Sunteți pe pagina 1din 26

Pagina 1

Abordare de validare a metodelor colaborative versus tradiționale:


Discuție și caz de afaceri
Ray Wickenheiser a, *
, Laurel Farrell n
un sistem de laborator pentru criminalitatea poliției din statul New York, Albany, NY,
SUA
b Consiliul Național de Acreditare ANSI, Milwaukee, WI, SUA
articolinfo
Istoricul articolului:
Primit la 30 iunie 2020
Primit sub formă revizuită
3 august 2020
Acceptat la 5 august 2020
Disponibil online 13 august 2020
Cuvinte cheie:
Validare
Validare colaborativă
Validarea metodei
Verificare
Caz de afaceri
abstract
Pentru laboratoarele de criminalitate acreditate și alți furnizori de servicii de știință
criminalistică (FSSP) care efectuează un
validarea metodei poate fi un proces laborios, consumator de timp, în special atunci când
este efectuat independent
de către un FSSP individual. În acest model de validare a metodei colaborative propuse,
FSSP-urile
formând aceeași sarcină folosind aceeași tehnologie sunt încurajați să lucreze împreună în
cooperare pentru
permite standardizarea și partajarea unei metodologii comune pentru o creștere eficientă
pentru efectuarea
identificări și implementare. FSSP-uri care respectă standardele aplicabile care sunt
timpuri pentru validarea unei metode
încorporarea unei noi tehnologii, platformă, kit sau reacții sunt încurajați să facă publice
lucrări într-un
jurnal recunoscut de către colegi. Publicarea datelor de validare asigură comunicarea
tehnologiei
îmbunătățiri logice și permite recenzii de către alții care susțin stabilirea validității. La fel
permite altor FSSP-uri să efectueze o metodă de validare mult mai abreviată, o verificare,
dacă acestea sunt aduse
strict la parametrii metodei furnizați în publicație de către FSSP original. Completând
acest lucru
verificare, al doilea FSSP a revizuit și acceptă datele și constatările originale publicate,
prin urmare
eliminarea muncii semnificative de dezvoltare a metodelor. Utilizarea datelor de validare
publicate crește
eficiență prin experiențe partajate și oferă o verificare încrucișată a valabilității originale a
punctelor de referință
stabilitate de FSSP de origine. Utilizarea aceleiași metode și a aceluiași set de parametri
permite
compararea directă a datelor și îmbunătățirilor continue. Un caz de afaceri va fi furnizat
către
demonstrați economiile de cost ale modelului de validare colaborativă folosind salariul,
eșantionul și oportunitatea
baze de costuri.
© 2020 Autorii. Publicat de Elsevier BV Acesta este un articol cu acces liber sub CC BY-
NC-ND
licență ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
1. Fundamentale
Sistemul juridic necesită utilizarea metodelor științifice care sunt
larg acceptat în comunitatea științifică, aplicând un Frye sau
Daubert standard pentru a se asigura că metodele și rezultatele acestora
produsele sunt fiabile [ 1 ]. FSSP-urile sunt în esență oameni de știință aplicate,
aplicarea metodelor validate la eșantioane noi. În timp ce circum-
poziții unei infracțiuni sunt unice, eșantioanele apar de obicei într-un mod normal
gamă. Testarea trebuie să fie aplicată pentru a produce rezultate solide care vor
îndrumați căutătorul de fapt, judecătorul sau juriul, pentru a le permite să funcționeze
corect
evaluați greutatea acordată dovezilor.
FSSP-urile nu creează instrumente, ci mai degrabă funcționează cu
producătorii există, în special cei care au furnizat
instrumente care pretind a fi aplicate probelor criminalistice. În
în unele aplicații, sunt furnizate și reactive care sunt specifice pentru
în scopuri medico-legale și poate include un control adecvat la calitatea
teriale. Acest lucru crește propunerea de valoare pentru FSSP-uri pe măsură ce
economisesc
timp în pregătirea substanțelor chimice și dezvoltarea propriei calități
asigurare. Furnizorii au un interes major în asigurarea
instrumentele și reactivele sunt adecvate scopului, astfel încât să poată fi investigați
gated, adoptat și folosit de FSSP. Cu toate acestea, în multe cazuri,
vânzătorii nu au același nivel de experiență criminalistică ca același
găsite în FSSP-uri și, prin urmare, este nevoie de frecvență de muncă suplimentară
să dezvolte metodele specifice de aplicare pe probe criminalistice.
Tehnologia crește mereu în ceea ce privește capacitatea, complexitatea, sensibilitatea
activitate și cost. FSSP urmăresc constant cele mai bune practici,
căutând să maximizeze valoarea dovezilor lor. Îmbunătățirile pot
au loc în termeni de viteză, sensibilitate, specificitate, ușurință în utilizare și
o serie de alți parametri care fac din tehnologie o
îmbunătățirea potențială a metodelor criminalistice existente. FSSP se confruntă
decizii dificile în care noile tehnologii să investească timpul și
energie pentru a investiga, să nu mai vorbim de cumpărare și implementare.
* Autorul corespunzator.
Adresa de e-mail: ray.wickenheiser@troopers.ny.gov (R. Wickenheiser).
Listă de conținut disponibilă pe ScienceDirect
Forensic Science International: Synergy
pagina de start a jurnalului: https://www.journals.elsevier.com/
forensic-science-international-synergy /
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.08.003
2589-871X / © 2020 Autorii. Publicat de Elsevier BV Acesta este un articol cu acces liber
sub licența CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ).
Forensic Science International: Synergy 2 (2020) 230e237

Pagina 2
obiectivul principal al FSSP-urilor este de a rezolva cazurile depuse; cu toate acestea, caz
munca nu este finalizată cu acele resurse care sunt aplicate
la cercetarea de noi metode sau instrumente [ 2]. Tot
asta nu este lucrări de caz, vine în detrimentul lucrărilor de caz. Prin urmare,
FSSP-urile trebuie să aleagă foarte atent și frugal unde să investească cel mai bine
resurse prețioase.
Validarea metodelor este o componentă esențială a acreditării
ziune. Toate metodele trebuie să fie adecvate scopului, adăugând științific
valoare probatorie a dovezilor găsite la o scenă în timp ce se păstrează
eșantion pentru analize viitoare. Validarea trebuie finalizată înainte de
utilizare metodei pentru dovezile prezentate FSSP. În funcție
în ceea ce privește domeniul de acreditare la FSSP, pot exista pași suplimentari
solicitate de organism de acreditare înainte de implementare
metodă. FSSP trebuie să îndeplinească sau să depășească cerințele incluse în
standardele de acreditare, sau nu vor fi în conformitate și
a trimis în judecată o neconformitate atunci când a fost auditată. Orice constatare de
neconformitate
manevrarea trebuie rezolvată în timp util pentru a menține
acreditare.
2. Propunere
FSSP-urile petrec o cantitate mare de timp și resurse performante
validarea metodei. În prezent, fiecare FSSP adaptează o validare la lor
propriile nevoi, modificând frecvent parametrii și schimbând
proceduri înainte de finalizarea validării. Rezultatul este de 409 SUA
FSSP-uri [3 ] fiecare efectuând tehnici similare cu diferențe minore
ences. Aceasta este o risipă imensă de resurse în condiții de disponibilitate, dar
pierde, de asemenea, oportunitate de a combina talentele și de a împărtăși cele mai bune
practici între FSSP. Coordonarea eforturilor permise prin
publicarea și diseminarea validărilor de modele are
potențial de reducere a sarcinii generale a validării în domeniul
criminalistică și eficientizează procesele de audit la cele mai actualizate
standardele (de exemplu, auditurile QAS), recunoscând simultan
originarea FSSP-urilor, ridicarea metodelor științifice, promovarea celor mai bune
practici și creșterea schimbului de informații.
