Sunteți pe pagina 1din 3

Factorul fiscal- determinant al deciziei de investire

1. Cunoscând informaţiile de mai jos în legătură cu factorul fiscal în ţările


menţionate, stabiliţi, din perspectiva unui potential investitor, care dintre
locaţii este mai atractivă. Interpretaţi indicatorii şi argumentaţi!

Indicele poverii fiscale (Tax Misery Index) Uşurinţa în plata taxelor


Indice Indice Indice Număr de Timpul
total (%) impozit pe contribuţii plăţi alocat plăţii
societăţi sociale în taxelor
(%) sarcina (ore)
angajatorului
(%)
(negativ)
(Negativ) (negativ) (negativ) (negativ)
Țara A 146,5 25,5 18,8 9 123
Țara B 106,7 16 39,2 14 159
Media 120 18 25 12 145
grupului de
tari
Ipoteza 1: toți factorii prezintă aceeași importanță pentru investitor.

Val
normalizate
Tara A 1.22 1.41 0.75 0.75 0.84
Tara B 0.88 0.88 1.56 1.16 1.09

Val medie
Tara A 0.99 Tara A este preferată.
Tara B 1.11
Ipoteza 2: Factorii fiscali prezintă importanță diferită în decizia de
investire: Ind imp/soc-50%, Ind CS – 20%, Ind tot – 10%, Nr plăți - 10%,
Timp - 10%
Val medie
Țara A: 1.136
Țara B: 1.065 Țara B este preferată
Ipoteza 3: Factorii fiscali prezintă importanță diferită în decizia de
investire: Ind imp/soc-20%, Ind CS – 50%, Ind tot – 10%, Nr plati 10%,
Timp 10%
Val medie
Țara A: 0.938 Țara A este preferată
Țara B: 1.269
2. Cunoscând informaţiile de mai jos în legătură cu factorul fiscal în ţările
menţionate, stabiliţi, din perspectiva unui potential investitor, care dintre
locaţii este mai atractivă. Argumentaţi !

Indicele poverii fiscale (Tax Misery Index) Uşurinţa în plata


taxelor
Indice Indice Indice Număr de Timpul
total (%) impozit pe contribuţii plăţi alocat
societăţi (%) sociale în plăţii
sarcina taxelor
angajatorului (ore)
(%)
Țara A 156,4 34 34,8 11 160
Țara B 124 19 27 11 277
Media 120 18 25 12 145
grupului de
tari
Ipoteza 1: toți factorii prezintă aceeași importanță pentru investitor.

Val
normalizate
Tara A 1.30 1.88 1.39 0.91 1.10
Tara B 1.03 1.05 1.08 0.91 1.91

Val medie
Tara A 1.31
Tara B 1.19 Țara B este preferată
Ipoteza 2: Factorii fiscali prezintă importanță diferită în decizia de
investire: Ind imp/soc-50%, Ind CS – 20%, Ind tot – 10%, Nr plati - 10%,
Timp - 10%
Val medie
Țara A: 1.54
Țara B: 1.12 Tara B este preferată
Ipoteza 3: Factorii fiscali prezintă importanță diferită în decizia de
investire: Ind imp/soc-20%, Ind CS – 50%, Ind tot – 10%, Nr plati 10%,
Timp 10%
Val medie
Țara A 1.40
Țara B 1.13 Țara B este preferată
3. Identificați legătura existentă între fiscalitate și intrările de capital străin în
țările UE. Două abordări:

- analiza legăturii la un moment dat (anul T) pentru toate țările UE ;

- analiza legăturii pe un orizont de timp, pentru o țară anume (țara X).

S-ar putea să vă placă și