Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Educaţie antreprenorială

Obiectul: Educaţie Antreprenorială

Tema: Etica în afaceri

Titlul lecţiei: Răspunderea în afaceri

Tipul lecţiei: lecţie mixtă

Competenţe specifice

 Identificarea riscurilor ce decurg din comportamentul în afaceri


 Antrenarea angajaţilor în rezolvarea problemelor firmei
 Utilizarea unor tehnici de negociere cu partenerii de afaceri
 Anticiparea consecinţelor comportamentului responsabil în raport cu angajaţii şi cu partenerii

Obiectivul general

Pe parcursul lecţiei îmi propun să verific lecţia predată anterior, „Evaluarea afacerii” şi să predau lecţia
"Răspunderea în afaceri".

Obiective operaţionale

La sfârşitul lecţiei, elevul ar trebui să fie capabil :

Cognitiv:

 O1: să definească conceptul de "răspundere în afaceri";


 O2: să enumere cele două funcţii ale răspunderii în afaceri;
 O3: să explice cele două funcţii ale răspunderii în afaceri;
 O4: să clasifice răspunderea în afaceri în funcţie de gravitatea răspunderii întreprinzătorului;
 O5: să explice cele patru tipuri de răspundere ce reies din clasificarea acesteia după
gravitatea răspunderii întreprinzătorului;

1
Afectiv:

 O6: să aleagă tipul de răspundere în afaceri pe care îl consideră a fi întâlnit mai des,
argumentând alegerea cu cel puţin două exemple cunoscute din diverse surse.

Strategie didactică

1. Resurse materiale: --------


2. Resurse procedurale: Metode şi procedee: conversaţia

Forme de organizare: frontal, pe grupe

Desfăşurarea activităţii

Resurse procedurale
Momentul Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului
Metode şi Forme de
lecţiei alocat
procedee organizare
1.Momentul 5 minute  pregăteşte  Aduc la cunoştinţă Conversaţia Frontal
organizatoric materialele profesorului care
necesare orei sunt elevii absenţi
 verifică prezenţa
elevilor
2.Verificarea 15 minute  Pune întregii clase  Elevii răspund la Conversaţia Frontal
lecţiei întrebări din lecţia întrebările ce le sunt
predată anterior, puse de cadrul
"Evaluarea didactic
afacerii"
 Pune puncte în
plus elevilor care
oferă mai multe
răspunsuri
3.Captarea 5 minute  Prin purtarea unei  Elevii răspund la Conversaţia Frontal
atenţiei discuţii cu elevii, întrebările puse de
bazată pe întrebări profesor şi află titlul
şi răspunsuri, ajută lecţiei
elevii să afle titlul  Aceştia notează pe
lecţiei ce va fi caiete titlul lecţiei ce
predată urmează a fi predată
4.Predarea 15 minute  Cadrul didactic  Elevii explică ceea ce Conversaţia Frontal
lecţiei întreabă elevii ce ei consideră că este
consideră ei că răspunderea în
este răspunderea afaceri
în afaceri  Elevii notează
 Dictează elevilor această definiţie

2
definiţia acestui  Notează funcţiile
concept dictate de cadrul
 Explică elevilor didactic
care sunt cele  Răspund la
două funcţii ale întrebările
răspunderii şi le profesorului
dictează  Notează pe caiete
 Cadrul didactic clasificarea
clasifică răspunderii după
răspunderea în criteriul specificat de
afaceri cadrul didactic
 Îi întreabă pe elevi
ceea ce cred ei că
reprezintă fiecare
tip de răspundere
 Pe baza
întrebărilor şi
răspunsurilor,
explică elevilor
fiecare tip de
răspundere
 Dictează elevilor
clasificarea
răspunderii după
gravitatea
răspunderii
întreprinzătorului
5. Fixarea 10 minute  Cere elevilor să  Elevii se împart pe Conversaţie Lucru pe
cunoştinţelor formeze grupe de grupe de câte 5 , grupe
câte 5 persoane în după aşezarea în
funcţie de bancă
aşezarea în bancă  Discută şi stabiliesc
şi să stabilească tipul de răspundere
împreună, în 5 pe care îl consideră
minute, care tip de cel mai des întâlnit
răspundere este  Reprezentantul
întâlnit mai des fiecărei grupe explică
după care să motivul alegerii unui
argumenteze cu anumit tip de
mai multe exemple răspundere şi este
alegerea făcută ajutat de ceilalţi
 Ascultă membrii ai grupului
reprezentantul să argumenteze
fiecărei grupe care alegerea făcută
explică motivul
pentru care au ales
un anumit tip de
răspundere

3
Bibliografie

 Suport de curs Educaţie Antreprenorială, Fondul Social European, 2007-2013