Sunteți pe pagina 1din 32

iar autorii le mulțumesc tuturor

, și care în diferite moduri


Katharina Bornschein,

Dactiloscript final.

recenzori cunoscuți și
entații, și anume Nicole
diferitele țări care „pentru
elaborarea acestei
cercetări și pentru a-și
susține funcția de legătură
SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE
SPATIALĂ ÎN EUROPA

O perspectivă comparativă
Mario Reimer, Panagiotis Getimis și Hans Heinrich Biotevoge] 1
Introducere
Planificarea spațiului aspiră să fie un coordonator interdisciplinar și transversal al politicilor și
deciziilor sectoriale cu impact spațial, inclusiv cele care se ocupă cu mediul, infrastructura și
promovarea economică regională. este, în general, ancorată instituțional pe cel puțin două niveluri
spațiale (municipal și național). În plus, există diferite forme de organizare la nivel de planificare
regională în diferite țări. Planificarea spațială ca atare este supusă unei presiuni constante de
adaptare. În cursul provocărilor sociale și spațiale în continuă schimbare, trebuie să se repoziționeze
continuu, dovedindu-și valoarea socială și capacitatea pe termen lung de a funcționa și rezolva
probleme. Astfel, de exemplu, Friedmann afirmă că „într-un cadru dat, plannino trebuie să se
reinventeze continuu pe măsură ce circumstanțele se schimbă. În contemporan b

societățile, politica, instituțiile, economiile, tehnologiile și valorile sociale sunt toate supuse

schimbare continuă, adesea radicală, așa că planificatorii se simt adesea asediați, profesia lor fiind
permanent pe marginea unei crize existențiale ”(Eriedmann, 2005, p. 29)
Această nevoie de planificare a spațiului pentru a „reinventa continuu” necesită ca setarea sa
instituțională să fie capabilă de inovație. Aceasta se referă atât la instituțiile formale, cât și la cele
informale care determină practica de planificare. Instituțiile formale includ în special fundamentele
juridice și administrative ale planificării spațiului, în timp ce instituțiile informale cuprind în primul
rând modelele ancorate cognitiv ale percepției, credințelor, valorilor comune și comportamentului
actorilor implicați. Având în vedere acest lucru, devine clar că o analiză critică a tendințelor
întâmplării în amenajarea teritoriului nu poate fi redusă la o
A
perspectivă pur juridică și administrativă. într-adevăr, aceasta este o critică îndreptată, de exemplu, spre
cercetarea „clasică” asupra sistemelor europene de planificare (Newman și Thornley,
1996), cercetarea care are ca scop construirea de tipologii și familii de sisteme de planificare și, prin urmare,
este întotdeauna implicit căutarea unor puncte comune în planificarea spațială. O astfel de perspectivă este
prOblematică, deoarece prezintă o sensibilitate redusă pentru diferențele dintre și în cadrul diferitelor
sisteme și subordonează astfel aspecte ale divergenței și eterogenității celor de convergență și omogenitate.

Este clar că o analiză comparativă a adaptabilității sistemelor de planificare și a practicilor -


„C33 În Europa necesită o bază teoretică și conceptuală solidă. Această introducere prezintă o
abordare a analizei comparative a sistemelor și practicilor de planificare, în special
„POtEIltial din care rezidă în reunirea perspectivelor 83: 1 uctui al și teoria acțiunii, *” a,

M, Rl'ilMER, P. GETlMIS ȘI H, H. BLOTEVOGEL


permițând astfel evitarea „punctelor oarbe” ale cercetării comparative în sistemele de planificare.
„Discutăm mai întâi considerente metodologice ale cercetărilor comparative anterioare în sistemele
de planificare. Pornind de la dezbaterea despre europenizarea planificării spațiale, ne prezentăm apoi
înțelegerea unei analize contextualizate sau bazate pe context a planificării spațiului, prin urmare ne
îndreptăm spre o discuție a mai multor teze legate de dezvoltarea sistemelor și practicilor europene
de planificare.

* Propunem ca, așa cum este susținut de cercetarea comparativă privind planificarea spațiului în
Europa, să poată fi identificate tendințele de convergență. Cu toate acestea, în același timp,
iecanisme și practici de adaptare foarte specifice pot fi detectate în fiecare țară investigată (Healey
și \ Nilliams, 1993; Davies, 1994), dar acestea nu pot fi atribuite unei logici unitare. Acest cârlig și
capitolele pe care le reunește își propun să elimine relația specifică dintre schimbare și continuitate
în practica de planificare a fiecărei țări individuale luate în considerare și, astfel, să direcționeze
atenția către „diversitatea sistemelor și practicilor de planificare spațială” (Stead și Cotella, 201 l, p.
13).

2 Cercetare de planificare spațială comparativă revizuită: câteva


observații metodologice
Abordările comparative au o istorie îndelungată în cercetarea sistemelor de planificare (europene) (vezi Newman și Thornley, 1996; CEC,
1997; Booth și colab., 2007; Nadin și Stead, 2008). Încercările de a crea tipologii și clasificări ale sistemelor naționale de planificare au fost
foarte apreciate, așa cum este cazul lucrării lui Newman și Thornley (1996), care astăzi continuă să fie bine cunoscută și mult citată în
științele planificării. Din perspectiva cercetării comparative în planificarea a 5 teme, munca lor demonstrează puncte forte impresionante,
dar, de asemenea, este deschisă în mod repetat criticilor. timpul și sistemele individuale de planificare. Statutul social al planificării este
deci derivat nu numai din tradiția juridică și administrativă, ci depinde și de „modelele de societate” individuale, ca „tipuri ideale utilizate
pentru a generaliza diversele valori și practici care modelează relațiile dintre stat, piața și cetățenii în anumite locuri ”(Stead și Nadin, 2009,
p. 283). Prin urmare, sistemele de amenajare a teritoriului nu depind exclusiv de sistemele juridico-administrative, ci și de diferitele
structuri și dinamici socioeconomice, politice și culturale care prevalează în fiecare țară. Din punct de vedere istoric, s-au dezvoltat diferite
structuri interne și dinamici interne în fiecare țară; acestea cuprind moduri și cicluri economice (creștere, recesiune, criză), tradiția de stat -
”Ca„ tipuri ideale utilizate pentru a generaliza diversele valori și practici care modelează relațiile dintre stat, piață și cetățeni în anumite
locuri ”(Stead și Nadin, 2009, p. 283). Prin urmare, sistemele de amenajare a teritoriului nu depind exclusiv de sistemele
juridico-administrative, ci și de diferitele structuri și dinamici socioeconomice, politice și culturale care prevalează în fiecare țară. Din punct
de vedere istoric, s-au dezvoltat diferite structuri interne și dinamici interne în fiecare țară; acestea cuprind moduri și cicluri economice
(creștere, recesiune, criză), tradiția de stat - ”Ca„ tipuri ideale utilizate pentru a generaliza diversele valori și practici care modelează
relațiile dintre stat, piață și cetățeni în anumite locuri ”(Stead și Nadin, 2009, p. 283). Prin urmare, sistemele de amenajare a teritoriului nu
depind exclusiv de sistemele juridico-administrative, ci și de diferitele structuri și dinamici socioeconomice, politice și culturale care prevalează în fiecare țară. Din punct de vedere i
(Loughlin și Peters, 1997; Loughlin și colab., 201 1), regimuri de bunăstare (EspingAndersen, '1990),
culturi politice (March și Olsen, 1989; Lijphart, 1999), moduri de guvernare (Sorensen și lorfing, 2007;
Heinelt , 2010) și constelațiile actorilor (Adams și colab., 201 1a). Aici se face trimitere aici la
interacțiunea complexă a culturilor societale, a sistemelor de planificare și a practicilor de planificare
specifice locațiilor.

nu se poate nega că „cercetarea clasică? 7 în sistemele de planificare sa concentrat pe compararea


cadrelor instituționale și a structurilor relevante pentru planificare. Acest lucru a fost asociat cu o
accentuare clară a condițiilor cadrului constituțional și juridic, ducând la o ignorare a
particularităților, excepționalului și a „micropracticilor” (Healey, 2010) în cadrul sistemelor de IVG
care trebuie evitate.
„cercetarea activă a planului -
planificare spațială, apoi
analizăm planificarea spațială,
învățământul european
planificarea în Europa, con- 3
elemente de adaptare foarte
specifice în curs de investigare
e atribuit unui unitar
relația specifică în cazul în care
țările individuale se află în
sistemele de planificare a
spațiului: unele: unele
iropean) sisteme de planificare
7; Nadin și Stead, 2008).
sistemele de intrare au fost
rnley (1996), care astăzi
apar. Din perspectivă -:
demonstrează impresionant
: re nu este nici o dispută cu
privire la condițiile lor cadru tive
7 statutul social al adiției planificării, dar
este, de asemenea, dependent de:
diversitatea pieței și cetățenilor din:
sistemele de planificare patială sunt

, dar și asupra diferitelor


prevalente în fiecare țară.
ics s-au dezvoltat în fiecare
acesiune, criză), regimuri de
stat (Esping’Andersen,

1999), moduri de guvernare


(Adams și colab., 2011a). culturi,
sisteme de planificare ems s-a
concentrat pe comparativ. Acest
lucru a fost asociat condițiilor de
arcă, ceea ce a dus la un tices
”(Healey, 2010) în interior
SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE SPATIALĂ ÎN EUROPA
aceste cadre. În acest context, Nadin (2012, p. 3), de exemplu, susține că „un focus
descrierea formală poate ascunde atât cât dezvăluie ”și Reimer și Blotevogel (2012,
p. 10) subliniază că „rămâne un subiect de dispută dacă realitatea planificării este de fapt distractivă
- determinată în mod fundamental de baza sa în lege”. Într-adevăr, Newman și Thornley (1996, p. 39)
subliniază ei înșiși că, cel puțin cu referire la Europa în ansamblu, echivalarea juridică
condițiile-cadru cu practicile de planificare efective implică un anumit grad de risc: Până
în prezent s-a presupus că dacă o țară are un set de reglementări legale și
administrative care se referă la planificare atunci acestea vor modela și controla modul
în care planificarea efectuate . . . Cu toate acestea, adecvarea acestei presupuneri

variază în întreaga Europă.

În lumina celor de mai sus, devine clar că cercetarea comparativă a sistemelor de planificare trebuie să se
bazeze pe termenul de „capcană teritorială” inventat de Agnew (1994) i căzut în „capcană structurală”.
Concluziile cu privire la practicile de planificare inerente sistemului nu pot fi extrase doar dintr-o
comparație a condițiilor-cadru administrativ juridice. Mai mult, până acum s-a presupus că nivelul național
de analiză este potrivit pentru considerarea comparativă a sistemelor de planificare. Cu toate acestea,
acest „naționalism metodologic” nu reușește să recunoască faptul că sistemele naționale de planificare
sunt diferențiate la scări diferite. Acest lucru este valabil mai ales pentru

sisteme federale precum cel din Germania, unde condițiile-cadru naționale sunt definite mai
concret la nivelul statului federal și organizarea, de exemplu, a planificării regionale variază
foarte mult.

