Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea : Liceul Tehnologic “Ion I. C. Bratianu” Satu Mare


Data : 04.11.2020
Disciplina : MIII– Elemente de programare
Clasa XI E
Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 1: Ciclul de lucru pentru MCN

Titlul lectiei: Definirea axelor şi mişcărilor la maşinile cu comandă numerică


Tipul lecţiei: Mixta
Loc de desfăşurare: sala de clasă/cabinet
Timp: 45 min
Propunator: Ing. Brisc Ioana
Competente generale: Formarea de priceperi si deprinderi ;aplicarea in practica a cunostintelor insusite ;
familiarizarea elevilor cu diferite procedee de munca.

Obiective:

O1 Să recunoasca sensul miscarii.

O2. Să definesca axa X a miscarii.

O3 Să defineasca axa Y a miscarii.

O4 Să definesca axa Z a miscarii.

O5 Să identifice miscarile de rotatie A, B , C comandate numeric

Resurse didactice :
 Resurse procedurale: conversaţia , explicaţia didactică, descoperirea dirijată, expunerea ,
problematizarea, demonstratia didactica.
Resurse materiale: fişe de lucru,
 Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual
 Forma de evaluare: Observarea sistematică a comportamentului elevilor, analizarea modului de lucru
şi a răspunsurilor.
Bibliografie: Manual de specialitate:Elemente de baza ale programarii masinilor unelte cu comanda
numerica.
ETAPELE LECTIEI Ob. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL-FORMATIV STRATEGII DIDACTICE Timp

op. Activitatea profesorului Activitatea RESURSE Resurse


elevilor MATERIALE procedurale

Moment Crearea condiţiilor necesare Se pregătesc Catalog Conversaţia 2


min
organizatoric unei bune desfăşurări a pentru oră
lecţiei; prezint audienţa; cer
elevilor să se aşeze în bănci şi
să se pregătească de
începerea orei. Se face
prezenţa şi se stabilesc
regulile de disciplină.
Reactualizarea Voi solicita eleviilor sa si fisa 1 Conversatia 8
cunoştinţelor min
aminteasca elementele Elevii

structural a unei masini - indeplinesc

unelte sarcina propusa

Comunicarea O1 Anunţ..titlul.lecţiei,şi.obiecti- Elevii Expunerea 3


min
temei şi a O2 vele. urmăresc cu
obiectivelor O3 atenţie si
lecţiei notează titlul
pe caiete

Elevii raspund
la intrebarile
profesorului
Dirijarea O1 Urmăresc Conversaţia 20
învăţării O2 Pentru atingerea obiectivelor expunerea; Caiete min
Expunerea
propuse vom stabili - intervin din Tabla
O3
principiile de baza, vom proprie Invăţarea
O4
defini axa X, Y, Z a miscarii. iniţiativă sau prin
O5 la solicitarea descoperire
profesorului
Expunerea
Mişcări de rotaţie A, B, şi C Explicaţia
comandate numeric
Conversaţia
A, B şi C sunt primele axe
de rotaţie comandate
numeric şi reprezintă
mişcările efectuate în
jurul unor axe paralele
cu X, respectiv cu Y şi cu
Z.
Originea sistemului
normal de coordonate
(X=0, Y=0, Z=0) se
consideră arbitrară.
Semidreptele originilor
pentru unghiurile
mişcărilor de rotaţie A,
B şi C sunt arbitrare.
Singura recomandare
este ca semidreptele să
fie paralele cu axele Y,
respectiv Z şi X.

Asigurarea O1 Vom exemplifica prin masina Elevii se Conversaţia


retenţiei şi O2 de frezat cu 3 axe CNC implica activ
Explicatia 10
transferului pentru a duce
O3 min
de cunoștințe la indeplinirea
O4
sarcinii.
Invatarea
O5
prin
descoperire
Evaluarea O1 Voi evalua activitatea in Elevii vor Fise Explicatia
activităţii O2 permanenta si in mod colabora si
Caiete Prezentare
constant pentru a ajuta cooopera
O3
elevul sa duca la bun sfarsit astfel incat Porofoliu
O4
sarcinile solicitate. sarcinile de
Conversatia
O5 Voi incuraja elevii sa lucru sa fie
O6 colaboreze intre ei efectuate
corespunzator

Încheierea Voi face aprecieri cu privire la Apreciere 5min


activității desfăşurarea activităţii atat
generale cat si individuale.