Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de lecție

Școala gimnazială nr. 1 „Diosig”, Bihor;


Profesor: Haș Florin Andrei;
Clasa: a VII-a A;
Efectivul clasei: 13 elevi (9 fete – 4 băieți)
Data: 25.05.2021
Loc de desfășurare: sala de sport
Durata lecţiei: 50 minute
Materiale necesare: mingi de baschet, jaloane, fluier

Teme de lecție: 1) Startul de jos şi lansarea de la start


2) Aruncarea la coș cu două mâini de la piept - Baschet

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

Obiective psihomotrice:
 să execute corect startul de jos și lansarea de la start în concordanță cu celelalte
component e ale alergării de viteză
 să execute 10 aruncări la coș reușite;

Obiective cognitive:
 să interpreteze corect importanța startului de jos și a lansării de la start
 să denumească procedeele folosite

Obiective afective:
 să dea dovadă de fair-play în timpul desfăşurării întrecerilor
 să își încurajeze colegii

1
Formații
Verigi de lucru și
Conținut Dozare Obs
Durata indicații
metodice

1.Organi- -adunarea, alinierea 30” -linie pe un


zarea -salutul 30” rând
colectivului -verificarea echipamentului și a 1'
de elevi stării de sănătate
-prezentarea temelor de lecție 1'
3’
- mers 1L -în coloană
- mers pe vârfuri cu braţele 1l câte unul
întinse sus;
- mers pe călcâie cu mâinile la 1L
spate
- alergare 2T
- mers 1L
- deplasare cu joc de glezne 1D
- mers 1L
2.Pregătirea
- alergare cu genunchii sus 1D
organismului
- mers 1L
pt. efort
-alergare cu pendularea 1D
gambelor înapoi
- mers 1L
- deplasare cu pas sărit 1D
7’
- mers 1L
- deplasare cu pas săltat 1D
- mers 1L
- deplasare cu pas adăugat cu 1D
fața spre interior
- mers 1L
- deplasare cu pas adăugat cu 1D
fața spre exterior
- mers 1L

2
1.Stând depărtat, mâinile pe -în formație
șolduri: de cerc
T 1-2 răsucirea capului spre 4× ○○
stânga, arcuire ○ ○
T 3-4 răsucirea capului spre ○ ○
dreapta, arcuire
T 5-6 idem T 1-2
○○
T 7-8 idem T 3-4

2.Stând depărtat, mâinile pe


șolduri:
T 1-2 aplecarea capului înainte,
arcuire 4×
T 3-4 extensia capului, arcuire
T 5-6 aplecarea capului spre
derapta, arcuire
T 7-8 aplecarea capului spre
stânga, arcuire

3.Stând depărtat:
T 1-4 rotarea brațelor spre
înainte 4×
T 5-8 rotarea brațelor spre
înapoi

4. Stând depărtat, brațele îndoite


cu mâinile la nivelul pieptului:
T 1-2 extensia brațelor, arcuire
T 3-4 extensie cu îndreptarea 4×
brațelor, arcuire
T 5-6 idem T 1-2
3.Influențare
T 7-8 idem T 3-4
a selectivă
a aparatului
locomotor
5.Stând depărtat, brațele întinse
sus
T 1-2 extensia trunchiului,
arcuire
T 3-4 aplecarea trunchiului, 3 4×
-elevii sunt așezați pe 4 șiruri: -4 coloane
start din ghemuit, alergare cu 4× ○○○○
ocolirea jalonului și trecere la ○○○○
sfârșitul șirului ○○○○
-elevii sunt așezați pe 4 șiruri:
start cu spatele la sensul de 4×
4. Startul de
alergare, alergare cu ocolirea
jos și
jalonului și trecere la sfârșitul
lansarea de
șirului
la start
-elevii sunt așezați pe 4 șiruri:
start din așezat, alergare cu 4×
10’
ocolirea jalonului și trecere la
sfârșitul șirului

-elevii sunt așezați pe 4 șiruri:


start de jos, alergare cu ocolirea 4×
jalonului și trecere la sfârșitul
șirului
- Elevii așezați pe 2 șiruri
paralele în fața coșului de 3× - 2 coloane
baschet, execută arucare la coș pauză
cu două mâini de la piept, de pe 30"
loc, recuperează migea și o
predau următorilor colegi, după
5. care trec la sfârșitul șirului.
Aruncarea
la coș cu - Elevii așezați pe 4 șiruri 3×
două mâini paralele execută dribling cu pauză - 4 coloane
de la piept - mâna dreaptă până în fața 30"
Baschet coșului, oprire pe două picioare
și aruncare la coș cu două mâini
de la piept. Recuperează mingea
10’ și se întorc executând dribling cu
mâna stângă. Predau mingea și
trec la sfârșitul șirului.

- Același lucru cu 3×
executarea driblingului printre pauză
jaloane. 30"

4
6.Revenirea -alergare ușoară -2' -în coloană
organismului câte unul
după efort
-mers cu ex. de respirație -1T
3’

7. -evidențierea elevilor care au 1’ -linie pe un


Concluzii și lucrat correct rând
aprecieri
-formularea recomandărilor
2’ pentru activitatea viitoare, a 1’
temelor pentru acasă

S-ar putea să vă placă și