Această recunoaștere a condus la apeluri recente pentru o perspectivă multi-scalară și relațională (Getimis,
2012), una care aruncă lumină asupra interacțiunii complexe a condițiilor cadrului structural și a practicilor
localizate în planificarea spațiului. Mai mult, o analiză comparativă multi-scalară, fără a neglija importanța
contextelor instituționale, se concentrează pe schimbările care apar într-o perioadă concretă, în ariile
actorilor și „ordinele de cunoaștere” (Zimmermann, 2009) la diferite scale de practici de planificare (la local,
urban, regional și transfrontalier). Un interes deosebit în acest context sunt logica „intrinsecă” a locului și
aspectele trecute cu vederea ale rețelelor de actori, ale cunoștințelor și ale stilurilor politice (Getimis, 2012, p.
26). Este necesară concentrarea asupra unor constelații de actori specifici pentru a demonstra mecanismele
incitării și excluderii actorilor și a intereselor acestora. În plus, actorii-cheie au poziții deosebit de
proeminente în calitate de gardieni către anumite resurse (poziții de putere, fonduri financiare, contacte și
rețele strategice importante). Actorii sunt, de asemenea, purtători de cunoștințe specifice (de exemplu,
știință / expert, direcție / instituțional, cunoștințe locale / medii) care sunt hrănite

în procesul de planificare sau într-adevăr reținut în mod deliberat. Interacțiunea specifică a actorilor și a
intereselor caracterizează, la rândul său, „stiluri de politici” specifice, înțelese ca „stilul de elaborare a
politicilor și i1'I113, reflectând valori adânc înrădăcinate” (Getimis, 2012, p. 34). Acest lucru subliniază
importanța cercetării contextualizate în științele planificării (Sykes, 2008).
i Pe lângă accentuarea excesivă a condițiilor de cadru structural și caracteristicile distincte:
Căutarea se concentrează la scară națională, se remarcă faptul că în trecut au dominat
descrierile statice ale sistemelor de planificare e 0f. Aceștia nu au reușit să capteze dinamica sau
direcțiile de elopare: M. REIMER, P. GETIMIS ȘI HH BLOTEVOGEL
Studiile comparative privind sistemele de planificare spațială din Europa au evidențiat
diferențe și asemănări importante în tradițiile, tipologiile și tipurile ideale de planificare
spațială. Cu toate acestea, ele tind să sublinieze diferite aspecte ale contextelor
instituționale, juridice și administrative la o scară de analiză, în principal la nivel național,
într-o perioadă specifică. Astfel, analiza comparativă rămâne statică și nu permite
înțelegerea transformărilor în curs ale sistemelor de planificare și a rolului important pe
care îl joacă constelațiile actorilor în termeni dinamici.

(Getimis, 2012, p. 26)


Întrebările referitoare la tiparele de transformare a sistemelor individuale de planificare au atras
atenția cercetării numai în ultimii ani. În special, extinderea treptată a Uniunii Europene a condus la
investigarea capacității sistemelor individuale de planificare de a reacționa și a se adapta (a se vedea
Adams, 2008; Stead și Cotella, 2011; Giannakourou, 2012). în acest context, discuția despre influența
politicilor europene de dezvoltare spațială asupra sistemelor individuale de planificare este de
asemenea relevantă, deși noțiunea de europenizare a planificării teritoriale pare oarecum
exagerată. Doar o evaluare diferențiată a mecanismelor și efectelor politicilor europene de
dezvoltare spațială poate oferi o imagine exactă (Bohme și Waterhout, 2008).

În cadrul cercetării comparative privind sistemele de planificare până în prezent, a


existat, de asemenea, un anumit grad de neglijare a semnificației contextelor
culturale pentru planificarea acțiunii. Cultura planificării a fost uneori văzută ca
echivalentă cu „valorile, atitudinile, seturile minții și rutinele împărtășite de cei care
participă la planificare” (Furst, 2009), dar întrebarea cum, de exemplu, o astfel de
înțelegere a culturii planificării se încadrează în conceptele de culturi sociale,
sisteme de planificare și practici concrete de planificare descrise mai sus nu au
primit răspuns. Deși studiile comparative recente privind culturile de planificare
evidențiază aspecte culturale importante ale planificării (Knieling și Othengrafen,
2009), acestea nu au metode operaționale și sistematice de analiză comparativă și
rămân la un nivel abstract.

Punctele slabe din cercetările de planificare comparativă din trecut discutate mai sus sunt, în opinia
noastră, izbitoare și necesită noi abordări teoretice, conceptuale și metodologice ale unui obiect de
cercetare (sisteme de planificare) care este el însuși adesea prost definit. Astfel, Janin Rivolin (2012, p. 64)
subliniază că „lipsa unei definiții clare a subiectului comparației pare totuși să
să fie obstacolul suprem pentru observații și evaluări mai fructuoase. ” Având în vedere această
critică, interpretăm sistemele plannino ca
6:
tehnologii instituționale dinamice care prescriu structuri juridice și administrative pentru
ordinea și structura spațială, pentru asigurarea utilizărilor terenurilor și pentru dezvoltare
într-o zonă specifică definită și care se manifestă la diferite niveluri, adică la nivel național,
regional și local. În consecință, ele definesc coridoarele de acțiune pentru practicile de
planificare, care, totuși, pot afișa o mare variabilitate.

(Reimer și Blotevogel, 2012, p. 14) am evidențiat importul ~


, tipologii și ideal
instituțional, legal
la nivel național, în timpul
Tl'id nu permite o
tulpini și importanța -
Getimis, 2012, p. 26)
toate sistemele de planificare au
Extinderea treptată a tuturor
sistemelor de planificare pentru a
reacționa, 2012). În această
politică conenentă cu privire la
peanizarea individuală a planurilor
spațiale, a mecanismelor și a
imaginii exacte (Bohme aici a fost,
de asemenea, o anumită acțiune.
Planificarea seturilor și rutinelor
culturale ale culturii împărtășea
dacă cum, de exemplu, o astfel de
culturi, planificarea sistemele au
răspuns.Deși recent
aspecte culturale ale planificării
metodelor tematice de comparare -
pentru a găsi stat analitic integrat
pentru cele menționate anterior
) Exemplu, Stead și Nadin,
sus-sus sunt, în opinia noastră,
{abordări icice ale unei
cercetări lanin Rivolin (2012, p.
64) imparison pare totuși la
acțiuni. ” Cu această critică în
structura administrativă tl'lCl-

ses și pentru dezvoltarea


diferitelor niveluri irioase,
adică factorii de acțiune
pentru planificarea variației.

Blotevogel, 2012, p. 14)


SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE SPATIALĂ ÎN EUROPA
Două aspecte sunt astfel cheia înțelegerii sistemelor de planificare. În primul rând, ele sunt în
principiu adaptabile și pot reacționa la provocările externe. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul
că gradul de flexibilitate depinde de context și, în esență, de maturitatea și funcționalitatea
sistemului în sine. Astfel, structurile existente pot prezenta o persistență pronunțată care poate fi
ruptă doar cu un efort considerabil din partea actorilor. Transformările de planificare sunt
dependente de anumiți actori ai schimbării. Dacă acestea au sprijin activ de la facilitarea instituțiilor
și a forțelor politice, atunci reformele de planificare pot avea loc. În schimb, dacă există o lipsă de
instituții facilitatoare de susținere și politicienii ezită să se angajeze în costul politic ridicat al
planificării transformărilor, atunci poate fi necesară o etapă avansată de pregătire a convingerii și
negocierii. În al doilea rând, contextul sistemului de planificare, adică structurile juridice și
administrative e nu definește planul ~
desfășurarea completă a activităților. Cel mult, specifică coridoarele de acțiune în care se pot deplasa 3
practici de planificare.

3 Europeanizarea planificării teritoriului: convergență sau divergență? Sau


amândouă?

Cercetarea privind europenizarea a contribuit la noi perspective și explicații cu privire la


relația dintre agenție și schimbare și la impactul politicilor și politicilor supra-naționale
asupra instituțiilor interne (Risse și colab., 2001; Giuliani, 2003). Europeanizarea, înțeleasă
fie ca guvernare, instituționalizare sau discurs, a introdus diferite mecanisme și moduri
de guvernare: ierarhie, negociere și coordonare facilitată (Radaelli, 2004). Modul în care
instituțiile interne asimilează noile provocări determinate de europenizare și dacă există
tendințe de convergență sau divergență sunt întrebări deschise în funcție de țara
specifică, de sectorul politic relevant și de perioada de timp.

Sistemele europene de planificare nu pot fi înțelese ca seturi statice și imobile de reglementări formale
pentru activitățile de planificare, ci sunt mai degrabă structuri negociate social, adaptative și dinamice. În
lumina acestei înțelegeri, suntem de acord cu Janin Rivolin (2012, p. 69), care definește un sistem de
planificare ca un „construct social specific care prezintă stabilirea și aplicarea, în anumite contexte
instituționale în timp și spațiu, a anumitor tehnici de ordine socială și cooperarea îndreptată spre
permiterea și conducerea acțiunii colective pentru utilizarea spațiului. ”

„Contextele instituționale” abordate aici se referă în primul rând la „instituțiile interne” (Borzel,
1999) ale țărilor individuale care, într-o situație de europenizare în creștere, sunt supuse unei
mari presiuni de adaptare. Ideea unei politici europene de dezvoltare spațială,
__ după cum urmează în special documentele orientate strategic ale perspectivei de dezvoltare
spațială europeană (PESA) sau Agenda teritorială a Uniunii Europene (TAEU), generează un
„mediu catalizator” complex (Morais Mourato și Tewdwr — jones, 2012) Subțire care național
sistemele de planificare trebuie să se poziționeze. Este de așteptat ca reacțiile e (mecanisme de
adaptare și / sau rezistență) ale sistemelor individuale de planificare
diferă foarte mult între ele. Trei abordări de bază ale dezvoltării spațiale europene
înghețat care influențează „mediul catalizator” poate fi identificat (vezi Sinz, 2000): (1) strategie -
y abordări informale orientate; (2) acte formale; și (3) sisteme de stimulare monetară. Lor. REIMER, P. GETIMIS ȘI
H, H. BLOTEVOGEL
dezbaterea privind europenizarea amenajării teritoriului (a se vedea Diihr și colab., 2007; Adams
și colab., 201 1a; Zonneveld și colab., 2012) a atras atenția intensă în ultimele două decenii și
constituie centrul următoarei discuții asupra procesele de adaptare și rezistența sistemelor de
planificare în diferite domenii, se acordă o atenție deosebită măsurii în care procesul de
europenizare duce la convergența sau divergența sistemelor de planificare.