Colaborarea FSSP-urilor care efectuează validarea metodei va salva
efort semnificativ și permit o partajare mai eficientă a celor mai bune practici
tices. FSSP care efectuează validarea metodei pe noi tehnici care
împărtășiți și publicați munca lor permite altor FSSP-uri să facă în mod semnificativ
reduce sau elimina timpul necesar dezvoltării tehnologiilor specifice
nișe și parametri. FSSP care aleg să adopte instrumente exacte
mentare, proceduri, reactivități și parametrii originii
Prin urmare, FSSP sunt capabili să se deplaseze direct spre verificare
eficientizarea implementării lor a noilor tehnologii și a
demonstrează dramatic.
FSSP-urile inițiale sunt încurajate să planifice validările metodelor
cu scopul de a partaja date lor, prin publicare, de la început.
Aceasta include atâtea informații de dezvoltare a metodelor, cât și informații lor
date de validare ale organizației. Metodă robustă bine concepută, valabilă
protocoale de datare care încorporează standarde relevante publicate (de ex
publicat de organizații de dezvoltare a standardelor; OSAC și
SWGDAM) ar trebui folosit. Această strategie va asigura că toate FSSP-urile
sunt ridicate la cel mai înalt standard dintr-o singură lovitură, întâlnire sau
depășirea standardelor de acreditare și cele mai bune practici.
FSSP-urile au o serie de atribute comune care le conferă
noi înșine la modelul de validare colaborativă propus. In timp ce acolo
sunt multe diferențe între jurisdicții, FSSP examinează
mon tipuri de dovezi folosind tehnologii și metode similare.
marea majoritate a FSSP sunt guvernamentale [ 3] și, prin urmare, lipsesc
forțelor competitive pentru a inhiba partajarea procedurilor și cele mai bune practici
tices. Seturile de date, precum și eșantioanele pot fi partajate, ceea ce reduce
numărul eșantioanelor necesare pentru evaluarea instrumentelor și metodei
performanță. Multe FSSP sunt de dimensiuni mici și au limitări
timpul și resursele care pot fi aplicate validării metodei.
Cu capacitatea de a împărtăși expertiza de la entitățile mai mari care creează
mod, FSSP-uri mai mici sunt activate prin reducerea energiei de activare la
achiziționează și implementează tehnologie, cu condiții ca acestea să adere la
același set de parametri și metodă scrisă. Conceptul de valide-
datarea de către un FSSP și verificarea ulterioară a către alte FSSP este
susținute în cerințele acestora ca bază pentru acreditare (de exemplu,
ISO / IEC 17025) și, prin urmare, este o practică acceptabilă [4 ].
Jurnale care susțin publicarea validărilor criminalistice
ar trebui abordat pentru a ajuta la acest efort. Criminalistica
Internațional: Sinergie și știință criminalistică Internațional: Rapoarte
sunt supuse acestei inițiative, precum și oferă acces deschis
format pentru a asigura diseminarea largă a documentației. Acordare
organizații sunt o cale de a acoperi taxele de acces deschis. Prin
proces de publicare, validările metodelor vor fi disponibile pentru
comunitatea criminalistică să adopte și să imite. Publicații pot fi
listate și legate de organizații criminalistice pentru a ajuta la diseminarea
validări ale metodei native, precum și informații de contact pentru
persoane care pot servi drept resurse.
Un avantaj suplimentar pentru oglindirea unei validări completate de un
FSSP anterioară este că există data disponibilă pentru comparație. Dacă un FSSP
efectuează independent propria sa validare unică, nu există
etalon pentru a se asigura că rezultatele sunt optimizate. Emularea unui
validarea anterioară oferă un studiu inter-FSSP care se adaugă la
corpul total de cunoștințe folosind metode și parametri specifici,
care acceptă toate FSSP-urile care utilizează această tehnologie. FSSP după
validarea publicată este puternic încurajată să se alăture unui lucru
grup pentru a partaja rezultate și a monitoriza parametrii pentru a optimiza
comparabilitate directă cu alte FSSP. Pe lângă
validarea metodei originale, rezultatele ar putea fi publicate cu privire la
performanța metodei și îmbunătățirile proceselor în timp. Publi-
cation, prezentare și diverse alte opțiuni de partajare sunt
disponibil, inclusiv colaborare directă.
Colaborarea nu trebuie să se limiteze la alte FSSP-uri. Multe educații
instituții naționale au programe criminalistice, multe oferind absolvenți
grad. Cu cerința tezei pentru a finaliza un post-absolvent
gram, ce modalitate mai bună de a efectua cercetări relevante decât de a lucra
pe o metodă de validare? Cerințele de acreditare restricționează accesul
la lucrări de caz criminalistice pentru acele persoane care finalizează specializarea
instruirea și testarea competențelor, excluzând astfel studenților de la
lucrând activ la cazuri sau mai multe de cazuri. Studii de validare
solicitat FSSP-urilor să folosească eșantioane care imită dovezi, creând astfel
setul eșantion ideal pentru experiența studenților în generația de dată pentru
evaluarea și perfecționarea protocoalelor, precum și dirijarea
componentă validării. Acest nivel de experiență practică va fi
să fie de o mare valoare pentru student și pentru viitorul lor de angajare,
care va fi accentuat în continuare prin publicarea validării
Data. FSSP-urile vor beneficia și de angajare studenților care deja cunosc
reglabil în aplicații de nouă tehnologie. Acest model este în prezent
angajat de fond de laborator la criminalitatea poliției de stat din New York
atât cu Universitatea din Universitatea de Stat din Albany din New York, cât și cu
Universitatea din Illinois din Chicago.
Un număr de furnizori și contractori oferă un profesionist
serviciu de validare. După cum văd acești oameni de știință care efectuează validări
date și obține experiență de pe mai multe site-uri, acestea aduc asta
experiență pentru fiecare nou FSSP cu care lucrează, eliminând în mod eficient
modificarea inutilă a metodei prin transportarea unui rafinat
metoda între FSSP-uri. În timpul petrecut la fața locului pe care îl oferă
participarea țintită pentru omul de știință FSSP. Odată validarea este
complet, un pachet de formare consecvent este furnizat pentru a îndeplini
cerințe de formare și competență. Din păcate, costul pentru
astfel de servicii nu sunt adesea incluse în instrument și
costurile agentului și acesta, prin urmare, un factor limitativ pentru multe FSSP
angajează astfel de specialiști. Aici există o oportunitate de a valorifica
resurse private și guvernamentale pentru a facilita noile tehnologii ro
trimiteți la FSSP-uri într-un mod mai rentabil decât anunțat actual
abordare hoc.
R. Wickenheiser, L. Farrell / Forensic Science International: Synergy 2 (2020) 230 e 237
231

Pagina 3
3. Validarea metodei
Validarea este furnizarea de dovezi obiective că
performanța metodei este adecvată pentru utilizarea intenționată și respectată
cerințe specificate [4 ]. Validarea unei metode criminalistice dem-
demonstrează că rezultatele obținute prin metodă sunt fiabile și
adecvat scopului, susținând admisibilitatea în sistemul juridic. In acest
propunere de validare a metodei colaborative, cea mai recentă aplicabilă
standardele publicate de organizații care dezvoltă standarde sunt
încorporate în procedura de validare, crescând astfel
propunere de valoare pentru noul FSSB de adoptat validat anterior
tehnici. Punctele tari și limitările tehnicii sunt identificate
parametrii pentru raportarea rezultatelor de interpretare a datelor sunt
stabilitate, de aceea riscul este redus pentru FSSP-uri luate în considerare
upgrade-uri de tehnologie.
