Sunteți pe pagina 1din 2

Modul - Măsurări tehnice

Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ


Anul şcolar: 2020 - 2021
Clasa a X-a .........
Numele elevului .................................................................................

REBUS
MIJLOACE DE MĂSURARE

Rezolvaţi următorul rebus, pe orizontală:


1. Mijloace de măsurare pentru tensiune.
2. Mijloace de măsurare pentru debite.
3. Unitatea de măsură pentru lucrul mecanic.
4. Măsuri terminale pentru verificarea alezajelor.
5. Mijloace de măsurare pentru forţe.
6. Aparate cu care se determină abaterile dimensiunilor efective faţă de dimensiunile nominale ale pieselor,
abaterile de formă şi abaterile de poziţie ale pieselor.
7. Măsuri terminale folosite atât pentru verificarea unghiurilor cât şi pentru operaţii de trasare.
8. Mijloace de măsurare pentru turaţii.
9. Mijloace de măsurare pentru puterea electrică.
10. Instrumente pentru măsurarea unghiurilor în grade şi fracţiuni de grad.
11. Aparate de măsurare a lungimilor compuse din riglă gradată şi vernier.
12. Mijloace de măsurare pentru depresiuni.
13. Aparate la care deplasările unghiulare se transformă în deplasări liniare şi care sunt utilizate pentru măsurarea
lungimilor.
14. Mijloace de măsurare pentru mase.
15. Mijloace de măsurare pentru temperatură.
16. Mijloace de măsurare pentru rezistenţa electrică.

1 M
. 2 I
.
3. J
5. 4. L
O
6 A
.
8.
7. C
E
9 M
.
10. A
11. S
1 U
2. R
1 1
4. 3.
REZOLVARE

1 V O L T M E T R E
.
2. D E B I T M E T R E
3. J O U L E
4 C A L I B R E
.
5 D I N A M O M E T R E
.
6 C O M P A R A T O A R E
.
7 E C H E R E
.
8 T A H O M E T R E
.
9 W A T T M E T R E
.
1 R A P O R T O A R E
0.
1 S U B L E R E
1.
1 V A C U U M M E T R E
2.
1 M I C R O M E T R E
3.
1 C A N T A R E
4.
1 T E R M O M E T R E
5.
1 O H M M E T R E
6.