3.1 Abordări strategice și informale ale politicii europene de


dezvoltare spațială
Influența discursurilor europene legate de spațiu la nivel național este revelată în special în
obiectivele europene fundamentale și „limba europeană” fiind încorporată în strategiile
naționale de dezvoltare spațială. Servillo (2010), de exemplu, vorbește despre „lanțuri
discursive” și „concepte strategice hegemonice” în contextul obiectivului coeziunii teritoriale,
un termen care și-a făcut loc în strategiile de planificare a spațiului orientate la nivel
național. Coeziunea teritorială este strâns legată de guvernarea teritorială, vizând
coordonarea voluntară și crearea de rețele ale actorilor. „0o metodă de coordonare” și
„Cartea albă a guvernanței” a influențat discursul european pentru aranjamente de guvernare pe
mai multe niveluri, promovând principiile participării, responsabilității, eficienței și legitimității
(Heinelt și colab., 2006; Heinelt, 2010). Cu toate acestea, se poate vedea și că există
o linie fină între retorica europeană și realitate (Adams, 2008). Conceptele spațiale strategice, cum
ar fi PESA sau TAEU, sunt informale și nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic și nu pot fi
impuse ierarhic, ci prin mecanisme de „coordonare facilitată” și „negociere”. Ca meta- narațiuni
ale politicii europene de dezvoltare spațială, ele încurajează obiectivele europene de dezvoltare
spațială care, pe termen mediu și lung, întăresc ideea europeană și încearcă să o integreze în
discursul național. În afară de orice efect obligatoriu din punct de vedere juridic, scopul lor este
de a dezvolta o influență paradigmatică și de a modela „modelele mentale comune” 7 ale actorilor
implicați. în interesul stabilirii agendei europene, aceștia accelerează procesele de învățare care
vizează inițial să schimbe logica cognitivă a actorilor și pot, dar nu trebuie neapărat,

3.2 Acte formale ale politicii europene de dezvoltare spațială

Meta-narațiunile europene pot dezvolta o putere și un impuls care nu ar trebui subestimate; cu toate
acestea, nu există nicio obligație ca nivelul național să le ia în considerare. Acest lucru este contrar
instrumentelor obligatorii din punct de vedere juridic ale politicii europene de dezvoltare spațială M, în
primul rând reglementările și directivele i care reprezintă competența de control semnificativă și
ierarhic impusă de Uniunea Europeană. Exemple proeminente sunt Directiva-cadru europeană privind
apa și Directiva habitate. Cu aceste instrumente, Uniunea Europeană exercită, în anumite domenii, o
influență directă asupra dezvoltării spațiale în țările individuale și poate impune direct obiectivele
legate de dezvoltarea spațială. Cu toate acestea, actele formale urmăresc o logică strict sectorială și
orientată ierarhic și nu permit
pentru coordonarea transversală generală, cum ar fi cea aspirată de meta-narațiunile europene
(PESA, TAEU) .307; Adams și colab., 2011a;
; t două decenii și formează
o rezistență a planificării nt
față de care procesul de
ning> sisteme.
) pean spatial
nivel național este în special
pagina ”fiind încorporat
de exemplu, vorbește despre „dis-
t al obiectivului strategiilor
teritoriale de guvernanță spațială,
care urmăresc coordonarea ”și rse
pentru guvernarea pe mai multe
niveluri: responsabilitate, eficiență
și
De asemenea, am fost văzut că există
. Concepte spațiale strategice
care nu pot fi impuse ”.
Ca meta-opean
dezvoltare spațială
Încercând să încorporeze aceste
acțiuni, scopul lor este de a dezvolta
actorii implicați. În
) încetări care vizează inițial
accesul, ducând la o politică
graduală

pălăria nu trebuie subestimată -


ia-i în considerare. politica de
dezvoltare 2 .. mai întâi ignifiantă
și ierarhic
. exemple sunt europene [cu
aceste instrumente
dezvoltarea spațială în
dezvoltarea individuală. Cu
toate acestea,
logică nted și nu permit
1e meta europene - narațiuni _
SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE SPATIALĂ ÎN EUROPA
3.3 Sisteme de stimulare monetară a politicii de dezvoltare a spațiului european
Pentru a le crește eficacitatea, meta-narațiunile europene descrise mai sus sunt legate de
sistemele de stimulare monetară. Acestea includ în special programul iNTERREG al Uniunii
Europene. Legarea unor obiective de dezvoltare spațială particulare cu stimulente financiare
mărește acceptarea acestora în fiecare țară. În special în țările aderente din Europa de Est,
cuplarea obiectivelor structurale la nivel superior la nivel discursiv cu fondurile structurale ale
Uniunii Europene a dus la adaptarea masivă a discursurilor de planificare și a sistemelor de
planificare (a se vedea contribuțiile lui Maier (capitolul 1 1) și Cotella (Capitolul 13) din această
carte). În aceste țări, fragilitatea sistemelor de planificare în urma descompunerii structurilor cu
influență socialistă a dus la o anumită disponibilitate de a accepta economia de piață și tendințe
mai degrabă neoliberale, care au fost (și sunt) mai puternic reprezentate aici decât în alte
sisteme de planificare nord-vest europene. Devine deja evident că este important să se
diferențieze atunci când se evaluează efectele „mediului catalizator” al
Politica europeană de dezvoltare spațială privind sistemele individuale de planificare. Gradul de inundație al Uniunii Europene poate fi
evaluat în mod adecvat numai luând în considerare combinația diferitelor instrumente și sisteme de stimulare. Faludi (2003) se referă în
acest context la un „pachet de oferte”. Pe lângă cele trei abordări ale politicii europene de dezvoltare spațială descrise în secțiunile 3.1, 3.2
și 3.3, rolul rețelei ESPON (Rețeaua europeană de observare pentru dezvoltare teritorială și coeziune) nu trebuie subestimat. Ca o rețea
europeană care se concentrează pe monitorizarea spațială în Europa, acționează ca un punct de ancorare între cercetare și practică, nu
numai prin colectarea continuă și prelucrarea transparentă a datelor relevante din punct de vedere spațial, ci și prin forțarea dezvoltării
rețelelor transfrontaliere și lansând astfel procese de învățare. Documentația extinsă a proiectelor de cercetare bazate pe ESPON aduce
astfel o contribuție semnificativă la schimbul de experiență și la transferul de politici între țările individuale, deși Stead (2012), de exemplu,
subliniază în mod corect limitele schimbului de bune practici în acest context. . În principiu, rețeaua ESPON asigură coordonarea
orizontală necesară între diferite țări și reprezintă astfel un element important în rețeaua complexă de „canale de cunoaștere teritoriale”
(Adams și colab., 201 1b) în cadrul dezvoltării spațiale europene. În acest context, devine clar că europenizarea planificării teritoriului nu
poate subliniază pe bună dreptate limitele schimbului de bune practici în acest context. În principiu, rețeaua ESPON asigură coordonarea
orizontală necesară între diferite țări și reprezintă astfel un element important în rețeaua complexă de „canale de cunoaștere teritoriale”
(Adams și colab., 201 1b) în cadrul dezvoltării spațiale europene. În acest context, devine clar că europenizarea planificării teritoriului nu
poate subliniază pe bună dreptate limitele schimbului de bune practici în acest context. În principiu, rețeaua ESPON asigură coordonarea
orizontală necesară între diferite țări și reprezintă astfel un element important în rețeaua complexă de „canale de cunoaștere teritoriale”
(Adams și colab., 201 1b) în cadrul dezvoltării spațiale europene. În acest context, devine clar că europenizarea planificării teritoriului nu poate
să fie conceput ca unidimensional. Ar trebui mai degrabă să presupunem că există vertical și orizont ...
- „Abordările Eal care au efect asupra sistemelor naționale de planificare numai în totalitate. Procesele de
adaptare sunt complexe corespondente; ele nu urmează o logică unitară și, prin urmare, nu pot fi
resumate în gros ca presupuse convergențe sau divergențe. În acest context, europenizarea planificării
spațiului poate fi înțeleasă ca un proces dinamic și contradictoriu de integrare europeană „de sus în jos” și
„bot— Qm-up”. Formarea progresivă a unei agende europene de planificare a spațiului în anii 1990, axată
pe „coeziunea teritorială”, „guvernarea teritorială”, „sustenabilitatea”, „protecția mediului”,
„accesibilitatea” și „policentricitatea” (PESA, ESPON) a influențat discursul de planificare spațială internă în
țările UE în diferite moduri (Diihr și colab., 2007). Se pot aștepta diferiți albi și ritmuri de adaptare a
acestor concepte și priorități în agendele de planificare internă și în practicile de planificare a cretei. Deși
apariția planificării spațiale a UE a jucat un rol influent ca forță motrice în reformele de planificare internă,
acest lucru nu a dus la „- i.,”. .

complet „har mOmZaUOYl” al sistemelor și practicilor de amenajare a teritoriului în toată Europa.M. REIMER, P. GETIMIS ȘI
H, H, BLOTEVOGEL
scris aici necesită o cercetare
de planificare a teritoriului, t

Complexitatea „guvernării pe mai multe niveluri” europene ar trebui


luată în considerare, în special în contextul sistemelor de planificare
comparativă și a practicilor de adaptare și astfel
ogii și categorizări. Diversitatea împuternicirii g
reformează sau de a se opune și
acceptă abilitățile variate ale> constrângerii
subiacente de a crea tipol
de actori interni, fie pentru a împinge înainte și a facilita planificarea
chiar le blochează, îmbunătățește o divergență continuă a sistemelor de planificare și a
practicilor, susținem că o convergență parțială apare în paralel cu
Agenda de planificare și principalele obiective ale liberalizării
acestei diversități de sisteme de planificare în Europa și o
evaluare mai precisă a tendinței -
în toate țările UE. Cum este
„retorica” spațiului european
și dereglementare. Este necesar să descoperiți
practicile de planificare asociate pentru a realiza
vergență, ale cărei semne se găsesc pe diferite niveluri spațiale.
Aceasta este logica categorizării și inescapul -
y puternic înrădăcinată în
planurile de convergență și di
cartea își propune să contribuie la descompunerea
orbire asociată în mod adecvat față de contextul tradițional
cercetare. Deși sistemele europene de planificare trebuie să găsească toate răspunsuri la provocări
spațiale similare și să afișeze astfel o serie de similitudini de bază în procesele de adaptare (Lidstrom,
2007), întrebarea mecanismelor specifice de adaptare nu a primit, până în prezent, un răspuns
satisfăcător.

4 Contextul contează: un cadru analitic multi-scalar pentru


cercetarea comparativă a planificării spațiului
de amenajare a teritoriului indică necesitatea unui
cadru integral (condiții instituționale
sisteme duale (actori ai
Discuția despre europenizare
abordare analitică grafică care se concentrează atât pe activitățile de
planificare a structurilor, cât și pe practicile concrete din cadrul
indivizilor investighează condițiile prealabile în baza cărora spațiul și
instituțiile (inclusiv configurațiile juridice,
setări) pentru
Schimbare). Este necesar sa
provocările conduc la adaptări ale caracterului sistemului de planificare
instrumente și discursuri relevante din punct de vedere spațial) și de a întreba cum se realizează aceste adaptări în
„episoadele de planificare” extualizate (Healey, 2007). Propunem o abordare analitică niveluri patiale (Getimis, ZOl 2)
pentru a lua în considerare interpenetrarea reciprocă
planificare care funcționează peste scara națională (macro-urile
constituite de obicei la nivel național
prezentă la sistemul
opțional
cadru de cont
care cuprinde diferite 5
de (1) provocări spațiale și instituționale pentru
nivel); (2) natura structurală a unui sistem de planificare pe care i
nivel (nivel meso) și capacitatea sa de adaptare; și (3) practicile de planificare în (nivel
micro) care sunt foarte diverse din punct de vedere temporal și spațial.
4.1 Competențe spațiale și instituționale la nivel macro
Ar trebui făcută o distincție între provocările spațiale și instituționale la nivel macro.