Validarea metodelor pentru aplicații criminalistice poate fi întreruptă
în trei faze. Toate cele trei pot fi conduse de o singură organizație
zare sau de către diferite organizații, totuși toate trebuie completate
să susțină o metodă ca fiind potrivită scopului. Faza întâi (Dezvoltator-
validare opmentală) se efectuează de obicei la un nivel foarte ridicat,
adesea cu proceduri generale și dovada conceptului. Este frecvent
efectuate de cercetători (de exemplu, loci ADN pot fi obișnuiți cu
individualizați oamenii, cromatografia poate fi utilizată pentru a separa
component dintr-un amestec, spectrul de masă al unui compus este
unic dacă este măsurat cu o sensibilitate suficientă) și migrat adesea
din aplicații non-medico-legale. Publicarea acestui material într-un
jurnalul evaluat de colegi este comun. Asigurarea calității FBI
Standardele se referă la această fază ca validare a dezvoltării și
necesită publicare [5 ].
Faza a doua (dezvoltare metodelor) începe cu trecerea la
FSSP care caută să evalueze și să implementeze tehnologia. Acolo
este adesea un decalaj semnificativ de completat între faza de nivel înalt
O validare de dezvoltare și metoda detaliată care va fi
folosit zilnic pe dovezi de caz. Faza a doua a validării metodei
adesea se întinde timp de mai multe luni ca nuanțe ale tehnologiei
nique sunt descoperite specifice aplicațional criminalistică. Pro-
încetarea dezvoltării metodei funcționează până la o procedură care
oferă rezultate care răspund la întrebarea științifică pusă, în
întreprindere criminalistică legată de obicei de identificare și comparare
fiul materialelor probatorii. Odată ce tehnologie a fost determinată
minat pentru a funcționa după cum este necesar, parametrii setați și documentați
procedurile (instrucțiuni) au fost finalizate, doar atunci poate fi
a treia fază a validării să fie efectuată pentru a demonstra că este potrivită pentru
scop în mâinile personale ale organizației. Variația este
introduse în parametri și proceduri specifice atunci când sunt scrise
de către diferiți FSSP. Această variație introdusă de lipsa colaborării
rația nu limitează doar partajarea resurselor, ci limitează partajarea datelor
să identifice și să dezvolte cele mai bune practici.
Organizarea comitetelor de zonă științifică (OSAC) pentru
Forensic Science a identificat că compoziția de dezvoltare a metodei
nents [ 6], după caz, includ de obicei, dar nu poate fi limitat la:
scopul metodei
rezultatul scontat (de exemplu, zgomot redus într - un semnal audio sau
amplificare concomitentă a loci ADN)
referințe de literatură pertinente
tip (e) de probă adecvat (e)
instrumentele necesare, software-ul și alte echipamente
parametrii de funcționare așteptați sau acceptabili pentru echipamente și
instrumente
trasabilitatea metrologică, dacă este cazul
modelul și gama de calibrare, dacă este cazul
limită așteptată de detectare (LOD), dacă este cazul
limită așteptată de cuantificare (LOQ), dacă este cazul
pași specifici privind modul de realizare a metodei
o protocol de eșantionare, dacă este cazul
o reactivi necesare (inclusiv volum și formulări), dacă
aplicabil
o consumabile necesare, dacă este cazul
pași pentru minimizarea sau atenuarea prejudecăților cognitive, dacă există
o descriere a informațiilor care vor fi disponibile la
timpul în care se efectuează metoda
pași pentru minimizarea sau diminuarea potențialelor contaminări
interpretarea rezultatelor
o modelul statistic care va fi folosit, dacă este cazul
o evaluarea variației frecvenței relative a caracterelor
acteristică în diferite populații de referință, dacă sunt disponibile
probleme de sănătate și siguranță, dacă este cazul
Faza a treia (validare) se realizează folosind parametrii setați
și procedura documentată stabilită în faza a două Metoda
Dezvoltare. Numărul și tipul răspunsului la eșantionului sunt folosite
stabili capacitatea tehnicii în mâinile orga-
personalul nizației. Eșantioane asemănătoare cu cele observate în lucrările de caz reale
sunt
necesare, cu suficiente date replicate pentru a demonstra acuratețea
(precizie și părtinire). În acest model colaborativ, validările sunt
conceput de la început pentru a avea seturi de date disponibile pentru publicare,
precum și schimbul de date, parametri și proceduri pentru FSSP-uri
luând în considerare adoptarea validării. Considerentele includ utilizarea
date anonimizate (de exemplu, ADN și tipăriri latente de la FSSP
angajați și familiile acestora) pentru a proteja indivizii de
Identificare.
OSAC pentru știința criminalistică a identificat comitetele de validare
poneții [ 6 ], după caz, includ de obicei, dar nu pot fi limitate
la:
soliditatea criteriilor stabilite pentru evaluarea adecvată
dovezi pentru analiză:
o repetabilitate (consistența rezultatelor obținute de un singur
persoană care folosește același instrument sau proces)
o reproductibilitate (constența rezultatelor obținute la nivelul personalului
în cadrul unui furnizor de servicii criminalistice sau de către un alt criminalist
prestatori de servicii)
performanța metodei:
o sensibilitate:
⁃ adevărată probabilitate pozitivă
⁃ limita de detectare (LOD)
⁃ limita de cuantificare (LOQ) [dacă este raportată]
o specificitate
⁃ adevărată probabilitate negativă
o cuantificare prejudecății
o cuantificare preciziei
⁃ repetabilitate
⁃ reproductibilitate
o evaluarea / estimarea incertitudinii de măsurare [în
cuantificare]
robustețea etapelor de interpretare a datelor:
o repetabilitate
o reproductibilitate
Validarea metodelor neinstrumentale, bazate pe comparație, este
mai provocatoare datorită eșantioanelor crescute necesare pentru
să evalueze în mod adecvat impactul cunoștințelor, aptitudinilor și
aptitudini privind performanța și robustețea metodei.
Evaluarea și rezumatul datelor de validare determină
controlul continuu al calității / asigurarea calității, precum și
limitări pentru a raporta declarații și mărturii. FBI QAS se referă
la faza a doua și a treia ca validare internă [5 ], așa cum sunt acestea
de obicei combinate și efectuate de un singur FSSP sau laboratoare de criminalitate
sistem.
R. Wickenheiser, L. Farrell / Forensic Science International: Synergy 2 (2020) 230 e 237
232

Pagina 4
4. Veri fi cation
Verificarea este furnizarea de dovezi obiective că
metoda funcționează la același nivel de performanță declarat ca cel din
validarea, așa cum a fost efectuată inițial de către FSSP primar.
componentele validării de faza a treia de mai sus ar fi revizuite la
identificați-i pe cei care sunt susceptibili de variație atunci când metoda este
folosit de un alt FSSP. În funcție de metodă, verificare
poate fi necesar să acopere toate aspectele validării celei de-a treia faze, dar poate
în general, faceți acest lucru cu un eșantion mai mic. Timpul este semnificativ
redus pentru FSSP-uri adoptatoare, deoarece Faza a doua este eliminată și Faza
Trei pot fi simplificat cu acceptarea datelor din
colaborare primară validare FSSP.
Un exemplu al procesului de verificare este statul New York
Instalarea nouă GC-MS de către Poliția (NYSP) Crime Laboratory System
instrumente. Laboratorul principal, cunoscut sub numele de Investigația criminalistică
(FIC), a efectuat fazele a doua și a treia de validare la
să demonstreze că noile instrumente erau adecvate scopului, înlocuind
instrumente mult mai vechi, învechite. Producătorul a furnizat
parametrii pentru identificarea medicamentului, oricum ar fi nevoie de laborator
să elaboreze o procedură specifică și să demonstreze că este potrivit
scopul în mâinile personalului lor. În timp ce procedurile erau în vigoare
din instrumentele anterioare, diferențiale dintre instrument
modelele au fost suficiente pentru ca metodele din modelul anterior
trebuia testat și actualizat. Ca urmare, o nouă validare a fost
condus. Multe replici au fost executate pentru a stabili sensibilitatea,
repetabilitate și reproductibilitate și demonstrează că au metoda a fost
robust. Finalizarea fazei a doua (dezvoltare metodei) și a fazei
Trei (validare) la FIC au luat echivalentul a peste șase luni
de pe vremea unui om de știință senior.
