Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea 3.1.

Reflectați și documentați-vă asupra următoarelor teme de dezbatere:

 Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult? Viziunea, misiunea disciplinei.


 Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline? Descrieți
experiențe din practica personală.

  În formarea viitorului adult, dezvoltarea personală are un rol esențial. Ea implică talentul și potențialul de
dezvoltare, construirea capitalului uman, precum și capacitatea de inserție profesională, adică, în sens larg,
îmbunătățirea calității vieții si are un rol major în realizarea aspirațiilor și viselor. Ideea de dezvoltare
personală nu se limitează numai la dezvoltarea de sine, ci implică și activități formale și informale menite
să dezvolte și contextul/ mediul în care eul ființează.ăți, de a lua în considerare obiectivele lor în viață, în
scopul de a realiza și de a maximiza potențialul acestora.

Conform Notei de prezentare a programei aferente, disciplina Consiliere și dezvoltare personală are rolul
de a contribui la starea de bine și la consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și
valoroase, care își cunosc potențialul individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate și
iau decizii școlare, personale, de carieră și stil de viață sănătos. Astfel, putem afirma că rolul acestei
discipline se dovedește a fi capital în formarea profilului elevului de gimnaziu, dar și în formarea viitorului
adult.

Prin această disciplină se dorește dezvoltarea unor competențe-cheie, cum sunt: competența de a învăța
să înveți, spiritul de inițiativă și de antreprenoriat, respectiv competențele civice și morale. Competențele-
cheie vizate se regăsesc în cele cinci dimensiuni ale dezvoltării personalității, care presupun: competențe
de autocunoaștere, competențe socio-emoționale, competențe de management al învățării, competențe
de management al carierei și adoptarea unui stil de viață sănătos. Aceste competențe sunt enunțate în
programa disciplinei și sunt sintetizate în cele 4 competențe generale ce urmează a fi dezvoltatea în cadrul
orelor de Consiliere și dezvoltare personală:

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat;

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare;

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare;

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine,
educație și ocupații.

Așadar, misiunea acestei discipline este de a-i ajuta pe elevi, viitorii adulți, să dobândească abilități și
cunoștințe importante pentru dezvoltarea personală durabilă și un stil de viață durabil, pentru câștigarea
autonomiei în învățare și pentru luare deciziilor cotidiene sau în carieră.
Consider că metodele și tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline sunt cele moderne, prin care
elevii sunt implicați în permanență în activitățile desfășurate la clasă. În cadrul sugestiilor metodologice din
programă, se insistă asupra a trei modele de învățare: experiențială; socială și comunicațională; reflexivă.

În timpul activităților desfășurate la clasă, în cadrul orelor de Consiliere și dezvoltare  personală, am


observat că elevii sunt foarte receptivi la activitățile care presupun raportarea la situații concrete din viața
lor sau a celor din jur. De asemenea, activitățile care au ca suport instrumente online (clipuri, imagini, PPT)
îi provoacă pe elevi la dialog, dezbaterile și discuțiile pornite de la acestea fiind productive. De obicei, în
cadrul activităților, realizez un brainstorming pe tema lecției, fixând informațiile esențiale cu ajutorul unui
organizator grafic.

Implicarea elevilor se recunoaște și în dorința acestora de a participa la jocurile de rol propuse în vederea
dezvoltării unor competențe specifice disciplinei.

S-ar putea să vă placă și