni ai şirului). Cum

bn 1 an 1 b a
bn an = = ::: =
2 2n
pentru orice n, lim (bn an ) = 0. Pe de alt¼
a parte (an )n este cresc¼
ator,
n!1
(bn )n este descresc¼
ator şi an bn pentru orice n. Deci (an )n şi (bn )n sunt
convergente şi au aceaşi limit¼
a. Cum pentru orice n, an x kn bn ,
lim xkn = lim an = lim bn .
n!1 n!1 n!1

42
Analiz¼
a Matematic¼
aI

De…niţia 3.1.19 Şirul (xn )n de numere reale se numeşte şir Cauchy sau şir
def
fundamental , pentru orice " > 0 exist¼a n" 2 N a.î. jxm xn j < " pentru
orice n; m n" (,pentru orice " > 0 exist¼a n" 2 N a.î. jxn+p xn j < "
pentru orice n n" şi orice p 2 N).
Propoziţia 3.1.20 Orice şir de numere reale convergent este şir Cauchy.
Demonstraţie. Fie (xn )n un şir de numere reale convergent şi …e a limita
sa. Atunci pentru rice " > 0 exist¼a n" 2 N a.î. jxn aj < 2" pentru orice
n n" . Ca urmare pentru orice n; m n" ,
" "
jxm xn j jxm aj + ja xn j < + = ".
2 2
Deci (xn )n este şir Cauchy.
Propoziţia 3.1.21 Orice şir Cauchy este m¼arginit.
Demonstraţie. Fie (xn )n un şir de numere reale care este şir Cauchy.
Atunci xist¼
a n1 2 N a.î. jxm xn j < 1 pentru orice n; m n1 . Not¼am
M = max fjx1 j ; :::; jxn1 1 j ; jxn1 j + 1g .
Atunci jxn j M pentru orice n.
Propoziţia 3.1.22 Orice şir de numere reale care este şir Cauchy este
convergent.
Demonstraţie. Fie (xn )n un şir de numere reale care este şir Cauchy.
Conform propoziţiei 3.1.21, (xn )n este m¼arginit şi ca urmare conform teoremei
3.1.18 are un subşir (xkn )n convergent. Fie a = lim xkn . Atunci pentru orice
n!1
" > 0 exist¼a n" 2 N a.î. jxkn aj < 2" pentru orice n n" . Deoarece (xn )n
a n0" 2 N a.î. jxm xn j < " pentru
este şir Cauchy, pentru orice " > 0 exist¼
orice n; m n0" . Cum kn n, avem
" "
jxn aj jxn xkn j + jxkn aj < + = ",
2 2
0
pentru orice n max fn" ; n" g. Deci (xn )n are limita a, şi în consecinţ¼
a
este m¼ arginit.

43

ad¼
alina Roxana Buneci

Teorema 3.1.23 (Criteriul lui Cauchy de convergenţ¼ a a şirurilor )


Un şir de numere reale este convergent dac¼a şi numai dac¼a este şir Cauchy.

Demonstraţie. Rezult¼
a din propoziţiile 3.1.20 şi 3.1.22.

Teorema 3.1.24 (Teorema lui Toeplitz) Fie f : N N ! R o funcţie


cu urm¼atoarele propriet¼aţi:

i) f (n; k) 0 pentru orice (n; k) 2 N N.


P
n
ii) f (n; k) = 1 pentru orice n 1.
k=1

iii) lim f (n; k) = 0 pentru orice k, 1 k n.


n!1

P
n
Atunci pentru orice şir (xn )n care are limit¼a, şirul f (n; k) xk are
k=1 n
P
n
limit¼a şi lim xn = lim f (n; k) xk .
n!1 n!1 k=1

Demonstraţie. Avem dou¼ a cazuri: (xn )n m¼arginit şi (xn )n nem¼


arginit.
Presupunem c¼
a (xn )n este m¼arginit şi not¼
am a = lim xn . Atunci pentru
n!1
"
orice " > 0 exist¼
a n" 2 N a.î. jxn aj < 2
pentru orice n n" . Pe de alt¼
a
parte
P
n P
n P
n P
n
f (n; k) xk a = f (n; k) xk f (n; k) a = f (n; k) (xk a)
k=1 k=1 k=1 k=1
nP
" 1 P
n
= f (n; k) (xk a) + f (n; k) (xk a)
k=1 k=n"

şi
nP
" 1 nP
" 1
lim f (n; k) (xk a) = lim f (n; k) (xk a) = 0,
n!1 k=1 k=1 n!1
iar pentru orice n n"
P
n P
n " Pn " Pn "
f (n; k) (xk a) f (n; k) jxk aj < f (n; k) f (n; k) < .
k=n" k=n" 2 k=n" 2 k=1 2

44
Analiz¼
a Matematic¼
aI

nP
" 1 nP
" 1
Cum lim f (n; k) (xk a n0" 2 N a.î.
a) = 0, exist¼ f (n; k) (xk a) <
n!1 k=1 k=1
"
2
pentru orice n n0" . Ca urmare pentru orice n max fn" ; n0" g avem

P
n nP
" 1 P
n " "
f (n; k) xk a f (n; k) (xk a) + f (n; k) (xk a) < + = ",
k=1 k=1 k=n" 2 2

P
n
şi deci lim f (n; k) xk = a = lim xn .
n!1 k=1 n!1
Presupunem c¼ a (xn )n nem¼
arginit. Atunci lim xn = 1 sau lim xn =
n!1 n!1
1. S¼a consider¼am c¼ a lim xn = 1. Atunci pentru orice c > 0 exist¼ a
n!1
nc 2 N a.î. xn > 3c pentru orice n nc .
nP
c 1 nP
c 1
Pe de alt¼a parte, deoarece lim f (n; k) = lim f (n; k) = 0,
n!1 k=1 k=1 n!1
nP
c 1
1
rezult¼
a c¼ a n0c 2 N a.î.
a exist¼ f (n; k) < 3
pentru orice n n0c , iar
k=1
nP
c 1 nP
c 1
deoarece lim f (n; k) xk = lim f (n; k) xk = 0, rezult¼
a c¼
a exist¼
a
n!1 k=1 k=1 n!1
nP
c 1
n"c 2 N a.î. f (n; k) xk < c pentru orice n n"c . În consecinţ¼
a,
k=1
pentru orice n max fnc ; n0c ; n"c g

P
n nP
c 1 P
n P
n
f (n; k) xk = f (n; k) xk + f (n; k) xk > c+ f (n; k) xk
k=1 k=1 k=nc k=nc
P
n P
n nP
c 1
c+ f (n; k) 3c = c + 3c f (n; k) f (n; k)
k=nc k=1 k=1
nP
c 1 1
= c + 3c 1 f (n; k) > c + 3c 1 = c.
k=1 3

P
n
de unde reuzult¼
a lim f (n; k) xk = 1.
n!1 k=1
Dac¼
a lim xn = 1, atunci lim ( xn ) = 1, şi din cele mai sus
n!1 n!1

P
n
lim f (n; k) ( xk ) = 1
n!1 k=1

45

ad¼
alina Roxana Buneci

de unde rezult¼
a c¼
a
P
n P
n
lim f (n; k) xk = lim f (n; k) ( xk ) = 1.
n!1 k=1 n!1 k=1

Teorema 3.1.25 (Teorema Stolz-Cesaro) Fie (an )n şi (bn )n dou¼a şiruri
de numere reale cu propriet¼aţile:
i) (bn )n cresc¼ator şi nem¼arginit
an an 1
ii) bn bn 1
are limit¼a
n
an an an an 1
Atunci bn
are limit¼a şi lim = lim .
n n!1 bn n!1 bn bn 1

Demonstraţie. Consider¼
8 am funcţia f : N N ! R de…nit¼ a prin f (n; k) =
>
> b1
, dac¼ a1=k n 8
>
< bn < a1
bk bk 1 b1
, dac¼
an=1
, dac¼
a 2 k n şi şirul x n = . Aplicând
>
> bn : an an 1 , dac¼
a 2 n
>
: 0, în rest bn bn 1

teorema 3.1.24 (teorema Toeplitz) rezult¼


a c¼
a
P
n b 1 a1 Pn b
k b k 1 ak ak 1
lim xn = lim f (n; k) xk = lim +
n!1 n!1 k=1 n!1 bn b1 k=2 bn bk bk 1
a1 + (a2 a1 ) + :::: + (an an 1 ) an
= lim = lim .
n!1 bn n!1 bn

Exemplul 3.1.26 Se cere limita (dac¼a exist¼a) a şirului cu termenul general


1 1
1+ p
3 +:::+ p
3
2p n
xn = n
.
1 1 p
Fie an = 1 + p 3
2
+ ::: + p
3n şi bn = n. Atunci (bn )n este cresc¼ator şi
1
p
3n
an an 1
nem¼arginit şi bn bn 1
= p
n
p . Deci
n 1
p p
an an 1 n+ n 1
lim = lim p
n!1 bn bn 1 n!1 3
n
r !
1
= lim n1=6 1+ 1 = 1.
n!1 n

46
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Conform teoremei Stolz-Cesaro avem


an an an 1
lim xn = lim = lim = 1.
n!1 n!1 bn n!1 bn bn 1

Propoziţia 3.1.27 (Consecinţe ale teoremei Stolz-Cesaro)


x1 +x2 +:::xn
1. Dac¼a şirul (xn )n are limit¼a, atunci şi şirul n n
are limit¼a şi
lim x1 +x2n+:::xn = lim xn .
n!1 n!1

2. Dac¼a şirul (xn )n are limit¼a şi xn > 0 pentru orice n, atunci şi şirul
p p
n n are limit¼a şi lim n x1 x2 :::xn = lim xn .:
n x x :::x
1 2
n!1 n!1

3. Dac¼a şirul xxn+1


n
are limit¼a şi xn > 0 pentru orice n, atunci şi şirul
p n p
n x
n n are limit¼a şi lim n xn = lim xxn+1 n
.
n!1 n!1

Demonstraţie. 1. Fie an = x1 + x2 + :::xn şi bn = n. Atunci (bn )n este


cresc¼ arginit şi abnn abnn 11 = xn . Conform teoremei Stolz-Cesaro
ator şi nem¼
avem lim abnn = lim xn , de unde rezult¼ a . lim x1 +x2n+:::xn = lim xn .
n!1 n!1 n!1 n!1
x1 +x2 +:::xn
2. Conform 1 avem lim n
= lim xn . Pe de alt¼
a parte dac¼
a
n!1 n!1
(xn )n are limit¼
a şi xn > 0, atunci x1n are limit¼
a şi
n
8
>
> 1
, dac¼
a lim xn 2 (0; 1)
>
> lim xn
1 < n!1 n!1

lim = 1, dac¼a lim xn = 0


n!1 xn >
> n!1
>
>
: 0, dac¼
a lim xn = 1
n!1

1
x1
+ x1 +::: x1 1
n
şi nou conform 1, lim n
2
= lim , de unde rezult¼
a c¼
a
n!1 n!1 xn
8
>
> lim xn , dac¼
a lim xn 2 (0; 1)
>
>
n < n!1 n!1

lim = 1, dac¼ a lim xn = 1 = lim xn .


n!1 1 + + ::: x1n
1 > n!1 n!1
x1 x2 >
>
>
: 0, dac¼
a lim xn = 0
n!1

47

ad¼
alina Roxana Buneci

Din inegalitatea mediilor rezult¼


a c¼
a
n p x1 + x2 + :::xn
1
n
x1 x2 :::xn
x1
+ + ::: x1n
1
x2
n

şi cum
n x1 + x2 + :::xn
lim 1 = n!1
lim = lim xn ,
n!1 1 1
+ + ::: xn n n!1
x1 x2
p
obţinem lim n x1 x2 :::xn = lim xn .
n!1 n!1
3. Consider¼ am şirul de…nit prin y1 = x1 , yn = xxnn 1 pentru orice n 2.
Atunci (yn )n are limit¼ a şi lim yn = lim xxnn 1 = lim xxn+1 n
. Din 2 rezult¼ a c¼
a
n!1 n!1 n!1
p p p
n y y :::y
1 2 n n are limit¼a şi lim n y1 y2 :::yn = lim xxn+1
n
. Dar n y1 y2 :::yn =
q p
n!1 n!1
p
n x x2 ::: xn
1 x1 xn 1
= n xn , de unde rezult¼ a c¼a lim n xn = lim xxn+1n
.
n!1 n!1

Exemple 3.1.28 S¼a se calculeze urm¼atoarele limite (dac¼a exist¼a):


p
1. lim n
n
n!1

Lu¼am an = n şi observ¼am c¼a an > 0 pentru orice n şi c¼a lim an+1 =
n!1 an
p
lim n+1
n
= 1, de unde rezult¼a c¼a lim n an = lim an+1 = 1. Deci
n!1 p n!1 n!1 an
lim n n = 1.
n!1
p
n
n!
2. lim n
n!1
n!
Lu¼am an = nn
şi observ¼am c¼a an > 0 pentru orice n şi c¼a
n
an+1 (n + 1)! nn n
lim = lim n+1 = lim
n!1 an n!1 (n + 1) n! n!1 n+1
! n+1
n
(n+1)
1
= lim 1
n!1 n+1
= e 1,
p p
n
an+1
de unde rezult¼a c¼a lim n an = lim = 1e . Deci lim n!
= 1e .
n!1 n!1 an n!1 n

48
Analiz¼
a Matematic¼
aI

De…niţia 3.1.29 (Limitele extreme ale unui şir de numere reale)

Fie (xn )n un şi de numere reale şi …e An = fxk : k ng pentru orce n. Se


numeşte limita superioar¼a (respectiv limita inferioar¼
a) a şirului (xn )n şi se
a cu lim supxn (respectiv, lim inf xn ) sau lim xn (respectiv, lim xn )
noteaz¼
n!1 n!1 n!1 n!1
limita şirului descresc¼
ator (respectiv, cresc¼
ator) (an )n , unde an = sup An
(respectiv, an = inf An ). Altfel spus,

lim xn = lim supxn = inf sup xk


n!1 n!1 n k n

lim xn = lim inf xn = sup inf xk .