Sistemul NYSP Crime Laboratory include trei sateliti
FSSP-uri care utilizează aceleași metode stabilite de FIC. Cu
un set centralizat de documente, metode și parametri QA, toate
ar putea fi partajat pentru a activa sau verifica în celelalte locații. A
setul vizat la acelorași eșantioane ar putea fi reprodus în fiecare dintre
FSSP prin satelit cu instrumentele lor identice, demonstrând
tehnica era valabilă în mâinile lor. Această verificare a fost finalizată
în termen de două luni, cu date produse compatibile cu cele ale
studii originale efectuate de FIC.
Secțiunea NYSP Crime Laboratory Section validare a noilor lor medical
Instrumentele GC-MS servesc ca exemplu de colaborare
model de validare, cu o excepție notabilă că partajarea
metodele și datele au avut loc în cadrul aceleiași agenții. Propusul
modelul este pentru ca FSSP-urile independente să aibă același nivel de
cooperare, al doilea FSSP reflectând aceeași acceptare
de metodă și dată, singură diferență fiind diferite jurisdicții-
tiuni. Aici se află frumusețea științei; nu cunoaște limite
între distincții jurisdicționale făcute de om. Modelul este
transportabil; din nou, a furnizat același instrument, metodă și
se aplica parametrii.
5. Modi fi cation
O premisă centrală a propunerilor de validare colaborativă este aceeași
FSSP adoptant nu va face nicio modificare a metodei, deoarece
validat. Cu toate acestea, al doilea FSSP poate dori să modifice
, fie înainte, fie după finalizarea validării inițiale. A
metoda modificată ar fi orice abatere de la platforma menționată
și parametrii și, prin urmare, sunt necesare studii suplimentare. Fiecare
modificarea este de obicei unică; prin urmare, fiecare FSSP trebuie să evalueze
cât de diferită este schimbarea de validare inițială. Modificare-
cationii returnează validarea în faza a doua a dezvoltării metodelor.
Cu cât este mai diferit, cu atât este nevoie de mai multă muncă pentru a demonstra acest
lucru
date inițiale de dezvoltare și validare internă a metodei sunt
încă aplicabil. Validarea suplimentară necesară va fi directă
proporțional cu magnitudinea diferenței dintre
original și metoda modificată.
Un exemplu de modificare va fi furnizat pentru medicamente chimice
ister, folosind un GC-MS pentru a identifica substanțele periculoase controlate. A
FSSP dorește să utilizeze un alt producător pentru o utilizare un generic
față de coloană mărcii producătorului de instrumente
specificație. În timp ce FSSP ar putea spera că aceleași specificații
pentru o coloană ar oferi aceleași rezultate, adecvate
eșantioanele trebuie să execute pentru a furniza date obiective care să demonstreze
este acceptată metoda curentă sau poate o schimbare minoră a metodei
ar fi necesar pentru a promova schimbarea. Oricum ar fi, datele sunt necesare
pentru a susține o modificare pentru diferitele producători
coloană.
Un alt exemplu de modificare ar fi o schimbare FSSP
calitatea unui reactiv, care se deplasează între gradul de reactiv, laborator
clasa și calitatea tehnică, calitatea reactivului fiind cea mai pură și
gradul tehnic fiind cel mai puțin pur. Cu o schimbare a gradului de reactiv
ar exista o diferență în nivelul impurităților, care poate sau
este posibil să nu aibă un impact semnificativ asupra datelor. Ca și în coloană
exemplul de schimbare al producătorului, ar trebui să fie necesare problemelor
să fie executat pentru a demonstra nivelul de impact la schimbarea reactivului,
împreună cu modificări adecvate ale metodei pentru formularea adreselor
legat de acest reactiv.
Un exemplu de modificare în conformitate cu medicamentul chimic
Exemplu de coloană Secțiunea GC-MS, ar fi o lungime a coloanei
Schimbare. În funcție de impact diferitelor coloane
pentru aplicații specifice, impactul poate fi nici unul sau semnificativ
semnificativ. Timpul de păstrare a medicamentelor adecvate în toate specificațiile
ar trebui verificat trumul de medicament testat prin metodă. Fiecare
FSSP ar trebui să evalueze semnificația impactului acestui lucru
modificarea metodei și proiectarea unei validări de faza a treia
adecvat pentru a se potrivi nevoii.
6. Acreditare
Acreditarea este o atestă terță parte care transmite formal
demonstrarea competenței FSSP de a efectua serviciului
enumerate în domeniul de aplicare la acreditării [7 ]. Aceasta include necesarul
competența de a efectua validarea metodei, oricare sau toate fazele și
verificarea metodei. După cum sa menționat în secțiunea de validare,
datarea poate fi împărțită în trei faze. Toate cele trei pot fi conduse
de către o singură organizație sau toate cele trei pot fi conduse de diferite
organizații, dar toate cele trei trebuie să completeze pentru a sprijini o metodă
ca fiind apt pentru scop.
Dacă FSSP acredită va folosi un furnizor extern de servicii
pentru a efectua aspecte ale validării, FSSP acreditat va fi
necesare pentru a se conforma cerințelor pentru selectarea acestui furnizor
și să aveți o copie a acestor înregistrări. După cum sa menționat, faza 1 dovadă a
validarea dezvoltării conceptului este publicată de obicei. Acest
articolul promovează publicația FSSP original a fazei a doua și
Faza a treia, care la rândul său poate fi emulat de FSSP-uri ulterioare.
Următorul este un extras din FBI QAS pentru acreditare,
folosit pentru a ilustra cerințele de dezvoltare și interne
validare pentru laboratoarele ADN-ului de caz:
Acreditare și FBI QAS (DNA Casework) [ 5].
În vigoare în iulie 2020
8.2.1 Validarea dezvoltării:
Caracterizarea markerului genetic
Specificitatea speciei
Studii de sensibilitate
Studii de stabilitate
Eșantioane de tip caz
Studii de populație
Studii de amestec
R. Wickenheiser, L. Farrell / Forensic Science International: Synergy 2 (2020) 230 e 237
233

Pagina 5
Studii de precizie și precizie
Studii bazate pe PCR pentru a include condiții de reacție și evaluare
mentul amplificării diferențiale și preferențiale
Validarea dezvoltării (continuare):
Studiile bazate pe PCR includ:
Condiții de reacție
Evaluarea amplificării diferențiale și preferențiale
Efectele multiplexării
Evaluarea controalelor adecvate
Studii de detectare a produselor
Sunt publicații revizuite de colegi ale științificului de bază
principiul (metodele) unei metode disponibile?
Cu excepția celor prezentate în Standardul 8.3.1.1 [sisteme multi-laborator-
tems], au validare internă a tuturor manualelor și robotice
metodele au fost efectuate de fiecare laborator?
A. Numărul și tipul de eșantion adecvat au fost demonstrați
strategia fiabilității și limitărilor potențiale ale metodei
folosit?
Validare internă (8.3.1).
Să includă studii de validare internă, după caz:
1. Eșantioane cunoscute și non-probatorii sau probe simulate
probe de dence? Da Nu N / A
2. Studii de precizie și acuratețe? Da Nu N / A
3. Sensibilitate și studii stochastice? Da Nu N / A
4. Studii de amestec? Da Nu N / A
5. Studii de evaluare a contaminării? Da Nu N / A
Laborator multiplu Sisteme (8.3.1.1).
8.3.1.1 Datele de validare internă pot fi partajate de toate locațiile dintr-un
sistem multi-laborator.
