Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

•Data: 25.10.2019
•Clasa:a IV-a
 Propunător:Statchevici( Cojocaru) Mariana
 Arie curiculară: Arte şi tehnologii
 Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Potlogi
 Disciplina de învăţământ: Educaţie plastică
 Unitatea de învățare: Culoare şi nonculoare
 Tema plastică: Nuanţe. Tonuri, griuri
 Subiectul aplicativ:Peisaje de toamnă
 Tipul lecţiei: Formare a priceperilor si deprinderilor
 Scopul lecției: Formarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza elemente de limbaj plastic în vederea realizării unei compoziţii cu o
temă dată;
Competenţe specifice

3.1: Identificarea elementelor de limbaj plastic, în diverse ipostaze;


4.5:Aprecierea modului de utilizare a elementelor de limbaj plastic, în propriile lucrări şi în lucrările celorlalţi.
Obiective operaţionale:
a) Cognitive:
O1: Să utilizeze corect terminologia specifică artei plastic;
O2: să definească nuanţele, tonurile, griurile;
O3: să deosebească nuanţe ale aceleiaşi culori în reproducerile de artă vizionate;
O4: să descifreze mesajele transmise de culoare sau formă;
O5: să obţină nuanţe , tonuri şi griuri, respectând indicaţiile date;
O6: să realizeze o compoziţie plastică cu ajutorul nuaţtelor, tonurilor şi griurilor pe o temă la alegere.
b) Afective:
OA1-Să participle active la lecţie, răspunzând tuturor cerinţelor;
c) Psiho-motorii:
OM1-să mânuiască corect instrumentele de lucru;
OM2-să Adopte o poziţie corectă în bancă pe tot parcursul lecţiei;

STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi procedee : conversaţia, observarea , dialogul dirijat, explicaţia, exerciţiul;
Mijloace şi materiale: creaţii plastice (reproduceri), planşa cu cercul cromatic şi cu principalele perechi culori complementare,
acuarele, bloc de desen, pensulă, vase de apă;
Resurse temporale: 50 minute
Tehnici şi forme de evaluare: , munca independentă, autoevaluarea, observarea sistematică;
Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală
Bibliografie:
1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării- Consiliul Naţional pentru Curriculum- “Programe şcolare pentru clasa a IV-a” , Bucureşti2005
2. Aurel Dascşlu- “Educaţia plastică în ciclul primar”- Ghid metodic , Editura Polirom Iaşi, 1997
Momentele Durata Ob. Elemente de conţinut Metode şi Mijloace şi Evaluare
lecţiei procedee materiale
Moment 1’ Se asigură condiţiile necesare unei bune
organizatoric desfăşurari a lecţiei.
Elevii îşi pregătesc materialele necesare
pentru lecţie având pe bănci acuarelele,
pensulele, blocul de desen
Captarea atenţiei 3’ Elevilor li se afişează pe tablă mai multe Creatii plastice
creaţii plastice . Ei sunt anunţaţi că vor face Conversatia
o călătorie vizuală prin labirintul fiecărei
creaţii pentru a vedea “ Ce ne povesteşte
lumea minunată a culorilor”, pentru că,
fiecare culoare transmite anumite stări
afective, sentimente..
Anunţarea temei 1’ Astăzi la ora de educaţie plastică vom Explicaţia
şi a obiectivelor realiza o lucrare plastic în care vom folosi
nuanţe, tonuri şi griuri. Dar până atunci ,
haideţi să ne amintim: ce sunt nuanţele,
tonurile,griurile, vom obţine nuanţe, tonuri
şi griuri amestecând două culori.De
asemenea, vor privi cercul cromatic.
Dirijarea 15 O1 Elevii numesc şi indică pe cercul cromatic Explicaţia Cercul cromatic a Identificarea
învăţării principalele culori. lui Itten si numirea
Se reamintesc definiţiile învăţate. Conversaţia culorilor pe
Elevii sunt îndrumaţi să observe cu atenţie cercul
culorile şi să-şi amintească împreună că cromatic
oranjul, roşul şi violetul sau verdele,
albastrul şi violetul se aseamănă, sunt nuanţe Dialogul dirijat
ale aceleiaşi culori( ale roşului în primul caz
şi ale albastrului în al doilea caz ).
Se observă astfel , că, sunt culori Exemplificarea
complementare( opuse şi care nu se Planşe
O2 aamestecă deloc una cu cealaltă), dar şi Obţinerea
culori semene. unor nuanţe,
Se definesc nuanţele( amestecul unei culori tonuri,griuri
cu o cantitate mică dintr-o altă culoare)
Se gândesc la o creaţie realizată în tonurile
unei culori, cerându-se să se facă precizarea
raportului de asemănare a tonurilor, deci şi
tonurile sunt culori semene.
Se definesc tonurile( culori care se închid
sau se deschid cu alb sau negru, sau cu o altă Dialogul dirijat Creaţii plastice
culoare mai închisă sau mai deschisă).
Se vor numi creaţiile colorate în culori
semene( nuanţe sau tonuri ale aceleiaşi
culori), se vor selecta pasaje din alte creaţii
realizate în culori semene.

Se aleg creaţiile care au cromatica în


contrast de complementare – roşu- verde,
galben-violet, oranj- albastru.Se aminteşte
elevilor clasificarea culorilor calde si reci.Se
Explicaţia
trage concluzia că aceste creaţii realizate în
culori semene dau impresia de linişte,
transparenţă, echilibru şi odihnă, iar cele
care conţin contrast de complementare pot
Conversaţia
sugera zbucium, energie, multă căldură sau
răceală.

Se amintesc nonculorile.
Se explică modalitatea de obţinere a
griurilor( amestecul nonculorilor)
Elevii sunt îndrumaţi să descopere pete de Explicaţia
culoare cu forme spontane şi să precizeze
tehnica prin care au fost realizate, apoi
petele de culoare picturale sau plate şi să
motiveze de ce petele respective sunt
picturale sau plate.

Realizarea 15 O5 Realizarea creaţiei plastice, respectând tema Exerciţiul Bloc de desen, Realizarea
lucrării plastică .Vor realiza creaţii individuale, cu o acuarele lucrării
temă la alegere.

5
Fixarea Expunerea lucrărilor şi analiza lor. Fiecare Conversaţia Creaţiile elevilor Analiza
cunoştinţelor îţi prezintă lucrarea în faţa clasei. lucrărilor
Aprecieri finale 2 Se fac aprecieri calitative şi cantitative Conversaţia Aprecieri
asupra lucrărilor finae. individuale
Recomandări

S-ar putea să vă placă și