n!1 n!1 n k n

Este uşor de demonstrat c¼


a pentru orice şir de numere reale (xn )n :

inf xn lim xn lim xn sup xn ;


n n!1 n!1 n

pentru orice c > lim xn exist¼


a nc 2 N a.î. xn < c pentru orice n nc
n!1
n!1
(Într-adev¼ a nc 2 N a.î c > sup xk şi
ar, deoarece c > inf sup xk , exist¼
n k n k nc
deci c > xn pentru orice n nc );

pentru orice c < lim xn exist¼


a nc 2 N a.î. xn > c pentru orice n nc
n!1
(Într-adev¼
ar, deoarece c < sup inf xk , exist¼
a nc 2 N a.î c < inf xk şi
n k n k nc
deci c < xn pentru orice n nc );

(xn )n m¼
arginit superior , lim xn < 1;
n!1

(xn )n m¼
arginit inferior , lim xn > 1;
n!1

(xn )n are un subşir a c¼


arui limit¼
a este lim xn (Într-adev¼
ar, dac¼
a lim xn =
n!1 n!1
1 atunci lim xn = 1, iar dac¼
a lim xn > 1, atunci pentru
n!1 n!1
1
orice m 2 N , lim xn m
< inf sup xk sup xk pentru orice n, şi deci
n!1 n k n k n

49

ad¼
alina Roxana Buneci

1
putem alege xk1 > lim xn 1, iar dac¼
a am ales xkm > lim xn m
,
n!1 n!1
1
şi ţinem cont c¼
a lim xn m+1
< sup xk rezult¼
a c¼
a exist¼
a xkm+1
n!1 k km +1
1
(cu km+1 > km ) a.î. xkm+1 > lim xn m+1
. Pentru orice " exist¼
a
n!1
n" 2 N a.î lim xn + " > xn pentru orice n n" şi deci pentru orice
n!1
m max n" ; 1" + 1 avem lim xn " < xkm < lim xn :);
n!1 n!1

(xn )n are un subşir a c¼


arui limit¼
a este lim xn ;
n!1

Propoziţia 3.1.30 Fie (xn )n un şir de numere reale. Şirul (xn )n are limit¼a
dac¼a şi numai dac¼a lim xn = lim xn , şi în acest caz cele trei limite coincid.
n!1 n!1

Demonstraţie. „)” Presupunem c¼


a (xn )n are limit¼
a şi …e a = lim xn .
n!1
Exist¼
a un subşir (xkn )n al lui (xn )n a c¼
arui limit¼
a este lim xn . Pe de alt¼
a
n!1
parte (xkn )n …ind subşir al lui (xn )n are limita a. Cum limita este unic¼
a,
rezult¼
a c¼
a a = lim xn . Analog a = lim xn .
n!1 n!1
„(” Presupunem lim xn = lim xn . Pentru orice " > 0, exist¼
a n" 2 N
n!1 n!1
(respectiv, n0" 2 N) a.î lim xn + " > xn (respectiv, lim xn " < xn ) pentru
n!1 n!1
orice n n" (respectiv, pentru orice n n0" ) şi deci pentru orice n
max fn" ; n0" g avem lim xn " < xkm < lim x + ". Cum lim xn = lim xn ,
n!1 n!1 n!1 n!1
rezult¼
a lim xn = lim xn = lim xn .
n!1 n!1 n!1

Exemple 3.1.31
5n2 +2n+7 5n2 +2n+7 5n2 +2n+7
1. lim 2 = lim n2 +3
= lim n2 +3
= 5;
n!1 n +3 n!1 n!1

2. lim ( 1)n = 1, lim ( 1)n = 1;


n!1 n!1

3. lim ( 2)n = 1, lim ( 2)n = 1;


n!1 n!1

n n
4. lim sin 2
= 1, lim sin 2
= 1.
n!1 n!1

50
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Propoziţia 3.1.32 (Operaţii cu limite extreme de şiruri) Fie (xn )n şi


(yn )n dou¼a şiruri de numere reale.

1. Dac¼a lim xn + lim yn are sens, atunci lim (xn + yn ) lim xn +


n!1 n!1 n!1 n!1
lim yn .
n!1

2. Dac¼a lim xn + lim yn are sens, atunci lim (xn + yn ) lim xn +


n!1 n!1 n!1 n!1
lim yn .
n!1

3. Dac¼a lim xn lim yn are sens şi xn 0, yn 0 pentru orice n, atunci


n!1 n!1

lim (xn yn ) lim xn lim yn .


n!1 n!1 n!1

Demonstraţie. 1. Pentru orice n 2 N avem

xm + ym sup xk + sup yk pentru orice m n


k n k n

de unde rezult¼
a
sup (xm + ym ) sup xk + sup yk
m n k n k n

şi ca urmare

inf sup (xm + ym ) = lim sup (xm + ym )


m m n m!1 m n

lim sup xk + lim sup yk = inf sup xk + inf sup yk :


n!1 k n n!1 k n n k n n k n

Deci lim (xn + yn ) lim xn + lim yn .


n!1 n!1 n!1
2. Analog 1.
3. Analog 1.

3.2 Serii de numere reale


P
n
De…niţia 3.2.1 Fie (xn )n un şir de numere reale şi sn = xk (p 2 N).
k=p

Perechea de şiruri (xn )n p ; (sn )n p se numeşte serie de numere reale şi se

51

ad¼
alina Roxana Buneci

P P
1
noteaz¼a cu xn sau xn . Elementele şirului (xn )n se numesc termenii
n p n=p
seriei, iar elementele şirului (sn )n se numesc sume parţiale (xn se numeşte
termen general al seriei, iar sn se numeşte sum¼a parţial¼a de rang n).
P
Pentru orice n 2 N, seria xk se numeşte restul de rang n al seriei
k n+1
:
P def
Seria xn se numeşte convergent¼a , şirul sumelor parţiale (sn )n este
n p
convergent. În caz contrar se numeşte divergent¼a.
Limita şirului sumelor parţiale s = lim sn (dac¼a exist¼a) se numeşte
n!1
P
1
suma seriei şi în aceast¼a situaţie se foloseşte notaţia s = xn .
n=p

P
Este uşor de observat c¼
a pentru orice p; q 2 N şi n p+q, seriile xn
P Pn p+q
şi xn+q au sumele parţiale de rang n identice, ca urmare. xn =
Pn p n p+q
xn+q .
n p

P
a) Fie seria
Exemplul 3.2.2 (Seria geometric¼ rn , cu r 2 R. Termenul
n 0
ei general este xn = rn , iar suma parţial¼a de rang n este
8
Pn Pn < rn+1 1 , dac¼a r 6= 1
k r 1
sn = xk = r =
k=0 k=0 : n + 1, dac¼a r = 1.

Ca urmare 8
>
> 1
, dac¼a jrj < 1
>
< 1 r

lim sn = 1, dac¼a r 1
n!1 >
>
>
: nu exist¼a, dac¼a r 1.
P n
În consecinţ¼a, seria r este convergent¼a , jrj < 1. Dac¼a jrj < 1, suma
n 0
P n P n
seriei r este 1 1 r . Seria r se numeşte seria geometric¼a de raţie r.
n 0 n 0

52
Analiz¼
a Matematic¼
aI
P 1
Exemplul 3.2.3 Seria n!
este convergent¼a şi are limita e. Într-adev¼ar,
n 0
P
n
1
suma parţial¼a de rang n este sn = k!
şi
k=0
n
Pn 1 P
n 1 (n k + 1) (n k + 2) n P
n 1 n! 1
1+ ::: = = 1+ .
k=0 k! k=1 k! n n n k=0 k! (n k)!nk n
Pe de alt¼a parte, pentru orice j 2 N , avem
n
1 Pn 1 n! Pj 1 n! P
j 1 (n k + 1) n 1 n
1+ = = :::
n k=0 k! (n k)!nk k=0 k! (n k)!nk k=0 k! n n n
1 n
şi trecând la limit¼a cu n ! 1, obţinem e sj . Deci 1 + n
sn e şi
trecând la limit¼a cu n ! 1 rezult¼a lim sn = e.
n!1
P
Propoziţia 3.2.4 Dac¼a seria xn este convergent¼a, atunci lim xn = 0.
n 1 n!1

P
Demonstraţie. Fie (sn )n şirul sumelor parţiale ale seriei xn şi …e
n 1
s = lim sn (limita exist¼
a şi este …nit¼
a deoarece seria este convergent¼
a).
n!1
Din faptul c¼
a xn = sn sn 1 pentru orice n 2, rezult¼
a c¼
a lim xn =
n!1
lim (sn sn 1 ) = lim sn lim sn 1 =s s = 0.
n!1 n!1 n!1

Exemple 3.2.5 Urm¼atoarele serii sunt divergente deoarece termenul lor


general nu converge la 0:
P 1 n 1 n
1. 1+ n
, xn = 1 + n
, lim xn = e 6= 0.
n 1 n!1

P
2. ( 1)n , xn = ( 1)n , (xn )n nu are limit¼a.
n 1

Teorema 3.2.6 (Criteriul lui Cauchy de convergenţ¼ a a seriilor ) O


P
serie xn este convergent¼a dac¼a şi numai dac¼a pentru orice " > 0 exist¼a
n 1
n" 2 N a.î.

jxn+1 + xn+2 + ::: + xn+p j < " pentru orice n n" şi orice p 2 N.

53

ad¼
alina Roxana Buneci
P
Demonstraţie. Seria xn este convergent¼
a , şirul (sn )n este convergent,
n 1
P
n
unde sn = xk pentru orice n. Şirul de numere reale (sn )n este convergent
k=1
, (sn )n este şir Cauchy (conform teoremei 3.1.23) , pentru orice " > 0
exist¼
a n" 2 N a.î. jsn+p sn j < " pentru orice n n" şi orice p 2 N ,

jxn+1 + xn+2 + ::: + xn+p j < " pentru orice n n" şi orice p 2 N.

P sin(nx) sin(nx)
Exemplul 3.2.7 Seria 2n
are termenul general xn = 2n
. Pentru
n 1
orice n; p 2 N avem

sin (n + 1) x sin (n + 2) x sin (n + p) x


n+1
+ n+2
+ ::: +
2 2 2n+p
sin (n + 1) x sin (n + 2) x sin (n + p) x
n+1
+ n+2
+ ::: +
2 2 2n+p jsin(y)j 1
1
1 1 1 1 1 2p 1 1 1
+ + ::: + = 1 = 1 < .
2n+1 2n+2 2n+p 2n+1
1 2
2n 2p 2n

Pentru orice " > 0 lu¼am n" = log2 1" + 1. Ca urmare pentru orice n n"
avem n > log2 1" şi deci 2n > 1" , de unde rezult¼a c¼a

sin (n + 1) x sin (n + 2) x sin (n + p) x 1


n+1
+ n+2
+ ::: + n+p
< n <"
2 2 2 2

pentru orice n n" şi orice p 2 N. În consecinţ¼a conform criteriului de


convergenţ¼a al lui Cauchy seria este convergent¼a.
P P
Propoziţia 3.2.8 Fie xn o serie şi p 2 N …xat. Atunci seria xn este
n 1 n 1P
convergent¼a dac¼a şi numai dac¼a restul de rang p al seriei, adic¼a xn ,
n p+1
P
1
este o serie convergent¼a. În caz de convergenţ¼a dac¼a not¼am rp = xn
n=p+1

54
Analiz¼
a Matematic¼
aI
P P
(suma seriei xn ) şi s suma seriei xn , atunci
n p+1 n 1
!
P
p P
1 P
p P
1
s= x k + rp xk = xk + xk
k=1 k=1 k=1 k=p+1

lim rp = 0.
p!1

P P
n
Demonstraţie. Suma parţial¼
a de rang n a seriei xn este sn = xi iar
n 1 i=1
P P
n P
n P
p
a seriei xn este tn = xi = xi x i = sn sp . Ca urmare
n p+1 i=p+1 i=1 i=1
(tn )n este convergent dac¼
a şi numai dac¼
a (sn )n este convergent. În caz de
P
convergenţ¼a, lim tn = lim sn sp = s sp . În consecinţ¼ a, xn are
n!1 n!1 n p+1
suma s sp , adic¼
a rp = s sp şi cum lim sp = s, rezult¼
a c¼
a lim rp = 0.
p!1 p!1
P P
De…niţia 3.2.9 Se numeşte suma seriilor xn şi yn , şi se noteaz¼a
P P n 1 n 1
cu xn + yn , seria al c¼arui termen general este xn + yn . Se numeşte
n 1 n 1 P P
produsul dintre num¼arul real şi seria xn , şi se noteaz¼a cu xn , seria
n 1 n 1
al c¼arui termen general este xn .

Propoziţia 3.2.10 (Operaţii cu serii de numere reale convergente)

P P
1. Dac¼a seria xn (respectiv, yn ) este convergent¼a şi are suma x
n 1 P P
n 1
(respectiv y), atunci xn + yn este convergent¼a şi are suma x+y.
n 1 n 1
P
2. Dac¼a seria xn este convergent¼a şi are suma x şi dac¼a 2 R, atunci
P n 1
xn este convergent¼a şi are suma x.
n 1

Demonstraţie. Demonstraţia este evident¼


a (se ţine cont de operaţiile cu
limite de şiruri).

55

ad¼
alina Roxana Buneci
P n3
Exemplul 3.2.11 S¼a se arate c¼a seria (n 1)!
este convergent¼a şi s¼a calculeze
n 1
suma ei
3
R: Termenul general este xn = (nn 1)! . Rescriem acest termen plecând
de la faptul c¼a pentru orice polinom P de grad d şi orice num¼ar întreg q
exist¼a constantele reale A0 , A1 , :::, Ad astfel încât

P (n) = Ad (n + q) (n + q 1) ::: (n + q d + 1) +
Ad 1 (n + q) (n + q 1) ::: (n + q d + 2) + ::: + A0 .

Pentru polinomul n3 avem

n3 = A3 (n 1) (n 2) (n 3) + A2 (n 1) (n 2) + A1 (n 1) + A0 .

Prin identi…carea coe…cienţior obţinem A3 = 1, A2 = 6, A1 = 7, A0 = 1.


Ca urmare avem
(n 1) (n 2) (n
3) + 6 (n 1) (n 2) + 7 (n 1) + 1
xn =
(n 1)!
1 1 1 1
= +6 +7 + ,n 4
(n 4)! (n 3)! (n 2)! (n 1)!
şi
P n3 P
3 n3 P n3 45 P n3
= + = +
n 1 (n 1)! n=1 (n 1)! n 4 (n 1)! 2 n 4 (n 1)!