8.3.1.1 Pentru sistemele multi-laborator:
A. Rezumatele tuturor datelor de validare partajate sunt disponibile la
fiecare site?
b. Are fiecare laborator într-un sistem multi-laborator
completat, documentat și între produs site-ul aplicabil-
studii specifice:
1. Studii de precizie? Da Nu N / A
2. Studii de sensibilitate? Da Nu N / A
3. Studii de evaluare a contaminării? Da Nu N / A
Următorul este un extras din ISOIEC 17025: 2017 Validare
Secțiunea [ 4]:
7.2.2 Validarea metodelor
7.2.2.1 Laboratorul va valida metode nestandardizate,
metode dezvoltate în laborator și metode standard utilizate în exterior
sfera lor de aplicare sau modificată în alt mod. Validarea va fi
atât de extins cât este necesar pentru a satisface nevoile aplicației date
cation sau domeniu de aplicare.
NOTA 1 Validarea poate include proceduri de eșantionare,
manipularea și transportul articolelor de testare sau calibrare.
NOTA 2 Tehnicile folosesc pentru validarea metodei pot fi una
sau o combinație a următoarelor:
a) calibrarea sau evaluarea prejudecăților și precizărilor folosind referințe
standarde de aplicare sau materiale de referință;
b) evaluarea sistematică a factorilor care influențează rezultatele;
c) testarea robusteții metodei prin variația controlului
parametri, cum ar fi temperatura incubatorului, volumul
dispensat;
d) compararea rezultatelor obținute cu alte validate
metod;
e) comparații interlaboratoare;
f) evaluarea incertitudinii de măsurare pe baza rezultatelor
pe o înțelegere a principiilor teoretice ale
metoda și experiența practică a performanței
eșantionare sau metodă de testare.
7.2.2.2 Când se modifică o metodă validată,
fluenta acestor modificări trebuie determinată și unde se află
sa constatat că afectează validarea inițială, o nouă metodă de validare
se va efectua.
7.2.2.3 Caracteristicile de performanță ale metodelor validate, precum
evaluat pentru utilizarea intenționată, trebuie să fie relevant pentru clienții
nevoile și în concordanță cu cerințele specifice.
NOTĂ Caracteristicile de performanță pot include, dar nu sunt
limitat la, domeniul de măsurare, precizie, măsurare
precizia rezultatelor, limita de detectare, limita de cuantificare,
selectivitatea metodei, liniaritatea, repetabilitatea sau reproductibilitatea,
robustețe împotriva influențelor externe sau sensibilitate încrucișată împotriva
interferența din matricea eșantionului sau a obiectului de testare și părinți.
7.2.2.4 Laboratorul va păstra următoarele înregistrări ale
validare:
a) procedura de validare utilizată;
b) specificarea cerințelor;
c) determinarea caracteristicilor de performanță ale
metodă;
d) rezultatele obținute;
e) o declarație cu privire la validitatea metodei, care detaliază aptitudinea acestoria
pentru folosirea utilizării.
În acest model, un FSSP trebuie să păstreze documentația care demonstrează
subliniază acceptarea tuturor parametrilor și a datelor în plus față de
date de validare proprii ale FSSP. Acest lucru poate fi la fel de simplu ca o tehnică
persoana responsabilă din punct de vedere calificat care efectuează o revizuire
documentată a
date din FSSP original care efectuează validarea și un
recunoașterea faptului că datele sunt solide și sunt acceptate pentru acționarea ca un
fundament pentru al doilea FSSP pentru a-și baza studiilor de validare
peste. O copie a datelor originale, revizuire și confirmare
ar servi ca o evidență pentru a demonstra conformitatea cu acreditările
cerințe de pregătire.
7. Caz de afaceri
Un caz de afaceri va fi prezentat în trei formate de comparat
și contrastează abordarea colaborativă tradițională cu cea propusă
la efectuarea validării metodei. Eliminarea metodei
componenta de dezvoltare prevede o faza a treia mai concisă
studiu de validare, rezultând economii potențiale de costuri. Costuri de la fiecare
abordarea va fi folosit pentru a demonstra alegerile de management pentru
alocarea optimă a resurselor, fie pentru lucrări de caz sau validare,
ceea ce va permite îmbunătățirea lucrărilor de caz pe care le afectează. Poate
să se susțină că timpul trebuie tăiat de la tăierea lemnului
ascuți toporul, sau mai bine, pentru a aduce o nouă ferăstrău cu lanț. Prin urmare,
discuția nu este dacă se folosește tehnologia pentru a îmbunătăți criminalistica
mai degrabă care este cel mai bun mecanism de condus
validarea metodei pentru a face îmbunătățiri mai eficiente și
în mod eficient?
O presupunere modestă obținută prin personalul autorilor
experiență, așa cum sa menționat în actualizarea de mai sus a GC-MS a chimiei
medicamentelor
și, de asemenea, un interviu informal cu mai multe FSSP, cu condiții ca a
analistul senior care lucrează cu normă întreagă ar dura șase luni până la finalizare
o validare, care include atât faza a doua metodă de dezvoltare, cât și
R. Wickenheiser, L. Farrell / Forensic Science International: Synergy 2 (2020) 230 e 237
234

Pagina 6
Validarea fazei a treia. Cu eliminarea validării colaborative
faza a doua metodă de dezvoltare și utilizare aceleiași abordări
pentru ca validarea și verificarea fazei a treia să fie reflectate în ambele
abordări tradiționale și colaborative: toate au fost de acord cu cele două
lunile ar fi un timp rezonabil pentru finalizare și cu atât mai puțin
un om de știință cu experiență ar putea finaliza lucrarea. Trei modele vor
priviți impact asupra economiilor salariale, costul eșantionului și impactului asupra
productivitatea lucrărilor de caz.
Pentru primul model, se va oferi o comparație între
model de validare tradițională, care durează 6 luni de timp analist senior
comparativ cu modelul colaborativ care consumă 2 luni de experiență
timpul analistului pentru finalizare (vezi Tabelul 1). Salariile generalizate sunt
furnizate pe baza baremurilor salariale din statul New York, inclusiv a unei foarte
beneficiu general estimat marginal. Presupunând un salariu anual de 90.000 de dolari
cu 25% avantaj marginal pentru costuri suplimentare legat de personal, cum ar fi
ca asigurare de șomaj, prestații de asistență medicală etc., 6 luni de
validarea tradițională costă aproximativ 56.250 USD.
Folosind modelul colaborativ de validare în cazul unui precedent
FSSP a finalizat faza a doua și faza a treia permițând o
verificare, se estimează timp de 2 luni de analist experimentat pentru
completare. Presupunând un salariu anual de 70.000 $ pe an
25% beneficii marginale, costul estimat pentru 2 luni de colaborare
validarea este de 14 583 USD. Aceasta echivalează cu o economie de 41.667 USD pe baza
numai costurile salariale. Ca procentaj de economii, colaborare
abordare economisește 385% sau oferă o economie de 3,85 USD pe 1 $ cheltuit.
Folosind un al doilea model bazat pe costurile eșantionului, se poate economisi similar
să fie demonstrat. Pe baza experienței autorilor și a unei informale
sondajul FSSP cu experiență, numărul eșantionului de 100 a fost
selectat pentru validarea internă tradițională a fazei a treia versus
20 de probe pentru verificarea modelului colaborativ. În timp ce 20 și
100 de eșantioane sunt selecții oarecum arbitrare bazate pe experiență
În acest caz, există câteva referințe care oferă îndrumări despre eșantion
replică în validarea metodei. După rularea 5e10, replicați
eșantioane pentru un anumit experiment, a concluzionat John Butler de la NIST
există rezultate reduse la adăugarea de rezultate suplimentare [8 ].
