Sunteți pe pagina 1din 2

Brainstorming-ul

Metoda brainstorming-ului (asalt de idei, furtună în creier) are drept scop emiterea unui
număr cât mai mare de soluții, de idei, privind modul de rezolvare a unei probleme, în vederea
obținerii, prin combinarea lor, a unei soluții complexe, creative, de rezolvare a problemei puse
în discuție.

Este o metodă de rezolvare creativă a problemelor, inițiată de A. Osborn în 1948.

Această metodă se bazează pe patru principii fundamentale:


–         căutarea în voie a ideilor;
–         amânarea judecății ideilor;
–         cantitatea mare de idei;
–         schimbul fertil de idei.

Se desfășoară în cadrul unui grup de participanți nu foarte numeros (maxim 30 de


elevi/cursanți), iar profesorul trebuie să-și asume rolul de moderator.

Durata optimă pentru o ședință de brainstorming este de 20-45 de minute.

În cadrul brainstorming-ului se respectă un set de reguli foarte importante:


 toate ideile au caracter de cunoștințe și vor fi tratate ca atare de către
participanți;
 exprimarea ideilor mai neobișnuite de către participanți va fi încurajată de
moderatorul discuțiilor;
 nu se va critica nicio sugestie;
 se încurajează combinațiile de idei,
 regulile activității de brainstorming vor fi afișate într-un loc de unde să poată fi
văzute de către toți participanții;
 momentele de tăcere (inevitabile) vor fi depășite de moderator prin refocalizarea
pe o idée emisă anterior, cerând participanților extinderea,
modificarea/remodelarea acesteia;
 se solicită idei membrilor ,,tăcuți” ai grupului, ceea ce-i investește pe aceștia cu
structură de rol și de putere;
 se pot folosi pauzele cu rolul de a remotiva discuția;
 calitatea este mai puțin importantă decât cantitatea, dar aceasta nu trebuie să-i
oprească pe membrii grupului să  gândească creativ și inteligent.
REPORT THIS ADPRIVACY SETTINGS
Etape:
1. Etapa de pregătire care cuprinde:
–          faza de organizare;

–         faza de antrenament creativ;

–         faza de pregătire a ședinței.

2. Etapa productivă, de emitere de alternative creative:


–         stabilirea temei de lucru, a problemelor de dezbătut;

–         faza de soluționare a problemelor formulate.

3. Etapa selecției ideilor emise, care favorizează gândirea critică:


–         analiza listei de idei emise și evaluarea gândirii critice;

–         faza optării pentru soluția finală.

Avantaje:
 stimularea creativității;
 dezvoltarea gândirii critice și a capacității de argumentare;
 dezvoltarea competențelor de comunicare;
 formarea și dezvoltarea capacității reflective;
 participarea activă a tuturor elevilor/cursanților;
 sporirea încrederii în sine și a spiritului de inițiativă;
 dezvoltarea unui climat educațional pozitiv.
Limite:
 consum mare de timp;
 reușita metodei depinde de calitățile moderatorului de a conduce discuția în
direcția dorită;
 poate fi obositoare și solicitantă pentru participanți;
 propune soluții posibile de rezolvare a problemei, nu și o rezolvare efectivă a
acesteia.

S-ar putea să vă placă și