45 P 1 P 1 P 1 P 1
= + +6 +7 +
2 n 4 (n 4)! n 4 (n 3)! n 4 (n 2)! n 4 (n 1)!
45 P 1 P 1 P 1 P 1 1
= + +6 1 +7 1 1 + 1 1
2 n 0 n! n 0 n! n 0 n! n 0 n! 2
45 P 1 1
= + 15 22
2 n 0 n! 2
P 1
= 15
n 0 n!
P n3
Deci seria (n 1)!
este convergent¼a şi are suma 15e.
n 1

56
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Propoziţia 3.2.12 Fie (an )n un şir de numere reale convergent şi p 2 N .


P Pp
Atunci seria (an+p an ) este convergent¼a şi are suma p lim an ak .
n 1 n!1 k=1

Demonstraţie. Suma parţial¼


a de rang n a seriei este
P
n P
n P
n P
j+p P
n P
n+p P
p
sn = (ak+p ak ) = ak+p ak = aj ak = ak ak .
k=1 k=1 k=1 j=p+1 k=1 k=n+1 k=1
P
Ca urmare (sn )n este convergent. Aşadar (an+p an ) este convergent¼
a
n 1
P
p
şi are suma lim sn = p lim an ak .
n!1 n!1 k=1
P 1
Exemplul 3.2.13 S¼a se arate c¼a seria n2 4
este convergent¼a şi s¼a calculeze
n 3
suma ei
R: Termenul general este xn = n21 4 = (n 2)(n+2) 1
= nA 2 + n+2B
. Prin
1
identi…carea coe…cienţilor rezult¼a A = 4 , B = 4 . Deci xn = 4 n 2 14 n+2
1 1 1 1
.
Ca în demostraţia propoziţiei anterioare suma parţial¼a de rang n a seriei este
Pn
1 1 1 1
P
6
1 1
P 1 1
n+4 P 6
1 1
sn = 4k 2 4 k+2
= 4k 2 4k 2
. Deci lim s n = 4k 2
=
k=3 k=3 k=n n!1 k=3
1
4
1 + 12 + 13 + 1
4
= 25
48
. Aşadar seria este convergent¼a şi are suma 25
48
.
P def P
De…niţia 3.2.14 Seria xn se numeşte absolut convergent¼a , seria jxn j
n 1 n 1
este convergent¼a.

Propoziţia 3.2.15 Orice serie absolut convergent¼a este convergent¼a.


P P
Demonstraţie. Fie seria xn absolut convergent¼ a. Atunci seria jxn j
n 1 n 1
este convergent¼
a şi conform criteriului de convergenţ¼
a al lui Cauchy

jxn+1 j + jxn+2 j + ::: + jxn+p j < "pentru orice n n" şi orice p 2 N.

Pe de alt¼
a parte jxn+1 + xn+2 + ::: + xn+p j jxn+1 j + jxn+2 j + ::: + jxn+p j
pentru orice n şi p. Ca urmare

jxn+1 + xn+2 + ::: + xn+p j < "pentru orice n n" şi orice p 2 N.

57

ad¼
alina Roxana Buneci

şi aplicând din nou criteriului de convergenţ¼


a al lui Cauchy, rezult¼
a c¼
a seria
P
este xn convergent¼a.
n 1

De…niţia 3.2.16 O serie care este convergent¼a dar nu este absolut convergent¼a
se numeşte semiconvergent¼a.

3.2.1 Serii cu termeni pozitivi


P
De…niţia 3.2.17 O serie de numere reale xn se numeşte serie cu termeni
n 1
def
pozitivi , xn > 0 pentru orice n.
def
Dou¼a serii cu termeni pozitivi au aceaşi natur¼a , sunt …e ambele convergente,
…e ambele divergente.

În cazul seriilor cu termeni pozitivi, şirul sumelor parţiale este un şir


cresc¼
ator. Deci convergenţa seriilor cu termeni pozitivi este echivalent¼a cu
m¼arginirea şirului sumelor parţiale.

Teorema 3.2.18 (Criteriul de condensare al lui Cauchy) Fie (xn )n un


P P n
şir descresc¼ator de numere reale nenegative. Atunci seriile xn şi 2 x 2n
n 1 n 0
au aceeaşi natur¼a.

a de rang 2n 1
Demonstraţie. Fie s2n 1 (respectiv, tn ) suma parţial¼
P P n
(respectiv, n) asociat¼
a seriei xn (respectiv, 2 x2n ). Pentru orice
n 1 n 1
a 2k
numere naturale k şi j cu proprietatea c¼ j < 2k+1 avem

x 2k xj > x2k+1 deoarece (xn )n este descresc¼


ator

şi ca urmare
2k+1
P1
2k x2k xj > 2k x2k+1
j=2k

58
Analiz¼
a Matematic¼
aI

de unde rezult¼
a c¼
a
P
n 2n+1
P1 P
n
2k x2k xj > 2k x2k+1
k=0 j=1 k=0

sau echivalent
1
tn
> tn+1. s2n+1 1
P 2
Presupunem c¼
a xn este convergent¼
a. Atunci (sn )n este convergent,
n 1
deci m¼ arginit. În particular, (s2n+1 1 )n este m¼ arginit, iar din inegalitatea
de mai sus, (tn+1 )n este m¼ arginit. Cum (tn+1 )n este şi cresc¼
ator, rezult¼
a c¼
a
P n
(tn+1 )n , şi deci (tn )n , este convergent. În consecinţ¼ a, seria 2 x2n este
n 0
convergent¼
a.
P n
Presupunem c¼
a 2 x2n este convergent¼
a. Rezult¼
a c¼
a (tn )n este m¼
arginit
n 0
şi ca urmare (s 1 )n este m¼
2n+1 arginit. Pentru orice k exist¼a nk astfel încât
nk +1
k 2 1. Cum (sk )k este cresc¼ ator rezult¼
a sk s2nk +1 1 pentru orice
P
k, şi ca urmare (sk )k este m¼ arginit. Deci seria xn este convergent¼a.
n 1
P 1
Exemplul 3.2.19 (Seria armonic¼ a) Fie seria
a generalizat¼ n
unde
n 1
2 R. Termenul general al seriei este xn = n1 > 0 pentru orice n.
Dac¼a < 0, atunci lim xn = 1 = 6 0, şi deci seria este divergent¼a.
n!1
Dac¼a = 0, atunci lim xn = 1 6= 0, şi deci seria este divergent¼a.
n!1
Dac¼a > 0, (xn )n este descresc¼ator, şi ca urmare conform criteriului
P P n
de condensare al lui Cauchy seriile xn şi 2 x2n au aceeaşi natur¼a.
n 1 n 0
Pentru orice n, not¼am
1 n
yn = 2n x2n = 2n n
= 21 .
(2 )
P
Seria yn este o serie geometric¼a. Raţia ei este r = 21 . Deci
n 0
8
P < convergent¼a, dac¼a >1
yn este .
n 0 : divergent¼a, dac¼a 1

59

ad¼
alina Roxana Buneci

În concluzie 8
P 1 < convergent¼a, dac¼a >1
este
n 1 n : divergent¼a, dac¼a 1.
P 1
Seria n
se numeşte seria armonic¼
a generalizat¼
a. În cazul particular
n 1
P 1
= 1, seria n
se numeşte seria armonic¼
a:
n 1

P 1
Exemplul 3.2.20 Fie seria n(loga n)
, unde a > 1 iar 0. Termenul
n 1
general al seriei xn = n(log1 n) > 0 pentru orice n. Şirul (xn )n este descresc¼ator,
a P
şi ca urmare conform criteriului de condensare al lui Cauchy seriile xn
P n n 1
şi 2 x2n au aceeaşi natur¼a. Pentru orice n, not¼am
n 0

1 1 1
yn = 2n x2n = 2n = .
2n n
(loga 2 ) (loga 2) n
P P 1
Seria yn are aceeaşi natur¼a cu seria armonic¼a generalizat¼a n
. Deci
n 0 n 1
8
P < convergent¼a, dac¼a >1
yn este .
n 0 : divergent¼a, dac¼a 1

şi ca urmare
8
P 1 < convergent¼a, dac¼a >1
este
n 1 n (loga n) : divergent¼a, dac¼a 0 1.
P P
Teorema 3.2.21 (Criterii de comparaţie) Fie xn şi yn dou¼a serii
n 1 n 1
cu termeni pozitivi.

Criteriul I. Dac¼a xn yn pentru orice n, atunci:


P P
1. Seria yn convergent¼a ) Seria xn convergent¼a.
n 1 n 1

60
Analiz¼
a Matematic¼
aI
P P
2. Seria xn divergent¼a ) Seria yn divergent¼a.
n 1 n 1

xn+1 yn+1
Criteriul II. Dac¼a xn yn
pentru orice n, atunci:
P P
1. Seria yn convergent¼a ) Seria xn convergent¼a.
n 1 n 1
P P
2. Seria xn divergent¼a ) Seria yn divergent¼a.
n 1 n 1

P
Criteriul III. Dac¼a 0 < lim xynn limxn
< 1, atunci seriile xn şi
n!1 n!1 yn
P n 1
yn au aceeaşi natur¼a.
n 1

Demonstraţie. Fie sn (respectiv, tn ) suma parţial¼


a de rang n asociat¼
a
P P
seriei xn (respectiv, yn ).
n 1 n 1
Criteriul I. Deoarece xn yn pentru orice n, sn tn pentru orice n.
Şi ca urmare dac¼ a (tn )n este m¼
arginit, atunci (sn )n este m¼arginit, iar dac¼
a
(tn )n este nem¼ arginit, atunci (sn )n este nem¼
arginit.
xn+1 yn+1
Criteriul II. Deoarece xn yn
pentru orice n, rezult¼ a xynn+11
a c¼ xn
yn
pentru orice n. Ca urmare
xn xn 1 x1
::: pentru orice n.
yn yn 1 y1
x1
Deci xn y
y1 n
pentru orice n, şi putem aplica mai departe criteriul I seriilor
P x1
P
xn şi y1
yn .
n 1 n 1
Criteriul III. Lu¼
am a; b 2 R a.î.
xn xn
0 < a < lim lim < b < 1.
n!1 yn n!1 yn

Atunci exist¼ a n1 2 N (respectiv, n2 2 N) a.î. xynn a (respectiv, xynn b)


pentru orice n n1 (respectiv, n n2 ). Ca urmare pentru orice n
max fn1 ; n2 g avem
ayn xn byn .

61

ad¼
alina Roxana Buneci

Ţinem cont de criteriul I şi de faptul c¼


a un num¼ ar …nit de termeni nu
P
in‡uenţeaz¼
a convergenţa sau divergenţa unei serii, şi deducem c¼
a xn şi
P n 1
yn au aceeaşi natur¼
a.
n 1

Exemple 3.2.22 S¼a se precizeze natura urm¼atoarelor serii cu termeni


pozitivi:
P 1
1. n+2n
.
n 1

R: Pentru orice n avem


n
1 1
n + 2n 2
n
iar 21 este termenul general al seriei geometrice de raţie 21 2 ( 1; 1).
P 1 n
Cum seria 2
este convergent¼a, aplicând criteriul I de comparaţie,
n 1
P 1
rezult¼a c¼a seria n+2n
este divergent¼a
n 1
P xn+1
2. xn , unde (xn )n are proprietatea c¼a exist¼a r > 1 a.î. xn
r
n 1
pentru orice n.
R: Ţinând cont c¼a
rn+1 xn+1
rn xn
P
şi c¼a seria rn este divergent¼a pentru r > 1, rezult¼a c¼a aplicând
n 1 P
criteriul al II-lea de comparaţie obţinem divergent¼a xn .
n 1

P p
3
n2 +2n+1
3. n2 +5
.
n 1
p
3 2
R: Fie xn = nn2+2n+1
+5
1
termenul general al seriei şi …e yn = n4=3 Seria
P
yn este convergent¼a (seria armonic¼a generalizat¼a pentru = 34 >
n 1

62
Analiz¼
a Matematic¼
aI

1). Din faptul c¼a


p
3
xn n2 + 2n + 1 4=3
lim = lim n =
n!1 yn n!1 n2 + 5
q q
n2 3 1 + n2 + n12 3
1 + n2 + 1
n2
lim = lim = 1 2 (0; 1)
n!1 n2 1 + n52 n!1 1 + n52
P P
şi din al III-lea criteriu de comparaţie, rezult¼a c¼a seriile xn şi yn
n 1 n 1
P p 3 2
n +2n+1
au aceeaşi natur¼a. Deci seria n2 +5
este convergent¼a.
n 1

P
Propoziţia 3.2.23 (Criteriul r¼ ad¼acinii al lui Cauchy) Fie xn o serie
n 1
p
cu termeni pozitivi şi …e L = lim n xn .
n!1
P
1. Dac¼a L < 1, atunci seria xn este convergent¼a.
n 1
P
2. Dac¼a L > 1, atunci seria xn este divergent¼a.
n 1
P
3. Dac¼a L = 1, nu se poate decide natura seriei xn (mai precis, exist¼a
n 1
P p
serii xn pentru care lim n xn = 1 şi sunt convergente şi exist¼a serii
n!1
P n 1 p
xn pentru care lim n xn = 1 şi sunt divergente).
n 1 n!1

Demonstraţie. 1. Deoarece 0 L < 1 exist¼ a r > 0 a.î. L < r < 1. Cum


p p
L = lim xn şi r < L exist¼
n a nr 2 N a.î. xn < r pentru orice n nr . Ca
n
n!1 P n
urmare xn < rn pentru orice n nr , iar seria r este convergent¼a …ind
n 0
o serie geometric¼ a de raţie r 2 (0; 1). Conform criteriului I de comparaţie,
P
seria xn este convergent¼ a.
n 1
p
2. Deoarece L > 1 exist¼ a r a.î. L > r > 1. Din faptul c¼
a L = lim n xn ,
n!1
p p p
rezult¼
a c¼ a un subşir kn xkn n al şirului n xn n a.î. lim kn xkn =
a exist¼
n!1

