Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 151 DE POSTURI VACANTE DE CONSILIER DE

PROBAȚIUNE, SESIUNEA DECEMBRIE 2020 – IULIE 2021

ANUNŢ
PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBEI INTERVIULUI

Potrivit art. 23 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea concursului
pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, aprobat prin
Ordinul ministrului justiției nr. 2140/C/2016, cu modificările și completările realizate prin
Ordinul ministrului justiției nr. 3013/C/2020, a treia etapă a concursului pentru ocuparea
posturilor vacante de consilier de probațiune constă în susținerea de către candidați a unui
interviu, în vederea evaluării următoarelor dimensiuni: abilități, atitudini și motivație. 

Proba interviului se va desfășura în București, în perioada 05 – 13 aprilie 2021.


Urmează ca informațiile privind locul susținerii interviului, precum și planificarea candidaților
la interviu să fie publicate în timp util.

Afișat astăzi, 23.03.2021


Comisia de organizare și de repartizare pe posturi

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Pagina 1 din 1
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro