Sunteți pe pagina 1din 1

TEME DE CONTROL – EVALUARE PE PARCURS Gogu Emilia

Tema de control 1 – evaluare pe parcurs

1.1 Aplicații propuse spre rezolvare


Aplicația 1.  
Managerul unei firme ce oferă servicii de curierat rapid susține că timpul său mediu de
expediere, într-un anumit perimetru, este mai mic de 6 ore.
Pentru verificarea acestei afirmații, a fost considerat un eşantion aleator de 10 expedieri
ale unor pachete, pentru care s-au înregistrat timpii necesari pentru expedierea acestora la
destinație (ore): 7; 3; 4; 6; 10; 5; 6; 4; 3; 8.
Exista suficiente dovezi pentru a susține afirmația managerului, pentru un nivel de
semnificație de 5% ? Valoarea critică a testului este = 1,833.

Aplicația 2.
Studenții unei serii din anul I CSIE afirmă ca vor promova examenul la Statistică. Dintre aceștia,
98 au promovat examenul. Oferă aceste informații suficiente dovezi că procentul de
promovabilitate este mai mare de 90%?
Utilizați o probabilitate de 99% de garantare a rezultatelor, știind că numărul studenților din
seria respectivă este de 120 (valoare critică = 2,33).

Aplicația 3. O firmă dorește să se aprovizioneze cu un tip de componente electronice de


la un producător care afirmă că acestea au o durată de viață de 100 de ore. Managerul
firmei crede, însă, că în realitate durata de viață este mai mică şi, pentru a verifica această
ipoteză se organizează o cercetare pe un eşantion selectat aleator, de 36 de componente
pentru care se înregistrează durata de viață. În urma prelucrării datelor reiese că în medie,
o astfel de componentă funcționează 96 de ore, cu o deviație standard de 8 ore. Dacă se
ştie că durata de viață este o variabilă normal distribuită, există suficiente dovezi pentru a
afirma că managerul firmei are dreptate? (nivelul de semnificație este de 1%, valoarea
critică a testului este 1,281).