63

ad¼
alina Roxana Buneci
p
L > r. Ca urmare exist¼ a nr 2 N a.î. kn xkn > r pentru orice n nr ,
kn
de unde rezult¼ a c¼
a xkn > r > 1 pentru orice n nr . Deci (xkn )n şi în
P
consecinţ¼
a (xn )n nu poate converge la 0. Aşadar seria xn este divergent¼a.
n 1
P 1 q
n 1
3. Consider¼ am seria armonic¼a generalizat¼a n
. Avem lim n
=
n 1 n!1
1
lim p
n = 1, iar seria este convergent¼
a pentru > 1 şi divergent¼
a pentru
n!1 n
1.
P
Propoziţia 3.2.24 (Criteriul raportului al lui d’Alembert) Fie xn
n 1
o serie cu termeni pozitivi şi …e L = lim xxn+1 şi l = lim xxn+1 .
n!1 n n!1
n

P
1. Dac¼a L < 1, atunci seria xn este convergent¼a.
n 1
P
2. Dac¼a l > 1, atunci seria xn este divergent¼a.
n 1
P
3. Dac¼a l 1 sau 1 L, nu se poate decide natura seriei xn .
n 1

Demonstraţie. 1. Deoarece 0 L < 1 exist¼ a r > 0 a.î. L < r < 1. Cum


xn+1 xn+1
L = lim xn şi r < L exist¼
a nr 2 N a.î. xn < r pentru orice n nr . Ca
n!1
xn+1 n+1 P n
urmare xn < r rn pentru orice n nr , iar seria r este convergent¼
a,
n 0
…ind o serie geometric¼
a de raţie r 2 (0; 1). Conform criteriului al II-lea de
P
comparaţie, seria xn este convergent¼ a.
n 1
xn+1
2. Deoarece l > 1 exist¼
a r a.î. l > r > 1. Din faptul c¼
a l = lim xn
n!1
xn+1
şi r > l exist¼
a nr 2 N a.î. xn
> r pentru orice n nr . Ca urmare
xn+1 rn+1
P n
xn
> rn pentru orice n nr , iar seria r este divergent¼
a, …ind o
n 0
serie geometric¼a de raţie r > 1. Conform criteriului al II-lea de comparaţie,
P
seria xn este divergent¼ a.
n 1
P 1
3. Consider¼am seria armonic¼ a generalizat¼
a n
. Avem
n 1

n n n
lim = lim = lim = 1,
n!1 (n + 1) n!1 (n + 1) n!1 n+1

64
Analiz¼
a Matematic¼
aI

iar seria este convergent¼


a pentru > 1 şi divergent¼
a pentru 1.
P
Propoziţia 3.2.25 (Criteriul lui Kumer) Fie xn o serie cu termeni
n 1
pozitivi.

1. Dac¼a exist¼a un şir de numere reale pozitive (an )n a.î.

xn
lim an an+1 > 0,
n!1 xn+1
P
atunci seria xn este convergent¼a.
n 1
P 1
2. Dac¼a exist¼a un şir de numere reale pozitive (an )n a.î. seria an
n 1
P
este divergent¼a şi lim an xxn+1
n
an+1 < 0, atunci seria xn este
n!1 n 1
divergent¼a.

Demonstraţie. 1. Fie r 2 R a.î. lim an xxn+1


n
an+1 > r > 0. Atunci
n!1
a nr 2 N a.î. an xxn+1
exist¼ n
an+1 > r pentru orice n nr . Ca urmare
an xn an+1 xn+1 > rxn+1 pentru orice n nr şi deci

P
n 1 P n
xk < (xk 1 ak 1 x k ak ) =
k=nr +1 r k=nr +1
1
(xnr anr xnr +1 anr +1 + xnr +1 anr +1 xnr +2 anr +2 + ::: + xn 1 an 1 x n an ) =
r
1 1
(xnr anr x n an ) xn an .
r r r r
P
n
Deci şirul xk este m¼arginit şi cresc¼ator şi în consecinţ¼
a convergent.
k=nr +1 P n P
Ca urmare seria xneste convergent¼ a, şi în consecint¼ a seria xn este
n nr n 1
convergent¼
a.
2. Fie r 2 R a.î. lim an xxn+1
n
an+1 < r < 0. Atunci exist¼
a nr 2 N
n!1
an+1 +r an+1
a.î. an xxn+1
n
an+1 < r pentru orice n nr . Ca urmare xn
xn+1
< an
< an

65

ad¼
alina Roxana Buneci

şi deci
1
xn+1 an+1
> 1 pentru orice n nr ,
xn an
P 1
iar seria an
este divergent¼
a. Conform criteriului al II-lea de comparaţie,
Pn 1
seria xn este divergent¼
a.
n 1
P
Propoziţia 3.2.26 (Criteriul Raabe-Duhamel) Fie xn o serie cu
n 1
termeni pozitivi.
xn
P
1. Dac¼a lim n xn+1
1 > 1, atunci seria xn este convergent¼a.
n!1 n 1

xn
P
2. Dac¼a lim n xn+1
1 < 1, atunci seria xn este divergent¼a.
n!1 n 1

Demonstraţie. Caz particular al criteriului Kumer pentru an = n.


Conform unei consecinţe a teoremei Stolz-Cesaro (Propoziţia 3.1.27),
p
dac¼a şirul xxn+1
n
are limit¼
a şi xn > 0 pentru orice n, atunci şi şirul n xn n
np
are limit¼ a şi lim n xn = lim xxn+1 n
. Aşadar dac¼ a xn > 0 pentru orice n,
n!1 n!1
p p
iar şirurile xxn+1n
şi n xn n au limit¼ a, atunci lim n xn = lim xxn+1 n
. Ca
n n!1 n!1
urmare dac¼ a aplicarea criteriului raportului a dus la indecizie, nu se încearc¼ a
în continuare aplicarea criteriului r¼ ad¼
acinii, ci a unui alt criteriu cum ar …
Raabe-Duhamel. La fel pentru criteriul r¼ ad¼acinii.

Exemple 3.2.27 S¼a se precizeze natura urm¼atoarelor serii cu termeni pozitivi:


P 3n2 n+1
n
1. n2 +2n+3
n 1
P 3n2 n+1
n
R: Seria n2 +2n+3
este divergent¼a conform criteriului r¼ad¼acinii,
n 1
deoarece
s
n
n 3n2 n + 1 3n2 n + 1
lim = lim = 3 > 1.
n!1 n2 + 2n + 3 n!1 n2 + 2n + 3

66
Analiz¼
a Matematic¼
aI
P 1 n
2. n 2
n 1
P 1 n
R: Seria n 2
este convergent¼a conform criteriului raportului,
n 1
deoarece
n + 1 2n n + 1 2n n + 1 2n n+1 1
lim = lim = lim = lim = < 1.
n!1 2n+1 n n!1 2
n+1 n n!1 2n+1 n n!1 2n 2
P 1 3 ::: (2n+1) 1
3. 2 4 ::: (2n) 2n+3
n 1
1 3 ::: (2n+1) 1
R: Termenul general al seriei este xn = 2 4 ::: (2n) 2n+3
> 0 pentru
orice n. Avem
xn+1 1 3 ::: (2n + 3) 1 2 4 ::: (2n) 2n + 3
=
xn 2 4 ::: (2n + 2) 2n + 5 1 3 ::: (2n + 1) 1
(2n + 3)2
=
(2n + 2) (2n + 5)
xn+1 xn+1 xn+1
Deoarece lim = lim = lim = 1, nu putem stabili
n!1 xn n!1
xn n!1 xn
natura seriei utilizând criteriului raportului. Încerc¼am s¼a utiliz¼am
criteriul Raabe-Duhamel:
xn (2n + 2) (2n + 5)
n 1 = n 1
xn+1 (2n + 3)2
2n + 1
= n 2
4n + 14n + 10
2n2 + n
=
4n2 + 14n + 10
xn 2n2 +n 1
Deoarece lim n xn+1
1 = lim 2 = < 1, seria
n!1 n!1 4n +14n+10 2

P 1 3 ::: (2n + 1) 1
n 1 2 4 ::: (2n) 2n + 3

este divergent¼a conform criteriului Raabe-Duhamel.

67

ad¼
alina Roxana Buneci

O serie care are numai un num¼ ar …nit de termeni negativi poate …


asimilat¼a cu o serie cu termeni pozitivi. De asemenea studiul unei serii
P
xn care are numai un num¼ ar …nit de termeni pozitivi este echivalent cu
n 1 P
studiul seriei ( xn ) care are doar un num¼ar …nit de termeni negativi.
n 1
Criteriile de convergenţ¼
a pentru seriile cu termeni pozitivi pot … utilizate
pentru studiul absolut convergenţei unei serii dup¼a cum urmeaz¼ a.
P P
Propoziţia 3.2.28 Fie xn şi yn dou¼a serii cu propriet¼aţile:
n 1 n 1

i) jxn j yn pentru orice n;


P
ii) Seria yn convergent¼a
n 1
P
Atunci seria xn absolut convergent¼a.
n 1

Demonstraţie. Este consecinţ¼


a a criteriului I de comparaţie (Teorema
3.2.21).
P p
Propoziţia 3.2.29 Fie xn o serie şi …e L = lim n jxn j.
n 1 n!1
P
1. Dac¼a L < 1, atunci seria xn este absolut convergent¼a.
n 1
P
2. Dac¼a L > 1, atunci seria xn este divergent¼a.
n 1
P
Demonstraţie. Criteriul r¼
ad¼
acinii aplicat seriei jxn j.
n 1

P xn+1 xn+1
Propoziţia 3.2.30 Fie xn o serie şi …e L = lim xn
şi l = lim xn
.
n 1 n!1 n!1
P
1. Dac¼a L < 1, atunci seria xn este absolut convergent¼a.
n 1
P
2. Dac¼a l > 1, atunci seria xn este divergent¼a.
n 1
P
Demonstraţie. Criteriul raportului aplicat seriei jxn j.
n 1

68
Analiz¼
a Matematic¼
aI

3.2.2 Serii alternate


P
De…niţia 3.2.31 O serie de numere reale ( 1)n+1 xn se numeşte serie
n 1
def
alternat¼a , xn > 0 pentru orice n.

Propoziţia 3.2.32 (Criteriul lui Leibniz) O serie alternat¼a


P
( 1)n+1 xn
n 1

cu proprietatea c¼a (xn )n este un şir descresc¼ator cu limita zero, este o serie
convergent¼a. Dac¼a s este suma ei iar sn o sum¼a parţial¼a , atunci pentru
orice n 1, avem
js sn j < xn+1 .

Demonstraţie. Deoarece pentru orice n 1 avem

s2n+3 = s2n+1 + ( x2n+2 + x2n+3 ) s2n+1


s2n+2 = s2n + (x2n+1 x2n+2 ) s2n ,

rezult¼
a c¼
a (s2n+1 )n este descresc¼
ator iar (s2n+2 )n este cresc¼
ator. În plus,
s2n+2 = s2n+1 x2n+2 s2n+1 iar lim (s2n+1 s2n+2 ) = lim x2n+2 = 0.
n!1 n!1
Aplicând proprietatea cleştelui rezult¼a c¼
a (s2n+1 )n şi (s2n+2 )n sunt convergente
şi au aceeaşi limit¼
a. Ca urmare (sn )n este convergent. În consecinţ¼ a, seria
P n+1
( 1) xn este convergent¼
a şi are suma
n 1

s = lim sn = lim s2n+1 = lim s2n+2 .


n!1 n!1 n!1

Pe de alt¼
a parte pentru orice n 0, avem

js s2n+1 j = s2n+1 s < s2n+1 s2n+2 = x2n+2

iar
js s2n+2 j = s s2n+2 < s2n+3 s2n+2 = x2n+3

69

ad¼
alina Roxana Buneci

şi deci pentru orice n 1,


js sn j < xn+1 .

P
Exemplul 3.2.33 S¼a se precizeze natura seriei ( 1)n+1 n1 :
n 1
P n+1 1
R: Seria ( 1) n
este o serie alternat¼a cu proprietatea c¼a (xn )n
n 1
1
(xn = n
este un şir descresc¼ator cu lim n1 = 0. Conform criteriului lui
)
n!1
P
Leibniz, ( 1)n+1 n1 este o serie convergent¼a. Pe de alt¼a parte seria
n 1

P 1 P 1
( 1)n+1
=
n 1 n n 1 n
P
este divergent¼a (seria armonic¼a) şi deci ( 1)n+1 1
n
nu este absolut convergent¼a.
n 1
P
În concluzie ( 1)n+1 n1 este semiconvergent¼a.
n 1

Exemplul 3.2.34 (Calculul aproximativ al sumei unei serii alternate)


P
S¼a se calculeze cu trei zecimale exacte suma seriei ( 1)n+1 (2n 1 1)n :
n 1
P n+1 1
R: Seria ( 1) (2n 1)n
este o serie alternat¼a cu proprietatea c¼a
n 1
1
(xn )n (xn = (2n 1)n
este un şir descresc¼ator cu lim (2n 1 1)n = 0. Conform
)
n!1
P
criteriului lui Leibniz, ( 1)n+1 (2n 1 1)n este o serie convergent¼a. Dac¼a s
n 1
este suma ei iar sn o sum¼a parţial¼a , atunci pentru orice n 1, avem
1
js sn j < xn+1 , unde xn+1 = .
(2n + 1)n+1
1 1
Dac¼a xn+1 103
, atunci js sn j < 103
. Dar
1 1 1
xn+1 , , (2n + 1)n+1 1000,
10 3
(2n + 1)n+1 103
de unde rezult¼a n 3. Aproxim¼am deci suma seriei cu
1 1 1009
s3 = x 1 x2 + x3 = 1 2
+ 3 = = 0; 896888:::
3 5 1125

70
Analiz¼
a Matematic¼
aI

3.2.3 Serii cu termeni oarecare


P
În aceast¼
a secţiune consider¼
am serii de numere reale xn f¼
ar¼
a a impune
n 1
vreo restricţie asupra semnului termenului general xn .