1996 Raportul Consiliului Național de Cercetare Evaluare criminalistică
Dovezile ADN necesită cel puțin cinci observații ale unei alele atunci când
stabilirea unei frecvențe minime de alelă [ 9], și ADN-ul național
Cerințele de validare a sistemului expert la sistemul de indexare (NDIS) implică
observarea a cel puțin cinci evenimente provocatoare pentru fiecare număr astfel
ca bâlbâi, vârfuri etc. [ 10 ]. Aceasta oferă o bază pentru selectarea a 20
și respectiv 100 de probe, pentru a ține cont de testare diferitelor ana-
listele, instrumentele și parametrii, precum și adăugarea controlului
sondă.
Pentru a calcula economiile potențiale de cost între cele tradiționale
și abordare de validare colaborativă, costul pe eșantion folosit a fost
389,50 dolari pe eșantion de ADN furnizat din studiul Wickenheiser
[11 ]. Conform modelului bazat pe costul eșantionului, costurile tradiționale de validare
38.950 USD, în timp ce modelul colaborativ costă 7.790 USD, reprezentând un
Economii de 31.160 USD (vezi Tabelul 2). Ca procentaj de economii, colaborare
abordare orientativă economisește 500% sau oferă o economie de 5,00 USD per 1 USD
un petrecut.
Folosind un al treilea model, costul oportunității conducerii
validarea metodei versus cazurile criminalistice va contrasta tradițională
validarea metodei versus a metodelor de colaborare. Este ceva
justificare care favorizează modelul costului de oportunitate pentru calcul
economii, deoarece angajatorii rețin personalul datorită valorilor serviciului
pe care le oferă este mai mare decât costul lor, de aceea susținându-le
ocuparea forței de muncă prin adăugarea de valoare. Folosind tradiționalul de 6 luni
timp de validare a metodei comparativ cu verificarea colaborativă de 2 luni
estimarea timpului de cation, apare o deltă de 4 luni între cele două
abordări de validare. Mai degrabă decât să vă folosiți economiile bazate pe costuri
asupra salariului examinatorului sau a costurilor eșantionului, nivelul activității
analistul criminalist va fi examinat în ceea ce privește economiile de cost pierdute
lucrul cu cazurile în societate costurile criminalității.
Maximizarea valorilor dovezilor are o componentă de timp.
Dovezile sunt perisabile. Un rezultat astăzi merită mai mult să
vestigii decât un rezultat într-o lună. Nu doar dovezi
calitatea în sine se descompune în timp, dar la fel și valoarea ei pentru un
anchetă, care cheltuie resurse pe alte căi ale
investigație pentru a ajuta la rezolvarea unui caz în așteptarea rezultatelor criminalistice.
În plus, infractorii recidivi au, de asemenea, un timp mai mare pentru a
detectează infracțiuni suplimentare asupra noilor victime.
Modelul „Forensic Fire-station” articulează această pierdere de valoare în
o manieră vizuală, deoarece resursele de investigație ard în timp ce a
așteptărilor de „incendii de caz” există la FSSP [ 12]. Imaginați-vă că sună la
stația de pompieri pentru a informa că o casă este în flăcări, doar pentru a se spune că
există
o întârziere de incendii și pompieri vor fi acolo în trei zile.
Resursele de ancetă penală sunt încărcate frontal, cu mai multe
resursele cheltuite pentru a rezolva o crimă mai aproape de momentul în care a fost crima
angajat. Rezolvarea infracțiunilor mai rapid adaugă valoare prin activare
resurse care să fie concentrate pe cea mai bună tehnologie, mai degrabă decât să
cheltuiască
timp în așteptare în timp ce resursele sunt consumate folosind mai puțin optim și
metode mai puțin obiective.
Pentru a ilustra costul oportunității sau ce alternativă mai mult
activitate valoroasă pe care ar produce-o activă, oportunitate pierdută
este examinat. Deoarece rezultatele principale ale unui FSSP sunt lucrări de caz, rapoarte
și mărturie; iar rapoartele și mărturiile sunt bazate pe
analiza cazurilor fiind făcute, mai pot fi necesare dacă mai sunt necesare infracțiuni
soluționate.
Acest lucru este valabil mai ales atunci când cazurile nu sunt cazuri suspecte în care
rezultatul criminalistic oferă ajutor de investigație. Prin urmare,
costul portabilităților efectuate unor lucrări suplimentare privind validarea metodei
care ar putea fi scurtat va fi folosit pentru a ilustra costul îndepărtării
din resursele din misiunea principală a lucrărilor de caz a FSSP-urilor.
Validarea mai scurtă a metodei trebuie mai multe lucrări de caz realizate
și mai multe infracțiuni rezolvate.
Folosind rezultatul analistului ADN criminalistic obținut în Wickenheiser
studiu [ 11], analistul mediu produce aproximativ 96 de ADN
caz anual. Prin urmare, în cele 4 luni de timp analist salvate de
folosind metoda de validare colaborativă versus tradițională, analiza
32 de cazuri arată costul de oportunitate la această alegere (vezi Tabelul 3 ).
Cu 32 de cazuri analizate abandonate prin selectarea tradiționalului
model pentru validarea metodei comparativ cu modelul colaborativ, în continuare
costul acestei alegeri trebuie calculat. În perioada 25 iulie 2018
tabelul 1
Economii de cost: baza costului salarial.
Tipul de validare
Tipul analistului
Salariu
Fringe (25%)
Timpul proiectului (ani)
Costul total al forței de muncă
Tradiţional
Senior
90.000 dolari
22.500 dolari
0,5
56.250 dolari
Colaborare
Cu experienta
70.000 dolari
17.500 dolari
0,17
14.583 dolari
Delta
20.000 dolari
5.000 USD
0,33
41.667 dolari
masa 2
Economii de cost: baza costului eșantionului.
Tipul de validare
Numărul eșantionului
Cost per probă
Cost total / eșantion
Tradiţional
100
389,50 USD
38.950,00 USD
Colaborare
20
389,50 USD
7.790,00 USD
Delta
80
389,50 USD
31.160,00 USD
R. Wickenheiser, L. Farrell / Forensic Science International: Synergy 2 (2020) 230 e 237
235

Pagina 7
și 31 ianuarie 2020, Științe biologice ale poliției din statul New York
Secțiunea a analizat 886 de cazuri de agresiune sexuală, producând 256 de CODIS
profiluri eligibile, ceea ce echivalează cu obținerea unui profil CODIS în 28,9%
de cazuri analizate. Începând cu 01 mai 2020, au fost generate acele 256 de profiluri
105 lovituri informative, în cazul în care un nou infractor, individ arestat sau
o altă scenă a crimei a fost potrivită pentru a oferi o conducere de investigație.
Aceasta calculează o rată de acces de 41,0% pentru intrări de profil CODIS și un
rata generală de 11,8% a numărului total de cazuri analizate.
În timp ce aceste numere prezintă un instantaneu în timp și
numărul de iubitori va crește pe măsură ce infractorii și arestații suplimentare
sunt adăugate la baza de date, oferă o estimare rezonabilă a
probabilitatea de a furniza informații valoroase de investigație cu privire la 32
cazuri care ar fi renunțat la desfășurarea tradițională versus colaborare
validare orativă. Folosind Secțiunea Științe Biologice NYSP
experiență, analizând 32 de cazuri cu un succes la profil CODIS de 28,9%
rata ar genera aproximativ 9 profiluri CODIS. Cu un 41,0%
rata de accesări pentru profiluri CODIS, ar avea loc aproximativ 3,7 accesări.
În timp ce o fracțiune de iubitori nu ar avea loc în viață, decât să se rotunjească
până la 4 accesări, numărul 3,7 accesări va fi folosit pentru a calcula oportunitatea
costul comunității pentru analiza renunțată la 32 de cazuri.