în ceea ce privește provocările spațiale, este posibil să se identifice o serie de pamente economice
semnificative care au aceeași relevanță pentru toate țările europene, chiar

dezvoltare socială și ecologică


dacă sunt tratate atunci foarte diferit.

Globalizarea și transformarea structurală economică sunt o


orientare puternic competitivă care nu declanșează
promovează echitatea și cele axate pe dezvoltare, dar țările.
Deosebit de interesant în acest context este _

conducând la amplificarea locațiilor

concurență internațională. Acesta este doar un proces nou

de negociere între poli


de asemenea, restructurarea spațială la individul c: nervurat aici necesită o
cercetare de planificare spațială,
> adaptați-vă și astfel
rezistați la abilitatea
diversă
„reformele sau opunerea și
abordarea sistemelor și
practicilor” se dezvoltă alături
de obiectivele liberalizării
sisteme ung în Europa și
Evaluarea tendinței - diferite
niveluri spațiale. Aceasta: gorizarea
și inescapul; înrădăcinate în
planificarea l răspunsurilor la
procese similare de tată spațială
(Lidstrom,
, Până în prezent, a fost o lucrare de
rame satisfăcătoare pentru

. rch
evaluează necesitatea unei condiții
de muncă integrale (instituționale
sisteme individuale (actori ai
Ihichului spațial și instituțional,
inclusiv configurațiile juridice,
ionii sunt transportați prin
> ropose o abordare analitică r
interpenetrarea reciprocă
depășește scara națională
(constituită macro pe actele
naționale inerente nivelului
macro al sistemului

provocări la nivel macro.


[ea din punct de vedere economic
semnificativ, „toate țările europene, chiar:
ducând la intensificarea locurilor de muncă
nu numai un nou proces ~ care se
concentrează asupra dezvoltării, ci

e interesant în acest context iS


SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE SPATIALĂ ÎN EUROPA
consolidarea regiunilor metropolitane ca noduri importante în rețeaua mondială de locații (a se
vedea contribuția lui Hirvonen - Kantola și Mantysalo (capitolul 3) în această carte). O altă
problemă de interes este influența ideologiilor neoliberale asupra proceselor de dezvoltare
spațială și pericolul asociat unei „economizări” a planificării spațiale (VVaterhout și colab., 2012).
Neoliberalismul a îmbunătățit „orientarea către piață” a planificării spațiale prin privatizare,
externalizare, dereglementare și parteneriate public-private (Allmendinger și Haughton, 2012). Se
așteaptă ca prerogativa competitivității și a planificării spațiale conduse de piață să câștige teren
în toate țările, deși cu manifestări diferite. În ceea ce privește procesele de transformare socială,
evoluțiile demografice în special duc la schimbări grave în orașele și regiunile europene. De
exemplu, procesele de scădere și îmbătrânire afectează piețele de locuințe, densitățile de
așezare, utilizarea terenurilor și furnizarea de servicii publice. Dintr-o perspectivă ecologică,
problemele schimbărilor climatice și ale energiei durabile domină în prezent agendele de politici
de amenajare a spațiului din multe țări europene.

Astfel, în special complementar discuțiilor despre consolidarea locațiilor metropolitane,

întrebările legate de strategiile de dezvoltare durabile și sensibile la climă pentru aceste spații sunt

fiind urmărit. Într-adevăr, potențialul infrastructurilor ecologice atrage o mare atenție nu numai în
Europa, ci și în întreaga lume (Thomas și Littlewood, 2010).
Provocările instituționale ale planificării teritoriului sunt în special legate de abilități
de arhitecturi instituționale de adaptat. Aici este posibil în mod similar să detectăm
o serie de „tendințe europene”. Pe lângă problema efectelor politicii europene de
amenajare a teritoriului asupra sistemelor individuale de planificare, acestea se
referă în primul rând la procesele complexe de restructurare și redresare care
reprezintă o mare provocare pentru structurile instituționale instituite. Un interes
deosebit în acest context este modul în care spațiile și responsabilitățile definite
administrativ funcționează cu (sau împotriva) spațiilor și strategiilor noi care tind să
fie „mai moi”, care nu necesită granițe administrative sau fixe și care sunt stabilite și
abolite în acord: a avea nevoie („spații moi” cu limite „neclare”; vezi Allmendinger și
Haughton, 2009). Mai mult, în multe țări se pot aștepta răspunsuri diferite la crizele
economice și financiare globale,

4.2 Capacități adaptive la nivel de masă: sisteme de planificare între


rigiditate și flexibilitate
Provocările spațiale și instituționale prezentate pe scurt, mai sus, fac presurizarea figurilor sistemului
de planificare pentru a se adapta, dacă rezultatele teoriei sistemului politic sunt aplicate în domeniul
planificării atiale (vezi Reimer și Blotevogel, 2012), provocările prezentate aici pot fi interpretate ca
„intrări ”Pe care trebuie să o proceseze sistemul de planificare. Capacitatea de procesare a unui
sistem inelar este dezvăluită prin măsura în care cadrul instituțional condiționează acțiunea de
planificare, care este de obicei ancorată în lege, și obiectivele fundamentale ale exploatării spațiale,
permit ca aceste provocări să fie tratate în mod adecvat.

Presiunea asupra unui sistem de planificare pentru adaptare este deosebit de mare atunci când este legal și
Condițiile de tratare fmmCWOI'k nu mai sunt suficiente pentru a face față în mod adecvat cunoscutului M. REIMER, P. GETIMIS A ND
H. H, BLOTEVOGEL
provocări spațiale și / sau instituționale sau atunci când un sistem de planificare este
confruntat cu provocări spațiale și / sau instituționale noi și percepute selectiv. Astfel, de
exemplu, se poate observa în general că procedurile clasice, formale de dezvoltare spațială
sunt adesea completate de abordări informale. Astfel de abordări prezintă o mai mare
flexibilitate și o natură fără caracter obligatoriu, care le oferă potențialul de a opera într-un
mod care descalifică fundamental conflictul. De asemenea, devine evident că noile provocări
spațiale fac necesare noi abordări, concepte și instrumente care nu au fost încă suficient
testate sau încorporate instituțional. Astfel de provocări includ schimbările climatice și
discuțiile asociate despre dezvoltarea durabilă a orașelor și regiunilor care (din nou) se
desfășoară intens,

Este evident că sistemele de planificare fluctuează între fazele de stabilitate și instabilitate ...
ity. Modificările condițiilor-cadru de bază, indiferent dacă sunt de natură socială, economică,
ecologică, tehnologică sau culturală, necesită o mare flexibilitate din partea sistemelor de
planificare, deși aici ar trebui făcută o distincție între pauze cuprinzătoare și strategii de adaptare
treptată. O examinare a multor țări din Europa de Est arată că forțele de transformare societală
generală predominante după destrămarea Uniunii Sovietice au deschis o fereastră de oportunitate
în care problema fundamentală a valorii sociale a planificării a fost renegociată (vezi Nedovic —
Budic, 2001 ). Prin urmare, se poate presupune că țările aderente din Europa de Est au arătat o
disponibilitate mai mare de a deschide dezbaterea națională a planificării spațiului către
meta-discursul european și principiile spațiale asociate acestuia. Desigur, rolul jucat de stimulentele
financiare din fondurile structurale europene nu trebuie subestimat aici. În schimb, sistemele de
planificare nord-vest europene sunt supuse unor procese de adaptare mai graduale, în care valoarea
socială a planificării teritoriului nu este fundamental pusă la îndoială (deși este interpretată foarte
variabil).
Așa cum s-a descris mai sus, sistemele de planificare servesc drept filtre structurale prin procesarea spațială
și provocări instituționale. Mecanismele de procesare variază foarte mult. De exemplu, într-o investigație
comparativă a practicilor de planificare din Finlanda (Helsinki) și Grecia (Atena), Othengrafen (2010)
constată că tradițiile și valorile sociale fundamentale influențează masiv procesele de dezvoltare spațială.
Situația din Finlanda este caracterizată de o mare acceptare a sectorului public și de o încredere
fundamentală în puterile de reglementare ale statului, în timp ce în Grecia domină în mod tradițional o
viziune sceptică asupra statului și acțiunile de planificare informale și neconvenționale joacă, de
asemenea, un rol important.

Pornind de la opera lui Janin Rivolin (2012), este posibil să se facă distincția între patru dimensiuni
într-un sistem de planificare: discursuri, structură, instrumente și practici. Aceste dimensiuni sunt
strâns corelate și pot fi aplicate ca variabile explicative pentru procesele de planificare a transformării
sistemului. În dimensiunea discursivă, fundațiile relevante din punct de vedere social pentru politica
spațială apar ca „concepte strategice hegemonice” (Servillo, 2010) care descriu „prevalența anumitor
idei, concepte și argumente în cadrul planificării spațiale” (Janin Rivolin, 2012, p. 71) și pot fi astfel
interpretate ca „doctrine de planificare” (Alexander și Faludi, 1996; Ealudi, 1999). Acestea afectează
„structurile”, adică „ansamblul general al dispozițiilor constituționale și legale care permit și
guvernează funcționarea sistemului de planificare” (lanin Rivolin, 2012, p. 71). Condițiile cadrului
structural definesc, de asemenea, instrumentele de planificare spațială; precum și planurile clasice
acestea includ „dispozitive de control, monitorizare și,

procedurile de evaluare și diferitele forme de stimulente economice, permițând cu totul un „1On”


larg se confruntă cu noi
Astfel, de exemplu, se poate
. dezvoltarea cauzală sunt
adesea o mai mare flexibilitate
și o manieră care fundamental

provocările fac ca noi discuții


asociate să fie testate sau instituite
din punct de vedere ufiic
glazură intensă,
de stabilitate și instabilitate -
> cial, economic, ecologic,
sisteme de planificare, deși
: aks și adaptarea treptată
care sunt forțele de ansamblu
, Uniunea a deschis o fereastră de
planificare a fost renegociată
dezbaterii de planificare aeriană
din Europa de Est, care a aderat la

, de asemenea. Desigur rolul


; nu trebuie subestimat ire
supus unui grad mai mult
; nu este fundamental întrebări -
filtre prin procesarea spațială în
mod repetat. Deci, de exemplu,
într-un sinki) și Grecia (Atena),
valorile d influențează masiv
caracterizate de mari acceptări ale
reglementării, în timp ce în cele
informale și neconvenționale
: a distinge între patru
instrumente și practici. Aceste
variabile iatorii pentru procese
fundamentele relevante social
Servillo, 2010) care descriu cadrul
de planificare a spațiului ”doctrine
de anulare” 7 (Alexander
adică „ansamblul general al constițiilor
sistemului de planificare” (Ianin
. De asemenea, definiți instrumentele
dispozitivelor spațiale de control,
monitorizare și: '0, permițând cu totul un
wid
SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE SPATIALĂ ÎN EUROPA
gama de oportunități pentru practici ”(janin Rivolin, 2012, p. 71). Interacțiunea complexă a discursurilor,
structurilor și instrumentelor la nivel național definește un coridor de acțiune pentru planificarea practicii
inerente sistemului, așa cum este discutat mai detaliat în secțiunea următoare.