Lema 3.2.35 (Identitatea lui Abel) Fie (xn )n şi (yn )n dou¼a şiruri de
numere reale. Atunci

P
n+p P1
n+p
1. xk (yk yk 1 ) = (xk xk+1 ) yk + xn+p yn+p xn yn 1 .
k=n k=n

P
n+p P1
n+p
2. xk yk = (xk xk+1 ) sk + xn+p sn+p xn+1 sn , unde
k=n+1 k=n+1

sn = y1 + y2 + ::: + yn pentru orice n 1:

Demonstraţie. 1. Avem

P
n+p P
n+p P
n+p
xk (yk yk 1 ) = xk yk xk yk 1
k=n k=n k=n
P1
n+p P1
n+p
= xk yk + xn+p yn+p xj+1 yj
k=n j=n 1
P1
n+p P1
n+p
= xk yk + xn+p yn+p xk+1 yk xn yn 1
k=n k=n
P1
n+p
= (xk xk+1 ) yk + xn+p yn+p xn yn 1 .
k=n

2. Se obţine înlocuind în 1 şirul (yn )n cu (sn )n , n cu n + 1 şi p cu p 1.

Propoziţia 3.2.36 (Criteriul Abel-Dirichlet) Fie (xn )n şi (yn )n dou¼a


şiruri de numere reale cu propriet¼aţile:
P
i) lim xn = 0 şi jxn+1 xn j convergent¼a.
n!1 n 1

71

ad¼
alina Roxana Buneci

P
n
ii) sup jsn j < 1 unde sn = yk pentru orice n 1.
n k=1
P
Atunci xn yn este convergent¼a.
n 1

Demonstraţie. Aplicând identitatea lui Abel rezult¼


a

P
n+p P1
n+p
xk yk jxk xk+1 j jsk j + jxn+p j jsn+p j jxn+1 j jsn j .
k=n+1 k=n+1

Pe de alt¼
a parte

lim jxn+p j jsn+p j = 0


n!1
lim jxn+1 j jsn j = 0
n!1

(produsul unui şir cu limita 0 cu un şir m¼


arginit) şi de asemenea cum

lim jxn+1 xn j = 0
n!1

(termenul general al unei serii convergente) avem

P1
n+p
lim jxk xk+1 j jsk j = lim jxn+1 xn+2 j jsn+1 j + :::+
n!1 k=n+1 n!1

lim jxn+p 1 xn+p j jsn+p 1 j = 0.


n!1
P
Aplicând criteriul de convergenţ¼
a al lui Cauchy, rezult¼
a c¼
a xn yn este
n 1
convergent¼
a.

Corolarul 3.2.37 (Criteriul lui Dirichlet) Fie (xn )n şi (yn )n dou¼a şiruri
de numere reale cu propriet¼aţile:

i) (xn )n descresc¼ator şi lim xn = 0.


n!1

P
n
ii) sup jsn j < 1 unde sn = yk pentru orice n 1.
n k=1

72
Analiz¼
a Matematic¼
aI
P
Atunci xn yn este convergent¼a.
n 1

P P
Demonstraţie. Avem jxn+1 xn j = xn xn+1 , iar suma parţial¼
a
n 1 n 1
de rang n este
P
n
sn = xk xk+1 = x1 xn+1 .
k=1
P P
de unde rezult¼
a c¼
a lim sn = x1 . Ca urmare jxn+1 xn j = xn xn+1
n!1 n 1 nP1
este convergent¼
a. Aplicând criteriul Abel-Dirichlet, rezult¼
a c¼
a xn yn este
n 1
convergent¼
a.

P sin(n) cos(n2 )
Exemplul 3.2.38 S¼a se arate c¼a seria p
3n este convergent¼a.
n 1
1
R: Aplic¼am criteriul lui Dirichlet pentru xn = p
3n şi yn = sin (n) cos (n2 ) =
1
2
(sin n (n + 1) sin (n 1) n) observând c¼a

P
n 1 1
jsn j = yk = sin (n + 1) (n + 2) .
k=1 2 2

Corolarul 3.2.39 Fie (xn )n şi (yn )n dou¼a şiruri de numere reale cu propriet¼aţile:

P
i) jxn+1 xn j convergent¼a.
n 1
P
ii) yn convergent¼a.
n 1

P
Atunci xn yn este convergent¼a.
n 1

P P
Demonstraţie. Deoarece jxn+1 xn j convergent¼
a, rezult¼
a c¼
a xn+1
n 1 n 1
xn este convergent¼
a. Cum
nP1
xn = x1 + (xk+1 xk ) ,
k=1

73

ad¼
alina Roxana Buneci

şirul (xn )n este convergent. Fie x = lim xn Aplicând criteriul Abel-


P n!1
Dirichlet, rezult¼a c¼
a (xn x) yn este convergent¼
a. În consecinţ¼
a,
n 1
P P P
xn yn = (xn x) yn + x yn
n 1 n 1 n 1

este convergent¼
a.

Corolarul 3.2.40 (Criteriul lui Abel) Fie (xn )n şi (yn )n dou¼a şiruri de
numere reale cu propriet¼aţile:

i) (xn )n monoton şi m¼arginit.


P
ii) yn convergent¼a.
n 1
P
Atunci xn yn este convergent¼a.
n 1

Demonstraţie. Putem presupune c¼


a (xn )n este m¼
arginit şi cresc¼
ator (altfel
P P
înlocuim xn cu xn ). Avem jxn+1 xn j = xn+1 xn , iar suma
n 1 n 1
parţial¼
a de rang n este
P
n
sn = xk+1 xk = xn+1 x1 .
k=1
P
de unde rezult¼ a c¼
a lim sn = lim sn x1 . Ca urmare jxn+1 xn j =
n!1 n!1
P n 1
xn+1 xn este convergent¼a. Aplicând criteriul Abel-Dirichlet, rezult¼
a c¼
a
nP1
xn yn este convergent¼
a.
n 1

P (1+pn1 )
n

Exemplul 3.2.41 S¼a se arate c¼a seria ( 1)n+1 3 n


este convergent¼a.
n 1
n
R: Aplic¼am criteriul lui Abel pentru xn = 1 + n1 şi yn = ( 1)n+1 p 1
3n
P P
observând c¼a yn = ( 1)n+1 p 1
3 n este convergent¼
a conform criteriului
n 1 n 1
lui Leibniz.

74
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Corolarul 3.2.42 (Variant¼ a a criteriului lui Leibniz) Fie (xn )n un şir


de numere reale cu propriet¼aţile:

i) lim xn = 0
n!1
P
ii) jxn+1 xn j convergent¼a.
n 1

P
Atunci ( 1)n+1 xn este convergent¼a.
n 1

Demonstraţie. Luând yn = ( 1)n+1 şi aplicând criteriul Abel-Dirichlet,


P P
rezult¼
a c¼
a ( 1)n+1 xn = xn yn este convergent¼
a.
n 1 n 1

3.2.4 Produsul convolutiv a dou¼


a serii
P P
De…niţia 3.2.43 Fie xn şi
yn dou¼a serii de numere reale. Se numeşte
n 0 Pn 0
produsul convolutiv al celor dou¼a serii seria zn , unde
n 0

P
n
zn = xk yn k = x0 yn + x1 yn 1 + ::: + xn y0 .
k=0

P P P P
Produsul convolutiv al seriilor xn şi yn se noteaz¼a xn yn .
n 0 n 0 n 0 n 0

Lema 3.2.44 Fie (xn )n şi (yn )n dou¼a şiruri de numere reale cu propriet¼aţile:

i) lim xn = 0.
n!1
P
ii) yn absolut convergent¼a.
n 0

P
n
Atunci lim xk yn k = 0.
n!1 k=0

75

ad¼
alina Roxana Buneci
P
Demonstraţie. Fie " > 0, s suma seriei jyn j şi M = max fs; 1g.
n 0
Deoarece lim xn = 0, exist¼
a N1 2 N astfel încât
n!1

"
jxn j < pentru orice n N1 .
2M
Deoarece lim yn = 0, exist¼
a N2 2 N astfel încât N2 N1 şi
n!1

"
jyn j < NP
pentru orice n N2 .
1 1
2 jxk j + 1
k=0

Aşadar pentru orice n N2 + N1 1 avem

P
n NP
1 1 P
n
xk yn k xk yn k + xk yn k
k=0 k=0 k=N1

" NP
1 1 " P n

NP
jxk j + jyn k j
1 1 2M k=N1
k=0
2 jxk j + 1
k=0
" "
< + s
2 2M
".

P
n
În consecinţ¼
a, lim xk yn k = 0.
n!1 k=0

P P
Teorema 3.2.45 (Teorema lui Mertens) Fie xn şi yn dou¼a serii
n 0 n 0
de numere reale, una convergent¼a şi cealalt¼a absolut convergent¼a. Atunci
produsul convolutiv al celor dou¼a serii este o serie convergent¼a, iar suma ei
este egala cu produsul sumelor seriilor date.

P P
Demonstraţie. Presupunem xn absolut convergent¼a şi yn convergent¼
a.
P n 0 P n 0
Fie x suma seriei xn şi y suma seriei yn . Pentru orice n 0, not¼ am
n 0 n 0

76
Analiz¼
a Matematic¼
aI

P
n
rn = y yk . Avem
k=0
!
P
n P
k
xj yk j = x0 y0 +
k=0 j=0
x0 y1 + x1 y0 +
:::::::::::::::::::::::: +
x0 yn + x1 yn 1 + ::: + xn y0
P
n nP1 P
0
= x0 yk + x1 yk + ::: + xn yk ,
k=0 k=0 k=0

de unde rezult¼
a c¼
a
!
P
n P
k
xj yk j = x0 (y rn ) + x1 (y rn 1 ) + ::: + xn (y r0 )
k=0 j=0
P
n P
n
= y xk + x k rn k
k=0 k=0

P
n
Conform lemei anterioare lim x k rn k = 0. Ca urmare
n!1 k=0
!
P
n P
k P
n
lim xj yk j = lim y xk = yx.
n!1 k=0 j=0 n!1 k=0

P P
Aşadar produsul convolutiv este o serie convergent¼
xn a, iar
yn
P
n 0 P n 0
suma ei este egal¼
a cu produsul sumelor seriilor xn şi yn .
n 0 n 0
P P
Teorema 3.2.46 (Teorema lui Cauchy) Fie xn şi yn dou¼a serii
n 0 n 0
de numere reale absolut convergente. Atunci produsul convolutiv al celor
dou¼a serii este o serie absolut convergent¼a.

Demonstraţie. Pentru orice n 0, avem


P
n P
n
xk yn k jxk j jyn k j
k=0 k=0

77

ad¼
alina Roxana Buneci

P P
n
iar seria jxk j jyn k j este convergent¼ a conform teoremei lui Mertens
n 0 k=0 P P
(…ind produsul convolutiv al seriilor jxn j şi jyn j). Conform criteriului
n 0 n 0
P P
n
I de comparaţie seria xk yn k este convergent¼
a. Aşadar seria
n 0 k=0

P P
n
xk yn k
n 0 k=0

este absolut convergent¼


a.
P P
Exemplul 3.2.47 Consider¼am seria rn cu jrj < 1. Seria rn …ind
n 0 n 0
absolut convergent¼a, produsul convolutiv
P P
rn rn
n 0 n 0
P
este o serie convergent¼a şi are suma egal¼a cu p¼atratul sumei seriei rn .
n 0
P P
Termenul de rang n al seriei rn rn este
n 0 n 0

r0 rn + r1 rn 1
+ ::: + rn r0 = (n + 1) rn .

P P P P
Aşadar rn rn = (n + 1) rn şi ca urmare seria (n + 1) rn
n 0 n 0 n 0 n 0
1 2
este absolut convergent¼a şi are suma 1 r
.
P P
Teorema 3.2.48 (Teorema lui Abel) Fie xn (respectiv yn ) o serie
n 0 n 0
convergent¼a având suma x (respectiv y). Dac¼a produsul convolutiv al celor
dou¼a serii este o serie convergent¼a şi are suma z, atunci z = xy.

78
Capitolul 4

Spaţii topologice

În capitolul precedent am de…nit noţiunea de limit¼ a (a unui şir de numere


reale) utilizând noţiunea de vecin¼
atate a unui num¼ ar real sau a lui 1 2 R.
Cadrul general în care se de…nesc vecin¼ at¼aţile este dat de aşa numite spaţii
topologice.

4.1 Topologie
De…niţia 4.1.1 (Topologie) Fie X o mulţime. O familie de submulţimi
ale lui X se numeşte topologie pe X dac¼a şi numai dac¼a sunt îndeplinite
urm¼atoarele condiţii:

1. X şi ; sunt elemente ale lui

2. Dac¼a I este o[familie oarecare de indici şi dac¼a Gi 2 pentru orice


i 2 I, atunci Gi 2
i2I

3. Dac¼a I \
este o familie …nit¼a de indici şi dac¼a Gi 2 pentru orice i 2 I,
atunci Gi 2 .
i2I

79

ad¼
alina Roxana Buneci

Mulţimea X înzestrat¼ a cu o topologie se numeşte spaţiu topologic


şi se noteaz¼a (X; ). Dac¼ a nu exist¼
a posibilitatea unei confuzii, nu se mai
precizeaz¼ a topologia . Elementele unui spaţiu topologic se numesc puncte,
iar elementele topologiei se numesc mulţimi deschise (cu alte cuvinte, G
X se numeşte mulţime deschis¼ a dac¼
a şi numai dac¼
a G 2 ). O submulţime F
a spaţiului topologic X se numeşte mulţime închis¼a dac¼
a este complementara
(în raport cu X) unei mulţimi deschise.

Exemple 4.1.2 1. Pentru orice mulţime X, f;; Xg satisace condiţiile


din de…niţia topologiei. Topologia în care familia mulţimilor deschise
este f;; Xg se numeşte topologia indiscret¼a sau trivial¼a pe X.

2. Pentru orice mulţime X, P(X) = 2X satisace condiţiile din de…niţia


topologiei. Topologia d = P(X) = 2X se numeşte topologia discret¼a
pe X.

3. Familia reuniunilor de intervale deschise ale lui R împreun¼a cu ; d¼a


o topologie pe R numit¼a topologia uzual¼a (sau topologia natural¼a) pe
R.

