Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea 1.3.

1 Proiectarea demersului didactic

Documentul curricular care reglează activitatea cadrului didactic este programa școlară, altfel spus, este
instrumentul de lucru al cadrului didactic.Activitatea desfășurată de profesor cu elevii în clasă presupune
raportarea profesorului la prevederile programei. Proiectarea demersului didactic este o premisă a aplicării
programei școlare la clasă; constituie, astfel, o activitate prin care profesorul își propune etape și acțiuni de
parcurs și de realizat în predare - învățare - evaluare.

Proiectarea demersului didactic se realizează prin raportare la programa școlară și presupune:

 lectura integrală și personalizată a programei școlare;


 elaborarea planificării calendaristice;
 proiectarea unităților de învățare.

O unitate de învățare reprezintă o structură didactică deschisă și flexibilă, care are următoarele
caracteristici:

 determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor
competențe specifice;
 este unitară din punct de vedere tematic;
 permite formarea la elevi a unui comportament specific prin formarea unor competențe specifice;
 este realizată pe o perioadă de timp;
 se finalizează prin evaluare.

Prin competențele pe care le include, proiectul unei unități de învățare oferă o imagine de
ansamblu,asupra temei, dar și asupra fiecărei lecții/ore de curs.

Proiectarea demersului didactic pe baza unității de învățare are cel puțin următoarele avantaje:

 conțnuturile sunt grupate în jurul unei teme, ceea ce ajută la formarea unor aptitudini concrete;
 conținuturile fiind grupate pe unități de învățare tematice, putem avea o perspectivă mai clară
asupra legăturii dintre ele, aspect valabil atât pentru profesor, cât și pentru elevi, conturând ce
competențe trebuie dezvoltate sau formate;
 profesorul are o imagine coerentă asupra programei școlare pe care trebuie să o aplice pe
parcursul unui an școlar;
 profesorul are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unități de învățare care valorifică potențialul
lecției prin integrare în unitatea de învățare( fiind depășită fragmentarea determinată de simpla
succesiune a lecțiilor);se modifică și relația dintre lecții( relația devine neliniară, lecțiile sunt
integrate în diferite secvențe ale unității de învățare);
 fiind vizat un interval mai mare de timp pentru o temă majoră, profesorul are în mai mare măsură
posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizării învățării în raport cu ritmul de învățare pe
care îl au elevii;
 se au în vedere particularitățile grupului țintă(nivel, interese);
 fiecare unitate de învățare se poate finaliza cu un proiect, care poate constitui un produs final și
astfel poate deveni obiectul evaluării;
 la nivelul elevilor, învățarea dobândește un plus de coerență prin chiar modul în care este
proiectată învățarea pe termen mediu și lung;
 prin unitatea de învățare se realizează o acțiune complexă, actul didactic este abordat într-o
manieră holistică, mai coerentă și mai generalizatoare .

Există câteva elemente pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când realizăm proiectarea pe unități de
învățare:

1. Proiectarea se face doar pe baza programei, nu a manualului, deși ne putem ghida după acesta,
segmentăm contextele de învățare în funcție de nevoile elevilor, vizând competențele specifice precizate în
aceasta.

2. Prin proiectare dorim să oferim răspunsuri adaptate grupului țintă și adecvate propriului profil didactic
la întrebările majore: Ce fac și de ce fac? Cum fac? Cu ce resurse? Cât de mult am realizat?

3. Când proiectăm avem în față grupul de elevi - tot ceea ce scriem în proiect trebuie să se raporteze la
activitățile pe care anticipăm că le vor parcurge realmente, proiectarea fiind un act personalizat.

4. Fiecărei competențe specifice îi corespunde o activitate de învățare sau mai multe; dar o activitate de
învățare este propusă pentru o competență specifică și numai una.

5. Completăm modalitatea de evaluare doar pentru ceea ce estimăm că vom evalua în mod real( ex. dacă o
activitate reprezintă tema pentru acasă sau o temă de lucru în clasă și va fi evaluată, marchez acest lucru).

S-ar putea să vă placă și