4.3 Practici de planificare și stiluri de politici la nivel micro


Varietatea practicilor de planificare din cadrul sistemului poate fi atribuită faptului că coridorul de
acțiune descris mai sus poate fi utilizat foarte variabil. De exemplu, 0c și Tiesdell (1994) iau în
considerare situația din Turcia și identifică culturi de planificare contrastante la Istanbul și
Ankara, deși configurațiile sistemului de planificare sunt aceleași la nivel național. Acest lucru
atinge „sistemele de planificare urbană” (Healey și Williams,
1993), „stilurile politice” specifice (Jordan și Richardson, 1983) și „stilurile de direcție”
(Furst, 1997) prin care se diferențiază practicile de planificare locală și tematică.
În acest context, propunem extinderea perspectivei sistemului de planificare, adică
condițiile-cadru structural care ghidează practica de amenajare a teritoriului cu o perspectivă
culturală de planificare. Acest lucru îl înțelegem ca forme concrete de acțiune de planificare în
cadrul sistemelor individuale de planificare care se manifestă de obicei la scară locală și regională
(vezi Reimer și Blotevogel, 2012).

Getimis (2012) se bazează pe dezbaterile sociologice urbane în acest context, folosind termenul „logică
intrinsecă” (Berking și Low, 2008) pentru a se referi la contextul - forme dependente și diferențiate de
practică de planificare. în acest fel, el ia o dezbatere despre teoria planificării, care propune sensibilitatea
contextului în analiza și construirea teoriei cercetării în planificare (Howe _ și Langdon, 2002; Cardoso,
2005; Van Assche, 2007). În timp ce Van Assche (2007) se bazează îndeaproape pe abordarea teoretică a
sistemului Luhmann, Howe și Langdon (2002) și Cardoso
\ (2005), de exemplu, se referă la ideile sociologice culturale ale lui Bourdieu. Aceste două ultime lucrări
reprezintă un punct de plecare adecvat pentru discuția despre logica intrinsecă particulară a culturilor de
planificare, care poate fi concepută ca configurații specifice și contextuale ale câmpului și habitusului.

Bourdieu înțelege un câmp ca, în sensul cel mai larg, configurațiile obiective care
determină comportamentul actorilor într-un cadru social. Într-un domeniu, actorii se
unesc care au interese specifice și sunt poziționați într-o anumită relație între ei.
Fiecare domeniu are propria logică și istorie (Bourdieu și Waquant, 1996). Într-un
domeniu, actorii devin activi și desfășoară acțiuni. Câmpurile influențează habitusul,
adică dispozițiile durabile ale actorilor care se conidează ca scheme inconștiente de
percepție și acțiune. Din perspectiva planificării escarhului, câmpurile reprezintă un
sistem social specific în care actorii conectați printr-un context de filmare concret se
reunesc și se poziționează. Un astfel de domeniu de planificare unește structurile
obiective relevante pentru acțiunea în cauză;
_ disponibil, capital monetar și social existent, precum și poziționarea relațională a
actorilor Cupe de actori între ei. Acest context macro este completat de micro da
individual de construcție a contextului care depinde de habitusul individual al actorilor __
d, care la rândul său determină percepția structurilor de câmp și ghidează acțiunea în
Dialectica câmpului (de planificare) și habitus poate fi doar înțeles în propriul său
gal “), și descrie logica intrinsecă a unei culturi de planificare. Se așteaptă ca M. REIMER, P. GETIMIS ȘI
H. H, BLOTEVOGEL
reconstrucția și analiza acestor logici în termeni de „analize de planificare reflexivă” postulate (Howe
și Langdon, 2002; Cardoso, 2005) vor permite o perspectivă mai profundă asupra realităților practicii
de planificare.

5 Cadrul metodologic pentru analiza comparativă:


câteva ipoteze
Complexitatea sistemelor de planificare și a culturilor de planificare (aceasta din urmă a înțeles aici ca
manifestări ale practicilor de planificare la nivel local și legate de subiect În cadrul condițiilor
structurale de cadru) descrise mai sus conduce inevitabil la respingerea ipotezelor generale de
convergență. Astfel de ipoteze sunt, de obicei, legate doar de anumite aspecte ale planificării, de
exemplu, de omogenizarea discursurilor legate de spațiu la nivel european sau de adaptarea treptată
a condițiilor cadrului structural al planificării spațiale la nivelul țărilor individuale. În schimb, relațiile
dintre nivelurile descrise aici și diferitele abilități transformatoare sunt greu luate în considerare.
Acest lucru tinde să conducă la blocarea paralelismului continuității și schimbării în cadrul sistemelor
individuale. Luarea în considerare a episoadelor individuale de planificare (Healey, 2007) În cadrul
planificării investigațiilor de cercetare este, așadar, imperativ, întrucât numai o astfel de abordare
reflectă relațiile și rolurile actorilor individuali, aplicarea unor instrumente și procese particulare și
structurile complexe de putere. Booth (1993, p. 220) susține că

calea de urmat vine de la examinarea naturii procesului de planificare. Decizia de a


amplasa o fabrică, dezvoltarea unei strategii pe termen lung pentru o conurbație,
asigurarea unui câștig de planificare, sunt toate produsele unui model de luare a deciziilor
care reflectă structurile de putere într-o anumită societate. Structurile de putere sunt
determinate cultural și relația dintre actori, deși modelată de moștenirea lor culturală, este
totuși într-o stare constantă de evoluție. Procedurile care au fost dezvoltate pentru a
gestiona luarea deciziilor și planurile care sunt utilizate, uneori ca produse finale, alteori ca
posturi de organizare, sunt în realitate formalizări ale acestui tip de putere nescrisă.
Acestea sunt clipirile și loviturile cărora li se atribuie sensul.

Deși contribuțiile din această carte nu se vor aprofunda în microanaliza calitativă a


practicilor de planificare, analiza transformărilor de planificare nu se reduce doar la setările
instituționale la nivel național, ci include exemple caracteristice de practici de planificare
(culturi de planificare) la diferite scări, evidențiind constelațiile specifice ale actorilor și
stilurile de politică.
Abordarea noastră metodologică nu favorizează dominarea vreunei paradigme specifice în teoria
planificării (de exemplu, viraj comunicativ sau viraj cultural). în schimb, se concentrează pe
aspectele neglijate, adică. constelații de actori, scară și stiluri politice, derivate din medii teoretice
diferite, cum ar fi instituționalismul actorilor și dezbaterea guvernanței, geografia radicală și
politica de scară. Această carte este menită să ascuțească și mai mult

abordarea noastră.
În cele ce urmează, ne bazăm pe aceste discuții teoretice prin propunerea unui număr de „dimensiuni ale
schimbării” proiectate de COD, care sunt abordate în mod repetat și luate în considerare în mod diferențial EL d
„analiză de planificare reflexivă
perspective aeriene asupra analizei
tive a realităților;
acesta din urmă înțeles
aici ca cadrul structural
a unor ipoteze cuprinzătoare ale
„anumitor aspecte ale planificării,
pentru un nivel european sau
planificarea la nivel de indi -
menționate aici și diferitele:
rezultat într-o blocare din
. Considerarea individului
: stigările sunt, așadar, imperative,
actori viduali, aplicația se realizează.
Booth (1993, p. 220) proces de
armare. Decizia: pentru o
aglomerație,
3f luarea deciziilor care sunt
structurile culturale
modelate în funcție de
cultura lor Se folosesc
procedurile care au „care,
uneori se atribuie malizări
ale acestui sens nerescris.

) microanaliza calitativă a
s nu se reduce doar la: exemple
teristice de planificare; actorul
specific constelația unei paradigme
specifice, rândul său). În schimb, se
concentrează asupra
: stilurile, bazate pe diferențialism
și guvernare se intenționează să
ascuțească și mai mult prin
propunerea unui număr de con

SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE SPATIALĂ ÎN EUROPA


de către capitolele individuale. Ne concentrăm în special pe cinci dimensiuni: (1) domeniul de aplicare și
obiectivele amenajării teritoriului; (2) moduri și instrumente de amenajare a teritoriului; (3) scara (planurile) de
amenajare a teritoriului; (4) actori și rețele în amenajarea teritoriului; și (S) politici și stiluri de planificare. Aceste
cinci dimensiuni constituie cadrul metodologic comun pentru analiza comparativă
dintre țările examinate. Punctul de intrare al analizei este nivelul mezo (sistemul național de
planificare); cu toate acestea, se extinde atât la nivel macro (provocări și forțe motrice), cât și la nivel
micro (practici de planificare).

5.] Domeniu de aplicare și obiective (în cazul în care planificarea spațială: apel la strategie?

De peste două decenii, semnificația crescândă a planificării orientate spre strategie a fost
discutată în cadrul științelor planificării (Albrechts și colab., 2003; Albrechts, 2004, 2006; Newman,
2008; Walsh și Allin, 2012). Într-o lucrare mai recentă, Albrechts (2013, p. 52) sugerează
conceperea planificării teritoriale strategice ca
un sector public transformator și integrator Aliat, dar co-productiv, sociospațial
proces prin care sunt produse viziuni sau cadre de referință, justificarea
acțiunilor coerente și mijloacele de implementare care modelează, încadrează și
reformulează ce este un loc și ce ar putea deveni.

Conform opiniei sale, planificarea strategică trebuie înțeleasă ca o procedură destul de deschisă
care poate completa planificarea clasică și formal constituită, dar care nu o înlocuiește în niciun
caz. Logica tehnică este oarecum retrasă în mod conștient, iar planificarea într-un sens strategic
devine mai degrabă un proces de navigație care vizează alinierea acțiunii de planificare
operațională pe termen scurt și mediu cu orientările generale și căutarea simultană a
posibilităților de adaptare care pot apărea din condițiile cadru modificate Van Wezemael, 2010,
p. 53). Planificarea strategică servește „dezvoltării unor perspective coordonate sau
integrate care depășesc diviziunile politice sectoriale tradiționale printr-un accent specific
asupra impacturilor spațiale ale politicilor sectoriale” (Walsh și Allin, 2012, p. 377).
Planificarea strategică este alimentată în special de creșterea presiunii concurențiale dintre
orașe și regiuni, care face necesare noi strategii de dezvoltare spațială. Căutarea de noi
identități locale și regionale, nevoia de rețele noi și orientate orizontal7 și procesul
„Europeanizarea ~ în special având în vedere condițiile referitoare la finanțare - face din strategii și
principii noi, de obicei orientate regional, o condiție prealabilă pentru acordarea inancei (Albrechts
și colab., 2003).

Pe fondul acestei discuții teoretice, se poate aștepta o „întoarcere către strategie” în planul
spațial - 'g. Capitolele reunite în această carte discută măsura în care logica de planificare
orientată către ategie la diferitele niveluri descrise mai sus a pătruns în planificarea spa și
investighează natura relației lor cu planificarea mai tradițională este (ire. Formal
constituită și planificare reglementată legal). Aici se pot aștepta tensiuni și diferențe
interesante între țări individuale, deoarece conținutul caracteristic și sensul abordărilor de
planificare orientate strategic pot varia foarte mult. __ prin, obiectivele și conținutul lor
devin centrul de interes. Tocmai care meta-narative spațiale sunt preluate în cadrul
planificării orientate strategic 13M. REIMER, P. GETIMIS ȘI HH BLOTEVOGEI,

abordările și în ce măsură aceasta reprezintă o ruptură cu trecutul este o întrebare deschisă. Astfel,
este de conceput că presiunea raționamentului neoliberal ar putea duce la rolul și statutul
planificării teritoriale fiind fundamental pus la îndoială și principiile pieței câștigând stăpânirea, în
timp ce abordările mai echilibrate își pierd semnificația. Capitolele individuale din
de asemenea, această carte oferă în mod repetat informații despre diferitele procese ale „elaborării strategiei spațiale”
(Healey, 2009).