4. Dac¼a (X; X ) şi (Y; Y ) sunt dou¼a spaţii topologice. Atunci familia
mulţimilor G X Y cu proprietatea c¼a pentru orice (a; b) 2 G
exist¼a A 2 X şi B 2 Y asfel încât

(a; b) 2 A B G

este o topologie pe X Y numit¼a topologia produs. Mai general, dac¼a


(Xi ; i ), i = 1::n, sunt spaţii topologice, topologia produs pe X1 X2
::: Xn este familia mulţimilor G X1 X2 ::: Xn cu proprietatea
c¼a pentru orice (x1 ; x2 ; : : : ; xn ) 2 G şi pentru orice i = 1::n exist¼a
Ai 2 i asfel încât

(x1 ; x2 ; : : : ; xn ) 2 A1 A2 :: An G.

80
Analiz¼
a Matematic¼
aI

O submulţime V a spaţiului topologic X se numeşte vecin¼atate a punctului


def
x 2 X , exist¼ a o mulţime deschis¼ a G astfel încât x 2 G V . Mai general,
V este o vecin¼ atate a mulţimii A X dac¼ a exist¼
a o mulţime deschis¼
aG
astfel încât A G V . Se poate ar¼ ata uşor c¼
a o submulţime A X
este deschis¼a dac¼a şi numai dac¼ a este vecin¼atate pentru orice punct al s¼au.
O mulţime U(x) de vecin¼ at¼
aţi ale unui punct x 2 X se numeşte sistem
def
fundamental de vecin¼at¼aţi pentru punctul x , pentru orice V vecin¼ atate a
lui x exist¼a U 2 U(x) astfel încât U V . Dac¼ a not¼
am cu V(x) mulţimea
tuturor vecin¼ at¼
aţilor lui x atunci sunt adev¼ arate urm¼atoarele propriet¼
aţi:

V 1: Dac¼
a V 2 V(x) atunci x 2 V .

V 2: Dac¼
a V 2 V(x) şi V U , atunci U 2 V(x).

V 3: Dac¼
a V; U 2 V(x), atunci V \ U 2 V(x).

V 4: Dac¼
a V 2 V(x), atunci exist¼ a U 2 V(x) astfel încât V este vecin¼
atate
pentru …ecare punct y 2 U .

Se poate ar¼
ata c¼
a propriet¼ aţile V 1 V 4 de…nesc unic topologia lui X,
în sensul c¼
a dac¼
a funcţia x 7! V(x) satisface condiţiile V 1 V 4, atunci

= fG X : G 2 V(x) pentru orice x 2 Gg [ f;g

este o topologie pe X şi V(x) este mulţimea vecin¼ at¼


aţilor lui x în aceast¼
a
topologie. În aceast¼ a situaţie se spune c¼ a topologia a fost generat¼a cu
ajutorul vecin¼at¼aţilor. Aceast¼ a observaţie ne permite s¼
a de…nim o topologie
pe X pornind de la o familie fU(x)gx2X de submulţimi ale lui X având
proprietatea c¼a

V(x) = fV X : exist¼
a U 2 U(x) astfe lîncât U Vg

satisface condiţii V 1 V 4 pentru orice x.


În cele ce urmeaz¼ a A este o submulţime a spaţiului topologic X.

81

ad¼
alina Roxana Buneci

Se numeşte interiorul mulţimii A, şi se noteaz¼


a cu int (A) sau A, reuniunea
tuturor mulţimilor deschise incluse în A. Int (A) poate … de…nit în mod
echivalent ca …ind cea mai mare mulţime deschis¼ a (relativ la relaţia de
incluziune) conţinut¼ a în A. Punctele mulţimii int (A) se numesc puncte
interioare ale lui A. În consecinţ¼a, x 2 int (A) dac¼ a şi numai dac¼a exist¼
ao
mulţime deschis¼ a G astfel încât x 2 G A. Mulţimea A este deschis¼ a dac¼
a
şi numai dac¼a A = int (A).
Se numeşte închiderea mulţimii A, şi se noteaz¼a cu A, intersecţia tuturor
mulţimilor închise ce conţin pe A. A poate … de…nit¼ a în mod echivalent ca
…ind cea mai mic¼ a mulţime închis¼ a (relativ la relaţia de incluziune) care
include pe A. Punctele mulţimii A se numesc puncte aderente ale lui A.
Se observ¼a imediat c¼ a x 2 A dac¼ a şi numai dac¼ a pentru orice vecin¼ atate V
a lui x, V \ A 6= ;. Mulţimea A este închis¼ a dac¼a şi numai dac¼a A = A.
Mulţimea A se numeşte dens¼a în X dac¼ a A = X. Se poate ar¼ ata c¼a

X n A = int (X n A) şi X n int (A) = X n A:

Un punct x 2 X se numeşte punct de acumulare (sau punct limit¼a )


def
al lui A , oricare ar … vecin¼ atatea V a lui x, avem (V n fxg) \ A 6= ;.
Mulţimea punctelor de acumulare ale mulţimii A se noteaz¼ a cu A0 şi se
numeşte derivata mulţimii A. Un punct x 2 X se numeşte punct izolat
def
al mulţimii A , exist¼ a o vecin¼
atate V a lui x astfel încât V \ A = fxg.
Mulţimea A se numeşte discret¼a dac¼ a orice punct al ei este izolat.
Se numeşte exteriorul mulţimii A, şi se noteaz¼a cu exterior (A), mulţimea
int (X n A). Un punct x 2 exterior(A) se numeşte punct exterior lui A.
Rezult¼ a imediat c¼a x 2 exterior (A) dac¼ a şi numai dac¼a exist¼
a o vecin¼
atate
V a lui x astfel încât V \ A = ;.
Se numeşte frontiera mulţimii A, şi se noteaz¼ a cu F r (A) sau @ (A),
mulţimea A\ X n A. Elementele mulţimii F r (A) se numesc puncte frontier¼a
ale lui A (puncte care nu aparţin nici interiorului nici exteriorului mulţimii
A). Vom nota cu f rn (A) = F r (A) n A = A n A (mulţimea punctelor

82
Analiz¼
a Matematic¼
aI

frontier¼
a ale lui A care nu aparţin lui A).
Se poate ar¼ata c¼
a:

int (A) = A n F r (A);

A = A [ F r (A);

F r (X n A) = F r (A);

F r (A [ B) F r (A) [ F r (B);

F r (A \ B) F r (A) [ F r (B);

X = int (A) [ exterior (A) [ F r (A);

Fr A F r (A);

F r (int (A)) F r (A);

A este deschis¼
a dac¼
a şi numai dac¼
a F r (A) = A n A;

A este închis¼
a dac¼
a şi numai dac¼
a F r (A) = A n int (A).

Mulţimea A se numeşte mulţime de tipul G dac¼ a se poate scrie sub


forma unei intersecţii num¼
arabile de mulţimi deschise ale lui X. Mulţimea A
se numeşte mulţime de tipul F dac¼ a se poate scrie sub forma unei reuniuni
num¼arabile de mulţimi închise ale lui X.
Dac¼a (X; ) este un spaţiu topologic şi A o submulţime a lui X,
atunci
A = fA \ G : G 2 g

este o topologie pe A numit¼ a topologia indus¼a pe A de topologia , sau


restricţia (urma) topologiei pe A. Se mai spune c¼ a A este subspaţiu
topologic al lui X. Orice element al lui A se numeşte mulţime deschis¼
a în
A, iar orice submulţime a lui A închis¼
a în topologia A (i.e. complementara

83

ad¼
alina Roxana Buneci

unui element al lui A ) se numeşte mulţime închis¼ a în A. Mulţimea B este


A -închis¼
a (închis¼a în A) dac¼a şi numai dac¼ a exist¼
a o mulţime închis¼a F
(relativ la ) astfel încât B = F \ A. Închiderea lui B în topologia A este
intersecţia dintre închiderea lui B în topologia şi A.
O familie B de mulţimi deschise în spaţiul topologic X cu proprietatea

a orice mulţime deschis¼ a din X este reuniunea unei familii de elemente din
B se numeşte baz¼a (de mulţimi deschise) pentru topologia lui X. Familia
B de mulţimi deschise ale spaţiului topologic X este baz¼ a dac¼a şi numai
dac¼ a pentru orice x 2 X şi orice vecin¼ atate V a lui x exist¼
a B 2 B astfel
încât x 2 B V . O familie B de submulţimi ale unei mulţimi X este baz¼ a
pentru o topologie pe X dac¼ a exist¼a o topologie pe X astfel încât B s¼ a …e
baz¼ a pentru acea topologie (care se va numi topologia generat¼ a de baza B).
Se arat¼ a uşor c¼
a B baz¼a pentru o topologie pe X dac¼ a

B1: [ fB : B 2 Bg = X;

B2: Pentru orice U şi V din B, U \V este reuniunea unei familii de elemente
din B.
Dou¼a baze care genereaz¼a aceeaşi topologie se numesc baze echivalente.

Fie 1 şi 2 dou¼ a topologii pe X. Se spune c¼ a 1 este mai slab¼a (sau


def
mai puţin …n¼a ) decât 2 sau c¼a 2 este mai tare (sau mai …n¼a ) decât 1 ,
orice mulţime deschis¼ a în topologia 1 este deschis¼ a şi în topologia 2 (cu
alte cuvinte, G 2 1 ) G 2 2 ).
Un spaţiu topologic X se numeşte spaţiu T2 sau spaţiu (separat) Hausdor¤
dac¼a şi numai dac¼a oricare ar … punctele distincte x; y 2 X, exist¼ a dou¼a
mulţimi deschise disjuncte Gx şi Gy astfel încât x 2 Gx şi y 2 Gy .

4.2 Şiruri şi funcţii pe spaţii topologice


Fie X un spaţiu topologic. Dup¼ a cum ştim din de…niţia 3.1.1 se numeşte
şir de elemente din X o funcţie f : N ! X şi se noteaz¼ a cu f = (f (n))n

84
Analiz¼
a Matematic¼
aI

sau f = (xn )n sau (xn )n , unde xn = f (n) pentru orice n.

De…niţia 4.2.1 (Limita unui şir) Fie X un spaţiu topologic. Un punct


a 2 X se numeşte limita şirului (xn )n din X (sau se spune c¼a (xn )n converge
def
la a în X) şi se scrie lim xn = a , pentru orice vecin¼atate V a lui a exist¼a
n!1
nV 2 N astfel încât pentru orice n nV avem xn 2 V .

Este uşor de observat c¼ a în de…niţia precedent¼


a "orice vecin¼ atate V a
lui a" poate … înlocuit¼
a cu "orice mulţime dechis¼ a V ce conţine a" sau cu
"orice mulţime V dintr-un sistem fundamental de vecin¼ at¼
aţi ale lui a". De
asemenea ca şi în cazul şirurilor de numere reale (teorema 3.1.5) avem:

Teorema 4.2.2 (Unicitatate limitei unui şir) Dac¼a X este spaţiu


separat (spaţiu Hausdor¤ ), atunci limita unui şir din X (dac¼a exist¼a) este
unic¼a.

De…niţia 4.2.3 Un şir din spaţiu topologic X care are limit¼a în X se


numeşte convergent în X. Un şir care nu este convergent se numeşte
divergent.
Un punct a 2 X se numeşte punct limit¼ a al şirului (xn )n dac¼a şi numai
dac¼a pentru orice vecin¼atate V a lui a şi orice n 2 N exist¼a k n, astfel
încât xk 2 V .

Se observ¼
a c¼
a:

Dac¼
a (xn )n este un şir din X cu proprietea c¼a xn 2 A X pentru orice n,
şi dac¼
a a este un punct limit¼ a al lui (xn )n , atunci a 2 A (închiderea
mulţimii A). (Într-adev¼ ar, (pentru orice vecin¼ atate V a lui a, V \ A 6=
;)

85

ad¼
alina Roxana Buneci

Un punct a este punct limit¼ a al şirului (xn )n dac¼


a şi numai dac¼
a exist¼
a
un subşir al şirului (xn )n convergent la a.

Dac¼
a a este limita unui şir (xn )n cu proprietea c¼
a xn 2 A X pentru
orice n, atunci a 2 A.

De…niţia 4.2.4 (Limita unei funcţii) Fie X şi Y dou¼a spaţii topologice,
A o submulţime a lui X şi …e f : A ! Y o funcţie. Fie a un punct de
acumulare al lui A. Se spune c¼a f are limita b 2 Y în punctul a şi se scrie
def
lim f (x) = b , pentru orice vecin¼atate V a lui b exist¼a o vecin¼atate UV a
x!a
lui a astfel încât f (x) 2 V pentru orice x 2 (UV n fag) \ A.

În de…niţia precedent¼a "orice vecin¼


atate a lui b, respectiv a " poate …
înlocuit¼
a cu "orice mulţime dechis¼a ce conţine b, respectiv a" sau cu "orice
mulţime dintr-un sistem fundamental de vecin¼ at¼aţi ale lui b, respectiv a".
Cu notaţiile din de…niţia precedent¼a, dac¼
a f are limit¼ a în a şi (xn )n este
un şir din A astfel încât xn 6= a pentru orice n şi lim xn = a, atunci
n!1
lim f (xn ) = lim f (x).
n!1 x!a

Teorema 4.2.5 (Unicitatate limitei unei funcţii) Fie X un spaţiu


topologic, A o submulţime a lui X şi a un punct de acumulare al lui A.
Dac¼a Y este spaţiu separat (spaţiu Hausdor¤ ), atunci limita unei funcţii
f : A ! Y în a (dac¼a exist¼a) este unic¼a.

Demonstraţie. Fie b1 , b2 2 Y astfel încât lim f (x) = b1 şi lim f (x) = b2 .


x!a x!a
Presupunem prin absurd c¼ a b1 6= b2 . Atunci exist¼
a dou¼
a mulţimi deschise V1
şi V2 astfel încât b1 2 V1 , b2 2 V2 şi V1 \ V2 = ;. Cum lim f (x) = b1 , exist¼
ao
x!a
vecin¼
atate U1 a lui a astfel încât f (x) 2 V1 pentru orice x 2 (U1 n fag) \ A.
Pe de alt¼
a parte din faptul c¼ a lim f (x) = b2 rezult¼
a c¼
a exist¼
a o vecin¼
atate
x!a
U2 a lui a astfel încât f (x) 2 V2 pentru orice x 2 (U2 n fag) \ A. Deci
pentru orice x 2 (U1 \ U2 \ A) n fag avem f (x) 2 V1 \ V2 ceea ce contrazice
V1 \ V2 = ;.

