Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea : Liceul Tehnologic “ION I.C BRATIANU “ SATU MARE


Data : 04.11.2020
Disciplina : Masurati tehnice
Clasa: X F
Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale 4: Măsurarea si controlul dimensiunilor liniare

Titlul lectiei: Masurarea cu sublerul si micrometrul


Tipul lecţiei: Mixta
Loc de desfăşurare: sala de clasă/cabinet
Timp: 45 min
Propunator: Ing. Brisc Ioana
Competente generale: Formarea de priceperi si deprinderi ;aplicarea in practica a cunostintelor insusite ;
familiarizarea elevilor cu diferite procedee de munca.

Cunoştinţe:

4.1.1.Notiuni fundamentale din teoria măsurătorilor

( Sistemul International de unităţi de măsura, mărimi fizice, mijloace de măsurare şi control, metode de
măsurare, erori de măsurare- tipuri, cauze, relaţii matematice de determinare.

4.1.2. Mijloace de măsurare şi control utilizate pentru realizarea pieselor conform documentaţiei tehnice.

Abilităţi:

4.2.6.Selectarea mijloacelor de măsurare şi control specifice pentru fiecare din mărimile tehnice măsurate

4.2.7. Utilizarea mijloacelor de măsurare şi control pentru lungimi,unghiuri, suprafeţe,

mase, forţe, presiuni, debite, viteze,turaţiişiacceleraţii, temperaturi, filete şiroti dinţate, marimi electrice
(intensitatea curentului electric)

4.2.8.Corelarea aparatului de măsură cu mărimea de măsurat şi cu domeniul de variaţ ie al mărimii de


măsurat

4.2.9.Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de măsură, în conformitate cu cartea tehnică şi


normele de securitate a muncii
Atitudini:

4.3.4. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme.

4.3.5. Asumarea, în ca

drul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.

Obiective operationale:

O1 Să definească marimile liniare.

O2. Să precizese unitatile de masura .

O3 Să identifice formulele aferente marimilor fizice studiate

O4 Să explice principiul de funcţionare.aaparatelor de masura si control

O5 Să identifice domeniile de utilizare

O6 Să prelucreze matematic valorile

Resurse didactice :
 Resurse procedurale: conversaţia , explicaţia didactică, descoperirea dirijată, expunerea ,
problematizarea, diagrama Venn
Resurse materiale: fişe de lucru, table, caielele elevilor,portofoliu.
 Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual.
 Forma de evaluare: Observarea sistematică a comportamentului elevilor, analizarea modului de
lucru şi a răspunsurilor.

Bibliografie: Masurari tehnice, Ed Aramis 2005

ETAPELE LECTIEI Ob. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL-FORMATIV STRATEGII DIDACTICE Timp


op. Activitatea profesorului Activitatea RESURSE Resurse
elevilor MATERIALE procedurale

Moment Crearea condiţiilor necesare Se pregătesc Catalog Conversaţia 2 min


organizatoric unei bune desfăşurări a lecţiei; pentru oră
prezint audienţa; cer elevilor să
se aşeze în bănci şi să se
pregătească de începerea orei.
Se face prezenţa şi se stabilesc
regulile de disciplină.
Reactualizarea Voi solicita eleviilor sa si - intervin din Conversatia 10 min
cunoştinţelor amintesca principalele unitati proprie
de masura Pentru a realiza iniţiativă sau la
acest lucru voi apela la fisa 1 solicitarea
constituita dintr un rebus. profesorului;

Comunicarea O1 Anunţ..titlul.lecţiei,şi.obiecti- Elevii urmăresc Expunerea 3 min


temei şi a O2 vele cu atenţie si
obiectivelor O3 notează titlul
lecţiei pe fise.

Dirijarea O1 Pentru atingerea obiectivelor Urmăresc Conversaţia 15min


învăţării O2 propuse voi folosi Diagrama expunerea; Fişele de
Expunerea
Venn. - intervin din lucru ale
O3
Voi explica elevilor in ce consta proprie elevilor. Invăţarea
O4
acesta metoda, care sunt iniţiativă sau la prin
Caietele
O5 cerintele si sarcinile ce le au de solicitarea descoperire
elevilor
O6 efectuat. profesorului
.
Elevii sunt
atenţi la
explicatii;
Diagrama
- răspund la
Venn
întrebări când
sunt solicitaţi Expunerea
Explicaţia
Conversaţia

Asigurarea O1 Voi solicita elevilor sa exerseze Se implică activ Conversaţia 10 min


retenţiei şi O2 masurarea cu sublerul. în conversaţie,
transferului Pentru aceasta fiecare elev are răspunzând la
O3
de cunoștințe pe masa cate un subler si o întrebările puse
O4
piesa. de profesor.
Sublere Invatarea
O5 Voi explica masurarea cu
Elevii vor incepe prin
O6 sublerul si vom analiza piese
sa lucreze . descoperire
impreuna masuratorile facute.
Explicatia

Conversatia

Studiu de caz
Evaluarea O1 Voi evalua activitatea in Elevii vor Fise Explicatia
activităţii O2 permanenta si in mod constant colabora si
Caiete Prezentare
pentru a ajuta elevul sa duca la cooopera astfel
O3
bun sfarsit sarcinile solicitate. incat sarcinile Porofoliu Munca pe
O4
Voi incuraja elevii sa colaboreze de lucru sa fie grupe
O5 intre ei efectuate
Conversatia
O6 corespunzator

Încheierea Voi face aprecieri cu privire la Apreciere 5 min


activității desfăşurarea activităţii atat
generale cat si individuale.