5.2 Moduri și instrumente de planificare spațială: spre informalizare?

În cursul unei schimbări de paradigmă generală către planificarea strategică, se poate observa o
diferențiere a instrumentelor instrumentale. Aceasta se referă în special la modurile informale de
operare și instrumente (Briassoulis, 1997) care se află în afara sistemului de planificare instituționalizată
și caracterizează „sfera mai largă (sau domeniul) planificării” (Sartorio, 2005). Apar noi moduri și
instrumente referitoare atât la reglementări și documente de planificare generale, cât și specifice și
la aranjamente formale și informale pentru guvernanța teritorială, îmbunătățind participarea
multi-actorilor și crearea de rețele. Deși poate fi confirmată o tendință de creștere a
informalizării acțiunilor de planificare, se pare că relația specifică dintre planificarea formală și
cea informală va diferi între țările investigate în această carte. Afirmația generală că practica
de planificare devine din ce în ce mai informală pare greu sustenabilă. Mai degrabă este de
așteptat ca atât fundamentele formale, cât și cele informale pentru planificarea acțiunii
se schimbă și că echilibrul și interacțiunea dintre cei doi poli este de o importanță decisivă pentru
înțelegerea planificării spațiale. Se poate postula că instrumentele informale devin deosebit de atractive
atunci când planificarea formală își atinge limitele structurale. Instrumentele de planificare informală ulei,
cum ar fi, roțile planificării formale, asigurându-i funcționalitatea. Trebuie remarcat faptul că noile
complexități emergente ale instrumentelor de planificare sunt expresii ale
două „modele de planificare” diferite care pot fi legate de termenii „conformitate” și
„performanță” (lanin Rivolin, 2008). Principiul conformității subliniază caracterul tehnic și de
reglementare al unui plan care este implementat printr-un lanț de decizii ierarhic clar definit. În
contrast, principiul performanței (a se vedea Faludi, 2000) subliniază faptul că, în afară de
caracterul lor tehnicregulativ, planurile pot îndeplini și funcții strategice și informative (Janin
Rivolin, 2008). Ambele principii se întrepătrund și se completează reciproc și caracterizează
setările instituționale în care se potrivește acțiunile legate de spațiu.

5.3 Rescalarea puterii de planificare: între descentralizare și recentralizare?

Perspectivele limitărilor controlului și gestionării bazate pe țară au promovat o căutare de noi


spații de acțiune sub nivelul nivelului statului național. „Redimensionarea„ statalității
”(Brenner, 2004) a condus la o diferențiere a spațiilor de acțiune, în special regiunile
metropolitane capătă semnificație. Ca noduri evidente, ele contribuie la o vizibilitate sporită în
competiția locală interregională. Cu toate acestea, este necesar, de asemenea, să abordăm
problema ancorării instituționale a acestor noi unități spațiale și să determinăm formele de
guvernanță și organizaționale adecvate care le pot asigura capacitatea de a acționa.
„Geografiile în schimbare ale statalității” (Brenner, 2009, p. 124) conduc la structuri spațiale
polimorfice care nu mai sunt compatibile cu înțelegerea scalelor \ a '”

143 trecut este o întrebare


deschisă. ar putea duce la rolul
și principiile trket câștigând
capitolele individuale din
formalizarea „elaborării
strategiei spațiale”?
'lanning, o diferențiere a
) moduri informale de
operare - sistem de
planificare nalizat și lo, 2005).
Noi moduri, reguli și
documente și
, îmbunătățind multi »actor par-
. nalizarea acțiunii de planificare
) între formal și informal
) ook. Pătura Reclamă că este
durabilă. Mai degrabă indicații
pentru planificarea acțiunii, cei
doi poli care sunt decizi ...

) a afirmat că instrumentele
informale au limite structurale.
Informal asigurându-i
funcționalitatea. Instrumentele
sale sunt expresii ale
„conformității” și „per-
subliniază ideea tehnică și IV
definită, ierarhică, 2000)
subliniază faptul că ns pot
îndeplini și strategii și pot
pătrunde și completa
ich se potrivește acțiune legată spațial.

a și recentralizare?

managementul a promovat un stat


de țiune. „Redimensionarea„
SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE SPATIALĂ ÎN EUROPA
ca configurații geografice fixate ontologic. Astfel, Brenner (2001, p. 592; vezi și
Swyngedouw, 1997, 2004-; Smith, 2004) stabilește că
noțiunile tradiționale euclidiene, carteziene și vestfaliene de scară geografică ca container
fix, delimitat, autoînchis și predat sunt în prezent înlocuite - cel puțin în cadrul
parametrilor teoriei geografice critice și ale cercetării 7 printr-un accent extrem de
productiv asupra procesului, evoluției, dinamism și contestare sociopolitică.

Perspectiva abordată în mod explicit aici duce la teza că diferențierea spațiilor de acțiune în
statele naționale individuale și noua complexitate spațială asociată nu reprezintă o stradă cu
sens unic. Este mai degrabă cazul în care procesele de descentralizare și recentralizare a
competențelor se întrepătrund reciproc, rezultând noi modele și arhitecturi ale
controlul de stat și amenajarea spațiului. Astfel, este adesea posibil să se observe procese de
„regionalism mental„ experimentat ”(Gualini, 2004-) care fac testarea noilor„ raționale spațiale și
instituționale ”(Gualini, 2006) sub nivelul statului național posibil și că poate fi privit ca o etapă
semnificativă pe drumul către o nouă „reparație spațială” (Harvey, 2001). Mai departe - este mai
remarcabil faptul că, în multe locuri, faza „regionalismului experimental” dă de multe ori Calea către
o fază a „localismului experimental” (vezi contribuția lui Damsgaard (Capitolul 2) în această carte) sau,
alternativ, la o recentralizare puternică de competențe.

Redescalificarea complexă a ordinelor politice și a responsabilităților de planificare este însoțită de


o tendință către „spații moi” (Allmendinger și Haughton, 2009). Principiile funcționale ale delimitării
spațiale prevalează din ce în ce mai mult decât delimitările spațiale teritoriale. Acest lucru are ca
rezultat „spații moi” care completează „spațiile dure ale planificării formale” și astfel compensează
nepotrivirea „între scările spațiale la care se realizează o astfel de planificare și cerințele mai amorfă,
fluidă și funcțională a dezvoltării și integrării sectoriale” (Haughton și colab.,
2010, p. 52). Spațiile moi necesită, de asemenea, o schimbare de gândire în rândul planificatorilor, deoarece „dorirea
ca spațiul să fie întotdeauna greu este iluzorie” (Faludi, 2010, p. 20).

5.4 Actori și rețele: schimbarea relațiilor de putere?

În cursul recunoașterii limitărilor controlului de stat și al tranziției de la guvern la


guvernare, formele de acțiune cooperativă s-au mutat în prim plan. Conceptul de
guvernare descrie modalități de control al societății, în afară de modelele ierarhice ale
ordinii de stat. Simbolizează un antonim al guvernului, prin care ultimul termen descrie
„Statul ca autoritate de control care se delimitează de piață și de societatea civilă, folosește
implementarea și aplicarea instrumentelor clasice de control precum legea și 5y pentru a orienta
dezvoltarea socială de-a lungul structurilor ierarhice de reglementare.
Supravegherea implică și necesită gestionarea interdependențelor. Cooperarea
sau din sectorul public, afaceri și societatea civilă —— ~ - așa cum este descris de tipul ideal de
31103 - necesită structuri de reglementare specifice pentru acțiunea colectivă. Se pot observa
granițele dintre sferele publice și cele non-publice se înmoaie și, prin urmare, diferă - eCtațiile și
interesele devin obiectul discuțiilor și negocierilor. Acest
, Clar că modalitățile colective de luare a deciziilor trebuie explorate și instituționalizate sau să
genereze capacitatea de a acționa.M. REIMER, eu). GETIMIS ȘI HH BLOTEVOGEL Managementul
interdependenței de succes depinde în mare măsură de faptul dacă actorii implicați sunt capabili să-și
canalizeze foarte diferitele lor logici de acțiune, astfel încât să poată fi dezvoltate obiective comune
care să ducă apoi la o cooperare constructivă, dacă nu întotdeauna armonioasă. În arenele mai
complexe ale actorilor, interesele și logica acțiunii definite anterior de

statul nu mai deține o poziție de monopol. Trebuie să se afirme într-un discurs critic cu
interesele afacerilor și ale societății civile și trebuie să fie în general negociabile. Guvernarea
necesită astfel un grad ridicat de deschidere și flexibilitate față de numeroase poziții.

Tocmai acest tip de mix de control este tipic guvernanței, iar rețelele sunt o caracteristică
semnificativă (rețele de „certare” și rețele de „negociere”; vezi Heinelt, 2010). Ele par a fi
modalități deosebit de funcționale de coordonare a acțiunii colective între diverși actori.
Rețelele sunt destul de slab instituționalizate. Acestea permit coordonarea orizontală a acțiunii
(Fiirst, 2006, p. 44) și se spune că nu afectează autonomia. în cursul rețelei -
discuții de lucru, s-a făcut în mod repetat referire la rețelele care sunt fundamental libere de
ierarhie. Ele sunt apoi concepute ca antipol la tipurile ierarhice de control și se sugerează că
interacțiunile din interiorul acestora sunt canalizate între parteneri autonomi de rang egal. Cu
toate acestea, afirmația că rețelele sunt libere de putere și ierarhie are un caracter mitic
(Blatter, 2003). în rețele există, de asemenea, gardieni care ocupă poziții dominante și posedă o
putere mai mare în negocieri decât altele. Rețelele sunt inevitabil și o expresie a geografiilor
puterii latente (Borzel, 1998, p. 256). Rolul ocupat de stat ca agent central al dezvoltării spațiale
și modul în care statul se poziționează în cadrul arhitecturilor complexe ale rețelei prezintă un
interes deosebit în acest context. se poate postula că statul își mută în mod deliberat părți din
capacitățile sale de control la alte scale, prin care amploarea acestei relocări de competențe
variază foarte mult. Recentele „rente din Țările de Jos reprezintă cu siguranță un exemplu
extrem: aici statul, aparent, și-a redus controlul central asupra dezvoltării spațiale (vezi
contribuția lui Zonneveld și Evers (capitolul 4) în această carte).

5.5 Politici și stiluri de planificare: coexistența stilurilor de planificare heteragene?

Practicile de planificare sunt influențate de diferitele stiluri politice și culturi politice. Stilele de politici
variază de la „comandă și control” la aranjamente de guvernanță „orientate spre consens” (Richardson și
colab., 1982; Purst, 1997, 2009). Culturile politice care predomină în fiecare țară pot fi „coaliționale”
(decizii non-majoritare) sau „contradictorii” (principiu majoritar) (Lijphart, 1999). Reformele de planificare
încearcă de obicei să introducă practici inovatoare de planificare cu un stil de planificare orientat spre
consens. Cu toate acestea, schimbările privind stilurile de politici sunt foarte lente, în timp ce coexistența
stilurilor de planificare eterogene este de așteptat să apară în manifestările practicilor de planificare la
diferite niveluri.