86
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Cu notaţiile din teorema precedent¼a, dac¼


a (xn )n şi (yn )n sunt dou¼
a şiruri
din A astfel încât xn 6= a şi yn 6= a pentru orice n, lim xn = lim yn = a
n!1 n!1
şi lim f (xn ) 6= lim f (yn ), atunci f nu are limit¼
a în punctul a (altfel
n!1 n!1
lim f (x) = lim f (xn ) = lim f (yn )). Dac¼
a A o submulţime a unui spaţiu
x!a n!1 n!1
topologic X, a un punct de acumulare al lui A f este continu¼ a în a şi (x)n
este un şir din A astfel încât lim xn = a, atunci lim f (xn ) = lim f (x).
n!1 n!1 x!a

De…niţia 4.2.6 (Limitele laterale ale unei funcţii) Fie Y un spaţiu


topologic, A R (înzestrat cu topologia uzual¼a) şi …e f : A ! Y o funcţie.
Punctul a 2 R se numeşte punct de acumulare la stânga pentru A şi se scrie
def
a 2 A0s , pentru orice vecin¼atatea V a lui a avem (V n fx ag) \ A 6= ;.
Se spune c¼a f are limita la stânga b 2 Y în punctul a 2 A0s şi se scrie
def
lim f (x) = b , pentru orice vecin¼atate V a lui b exist¼a o vecin¼atate UV a
x!a
x<a
lui a astfel încât f (x) 2 V pentru orice x 2 UV \ A, x < a.
Punctul a 2 R se numeşte punct de acumulare la dreapta pentru A şi se
def
scrie a 2 A0d , pentru orice vecin¼atatea V a lui a avem (V n fx ag)\A 6=
;. Se spune c¼a f are limita la dreapta b 2 Y în punctul a şi se scrie
def
lim f (x) = b , pentru orice vecin¼atate V a lui b exist¼a o vecin¼atate UV a
x!a
x>a
lui a astfel încât f (x) 2 V pentru orice x 2 UV \ A, x > a.

Este uşor de observat în cazul în care Y este spaţiu separat (spaţiu


Hausdor¤) f : A ! Y are limit¼ a în punctul a 2 A0s \ A0d dac¼ a şi numai dac¼
a
are limit¼
a la stânga şi la dreapta în a şi cele dou¼
a limite laterale coincid. În
aceast¼a situaţie lim f (x) = x!a
lim f (x) = x!a
lim f (x).
x!a
x<a x>a

De…niţia 4.2.7 (Funcţie continu¼ a) Fie X şi Y dou¼a spaţii topologice, A


o submulţime a lui X şi …e f : A ! Y o funcţie. Se spune c¼a f : A ! Y
este continu¼a într-un punct a 2 A dac¼a pentru orice vecin¼atate V a lui f (a)
exist¼a o vecin¼atate UV a lui a astfel încât f (x) 2 V pentru orice x 2 UV \A.

87

ad¼
alina Roxana Buneci

Se spune c¼a f este continu¼a pe A0 A dac¼a f este continu¼a în orice


punct a 2 A0 .

Se observ¼
a c¼
a:

f este continu¼
a în orice punct izolat din A.

Dac¼
a a 2 A este punct de acumulare pentru A, atunci f este continu¼
a în
a dac¼
a şi numai dac¼
a lim f (x) = f (a).
x!a

Dac¼
a f este continu¼
a în a şi (x)n este un şir din X astfel încât lim xn = a,
n!1
atunci lim f (xn ) = f (a).
n!1

Teorema 4.2.8 (Condiţii necesare şi su…ciente de continuitate global¼ a)


Dac¼a X şi Y sunt dou¼a spaţii topologice şi f : X ! Y este o funcţie, atunci
urm¼atoarele a…rmaţii sunt echivalente:

1. f continu¼a pe X.

1
2. Pentru orice mulţime deschis¼a G Y, f (G) este deschis¼a în X.

1
3. Pentru orice mulţime închis¼a F Y, f (F ) este închis¼a în X.

4. Pentru orice A X avem f A f (A).

1 1
5. Pentru orice B Y avem f (B) f B .

De…niţia 4.2.9 Dac¼a X şi Y sunt dou¼a spaţii topologice şi f : X ! Y


este o funcţie bijectiv¼a, atunci f se numeşte homeomor…sm dac¼a f şi f 1
sunt continue.

88
Analiz¼
a Matematic¼
aI

4.2.1 Limite uzuale de funcţii reale


I Limitele la 1 ale polinoamelor şi funcţiilor raţionale

1
1. Dac¼
a > 0, lim =0
x!1 x

1
2. Dac¼
a 2 N , lim =0
x! 1 x

3. Dac¼
a p > 0 şi ap 6= 0, atunci
8
< 1, dac¼
a ap > 0
lim ap xp + ap 1 xp 1
+ ::: + a1 x + a0 = ap 1 =
x!1 : 1, dac¼ aa <0p

4. Dac¼
a p > 0 şi ap 6= 0, atunci

lim ap xp + ap 1 xp 1
+ ::: + a1 x + a0 =
x! 1

8
>
> 1, dac¼
a ap > 0 şi p par
>
>
>
>
< 1, dac¼ a ap > 0 şi p impar
p
= ( 1) ap 1 =
>
> 1, dac¼a ap < 0 şi p par
>
>
>
>
: 1, dac¼
a ap < 0 şi p impar

5. Dac¼
a r > 0 şi ap br 6= 0, atunci

ap xp + ap 1 xp 1 + ::: + a1 x + a0
lim =
x!1 br xr + br 1 xr 1 + ::: + b1 x + b0

8
8 >
> 1, dac¼ a p > r şi abrp > 0
> ap >
>
>
> 1, dac¼ap>r >
>
< br < 1, dac¼ a p > r şi abrp < 0
= ap , dac¼
ap=r =
>
> br >
> ap , dac¼
ap=r
>
: >
>
0, dac¼ap<r >
>
br
: 0, dac¼ ap<r

89

ad¼
alina Roxana Buneci

6. Dac¼
a r > 0 şi ap br 6= 0, atunci

ap x p + ap 1 x p 1
+ ::: + a1 x + a0
lim =
x! 1 br x r + br 1 x r 1
+ ::: + b1 x + b0
8
>
> 1, dac¼ a p > r, abrp > 0 şi p r par
>
>
>
>
8 >
> 1, dac¼ a p > r, abrp > 0 şi p r impar
> ap p r >
>
>
> ( 1) 1, dac¼
ap>r >
>
< br < 1, dac¼ a p > r, abrp < 0 şi p r par
= ap , dac¼
ap=r =
>
> br >
> 1, dac¼ a p > r, abrp < 0 şi p r impar
>
: >
>
0, dac¼ap<r >
>
>
> ap , dac¼ap=r
>
>
>
>
br
: 0, dac¼ap<r

II Limitele funcţiilor exponenţiale şi logaritmice la marginile inferiore şi


superioare ale domeniilor de de…niţie

1. Dac¼
a a > 0 şi a 6= 1, atunci
8
< 1, dac¼aa>1
x
lim a =
x!1 : 0, dac¼
a0<a<1

2. Dac¼
a a > 0 şi a 6= 1, atunci
8
< 0, dac¼
aa>1
lim ax =
x! 1 : 1, dac¼a0<a<1

P (x)
3. Dac¼
a a > 1 şi P este o funcţie polinomial¼
a, atunci lim x = 0 şi
x!1 a
lim ax P (x) = lim a t P ( t) = lim P (at t) = 0.
x! 1 t!1 t!1

4. Dac¼ a, atunci lim ax P (x) =


a a 2 (0; 1) şi P este o funcţie polinomial¼
x!1
1 x
lim P (x)xx = 0 şi lim P (x)
x = lim P (x) = 0.
x!1 (1=a) x! 1 a x! 1 a

90
Analiz¼
a Matematic¼
aI

5. Dac¼
a a > 0 şi a 6= 1, atunci
8
< 1, dac¼
aa>1
lim loga (x) =
x!1 : 1, dac¼ a0<a<1

6. Dac¼
a a > 0 şi a 6= 1, atunci
8
< 1, dac¼
aa>1
lim loga (x) =
x!0 : 1, dac¼
a0<a<1
x>0

loga (x)
7. Dac¼
a a > 1 şi P este o funcţie polinomial¼
a, atunci lim = 0 şi
x!1 P (x)
lim loga (x) P (x) = 0.
x!0
x>0

1
8. Dac¼
a a 2 (0; 1) şi P este o funcţie polinomial¼
a, atunci lim =
x!1 P (x) loga (x)
log (x) P (x)
lim (1=a)
P (x)
= 0 şi lim = lim log(1=a) (x) P (x) = 0.
x!1 x!0 loga (x) x!0
x>0 x>0

III Limite de funcţii trigonometrice

1. lim sin(x)
x
=1
x!0

2. lim tg(x)
x
1 sin(x)
= lim cos(x) x
=1
x!0 x!0

3. lim arc sin(x)


x
=1
x!0

4. lim arctg(x)
x
=1
x!0

IV Num¼
arul lui Euler
1
1. lim (1 + x) x = e (num¼
arul lui Euler)
x!0

1 x
2. lim 1 + x
=e
x!1

91

ad¼
alina Roxana Buneci

V Alte limite

x
a a > 0, atunci lim a x 1 = ln (a).
1. Dac¼
x!0

1
2. lim jxj =1
x!0

1 1
3. lim x
= 0
= 1
x!0
x<0

1 1
4. lim x
= 0+
=1
x!0
x>0

Exemple 4.2.10 S¼a se calculeze urm¼atoarele limite

p
p
1+x 1
1. lim x
, p 2 N, p 2.
x!0

R: Avem
p
p
1+x x (1 + x) 1
lim = lim q
x!0 x x!0
x p
(1 + x)p 1
+ (1 + x)p 2
+ ::: + 1
1 1
= lim q = .
x!0 p
p
(1 + x)p 1
+ (1 + x)p 2
+ ::: + 1

sin(x)
sin(x) x sin(x)
2. lim x
.
x!0
sin(x)
R: Avem lim x
= 1 şi
x!0

sin(x) x
! sin(x)
x
x sin(x)
x sin(x)
sin (x) x sin(x) sin (x) x sin(x) x
lim = lim 1+
x!0 x x!0 x
sin(x)
lim
= ex!0 x
= e 1.

92
Analiz¼
a Matematic¼
aI

4.3 Spaţii conexe, compacte şi local-compacte


De…niţia 4.3.1 Un spaţiu topologic X se numeşte compact dac¼a din orice
acoperire deschis¼a a sa se poate extrage o subacoperire …nit¼a (mai precis,
[
oricare ar … familia fGi gi de mulţimi deschise cu proprietatea c¼a Gi = X,
i
[
n
exist¼a o subfamilie …nit¼a Gij j2f1;2;:::;ng
astfel încât Gij = X).
j=1
O submulţime A a unui spaţiu topologic X se numeşte compact¼a dac¼a
înzestrat¼a cu topologia indus¼a de X este spaţiu compact (sau echivalent,
pentru orice familie fGi gi de submulţimi deschise ale lui X cu proprietatea
[
c¼a A Gi , exist¼a o subfamilie …nit¼a Gij j2f1;2;:::;ng astfel încât A
i
[
n
Gij ):
j=1
O submulţime A a unui spaţiu topologic X se numeşte relativ compact¼a
dac¼a A compact¼a (închiderea mulţimii A este compact¼a).

Se poate ar¼
ata c¼
a

Într-un spaţiu topologic compact din orice şir se poate extrage un subşir
convergent.

Orice submulţime închis¼ a F a unei mulţimi compacte K este compact¼ a.


(Într-adev¼
ar, …e fGi gi o familie de submulţimi deschise cu proprietatea
[

a F Gi şi …e CF complementara lui F . Atunci fGi gi [ CF
i
este o acoperire deschis¼
a a mulţimii compacte K, şi deci admite o
subacoperire …nit¼
a. Eliminând eventual CF din aceast¼ a subacoperire
obţinem o subacoperire …nit¼
a a lui F )

Orice submulţime compact¼


a K a unui spaţiu Hausdor¤ este închis¼
a. (Într-
adev¼
ar, pentru x 2
= K şi orice y 2 K exist¼a dou¼
a mulţimi deschise

93

ad¼
alina Roxana Buneci

Ux;y şi Vx;y astfel încât x 2 Ux;y , y 2 Vx;y şi Ux;y \ Vx;y = ;. Din
acoperirea deschis¼ a fVx;y gy2K a lui K se poate extrage o subacoperire
Tn
…nit¼
a fVx;yi gi2f1;2;:::;ng . Atunci x 2 Ux;yi CK (complementara
i0 =1
T
n
mulţimii K), şi cum Ux;yi este deschis¼
a şi x oarecare în CK, se
i0 =1
obţine CK deschis¼
a, ceea ce este echivalent cu K închis¼
a).

Orice submulţime a unui spaţiu compact Hausdor¤ este relativ compact¼


a.

Propoziţia 4.3.2 (Borel-Lebesgue) O submulţime a lui R (cu topologia


uzual¼a) este compact¼a dac¼a şi numai dac¼a este închis¼a şi m¼arginit¼a.(pentru
demonstraţie se poate consulta de exemplu, [20, p. 145])

Teorema 4.3.3 Fie X şi Y dou¼a spaţii topologice şi f : X ! Y este o


funcţie continu¼a. Dac¼a submulţimea K X este compact¼a, atunci atunci
f (K) este compact¼a în Y .

Demonstraţie. Fie fGi gi o familie de submulţimi deschise ale lui Y cu


[
proprietatea c¼
a f (K) Gi . Deoarece f este continu¼a, f 1 (Gi ) este
i
deschis¼
a în X pentru orice i. În plus, cum pentru orice x 2 K, exist¼ a
1
ix astfel
[ încât f (x) 2 Gix (sau echivalent, x 2 f (Gix )), rezult¼ a c¼a
1 1
K f (Gi ). Aşadar ff (Gi )gi este o acoperire deschis¼
a a mulţimii
i
a f 1 Gij j2f1;2;:::;ng .
compacte K şi ca urmare admite o subacoperire …nit¼
[n
Deoarece K f 1 Gij , pentru orice x 2 K, exist¼
a j = jx 2 f1; 2; :::; ng
j=1
a astfel încât x 2 f 1 Gij (echivalent, f (x) 2 Gij ). Deci f (K)
[n
Gij şi în consecinţ¼
a, din fGi gi se poate extrage o subacoperire …nit¼
aa
j=1
lui f (K). Ca urmare f (K) este compact¼
a.

