Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 151 DE POSTURI VACANTE DE CONSILIER DE

PROBAȚIUNE, SESIUNEA DECEMBRIE 2020 – IULIE 2021

ANUNȚ PRIVIND DERULAREA PROBEI SCRISE

Proba scrisă va avea loc în data de 07 martie 2021, începând cu ora 10.00, în cadrul
complexului expozițional Romexpo, din Bulevardul Mărăști, nr. 65-67, București
Pavilionului B2, sălile 13-27.

Repartizarea candidaților pe săli este publicată pe site-ul Ministerului Justiției, la anunțul


privind organizarea concursului.

Proba scrisă constă în susținerea unui test grilă care cuprinde 50 de întrebări, pentru
fiecare răspuns corect acordându-ne 2 puncte, care au ca echivalent 20 de sutimi în
sistemul de notare de la 1 la 10.
Durata probei scrise este de 3 ore.

Instrucțiuni și reguli

– Candidații se vor prezenta la porțile de acces A și B ale complexului expozițional


ROMEXPO, în intervalul orar 7.30 - 9.00, după cum urmează:
● la poarta A – candidații cu numele de familie de la lit. A până la litera L inclusiv;
● la poarta B – candidații cu numele de familie de la lit. M până la litera Z inclusiv.

La prezentarea la poarta de acces A sau B candidații vor fi supuși termometrizării de către


echipa sanitară.
Harta cuprinzând localizarea porților de acces în complexul expozițional ROMEXPO este
publicată pe site

– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:


● actul de identitate
● mască de protecție sanitară aplicată pe față
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, cartea de identitate
provizorie sau pașaportul, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate. Copii
de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare. Se va
ține seama de dispozițiile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020, potrivit cărora
valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe
toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea
acestei stări;
- Accesul prin porțile A și B ale complexului expozițional Romexpo este permis doar
candidaților la concurs.
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 9.30.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă,
intrarea candidaților în sala de concurs.
- Teza de concurs care conţine testul-grilă, va fi completată numai cu pix cu pastă de
culoare neagră. Vor fi utilizate exclusiv pixurile cu pastă de culoare neagră puse la
furnizate de către organizatori.
- Sunt interzise deţinerea şi utilizarea de către candidaţi, pe toată durata probei scrise, a
oricăror surse de informare şi a mijloacelor de comunicare electronică, precum computere
personale, tablete, telefoane, ceasuri inteligente etc. 
- Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancţionează prin eliminarea din
concurs; în aceste cazuri, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei îl sesizează
de îndată pe preşedintele comisiei de verificare a cunoştinţelor, care întocmeşte un
proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu
menţiunea "fraudă". 

Reguli și proceduri sanitare impuse pentru evitarea riscurilor epidemiologice:

● Accesul în incinta complexului expozițional ROMEXPO va fi permis numai la porțile A și


B, conform repartizării publicate pe site.
● În cazul formării de cozi la poarta de acces, se va respecta o distanță între candidați de
cel puțin 1,5 metri.
● La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul va purta mască de protecție
sanitară, care acoperă complet gura și nasul. Nu sunt admise semi-măști din plexiglas sau
din alte materiale, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau la care distanța dintre
fața candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul acestuia. Vizierele nu
dispensează de purtatul măștii ! Nu sunt permise măștile inscripționate cu mesaje sau
desene ofensatoare.
● Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta
complexului expozițional ROMEXPO.
● Candidații a căror temperatură corporală este de 37.3 grade Celsius sau mai mare, nu
vor fi primiți în incinta complexului expozițional, ci vor fi îndrumați de personalul sanitar
către un loc unde vor staționa timp de 15 minute. După expirarea acestui timp, va fi re-
verificată temperatura corporală. Dacă aceasta se înscrie în limite normale, candidatului îi
va fi permis accesul în incinta complexului expozițional.
● Nu vor fi primiți în sala de concurs candidații aflați în următoarele situații de risc
epidemiologic:
> cei cu febră (mai mare de 37.3 grade C) și / sau semne/simptome de infecție
respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației)
> cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
> cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS – CoV-2, aflați în
perioada de carantină.
● Candidații se vor deplasa către și în cadrul pavilionului de examen exclusiv pe traseele
indicate de personalul de organizare, cu respectarea permanentă a unei distanțe de cel
puțin 1,5 metri față de ceilalți candidați.
● La intrarea în sala de concurs, candidații se vor așeza la masa alocată, marcată
corespunzător cu numărul de ordine din catalogul de repartizare pe săli a candidaților.
● Toate spațiile de concurs sunt igienizate iar mobilierul de examen este curățat cu
substanțe dezinfectante.
● Atât înainte de începerea concursului, cât și pe parcursul desfășurării acestuia se vor lua
permanent măsuri pentru evitarea creării de aglomerări de persoane, atât în spațiile de
examen, cât și în spațiile de utilizare comună și în grupurile sanitare.
● În incinta pavilionului de concurs este strict interzisă apropierea fizică între candidați,
formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanță de cel puțin 1,5
metri între candidați.
● După predarea lucrării, candidații vor părăsi pavilionul de concurs și spațiul complexului
expozițional, pe traseul indicat de organizatori.
● După finalizarea concursului, nu este permisă revenirea candidaților în spațiul
complexului expozițional.