Sunteți pe pagina 1din 1

Activitatea 2.2.

          Unitate de învățare

          Programa şcolară facilitează identificarea şi abordarea temelor de interes disciplinar, precum şi a


celor de tip transdisciplinar, reglementând, totodată, demersurile de proiectare a resurselor educaţionale
pentru procesul de predare-învăţare-evaluare.

  Unitatea de învățare se caracterizează prin flexibilitate, prin faptul că determină la elevi un comportament
specific determinat de competențele formulate și se finalizează prin evaluare.

Participând la acest curs  am înțeles că o unitate de învățare nu trebuie să se desfășoare pe mai puțin de 3
ore , dar nici mai mult de 10 ore, însă profesorul mai are la dispoziție 3 ore . Pentru a forma anumite
competențe și anumite conținuturi se pot trece în rubrica observații. Astfel profesorul are o mai mare
libertate în realizarea proiectării și atingerea obiectivelor propuse. Sunt convinsă că utilizarea unor
imagini/filme proiectate, realizarea unor prezentări Power Point sunt deosebit de utile în captarea și
menținerea atenției elevilor și în activitățile de consolidare a competențelor, În ceea ce privește accentele
demersului didactic în ultimii ani, am folosit frecvent tehnologia modernă, deși sălile de clasă în care îmi
desfășuram orele de geografie nu erau dotate cu videoproiector, calculator și am implicat elevii în activități
de căutare și selecție a informațiilor de pe internet, dar și în prelucrarea digitală a acestora.

Proiectarea unității de învățare este orientată spre realizarea competențelor specifice, iar exemplele de
activități de învățare sunt diverse, ca urmare modificările făcute nu le vizează. Schimbările operate în
planificare sunt legate de resursa-timp, suspendarea cursurilor în martie va duce la rectificarea perioadei
de desfășurare a acestei unități de învățare. 

S-ar putea să vă placă și