94
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Teorema 4.3.4 (Weierstrass) Dac¼a X este un spaţiu compact şi f : X !


R este o funcţie continu¼a, atunci f este m¼arginit¼a şi îşi atinge extremele,
adic¼a exist¼a xmin ; xmax 2 X astfel încât

f (xmin ) f (x) f (xmax ) pentru orice x 2 X.

Demonstraţie. Mulţimea f (X) …ind o submulţime compact¼ a a lui R, este


închis¼a şi m¼
arginit¼
a. Deci f este m¼ a. Din propoziţia 3.1.11 sup f (X),
arginit¼
(respectiv inf f (X)) este limita unui şir din f (X), deci aparţine închiderii
lui f (X) ce coincide cu f (X). Ca urmare exist¼ a ymax 2 f (X) (respectiv
ymin 2 f (X)) astfel încât ymax = sup f (X) (respectiv ymin = inf f (X)) .
În consecinţ¼a, exist¼
a xmax 2 X (respectiv xmin 2 X) astfel încât f (xmax ) =
ymax = sup f (X) (respectiv f (xmin ) = ymin = inf f (X)) .

De…niţia 4.3.5 Un spaţiu topologic X se numeşte local compact dac¼a orice


punct al s¼au are o vecin¼atate compact¼a.

Exemplul 4.3.6 R (cu topologia uzual¼a) este spaţiu local compact Hausdor¤.

De…niţia 4.3.7 Un spaţiu topologic X se numeşte conex dac¼a singurele lui


submulţimi în acelaşi timp închise şi deschise sunt ; şi X. O submulţime A
def
a unui spaţiu topologic X se numeşte conex¼a , A înzestrat¼a cu topologia
indus¼a de X este spaţiu topologic conex.

Teorema 4.3.8 Singurele submulţimi conexe ale R înzetrat cu topologia


uzual¼a sunt intervalele.(pentru demonstraţie se poate consulta de exemplu,
[20, p. 143])

Teorema 4.3.9 Fie X şi Y dou¼a spaţii topologice şi f : X ! Y este o


funcţie continu¼a. Dac¼a submulţimea A X este conex¼a, atunci atunci
f (A) este conex¼a ca submulţime a lui Y .

95

ad¼
alina Roxana Buneci

Demonstraţie. Presunem prin absurd c¼ a exist¼


a dou¼a submulţimi B1 şi B2
ale lui Y în acelaşi timp închise şi deschise astfel încât f (A) = (B1 [ B2 ) \
f (A). Atunci f 1 (B1 ) şi f 1 (B2 ) sunt submulţimi în acelaşi timp închise
şi deschise ale lui X şi în plus, A = (f 1 (B1 ) [ f 1 (B2 )) \ A. Obţinem
astfel o contradicţie cu faptul c¼
a A este conex¼ a. Aşadar f (A) este conex¼ a.

4.4 Spaţii metrice


De…niţia 4.4.1 (Metric¼ a) Fie X o mulţime. Se numeşte distanţ¼a (sau
metric¼a) pe X o funcţie d : X X ! R cu urm¼atoarele propriet¼aţi:

1. d (x; y) 0 pentru orice x; y 2 X;

2. d (x; y) = 0 dac¼a şi numai dac¼a x = y;

3. d (x; y) = d (y; x) pentru orice x; y 2 X;

4. d (x; y) d (x; z) + d (z; y) pentru orice x; y; z 2 X. (inegalitatea


triunghiului)

Perechea (X; d) se numeşte spaţiu metric. Petru orice a 2 X şi orice


r > 0 se numeşte bila (deschis¼a) din X centrat¼a în a de raz¼a r şi se noteaz¼a
cu B (a; r) mulţimea:

B(a; r) = fx 2 X : d (a; x) < rg .

Familia bilelor din spaţiul metric (X; d) este o baz¼a pentru o topologie
numit¼ a topologia asociat¼a (canonic) distanţei (metricii) d. O mulţime G
este deschis¼a în aceast¼a topologie dac¼a pentru orice x 2 G exist¼ a rx > 0
astfel încât B(x; rx ) G. Dou¼ a distanţe (metrice) se numesc echivalente
dac¼a topologiile asociate coincid. Un spaţiu topologic se numeşte metrizabil
dac¼a exist¼
a o distant¼
a (metric¼
a) d pe X cu proprietatea c¼a topologia asociat¼
a
lui d coincide cu topologia de pe X.

96
Analiz¼
a Matematic¼
aI

Exemplul 4.4.2 Funcţia d : R R ! R de…nit¼a prin d (x; y) = jx yj


pentru orice x; y 2 R este o distanţ¼a pe R. Topologia indus¼a de aceast¼a
metric¼a coincide cu topologia uzual¼a pe R.

În orice spaţiu metric are sens noţiunea de limit¼a deoarece orice spaţiu
metric este un spaţiu topologic. Astfel dac¼ a (X; d) este un spaţiu metric
şi (xn )n un şir din X, atunci lim xn = a 2 X (relativ la topologia indus¼ a
n!1
de metrica d) dac¼ a şi numai dac¼
a pentru orice " > 0 exist¼a n" 2 N astfel
încât pentru orice n n" avem d (a; xn ) < ". Ca urmare lim xn = a ,
n!1
lim d (a; xn ) = 0.
n!1

De…niţia 4.4.3 (Şir Cauchy) Fie (X; d) un spaţiu metric şi …e (xn )n un
def
şir din X. Şirul (xn )n se numeşte şir Cauchy (sau f undamental) ,
pentru orice " > 0 exist¼a n" 2 N astfel încât pentru orice m; n n" avem
d (xm ; xn ) < " (sau echivalent, pentru orice " > 0 exist¼a n" 2 N astfel încât
pentru orice n n" şi orice p 2 N avem d (xn+p ; xn ) < ").

Propoziţia 4.4.4 Orice şir convergent este şir Cauchy.

Demonstraţie. Fie (xn )n un şir convergent din X şi …e a limita sa. Atunci
a n" 2 N astfel încât d (a; xn ) < 2" pentru orice
pentru orice " > 0 exist¼
n n" . Ca urmare pentru orice n; m n" ,
" "
d (xm ; xn ) d (xm ; a) + d (a; xn ) < + = ".
2 2
Deci (xn )n este şir Cauchy.
Reciproca nu este adev¼ arat¼
a.

De…niţia 4.4.5 (Spaţiu metric complet) Un spaţiu metric (X; d) în care


orice şir Cauchy este convergent se numeşte spaţiu metric complet.

Exemplul 4.4.6 R înzestrat cu distanţa d : R R ! R, de…nit¼a prin


d (x; y) = jx yj pentru orice x; y 2 R, este un spaţiu metric complet.(vezi
propoziţia 3.1.22).

97

ad¼
alina Roxana Buneci

Este uşor de observat c¼ a dac¼a (X; d) este un spaţiu metric şi A X,


atunci (A; dA ) este un spaţiu metric, unde dA : A A ! R, dA (x; y) =
d (x; y) pentru orice x; y 2 A. Dac¼ a (X; d) este un spaţiu metric complet şi
A X, atunci (A; dA ) este un spaţiu metric complet dac¼ a şi numai dac¼
aA
este o submulţime închis¼ a a lui X.

Propoziţia 4.4.7 Fie (X; dX ) şi (Y; dY ) dou¼a spaţii metrice şi …e f : X !
Y o funcţie. Pentru orice a 2 X urm¼atoarele a…rmaţii sunt echivalente

1. f continu¼a în a.

2. Dac¼a (xn )n este un şir din X astfel încât lim xn = a, atunci lim f (xn ) =
n!1 n!1
f (a).

3. Pentru orice " > 0 exist¼a " > 0 astfel încât pentru orice x 2 X cu
dX (x; a) < " rezult¼a dY (f (x); f (a)) < ".

Demonstraţie. 1: ) 2: Este o implicaţie valabil¼ a în spaţii topologice


în general. Fie V o vecin¼ atate a lui f (a). Deoarece f este continu¼ a în a,
exist¼
a UV o vecin¼ atate a lui a astfel încât f (UV ) V . Faptul c¼a lim xn = a
n!1
implic¼a existenţa unui num¼ ar natural nV astfel încât xn 2 UV pentru orice
n nV . De aici şi din faptul c¼ a f (UV ) V , rezult¼a c¼
a f (xn ) 2 V pentru
orice n nV şi ca urmare lim f (xn ) = f (a).
n!1
2: ) 3: Presupunem prin absurd c¼ a exist¼
a "0 > 0 astfel încât pentru
orice > 0 exist¼ a x > 0 astfel încât dX (x ; a) < şi dY (f (x ); f (a)) > "0 .
Not¼am xn = x n pentru n = n1 . Atunci dX (x ; a) < n1 şi deci lim d (a; xn ) =
n!1
0. Ca urmare lim xn = a şi în consecinţ¼
a lim f (xn ) = f (a). Aşadar exist¼
a
n!1 n!1
n0 2 N astfel încât dY (f (xn ); f (a)) < "0 pentru orice n n0 , ceea ce
contrazice dY (f (xn ); f (a)) > "0 pentru orice n 2 N .
3: ) 1: Fie V o vecin¼ atate a punctului f (a). Atunci exist¼
a "V > 0 astfel
încât B (f (a) ; "V ) V . Pe de alt¼ a parte exist¼
a "V > 0 astfel încât pentru
orice x 2 X cu dX (x; a) < "V rezult¼ a dY (f (x); f (a)) < "V sau cu alte

98
Analiz¼
a Matematic¼
aI

cuvinte f (B (a; "V )) B (f (a) ; "V ). Deoarece B (a; "V ) este o vecin¼
atate
a lui a şi f (B (a; "V )) B (f (a) ; "V ) V , rezult¼
a c¼
a f este continu¼a în
a.

De…niţia 4.4.8 O funcţie f : X ! Y între spaţiile metrice (X; dX ) şi


(Y; dY ) se numeşte uniform continu¼a dac¼a pentru orice " > 0 exist¼a " > 0
astfel încât pentru orice x; y 2 X cu proprietatea c¼a dX (x; y) < " , s¼a avem
dY (f (x); f (y)) < ".

Evident, orice funcţie uniform continu¼


a este continu¼
a.

Propoziţia 4.4.9 Dac¼a X este spaţiu metric compact, atunci orice funcţie
continu¼a f : X ! Y este uniform continu¼a.

4.5 Spaţii normate şi spaţii Hilbert


De…niţia 4.5.1 Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K(K = R sau K =
C). O norm¼a pe V este o funcţie p : V ! [0; 1) care satisface urm¼atoarele
condiţii:

1. p(x) = 0 dac¼a şi numai dac¼a x = 0.

2. p(x + y) p(x) + p(y) pentru orice x,y 2 V .

3. p( x) = j jp(x) pentru orice 2 K şi orice x 2 V .

Perechea (V; p) se numeşte spaţiu normat (real dac¼a K = R, respectiv


complex dac¼a K = C).

Exemple 4.5.2 1. Consider¼am V = R ca spaţiu vectorial peste R. Atunci


p : R ! [0; 1), p (x) = jxj este o norm¼a R.

99

ad¼
alina Roxana Buneci

2. Consider¼am V = C ca spaţiu vectorial peste C. Atunci p : C ! [0; 1),


p
p (z) = jzj = a2 + b2 (z = a + ib, a; b 2 R) este o norm¼a C.

În cele ce urmeaz¼a vom nota p(x) = jjxjj pentru orice x 2 V şi vom
spune c¼ a V este un spaţiu normat în loc de (V; jj jj), atunci când norma jj jj
se subînţelege. Pe orice spaţiu normat se poate de…ni o metric¼a (distanţ¼a)
canonic¼a d prin d(x; y) = jjx yjj pentru orice x; y 2 V . Prin urmare
oric¼arui spaţiu normat i se pot asocia în mod canonic o structur¼ a metric¼a
şi o structur¼
a topologic¼
a(asociat¼a distanţei d(x; y) = jjx yjj). Petru orice
x0 2 V şi orice r > 0 vom nota cu B(x0 ; r) bila din V centrat¼ a în x0 de raz¼
a
r:
B (x0 ; r) = fx 2 V : jjx x0 jj < rg :

Pentru orice spaţiu normat V (înzestrat cu structura metric¼


a şi structura
topologic¼
a asociate în mod canonic) sunt adev¼arate urm¼
atoarele a…rmaţii:

Şirul (xn )n din V converge la x 2 V dac¼


a şi numai dac¼
a lim jjxn xjj = 0.
n!1

Şirul (xn )n din V este şir Cauchy (fundamental) dac¼


a şi numai dac¼
a pentru
orice " > 0 exist¼ a n" 2 N astfel încât kxn xm k < " pentru orice
m; n n" .

jj jj : V ! [0; 1) este o aplicaţie continu¼


a.

Funcţiile (x; y) ! x + y [: V V ! V ] şi ( ; x) ! x[: K V ! V ] sunt


continue (V V şi K V sunt înzestrate cu topologia produs).

Dac¼
a W este un alt spaţiu normat, A V , a 2 A0 , atunci o funcţie
f : A ! W are limita b 2 W în punctul a , pentru orice " > 0
exist¼
a " > 0 astfel încât pentru orice x 2 A n fag cu kx ak < " ,
avem kf (x) bk < ".

100
Analiz¼
a Matematic¼
aI

De…niţia 4.5.3 O norm¼a pe un spaţiu vectorial V peste corpul K (K = R


sau K = C) se numeşte complet¼a dac¼a metrica asociat¼a ei este complet¼a
(i.e. dac¼a orice şir Cauchy este convergent). Un spaţiu normat se numeşte
spaţiu Banach dac¼a norma cu care este înzestrat este complet¼a.

De…niţia 4.5.4 Dou¼a norme p1 şi p2 pe spaţiul vectorial V se numesc


echivalente dac¼a topologiile asociate lor (în mod canonic) coincid. Pentru
a desemna faptul c¼a p1 şi p2 sunt echivalente vom folosi notaţia p1 p2 .

Se poate ar¼
ata c¼
a normele p1 şi p2 sunt echivalente dac¼