Un studiu amplu realizat de Departamentul de Justiție al SUA
Biroul de Statistică al Justiției a estimat costul unei singure instanțe de
agresiune sexuală la peste 87.000 de dolari în 1995 dolari [13]. Acest studiu
concentrat doar pe costurile victimelor fără a estima și costul
societății. Prin urmare, costurile pentru sistemul de justiție penală și altele
costurile sociale asociate cu frica de crimă și securitatea privată
cheltuielile nu sunt incluse în această figură. Un alt studiu estimat
costul fiecărui atac sexual a variat de la 111.238 dolari cu
potențial de a salva 7 infracțiuni suplimentare cu fiecare lovitură a bazei de dată [ 11].
Cel mai recent, estimările pentru costurile legate de victime cresc la 435.419 USD
atunci când includeți o estimare mai cuprinzătoare a daunelor [14].
Acest calcul nu ia în considerare potențial pentru o lovire CODIS
nu numai să rezolve infracțiunile, ci să prevină viitoarele infracțiuni. Mass-media
numărul de agresiuni sexuale pe infractor este de 7,1 pe an pe o perioadă de 7 ani
durata carierei active a infractorului [ 15]. Combinând cu crima
oportunitate de prevenire, potrivirea fiecărui atac sexual are
potențialul de a evita 26,22 de agresiuni sexuale care ar fi fost
angajat [14].
Costul total de oportunitate al renunțării la analiza a 32 de cazuri
(435.419 dolari  3,7) 1,6 1.611.050 dolari. Randamentul investigației de utilizare
un analist pentru a efectua lucrări de caz versus validarea metodei de conduită
este de 1.611.050 dolari / 41.667 dolari costurile forței de muncă ¼ 3866% sau 38,66
dolari pentru fiecare dolar
cheltuit pentru muncă. Costul oportunității demonstrează că colaborarea
validarea metodei tive este extrem de bine acceptată pentru a reduce
timp și efort alist.
Dacă totuși se adaugă factorul recidivist de 26,22
potențialul fiecărei lovituri CODIS pentru a preveni crimele viitoare,
reducerea costurilor potențiale crește la (435.419 dolari  3,7 X 26,22) ¼ 42,2 dolari
Milion. Rentabilitatea investigației este de 42,2 milioane USD / 41.667 USD forță de
muncă
costă ¼ 1.013 dolari pentru fiecare dolar cheltuit pentru muncă. Prevenirea
criminalitatea viitoare oferă o justificare convingătoare pentru metoda de minimizare
timpul de validare în favoarea sau efectuarea analizei criminalistice.
O estimare mai conservatoare a costului și totalului per victimă
povara economică a violului pe viață este de 122 461 USD [16]. Folosind aceasta mai jos
estimare care nu include locația cu costurile mai mari a Los
Angeles și factorul „disponibilitatea de a plăti” folosit în Wang
și studiul Wein, costul de oportunitate al renunțării la analiza 32
cazurile de agresiune sexuală sunt (122 461 dolari  3,7) ¼ 453.105 dolari. Cu cea
inferioară
estimarea costului, rentabilitatea investigației prin utilizarea unui analist la
validarea lucrărilor de caz versus metoda de conduită este de (453.105 dolari /
41.667 $ costurile forței de muncă) ¼ 1087% sau 10,87 USD pentru fiecare dolar cheltuit
muncă. Dacă se adaugă factorul recidivist 26,22, economiile potențiale
crește la (122 461 USD 3,7 x 26,22) 11 11,8 milioane USD. Revenirea pe
investiția este de 11,8 milioane dolari / 41.667 dolari costurile forței de muncă ¼ 285
dolari pentru fiecare
dolar cheltuit pentru muncă. Prin urmare, în funcție de costuri infracționale
modelul folosit, economiile de criminalitate per victimă variază de la 10,87 dolari
până la 38,66 USD pe un dolar cheltuit și ajunge la un interval de 285 USD la
1.013 dolari pe dolar atunci când se ia în considerare recidivă.
În aproximativ 8 din 10 cazuri de agresiune sexuală, agresorul este
cineva cunoscut de supraviețuitorul crimei [17 ]. În timp ce acestea sunt sexuale
cazurile de agresiune nu pot fi violuri străine în sine, dacă există un profil CODIS
obținut și introdus în banca de date, profilul se poate conecta la
cazuri în care același atacator nu era cunoscut de supraviețuitorul respectiv,
ajutând astfel soluția altor cazuri de agresiune sexuală. Prin urmare, acolo
este o valoare în prevenirea costului agresiunilor sexuale viitoare prin plasare
profiluri în NDIS, indiferent dacă agresorul este cunoscut sau a
străin de supraviețuitor.
Pe lângă demonstrarea valorilor desfășurării colaborării
comparativ cu validarea metodelor tradiționale, această economie dramatică
subliniază nevoia de a aloca resurse rapid pentru a conduce toate
caz imediat ce sunt comise, comparativ cu cazurile aflate în restanțe
așteptând să înceapă analiza. „Prin prognoze precise
cererea și stabilirea ofertei chiar peste această cerere, prompt
timpul de răspuns este asigurat pentru a profita de avantajele maxime ale
tehnologie criminalistică. Nu ar mai exista o întârziere de incendii la
stația de pompieri criminalistică [12]. ”
8. Colaborare
Dacă nu se modifică inițial atunci când se adoptă o metodă,
implementarea originală este simplificată. Când sunt îmbunătățirile
văzută pe măsură ce se câștigă experiență, aceasta poate fi împărtășită grupului de
colegii FSSP utilizând același set de parametri pentru a încuraja adoptarea
cele mai bune practici. FSSP-urile sunt încurajate să colaboreze cu
FSSP primar, deoarece experiența comună este colectată și publică
date de validare pentru a beneficia într-o comunitate criminalistică.
Stabilirea și coordonarea eforturilor prin intermediul grupurilor de lucru
capabilă experiența unui FSSP să devină experiența tuturor
FSSP-uri. Acest concept de „FSSP-uri care ajută FSSP-urile” susține integralitatea
mai degrabă decât dezvoltarea experienței și
expertiză în silozuri.
Organizațiile criminalistice, care includ, dar nu se limitează la acestea
Directorii de laborator ai Societății Americane a Criminalității (ASCLD),
Academia Americană de Științe Criminalistice (AAFS), Societatea de
Toxicologi medico-legali (SOFT), Asociația de arme de foc și instrument
Mark Examiners (AFTE), Asociația Internațională pentru Identificare
(IAI) și Asociația Națională a Medicilor Examinatori
(NAME), încurajează și facilitează colaborarea, inclusiv partajarea celor mai bune
practici, politici administrative, formare și cercetare [ 18 ].
Planul de implementare OSAC include utilizarea de peer științific
mentorat prin angajamentul extern al membrilor OSAC pentru a facilita
adoptarea standardelor criminalistice, inclusiv a celor referitoare la metodă
validare [19].
9. Rezultat / concluzie
FSSP devreme pentru a efectua și a publica informații de validare a metodei nu
acceptă doar stabilirea validității științifice, dar permite
valorificarea procedurilor, parametrilor și datelor FSSP pentru asistență
alte FSSP-uri pentru a simplifica validarea metodei lor prin eliminarea
etapa de dezvoltare a metodei și reducerea validării interne la a
Tabelul 3
Economii de cost: cost de oportunitate.
Tipul de validare
Timpul proiectului (ani)
Produs caz / an
Rezultatul total al cazului
Tradiţional
0,5
96
48
Colaborare
0,17
96
16
Delta
0,33
32
R. Wickenheiser, L. Farrell / Forensic Science International: Synergy 2 (2020) 230 e 237
236

Pagina 8
verificare. FSSP-urile se alătură într-o metodă de validare colaborativă
beneficiar de urmărirea unui proces bine stabilitate, îmbunătățirea acestora
succes, economisind resurse. Comitetul științific criminalistic mai mare
Comunitatea beneficiară de standardizare tehnică, urmând bine
proceduri de validare a metodelor proiectate și bine documentate
care sunt concepute pentru a îndeplini cele mai noi standarde de la început.
