Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

DATA: 19.02.2021
CLASA: I și a III-a
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Teoretic C-tin Angelescu-Ianca
ÎNVĂȚĂTOARE Basaiac Luminița Elena
ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „Farmecul iernii”
SUBIECTUL: Confecții și jucării – „Jucării muzicale”
TIPUL LECȚIEI: de formare a deprinderilor și priceperilor
SCOPUL: Formarea priceperii și deprinderii de a executa instrumentul muzical-toba, cu ajutorul materialelor puse la dispoziție
pentru realizarea unei lucrări practice

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: Să denumească materialele și instrumentele de lucru, precum și utilitatea lor;
O2: Să realizeze produse respectând tema dată;
O3: Să utilizeze tehnici simple de decupare și lipire în realizarea produsului;
O4: Să respecte etapele de lucru;
O5: Să evalueze lucrările ținând cont de finalizare, corectitudine, aspecte estetice

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei
Mijloace: cutia muzicală, laptop, cutii conserve, baloane, bandă colorată, scoci, ață, plastilină, bețe, boxe, tobă model
Forme de organizare: frontal, individual
Durata: 50 minute

Bibliografie:
Lucian Stan - Abilități practice - ghid metodologic privind proiectarea și desfășurarea activităților de predare-învățareșievaluare
(clasele I-IV), Ed. Aramis, București, 2003;
Desfășurarea activității
Nr. Ob. Strategii didactice Eva
Crt. Etapele lecției Unități de conținut Metode Mijloace de Forme de organizare
Op.
învățământ
Momentul Sunt asigurate condițiile necesare desfășurării
1. organizatoric optime a activității didactice.
Pregătirea clasei și materialele necesare desfășurării
lecției.
Reactualizarea Ce ați realizat ora trecută la arte vizuale și abilitați Conversația Frontal
2. cunoștințelor practice?

Activitate/discuție Prezentarea cutiei muzicale. Vom purta discuții Cutia muzicală


3. introductivă despre fiecare instrument muzical, oprindu-ne Conversația Individual
asupra tobei de data aceasta. Frontal

4. Anunțarea temei și a Voi anunța tema și obiectivele pe înțelesul elevilor. Frontal


obiectivelor La sfârșitul orei, vom analiza lucrările pentru a Conversația
vedea dacă au fost realizate corect.

5. Dirijarea învățării Prezentarea unei lucrări model: „toba” realizată Observația Instrumente
prin tehnici simple. muzicale
- Ce observați în aceasta lucrare? Toba Frontal
- Ce materiale am folosit?
Distribui materialele și instrumentele de lucru
elevilor.
Solicit elevilor identificarea materialelor și a Ață, lipici, scoci,
instrumetelor de lucru: ață, lipici, foarfecă, scoci, bandă, foarfecă,
cutie conservă, elemente decorative, bandă colorată, cutie, plastilină
baloane, plastilină. Explicația

Demonstrația și explicarea modului de lucru.


Prezentarea unui material ppt care conține etapele Demonstrația
de lucru.
Pasul 1: Așezăm conserva cu deschiderea în sus.
Pasul 2: Tăiem un balon pe care îl vom întinde bine
deasupra găurii conservei. Lipim marginile
balonului cu bandă colorată.
Pasul 3: Fiecare decorează cutia în funcție de
preferințe. Puteți lipi bandă de diferite culori, puteți
pune scoci dubu pe care veți pune elemente
decorative sau puteți decora cu ață. Vom vedea cele
mai creative tobe.
Pasul 4: Vom decora bețele pentru tobă cu ajutorul
benzilor colorate sau a elementelor decorative. În
capătul cu care vom bate vom pune o bucată de
plastilină rotundă.
Pasul 5: Acum tobele sunt gata. Vom putea să
batem la tobe și să organizăm “concertul
tobelor”.
Precizez criteriile de evaluare a compoziției/
produsului:
Lucrarea este curată/îngrijită;
Sunt respectate tehnicile de lucru și tema: Exercițiul Frontal
Lucrarea este finalizată;
Lucrarea este originală.
Propun elevilor să repete etapele de lucru pentru
realizarea compoziției/produsului.
Realizam încălzirea mușchilor mici ai mâinii.
Realizarea compoziției/ produsului de către elevi.
6. Evaluarea produselor Expunerea tobelor pe bancă pentru a realiza Frontal
realizate concertul.
Turul galeriei Individual
7. Asigurarea retenției Analiza va fi realizata atât de către elevi, cat si de
și a transferului cadrul didactic.
În cazul în care produsul nu a fost finalizat în clasă
va fi continuat acasă.

8. Aprecieri și Aprecierea globală și individuală a aportului Frontal


recomandări elevilor la lecție și recomandările pentru viitoarele
ore.