Sunteți pe pagina 1din 3

Bibliografie – Politici Publice

Cărți/reviste
1. Balogh Marton, Cobârzan Bianca, Politici publice – suport de curs, Editura Accent, Cluj
Napoca, 2008
2. Bărbulescu Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeana, Editura
Polirom, Iași, 2008
3. Bodnar Florin , Politici publice și administrație publică, Editura Polirom, Iași , 2007
4. Boussaguet Laurie, Jacquot Sophie, Ravinet Pauline, trad. Cojocaru Iustina, Dictionnaire
des politiques publiques ( Dicționar de politici publice ),Editura Polirom, Iași , 2009
5. Caprioară Florin Mihai, Strategii și politici publice , Editura Institutul European, Iași,
2007
6. Cherchez Mirela , Florian Bogdan, Hâncean Marian- Gabriel, Evaluarea programelor şi
politicilor  publice : teorii, metode şi practici, Editura Polirom, Iași, 2009
7. Crăciun Claudiu , Managementul politicilor publice : transformări şi perspective,
Editura Polirom, Iași, 2008
8. Dascălu Nicoleta, Strategii şi politici publice, Editura Sitech , 2006, Craiova
9. Dragodan Arina, Iniţiativa cetăţenească europeană - o formă de participare democratică
la elaborarea politicilor Europene, articol extras din Revista de finanţe publice şi
contabilitate , 2015, pp 48-55 , volum 26
10. Dumitru Felicia, Tănăsescu Dorina, Politici publice în spațiul european, Editura
Bibliotheca, Târgoviște, 2009
11. Dunn William N., Drăgușin Nicolae trad., Analiza politicilor publice: o introducere ,
Editura Polirom, Iași, 2010
12. Gramberger Marc , Stănuș Cristina trad., Suciu Ana Maria trad., Cetățenii ca parteneri,
Manual OECD privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare
a politicilor publice, Editura CENPO, Cluj-Napoca, 2009
13. Lambru Mihaela, Politici Publice şi reforma administrației publice. Dimensiunea
participativă a politicilor publice, Editura Expert, București, 2010
14. Mihai Emilia, Ajutoare de stat și politici publice europene, Editura C. H. Beck,
București, 2008
15. Ministerul Administrației și Internelor Unitatea de Politici Publice, Strategia privind
dezvoltarea politicilor publice la nivelul administraţiei publice locale 2011 – 2016
16. Miroiu Adrian, Introducere în analiza politicilor publice, Editura Paideia, Bucureşti,
2001
17. Miulescu Nicoleta , Politici Publice, Editura Universul Juridic, București, 2009
18. Popescu Luminița Gabriela, Politici Publice și guvernanța Uniunii Europene, Editura
Economică, București, 2014
19. Popescu Luminița Gabriela, Politici Publice, Editura Economică, București, 2003
20. Profiroiu Marius Constantin,Iorga Elena, Manual de politici publice , Editura
Economică, București, Octombrie 2009
21. Profiroiu Marius, Politici Publice. Teorie, Analiză, practică, , Ed. Economică,
București,2006
22. Răceanu Andreea Roxana, Dileme democratice: decizie și comunicare în politicile
publice, Editura Tritonic, București, 2013
23. Secretariatul General al Guvernului, Unitatea de Politici Publice, Manual pentru
elaborarea propunerii de politici publice, 2007
24. Weimer L. David si Vinning R. Aidan, Analiza politicilor publice – concepte şi practică,
(editia a III-a), Editura Arc, Bucureşti, 2004

Documente/Lucrări

1. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Pentru o politică publică favorabilă


dezvoltării economiei sociale în România, Document de politică publică 2, București, 9
septembrie 2011
2. Ghidul cetățeanului privind elaborarea și implementarea unei politici publice locale,
material elaborat în cadrul proiectului Participarea Activă a Cetățenilor în Transpunerea
Politicilor Publice Locale în Regiunea de Sud a României (PACT-PPL) prin Programul
Fondul ONG în România , București, Octombrie 2015
3. Institutul pentru politici publice București, Cum să te implici în procesele de formulare a
politicilor publice ,Ghid pentru organizaţiile neguvernamentale , București, Aprilie 2013
4. Lector univ. dr. Tilca Magnolia , Prof. Bojor Meda , Comunicare interactivă online în
politici publice
5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice , GHID DE BUNE PRACTICI
ÎN POLITICI PUBLICE, Material elaborat in cadrul proiectului: Dezvoltarea capacității
de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor
din România, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

Legi/hotărâri/norme juridice care reglementează domeniul politicilor publice :

1. H.G. (Hotărârea Guvernului) nr. 1623 din 23 decembrie 2003 privind înfiinţarea
Consiliului Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor
Publice şi Ajustare Structurală
2. H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea
adoptării/aprobării
3. H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de
elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice
centrale
4. H.G. nr. 775/2005 – proceduri pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor
publice
5. H.G. nr. 117/2005 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea
reformei procesului politicilor publice
6. Legea 544/2001, actualizată în 2016, privind liberul acces la informațiile de interes public
7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată în temeiul art. II din Legea nr.60/2010
8. Legea nr. 509/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 73/1993 pentru
infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ
9. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică republicată în
temeiul art. II din Legea nr. 281/2013
10. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr.1/2017;
11. Regulamentul de organizare și funcționare a Unității de Politici Publice din 26.10.2016

Site-uri web

1. http://crjm.org/cat-de-mult-organizatiile-societatii-civile-trebuie-sa-se-implice-in-
activitati-politice-si-politici-publice/
2. http://sgg.gov.ro/new/politici-publice-si-programe/documente/
3. http://www.cultura.ro/strategii-si-politici-culturale
4. http://www.mdrl.ro/_documente/politici_publice/informatii_utile/Prezentare_FORMULA
R.pdf
5. http://www.politicipublice.ro/
6. http://www.romaniacurata.ro/capitolul-4-politica-publica/