FSSP și jurisdicții lor beneficiază de o implementare mai rapidă
, cu capacitatea de a partaja data între FSSP-uri, examinare
tendințele și performanțele urmăririi. Motivația de a adopta acest model este
susținută de un caz de afaceri care demonstrează un timp semnificativ și
economii de costuri, în special atunci când se analizează costurile de oportunitate ale
a renunțat la lucrările de caz. Tot ceea ce nu este o lucrare de caz eliminat
de la lucrările de caz, prin urmare implementarea mai eficientă a noilor tehnologii
nologia permite FSSB-urilor să utilizeze cât mai bine resursele și concentrarea lor
în misiunea lor principală de lucru de caz. Validarea metodei colaborative
este un mijloc valid de îndeplinire a cerințelor de acreditare, capabilitate
aducerea unei noi tehnologii în cazurile criminalistice într-un mod mai transparent
și eficient.
Declarație de contribuție a autorului CRediT
Ray Wickenheiser: Conceptualizare, curatarea datelor, formal
analiză, vizualizare, scriere - schiță originală, scriere - recenzie &
editare. Laurel Farrell: Conceptualizare, scriere - recenzie &
editare.
Mulțumiri
Autorii doresc să recunoască ideile utile și dis-
discutarea biologului de supraveghere Amber Carr de la Laboratorul FBI
și organizarea comitetelor de zonă științifică pentru știința criminalistică
(OSAC) în cadrul Institutului Național de Standarde și Tehnologie
(NIST) pentru finanțarea taxei de acces deschis la jurnalului.
Referințe
[1] A. Cappellino, Daubert vs. Frye: Navigarea standardelor de admisibilitate pentru
Expert Testimony, Expert Institutes, 19 februarie 2020. https: // www.
expertinstitute.com/resources/insights/daubert-vs-frye-navigating-the-
standarde-de-admisibilitate-pentru-mărturie-expert / . (Accesat la 6 mai 2020).
[2] RA Wickenheiser, O trecere de la bioetica medicală la bioetica criminalistică,
Știința criminalistică. Int.: Synergy 1 (2019) 35e44, https://doi.org/10.1016/j.fsi-
sin.2019.03.002 . (Accesat la 9 iunie 2020).
[3] Laboratoare de criminalistică criminalistică finanțate public, practic de asigurare a
calității, SUA
Departamentul de Justiție, Oficiul pentru Programe de Justiție, Biroul de Statistici al
Justiției, 2014.
Noiembrie 2016, NCJ 250152, p. 1, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/
pffclqap14.pdf. (Accesat la 9 iunie 2020).
[4] ISO / IEC 17025, Cerințe generale pentru competența de testare și
laboratoare de calibrare, 7.2.2 Validarea metodelor. https://www.iso.org/
obp / ui / # iso: std: iso-iec: 17025: ed-3: v1: en , 2017. (Accesat la 9 iunie 2020).
[5] Standarde de asigurare a calității pentru laboratoarele de testare a ADN criminalistic,
FBI
standard de asigurare a calității, validare standard 8, valabil 1 iulie 2020, FBI
SWGDAM. https://1ecb9588-ea6f-4feb-971a-73265dbf079c.filesusr.com/ugd/
4344b0_6782472e073442ec877085584aaffa36.pdf. (Accesat la 9 iunie 2020).
[6] Organizarea comitetelor de zonă științifică, priorități organizaționale și
Cerințe minime de subiect pentru dezvoltarea standardelor, Institutul Național
of Standards and Technology, martie 2020. https://www.nist.gov/system/files/
documents / 2020/04/23 / OSAC% 20Organizational% 20Priorities_March%
202020_CURRENT.pdf . (Accesat la 22 iunie 2020).
[7] ISO / IEC 17000: 2004 Evaluarea conformității, vocabularului și principiilor generale
ples, 4.5 activitate terță parte de evaluare a conformității. https://www.iso.org/obp/
ui / # iso: std: iso-iec: 17000: ed-2: v1: en . (Accesat la 9 iunie 2020).
[8] J. Butler, Debunking Some Urban Legends Surrounding Validation in the
Comunitatea ADN criminalistică, NIST, Gaithersburg, MD, septembrie 2006. https: //
projects.nfstc.org/workshops/resources/literature/debunking%20validation%
20butler.pdf . (Accesat la 9 iunie 2020).
[9] Consiliul Național de Cercetare, Evaluarea dovezilor ADN criminalistice, național
Academia de presă, Washington, DC, 1996, p. 148 .
[10] Sistemul național de indexare a ADN-ului (NDIS) funcționează standarde de
acceptare a datelor ADN
proceduri internaționale, Anexa B Liniile directoare pentru depunerea cererilor pentru
Aprobarea unui sistem expert pentru examinarea eșantioanelor infractorilor, 2005 .
[11] RA Wickenheiser, Cazul de afaceri pentru utilizarea tehnologiei criminalistice ADN
la
rezolvați și preveniți infracțiunile, J. BioLaw Bus. 7 (3) (2004) 34e50. http: // www.
dnaresource.com/documents/BusinessCaseforDNA.pdf. (Accesat
9
iunie
2020).
[12] RA Wickenheiser, Eficiență și finanțare a laboratorului criminalistic, în: J. Saukko
(Ed.), Capitolul din Enciclopedia științelor criminalistice, Jay A, Siegel și
Pekka, voi. I, Elsevier Academic Press, San Diego, 2013, p. 350.
[13] TR Miller, MA Cohen, B. Weirsema, Costurile și consecințele victimei: un nou
Uite, Departamentul de Justiție al SUA, Oficiul pentru Programe de Justiție, Institutul
Național din
Justiție, ianuarie 1996. http://www.ncjrs.org/txtfiles/victcost.txt.
[14] C. Wang, LM Wein, Analizând abordări ale restantei sexuale netestate
Kituri de asalt în USAJ Forensic Sci. 63 (4) (iulie 2018) https://doi.org/
10.1111 / 1556-4029.13739.
[15] P. Lussier, M. Bouchard, E. Beauregard, Modele de realizare criminală în
ofensarea sexuală: dezlegarea infractorului sexual „de succes”, J. Crim. Dreptatea 39
(2011) 433e444.
[16] Sarah DeGue, The Cost of Rape, National Sexual Violence Resource Centre,
Divizia de prevenire a violenței, centru pentru control și prevenirea bolilor,
04 decembrie 2018. https://www.nsvrc.org/blogs/cost-rape. (Accesat la 29 iulie
2020).
[17] Rețeaua națională privind violul, abuzul și incestul, autorii violenței sexuale:
Statistici.
https://www.rainn.org/statistics/perpetrators-sexual-violence#:
~: text¼Perpetrators% 20of% 20Sexual% 20Violence% 20Often% 20Know% 20the%
20Victim & amp; text¼De% 20sexual% 20abuse% 20cases% 20reportate, juvenile%
20victims% 20knew% 20the% 20perpetrator% 3A & amp; text¼59% 25% 20au fost%
20 de cunoștințe, au fost% 20străini% 20to% 20the% 20victim . (Accesat la 29 iulie
2020).
[18] Societatea americană a directorilor de laborator, validare și evaluare a criminalității
Repertoriu.
https://www.ascld.org/validation-evaluation-repository/.
(Accesat la 29 iulie 2020).
[19] Organizarea comitetelor de zonă științifică, implementarea înregistrării OSAC
Plan, Institutul Național de Standarde și Tehnologie, august 2018. https: //
www.nist.gov/system/files/documents/2018/08/30/osac_implementation_
plan_20180823.pdf . (Accesat la 29 iulie 2020).
R. Wickenheiser, L. Farrell / Forensic Science International: Synergy 2 (2020) 230 e 237
237

S-ar putea să vă placă și