Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. XXX S.R.

EVALUAREA NIVELULUI DE RISC


PENTRU LOCUL DE MUNCĂ:

ZIDAR

A.1. Procesul de muncă

- Executarea de lucrări de zidărie exterioară şi interioară, tencuieli, betonări la clădiri civile,


industriale sau administrative.

A.2. Mijloace de producţie

 Cărămizi, BCA;
 Mortare, betoane;
 Ciment, var, etc.;
 Polistiren expandat;
 Polistiren extrudat;
 Lopată, mistrie, cancioc, drişcă, gletieră, şpaclu;
 Betonieră Braco;
 Automalaxor, pompă beton proprietate terţi;
 Boloboc, baros, ciocane, dălţi;
 Cofraje din lemn sau metal;
 Panouri din lemn sau metal utilizate pentru sprijinirea pereţilor săpăturilor;
 Generator de curent Atlas Copco ( motorină şi benzină );
 Rotopercutantă Bosch;
 Bormaşină;
 Polidisc ( Bosch)
 Vibrator electric pentru beton;
 Grindă vibrantă;
 Scripete electric pt. ridicarea materialelor la înălţime;
 Polidisc Bosch;
 Roabă;
 Mijloace de transport auto (materiale şi/sau personal);
 Automacara aparţinând terţe societăţi;
 Schelă metalica;
 Scări, podină pentru lucrul în interiorul sau exteriorul clădirilor
 Genţi pentru transportul sculelor.

A.3. Mediul de muncă

1/3
 Lucru în aer liber (în anotimpul rece, temperatura aerului este scăzută, fiind supus
intemperiilor – ploaie, vânt, ninsoare, etc., iar în anotimpul cald temperatura aerului este ridicată,
cu posibilităţi de înregistrare a unor valori peste 38 grade Celsius);
 Activitatea se desfăşoară la sol sau la înălţime (inclusiv mică înălţime);
 Lucrări în spaţii neîncălzite pe timp friguros (clădiri cu încăperi în
construcţie/reparaţie);
 Curenţi de aer în incinte deschise;
 Pulberi, rezultate în timpul operaţiilor de spargere a betoanelor, pereţilor, de
buceardare manuală a tencuielii, sau de preparare a mortarelor;
 Zgomot produs de funcţionarea EM.
 Iluminat natural şi artificial.

A.4. Sarcina de muncă

 Cunoaşterea procesului tehnologic de zidărie (calificare pentru meseria de zidar), a


tehnologiei, instrucţiunilor şi procedurilor de lucru.
 Participă, împreună cu membrii echipei de lucru din care face parte la montarea,
demontarea schelelor.
 Deserveşte betoniere de capacitate mică, acţionate electric.
 Participă la operaţiile de cofrare şi turnare a betoanelor; betoane turnate direct din
malaxoare, pompa beton.
 Cunoaşterea modului de utilizare a sculelor şi uneltelor din dotare, neintervenţia la
EM pentru care nu este calificat, instruit sau nerealizarea de activităţi neprevăzute în fişa postului
sau sarcina de muncă.
 Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de securitatea şi sănătatea muncii şi
situaţii de urgenţă specifice activităţii pe care o desfăşoară, participarea la instructajele de
securitatea si sănătatea muncii şi situaţii de urgenţă.
 Autorizare ca legător de sarcină şi semnalist în cazul în care execută activităţi de
legare a sarcinilor şi semnalizarea manevrelor cu sarcina suspendată.
 Utilizarea echipamentelor de protecţie din dotarea personală (EIP) şi a EM
deservite, corespunzător condiţiilor de lucru, a activităţii desfăşurate şi a riscurilor la care sunt
expuşi în timpul activităţii desfăşurate.
 Verificarea funcţionării corecte a sculelor şi uneltelor din dotare, dispozitivelor şi
mijloacelor de protecţie, înainte de începerea lucrului.
 Executarea întreţinerii zilnice a sculelor şi uneltelor din dotare pentru asigurarea
condiţiilor de securitate a procesului de muncă.
 Exploatarea în bune condiţii a EM pe care le deserveşte, pentru realizarea lucrărilor
încredinţate.
 Respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, respectarea programului de
lucru şi a reglementărilor interioare, prezentarea la lucru odihnit, fără a fi sub influenţa băuturilor
alcoolice sau a unor medicamente care i-ar diminua capacitatea de muncă sau atenţia în timpul
desfăşurării activităţii.
 Menţinerea curăţeniei la locul de muncă.
 Executarea lucrului la înălţime numai în urma efectuării examenelor medicale
corespunzătoare şi a obţinerii vizei Apt pentru lucrul la înălţime.
 Asigurarea condiţiilor pentru prevenirea incendiilor la locul de muncă şi
cunoaşterea modului de intervenţie în situaţii de urgenţă.
 Folosirea numai a căilor de acces amenajate pentru circulaţia persoanelor şi
respectarea zonei de lucru, nepărăsirea locului de muncă, fără înştiinţarea şefului ierarhic superior.
 Efectuarea numai a lucrărilor pentru care este calificat, instruit şi autorizat, conform
sarcinilor de muncă şi a dispoziţiilor superiorilor ierarhici (cu excepţia celor care ar putea să
producă accidentarea proprie, a altor persoane sau să provoace accidente sau evenimente tehnice),

2/3
desfăşurându-şi activitatea numai dacă sunt luate măsuri tehnice şi organizatorice pentru
eliminarea pericolelor de accidentare sau îmbolnăvire profesională şi este echipat corespunzător cu
EIP, conform riscurilor existente şi a normativului de acordare EIP/EIL.
 Desfăşurarea activităţii astfel încât să nu expună la accidente sau îmbolnăviri
profesionale persoana proprie sau a celorlalte persoane participante la procesul de muncă, oprind
lucrul la sesizarea unui pericol iminent, alarmând personalul din zona de lucru şi luând măsurile de
prevenire la nivelul competenţei sale.
 Nepermiterea accesului în zona de lucru a persoanelor străine, care nu au atribuţii la
lucrare.
 Nu se va deplasa la alte locuri de muncă dacă nu are atribuţii de serviciu.

3/3

S-ar putea să vă placă și