Luând o perspectivă a științelor politice, Zimmermann (2008) investighează temeinic dacă orașele
pot prezenta forme de politică locală și, astfel, structuri intrinsec logice care diferă de la localitate la
localitate sau dacă este mai degrabă cazul că puterea dezvoltărilor sociale generale lasă orașele fără
spațiu de manevră independent pentru acțiune locală și cu o strategie de adaptare pasivă ca singură
opțiune. Acest din urmă scenariu ar conduce apoi la o omogenizare de anvergură a formelor de
politică locală. Zimmermann ajunge la cluzia de porumb care se referă la modele de politici logice
intrinsec și, astfel, la rezultatele diferite ale poliC 16EL

dacă actorii
.poată
n astfel încât obiectivele comune să
. onios, cooperare. În cele
definite anterior de către:
eu în discurs critic
legotabil. Guvernarea
astfel
poziții rous.

Rețelele 1d sunt semnificative


3 Heinelt, 2010). Ele par a fi
între diferiți actori. :
coordonarea ontală a acțiunii
ny. Pe parcursul rețelelor, fiind
în mod fundamental tipuri de
control nice libere și este
partener autonom de egalitate
și ierarhie are ceva, de
asemenea, gatekeepers care
ocupă s decât alții. Rețelele
sunt irzel, 1998, p. 256). Rolul
t și modul în care statul poziționează
interesul în acest context.
Capacitățile sale de control la altele
variază foarte mult. Recent se
întâmplă - nple: aici statul aparent:
contribuție de către Zonneveld și
stiluri de planificare dificile?

5 și culturi politice. Politica


„aranjamente de guvernanță
res prevalează în fiecare țară
Lctive ”(principiu majoritar)
se așteaptă să apară practici
inovatoare de planificare în
ceea ce privește stilurile politice
) 8) investighează amănunțit
structura logică, astfel intrinsecă,
în care puterea spațiului global
evering pentru actlon local 'Acest
ultim scenariu ar fi atunci.

Zimmermann atinge rezultatele


diferite ale politicii
SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE SPATIALĂ ÎN EUROPA
acțiunea în condiții cadru comparabile a făcut mult timp parte din canonul argumentativ al
cercetării politice locale. Mai mult, el afirmă că discursul despre logica intrinsecă a guvernanței
urbane nu reprezintă doar o renaștere a autonomiei și dezbaterilor de descentralizare din
19805 (Zimmermann, 2008, p. 214). Faptul că acțiunea de planificare nu poate fi văzută izolat
de contextele politice face probabil ca structurile logice intrinsec să poată fi identificate în
cadrul practicii de planificare la nivel local și regional. Această presupunere este urmărită în
cadrul capitolelor individuale ale acestei cărți.

Referințe
Adams, N. (2008). Convergență și transfer de politici: o examinare a măsurii în care abordările de amenajare a
teritoriului au converg în contextul unei ELI extinse. Studii internaționale de planificare, 13 (1), 3141-9.

Adams, N., Cotella, G. și Nunes, R. (2011a). Dezvoltarea teritorială, coeziunea și planificarea spațiului: cunoașterea și

dezvoltarea politicii într-o UE extinsă. Londra: Routledge.

Adams, N., Cotella, G. și Nunes, R. (2011b). Canalele de cunoaștere teritorială într-un mediu politic
multijurisdicțional: un cadru teoretic. În N. Adams, G. Cotella și R. Nunes (eds) Dezvoltarea teritorială,
coeziunea și planificarea spațiului: cunoașterea și dezvoltarea politicii într-o UE extinsă (pp. 26455).
Londra: Routledge.

Agnew, J. (1994). Capcana teritorială: ipotezele geografice ale teoriei relațiilor internaționale. Revista
economiei politice internaționale, 1 (1), 53-80.

Albrechts, L. (2004). Planificarea strategică (spațială) reexaminată. Mediu și planificare B: planificare și proiectare,
31, 7434758.

Albrechts, L. (2006). Schimbări în planificarea spațială strategică? Câteva dovezi din Europa și Australia. Mediu și
planificare A, 38 (6), 114941170.
Albrechts, L. (2013). Reîncadrarea planificării teritoriale strategice utilizând o perspectivă de coproducție. Teoria planificării, 12
(1), 46 ~ 63.

Albrechts, L., Healey, P. și Kunzmann, KR (2003). Planificarea spațială strategică și guvernanța regională în
Europa. jurnalul Asociației Americane de Planificare, 69 (2), 1134129.

Alexander, ER și Faludi, A. (1996). Doctrina planificării: utilizările și implicațiile sale. Teoria planificării, 16, 11—61.

Allmendinger, P. și I-Iaughton, G. (2009). Spații moi, limite neclare și metagovernanță: noua planificare
spațială în Thames Gateway. Mediu și planificare A, 41, 6174633.

Allmendinger, P. și Haughton, G. (2012). Evoluția și traiectoriile guvernării spațiale engleze: episoade


„neoljberale” în planificare. Practică de planificare și cercetare, 28 (1), 6426.

Barking, H. și Low, M. (2008). Die Eigenlogilz der Sta'dte. Frankfurt: Campus Verlag.

Blatter, J. (2003). Dincolo de ierarhii și rețele: logici instituționale și schimbări în spațiile politice transfrontaliere
din secolul al XX-lea. Governance: An Internationaljournal ofPolicy, Administration and Institution, 16, 503-526.

Béhme, K. și Waterhout, B. (2008). Europeanizarea planificării. În A. Faludi (ed.) European Spatial


Research and Planning (pp. 2254248). Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Booth, P. (1993). Dimensiunea culturală în cercetarea comparativă: sensul controlului dezvoltării în Franța.
Studii europene de planificare, 1 (2), 217 ~ 229.

Booth, P., Breuillard, M., Fraser, C. și Paris, D. (2007). Sisteme de planificare spațială JBritain și Franța: O
analiză comparativă. Abingdon: Routledge.

Bérzel, TA '(1998) „Organizarea Babilonului: despre diferitele concepții ale rețelelor politice. Administrație publică, 76
(2), 253—273.

Acasă], T 'A' („999) - Către convergență în Europa? Adaptare instituțională la europenizare în Germania și
Spania.] Ourna.l quommon Market Studies, 37 (4), 573-596.

. meu, P. și Waquant, LJD (1996). Reflectează Antropologia. Frankfurt pe Main: Suhrikamp Verlag.

1 ,, "a N. (2001). Limitele la scară? Reflecții metodologice asupra structurării scalare. Progresul în geografia
umană, 25 (4), 591414.

17

. viléii't'i'i '
UniversitatsbibiiothekM, REIMER, P. GETIMIS ȘI HH BLOTEVOGEL
Brenner, N. (2004). Noi spații de stat: guvernarea urbană și redimensionarea statului. Oxford: Oxford University Press.

Brenner, N, (2009). Întrebări deschise cu privire la redimensionarea statului. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2 (1),
1 237129.

Briassoulis, H. (1997). Cum planifică ceilalți: explorarea formei și formelor planificării informale. jurnal de
educație și cercetare în planificare, 17, 105141 17.
Cardoso, R. (2005). Contextul și puterea în planificarea contemporană: spre analiza reflexivă a planificării. Londra: University
College London, Unitatea de planificare a dezvoltării (Document de lucru DPU, 128).

Comisia CEC a Comunităților Europene (1997). Compendiul UE de sisteme și politici de amenajare a


teritoriului. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene.

Davies, HW E, (1994). Către un sistem european de planificare? Practica și cercetarea planificării, 9 (1), 63—-769.

Duhr, 8., Stead, D. și Zonneveld, W. (2007). Europeanizarea amenajării teritoriului prin cooperare
teritorială. Practică de planificare și cercetare, 22 (3), 29177307.

EspingwAndersen, G. (1990). Cele trei lumi ale capitalismului bunăstării. Cambridge: Polity Press.

Faludi, A. (1999). Modele de dezvoltare doetrinală. jurnal de Planificare Educație și Cercetare, 18 (4), 3334344. Ealudi,

A. (2000). Performanța amenajării teritoriului. Practică de planificare și cercetare, 15 (4), 299-318.

Faludi, A. (2003). Afaceri neterminate: planificarea spațială europeană în anul 20003. Revizuirea urbanismului, 74 (1),
1214140.

Faludi, A. (2010). Dincolo de Lisabona: planificare spațială europeană ușoară. disP, 46 (3), 14724.

Friedmann, I (2005). Planificarea culturilor în tranziție. În B, Sanyal (ed.) Comparative Planning Cultures (pp. 29-44).
New York: Routledge,
Filrst, D. (1997). Humanvermogen und regionale Steuerungsstile: Bedeutung fiir das Regionalmanagement?
Staatswissenschaften și Staatspraxis, 6, 1874204.

Fiirst, D. (2006). Guvernanță regională: ein Uberhlick. în R. Kleinfeld, H. Plamper și A. Huber (eds) Regional Governance:
Stcuerung, Koorclination and Kommunikation in regionalen Netzwerken als neue Former) cles Regicre ns

(p. 377759). Trupa 1. Osnabriick: V&R uniprcss.

Furst, D. (2009). Planificați culturile în direcția unei mai bune înțelegeri a „proceselor de planificare”? În j. Knieling
și F. Othengrafen (eds) Planificarea culturilor în Europa: Decodarea fenomenelor culturale în planificarea urbană și regională

(pp. 23-38). Farnham: Ashgate.

Getirnis, P. (2012). Compararea sistemelor de planificare spațială și a culturilor de planificare în Europa: necesitatea unei abordări
scalare multi4. Practică de planificare și cercetare, 27 (1), 2340 '
Giannakourou, G. (2012). Europeanizarea planificării naționale: explicarea cauzelor și a potențialului schimbării.
Practica și cercetarea planificării, 27 (1), 1171/7135.

Giuliani, M. (2003). Europeanizarea în perspectivă comparativă: potrivirea instituțională și adaptarea națională. În


K. l'ieatherstone și CM Radaelli (eds) The Politics of Europeanization (pp. 1344155). Oxford: Oxford
University Press.

Gualini, E. (2004). Regionalizarea ca „Regionalism experimental”: redimensionarea politicii teritoriale în Germania.


Jurnalul internațional de cercetări urbane și regionale, 28 (2), 329 ~ 353.

Gualini, E. (2006). Redimensionarea guvernanței în Europa: noi raționale spațiale și instituționale. Studii europene de
planificare, 14 (7), 881w904.

Harvey, D. (2001). Globalizarea și „soluția spațială”. Revista Geografică, 2, 23430.


L'laughton, G., Allmcndinger, D., Counsell, D. și Vigar, G. (2010). Noua amenajare a teritoriului:
management teritorial cu spații moi și granițe neclare. Londra / New York: Routledge.

Healey, P. (2007). Complexitatea urbană și strategiile spațiale: spre o planificare relațională pentru vremurile noastre. Londra: Ro
utledge.

Heale) ', P. (2009). În căutarea „Strategicului” în elaborarea strategiei spațiale, teoretică de planificare / v și practică, 10 (4),
439-4157.

Healey, P. (2010). introducere în prima parte. în]. Hillier și P. Healey (eds.) The Ashgate Research Companion to
Planning Theory: Conceptual provocations / or spatial planning (pp. 374155). Famham: Ashgate,
Healey, P. și Williams, R (1993). Sisteme europene de planificare urbană: diversitate și convergență, Studii urbane, 30
(4/5), 7017720.
Heinelt, H. (2010). Governing Modern Societies: Towards participative governance Oxford: Oxford University Pres

Heinelt, H., Sweeting, D. și Getimis, P. (2006). Legitimitate și guvernare urbană: A cross-national comparatii'e, stud / v.

New York: Routled e.

18E1 SISTEME ȘI PRACTICI DE PLANIFICARE SPATIALĂ ÎN EUROPA


Oxford 'Oxford Universitv Press. Howe, J. și Langdon, C. (2002). Către o teorie de planificare reflexivă. Teoria
planificării, 1 (3), 209—225.
I Janin Rivolin, U. (2008). Conformarea și executarea sistemelor de planificare în Europa: o coabitare insuportabilă.
Practica și cercetarea planificării, 23 (2), 167 * »186.

Janin Rivolin, U. (2012). Sistemele de planificare ca tehnologii instituționale: o conceptualizare propusă și


Regiunile, economia și societatea, 2 (1),
15 de planificare informală, jurnal de
implicații pentru comparație. Practică de planificare și cercetare, 27 (1), 637785.

Jordan, AG și Richardson, JJ (1983). Comunități politice: stilul politic britanic și european. Journal
Studies Journal, 11 (4), 6037615.

analize de planificare eflexive. Londra:


Hârtie, 128).

lium of Spatial Planning Systems and Knieling, J. și Othengrafen, F. (eds) (2009). Planificarea culturilor în Europa: codificarea
fenomenelor culturale în mediul urban și
planificări regionale ale comunităților. Farnham: Ashgate.
am și Research 9 (1), 6369. 'I..iclstrorn, A. (2007). Guvernanța teritorială în tranziție. Studii regionale și federale, 17
(4), 499508.

amenajarea teritoriului prin Lijphart teritorial, A. (1999). Modele ale democrației: forme de guvernare și performanță în
treizeci și șase de țări. New Haven, CT:
Yale University Press.
re: Politv Press. _ Loughlin, J. și Peters, BG (1997). Tradiții de stat, reformă administrativă și regionalizare. I n M.
Keating
: ation anll Research, 18 (4), 3332344. _. și L. Loughlin (eds) Economia politică a regionalismului (pp. 41762). L
ondon: Routledge.
Cercetare, 15 (4), 299w318. __ Loughlin, L., Hendriks, P. și Lidstron'i, A. (201 1). Manualul general al democrației
locale și regionale în Europa.
Mii. Urbanism Review, 74 (1), „Oxford: Oxford University Press.
March, J G. și Olsen, J P. (1989). Redescoperirea instituțiilor: baza organizațională a politicii. New York: Free Press
/ Oxford: Maxwell Macmillan.
Morais Mourato, J. și Tewdwerones, M. (2012). Europeanizarea planificării teritoriului intern: expunerea

), 14724.
Culturi de planificare arative (pp. 29414).

diferențe aparente sau convergență nerostită? În W. Zonnevcld, J De Vries și L. Janssen — Jansen (eds)
tung fur das Regionalmanagcmen fi Guvernanța teritorială europeană (pp. 157 ~~ 173) (Locuința și politica urbană St udies,
35, 108 Presă).

Nadin, V. (2012). Metodologie internațională de planificare comparativă: introducere în problema tematică. Practică și
cercetare de planificare, 27 (1), 1 ~ 5.

jlamper și A. Huber (eds) Regional


Nadin, V. și Stead, D. (2008). Sisteme europene de planificare a spațiului, modele sociale și învățare. disP, 44 (1) 7 35.41.]
xwerken als neue Formen ties Regierens
Nedovichudic, Z. (2001). Ajustarea practicii de planificare la noul context est-central european, revista
cj'the American Planning Association, 67 (1), 38A52.
Newman, P. (2008). Planificarea spațială strategică: acțiune colectivă și momente de oportunitate. Studii europene de
planificare, 16 (10), 1371-1383.

Newman, P. și „I'hornley, A. (1996). Planificarea urbană în Europa: concurență internațională, sisteme naționale. și
„procesele de planificare”? În J. Knieling
fenomene în planificarea urbană și regională
AYES în Europa: necesitatea unui proiect de
planificare multiplă. Londra: Routledgc.

OC, T. și Tiesdell, S. (1994 »). Planificarea în Turcia: culturile de planificare contrastante din Istanbul și Ankara.
Habitat International, 18 (4), 99-416.

Othengrafen, F. (2010). Planificarea spațială ca expresie a practicilor de planificare culturalizată: exemplele din Helsinki,
Finlanda și Atena, Grecia. Revizuirea urbanismului, 81 (1), 83 ~ -110.

othengrafen, F. (2012). Descoperirea dimensiunilor inconștiente ale planificării: utilizarea culturii ca instrument de analiză a spațiului

tining cauzele și. potențiale de adaptare


națională și adaptare națională. În ion
(pp. 134-155). Oxford: Oxford
scalina politicii teritoriale - realizarea în practicile de planificare. Farnham: Ashgate_ 'b
J
97353.

și raționalele instituționale. european


Radaelli, CM (2004). Europeanizarea: soluție sau problemă? Documentele online de integrare europeană, 8 (16). Adus

de pe http: /eiei.Or.at/ciop/texte/2OO4AO16a.htm.

Simer, M. (2012). Plantingslztiltur imWandel: Das Beispiel der REGIONALE 2010. Detmold: Rohn.

imer, M. și Blotevogel, 1—1. H. (2012). Compararea practicilor de amenajare a teritoriului în Europa: o pledoarie pentru
site-ul cultural. Practica și cercetarea planificării, 27 (1), 7— »24.

Chardson, JJ, Gustaffson, G. și Jordan, G. (1982). Conceptul de stil politic. În JJ Richardson (ed.) Stiluri de
ofertă în Europa de Vest (pp. 1M16). Londra: Allen și Unwin.

3'3 Tu Caporaso, J. și Green Cowles, M. (2001). Europeanimtion și schimbarea internă: introducere. În


7 23730.

. Noua amenajare a teritoriului: teritorială


) înțelegere.
lanning pentru vremurile noastre. Londra: Routledge.

10. Teoria și practica planificării, 10 (4), '


A: . Capace verzi, 1A. Caporaso și T. Risse (eds) Transforming Europe: Europeanizaiion and domestic change
. 1—20). Ithaca, NY: Cornell University Press.
0a F: S. (2005). Planificarea spațială strategică: o revizuire istorică a abordărilor, renașterea recentă a acesteia și o
viziune asupra stadiului tehnicii din Italia. disP, 41 (3), 2640.

s L (2010). Discursurile de coeziune teritorială: concepte strategice hegemonice în planificarea spațială


europeană. Teoria și practica, ll (3), 397416.

12000). Gibt es Auswirkungen del 'europaischen Raumentwicklungspolitik auf nationaler, rcgionaler


komiunaler Ehene? lnformationen zur Raumentwiclelung, 3/4, 109771 15.

(eds) .r'lsligate Research Companion to-:


arnham: Ashgate.

versitate și convergență. Urban Studio,


inițial. Oxford: Universitatea Oxford Pre
1 Guvernanță: un compațiu transnațional. REIMER, P. GETIMIS ȘI HH BLOTEVOGEL al. în
E. Sheppard și RB MCMaster (eds) Scale și
târziu al națiunii
Smith, N. (2004). Îndoirea la scară și
Geographic Inquiry (pp, 192.2212), Oxford: Blackwell.

Sorensen, E. și Tori'ing, J. (2007). Theories qf'Democratic Network Go Stead, D. (2012).


Cele mai bune practici și transferul de politici în amenajarea teritoriului. Eu sunt 1037
~ 1 16.

Stead, D. și Cotclla, G. (2011). Sisteme diferențiale


Eur. clisP, 47 (3), 13 ~ 21.

Stead, D. și Nadin, V. (2009). Planificarea culturilor între model


și F. Othengral'en (eds) Culture Planning: in Europe: Decoding cultural (pp.
283-300). Farnham: Ashgate.
Swyngedouw, E. (1997). Nici global, nici local: g
Globalizare: reafirmarea puterii (j'tlie local (pp. 1
E. (2004). Globalizarea sau „Glocalisatio vernantc.
Basingstoke: Palgrave Macmillan. nning Practice
and Research, 27 (1), modelarea amenajării
teritoriului
ope: actorii interni și rolul lor în

s ale societății și ale sistemelor de planificare. În J. Knieling


fenomene în planificarea urbană și regională
localizarea și politica de scară. în K. Cox (ed.) Spaces of
37117166). New York: Guilford Press.

vayngeclouw, n ”? Rețele, teritorii și redimensionare. Cambridge Review


Afaceri internaționale, 17 (1), 25 ¢ 48.

Sykes, O. (2008). The importance oil ant ant


Planning Studies, 16 (4), S37g555.

K. și Littlewood, S. (2010). Din


greșeala amenajării teritoriului, Pl
ng ca / și / în context: spre un nou
(yrrlrchitecrure, 24 (2), 10377117.
hen Stadtplanung und Arealentw
iir An ewandte Geo ra hie, 34 2, 49754. ll
9P
l comparație în studiul planificării spațiale europene. Centurile
europene de infrastructură ecologică? Evoluția unui nou concept care
armează practica și cercetarea, 25 (2), 20371222.
analiza contextului în planificarea interactivă.

Thomas,
în guvernul soft emergent
Van Assche, K. (2007). Planni
METU'Iaumal oflhe the Faculty
Van Wezemael, J. (2010). Zwisc
Herausforderung l'iir die Planting. STANDORT, Zeitschrift '
Walsh, C. și Allin, S, (2012). Planificarea strategică a spațiului: răspuns la diverse dezvoltări teritoriale
) roaeh. Studii internaționale de planificare, 17 (4), 37771395.

ards a inductive comparative ap}


n, F. și Sykes, O. (2012). Procese de neechilibrare în planificarea spațiului în Franța,
Germania și Olanda: o explorare. Practica și cercetarea planificării, 28 (1), 141 ~ 159. Stadte:
eine politikwissenschaftliche Sicht. în H. Berking și M. Low
Zimmermann, K. (2008). Eigenlogik der
(eds) Die Eigenlogilz der Stadte: Neue l / Vege fi ir die Stadgrorschung (pp. 2072230). Frankfurt pe Main: Campus
Verlag (lnterdisziplinare Stadtforsehung, 1).
09). Schimbarea guvernanței evoluarea cunoștințelor
de cunoștințe (număr special). disl ', 45 (2), 56—416.
nssen'Jansen7 L. (eds) (2012). European icklung:
Governance-Settings als
Provocări: remorcare
Waterhout, 13., Othengrafe
Zimmermann, K. (20 (lge scapes: cum ne-am putea gândi la o politică relevantă de
planificare a localității k
Zonneveld, W., De Vries, J and Ja
Urban Policy Studies, 35, 105 Press).

Guvernanța teritorială (locuințe și

S-ar putea să vă placă și